اطلاعات شهری

آشنایی با روستای تاریخی میمند

آشنایی با روستای تاریخی میمند

آسمونی : روستای میمند کرمان بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تا کنون همچنان پا برجاست و به...