ضرب المثل

برگزیده ضرب المثل های بروز شده ایران (طنز)

برگزیده ضرب المثل های بروز شده ایران (طنز)

  بیف استراگانوفه خالته، بخوری پاته نخوری پاته! موش تو سوراخ نمی رفت ساید بای ساید به دمبش می بست! آب در “آب سرد کن” و ما تشنه لبان می گردیم!...

ضرب المثل های به روز شده (طنز)

ضرب المثل های به روز شده (طنز)

اساتید و بزرگان ادبیات فارسی برای اینکه در آینده ای نه چندان دور، بعضی از ضرب المثل های اصیل ایرانی – به علت وجود بعضی از لغات و اصطلاحات –...

ریشه ضرب المثل پته اش روی آب افتاد

ریشه ضرب المثل پته اش روی آب افتاد

هرگاه راز و سر کسی فاش شود و به اصطلاح دیگر طشتش از بام افتاده باشد مجازا می گویند : فلانی پته اش روی آب افتاد یعنی اسرار مگویش فاش...

ریشه ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت

ریشه ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت

زمانی کسی به امید موفقیت و انجام مقصود مدتها تلاش و فعالیت کند ولی با صراحت و قاطعیت پاسخ منفی بشنود و دست رد به سینه اش گذارند و بالمره...

ریشه ضرب المثل نوروز به شنبه افتاد

ریشه ضرب المثل نوروز به شنبه افتاد

بعد از سی سال نوروز به شنبه افتاد آسمونی : مورد استفاده و اصطلاح عبارت مثلی بالا هنگامی است که از کسی پس از مدت ها کاری بخواهند و یا...

ریشه ضرب المثل دری وری می گوید

ریشه ضرب المثل دری وری می گوید

آسمونی : به طور کلی جملات نامفهوم و بی معنی و خارج از موضوع را دری وری می گویند. این عبارت که در میان عوام بیشتر مصطلح است تا چندی...

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف C شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف C شروع میشوند

"Chance favors the prepared mind" ترجمه : «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» لویی پاستور "Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider" ترجمه...

ریشه ضرب المثل نانش بده، نامش مپرس

ریشه ضرب المثل نانش بده، نامش مپرس

آسمونی : بعضیها هنگام احسان و نیکوکاری هم دست از تعصب و تقید برنمی دارند و از کیش و آیین و سایر معتقدات مذهبی سائل مستمند پرسش می کنند به...

ریشه ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

ریشه ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

آسمونی : این ضرب المثل ناظر برشخصی است که در اموری که دیگران نیز شرکت دارند تنها او با وجود تلاش وفعالیت خستگی ناپذیر به مقصود نرسد و از مساعی...

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف B شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف B شروع میشوند

"Barking dogs seldom bite" ترجمه : «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد» مترادف فارسی : «سگ لاینده، گیرنده نباشد» مترادف فارسی : "سگی كه واق واق می‌كنه،...

چو فردا شود فکر فردا کنیم

چو فردا شود فکر فردا کنیم

آسمونی : وقتی که تمایلات و هوسهای نفسانی غلبه کند و از عقل سلیم به قضاوت و داوری استمداد نشود آدمی به دنبال لذایذ آنی و فانی می رود و...

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند

"A poor workman blames his tools." ترجمه : «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.» مترادف فارسی : «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است...

ریشه ضرب المثل خر من از کرگی دم نداشت

ریشه ضرب المثل خر من از کرگی دم نداشت

آسمونی : عبارت مثلی بالا از طرف کسی اصطلاحاً اظهار می شود که از کیفیت قضاوت و داوری نومید شود و حکم محکمه را بر مجرای عدالت و بی نظری...

ریشه ضرب المثل مثل کبک سرش را زیر برف می کند

ریشه ضرب المثل مثل کبک سرش را زیر برف می کند

آسمونی : این مثل در مورد کسانی به کار می رود که چون معایب خود را نمی بینند و تشخیص نمی دهند می پندارند که دیگران هم آن معایب را...

ریشه ضرب المثل کاسه داغتر از آش

ریشه ضرب المثل کاسه داغتر از آش

هر کس در انجام کاری بیشتر از ذی نفع و ذی صلاح دخالت و پافشاری کند، می گویند: فلانی کاسه داغتر از آش است.قبلا در اینگونه موارد اصطلاح دایه مهربان...