فرهنگ نام و نام گزینی

اسم های دخترانه ایرانی

 اسم های دخترانه ایرانی و فارسی ، و تفکیک این اسامی از اسامی زبان های بیگانه بسیار مهم می باشد.

iranian girls names اسم های دخترانه ایرانی

اسم های دخترانه ایرانی ، خصوصا جهت آگاهی والدینی که فرزند دخترشان تازه متولد شده اهمیت دارد.

لیست زیر در آسمونی شامل نام های دخترانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند

بسیاری از نامهای حال حاضر دخترهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم

اسم های دخترانه ایرانی و اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل تر می شود

اسم های دخترانه ایرانی به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

جهت مشاهده نام های پسرانه اصیل پارسی اینجا را کلیک نمایید

 

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف الف :

آبنوس :                          آبگینه

آترا :                              آذر – آتش – نام یکی از ماههای پاییز

آتریسا :                          آذرگون مانند آتش – دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری)

آتش :                             آتش

آتوسا :                           نام یک شاهزاده ایرانی (دختر کورش همسر داریوش)

آذر :                                نهمین ماه ایرانی

آذرافروز :                         نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرخش :                         صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرگون :                          نام گلی است برنگ سرخ

آذرنوش :                         پاکدین

آرا :                                مخفف آراینده آرایشگر – زیور زینت

آراگل :                             آراینده گلها – زیبا کننده گلها

آراسته :                          آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است

آرام :                               آهسته ، ساکت ، سنگینی و وقار مکان خلوت

آرامش :                          (اسم مصدر از آراميدن و آرميدن)، فراغت، راحت، آسايش، صلح، آشتی، ايمنی، امنيت، سنگينی، وقار و طمأنينه

آرمینا :                            دختر همیشه پیروز – بانوی مقتدر – الهه زیبایی

آرایه :                             آرایش زیبایی

آرتمیس :                        زن هنرمند، نخستین زن دریانورد ، فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبرد با سربازان اسپارت

آرتینا :                            عاقل و زیرک (مونث آرتین)

آرزو :                              آرزو

آرشیدا :                         بانوی درخشان آریایی – بانوی آراسته و درخشان – مرکب از آر + شید + الف تانیس – آر به دومعنی به کار می رود اول

آرشین :                         نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد

آرنیکا :                           آریایی ، نیک خو

آروشا :                           درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم

آزاده :                             آزاد، رها

آزیتا :                              نام یک شاهزاده ایرانی

آزین :                              زینت آلات

آسا :                              مانند

آسمان :                           فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس

آفرین :                             تشویق

آلاله :                               نام گلی

آناهیتا :                            الهه آب

آنیتا :                               آراستگی، مهربانی، خوشرویی (دوشیزه بسیار زیبا در اوستا)

آوا :                                 صدا

آویزه :                              آویز

آهو :                               آهو

اختر :                              ستاره، نام گلی

ارانوس :                           سیاره ارانوس

ارغوان :                            نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارکیده :                            رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارمغان :                            هدیه

ارنواز :                              دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی

افسار :                            تاج

افسانه :                          افسانه

افسون :                           طلسم و جادو

افشان :                           پاشیدن

الناز :                             الهه ناز

انوشه :                           خوشبخت

ایران :                             نام کشور ایران

ایران دخت :                      دختر ایران

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ب :

باران :                             قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد

بانو :                               خانم، متشخص، زن مجرد

بلور :                               کریستال

بنفشه :                           گل بنفشه

بوبک :                             دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوسه :                            بوس، بوسیدن

بهار :                              فصل بهار

بهارک :                           بهار کوچک

بهاره :                            آورنده بهار

بهناز :                            بهترین ناز

بهرخ :                            بهترین صورت

بیتا :                              منحصر بفرد

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف پ :

پدیده :                           پدیده، چیز جدید

پردیس :                         فردوس ، باغ، بستان

پرستو :                          اسم یک پرنده

پرند :                             ابریشم

پری :                              پری

پری رو :                          دارای صورتی همچون پری

پریا :                              جمع پری

پریچهر :                          دارای صورتی همچون پری

پریزاد :                            زاده پری

پریسا :                           مانند پری

پریوش :                          دارای صورتی همچون پری

پرتو :                              پرتو

پروانه :                           پروانه

پروین :                           نام یک صور فلکی

پگاه :                            سپیده دم

پوپک :                           نوعی پرنده

پوران :                           موفق

پوران :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

پوران دخت :                    –

پوری :                           موفق

پونه :                            نام گلی

پیمانه :                         جام شراب

پیوند :                           ارتباط

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ت :

تارا :                             ستاره

ترانه :                           آهنگ، نغمه

ترسا :                          ترسنده ، مسیحی (تلفظ: tarsa)

ترمه :                           نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی

توران :                          نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توکا :                           نوعی پرنده

تهمینه :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

تیدا :                            دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده (اوستایی)

تینا :                            سفال

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ث :

ثریا :                            نام یک صور فلکی

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ج :

جانان :                         معشوق، محبوب؛ خوب، زيباروی

جوانه :                         جوان، گل جوانه

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف چ :

چیستا:                         فرشته دانش و معرفت (دختر زرتشت)

چلیپا :                          –

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف خ :

خاطره :                        یاد، یادگاری

خندان :                        خندان

خجسته :                      –

خورشید :                      آفتاب

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف د :

دری :                           ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دلسا :                          همچو دل و قلب ، دارای احساس و عاطفه

دلارام :                         آرام دل

دلبر :                           ملیح، خوش قلب

دلکش :                        جذاب

دریا :                           دریا

دنیا :                           جهان

دیدار :                         ملاقات، دیدن، چهره، صورت

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ر :

رامش :                        آرامش

رسا :                          پرمعنی

رکسانه (رکسانا) :         روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد.

روان :                          روح، روان

رودابه :                        یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

روشنک :                      نور کوچک

رها :                            نجات یافته، آزاد

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ز :

زری :                          حریر، زربافت

زرین :                          طلایی

زرین دخت :                   دختر طلایی

زویا :                           –

زهره :                         سیاره زهره ونوس

زیبا :                           زیبا، قشنگ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ژ :

ژاله :                          شبنم

ژیلا :                          تگرگ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف س :

سارینا :                      خالص ، پاک

ساغر :                       جام شراب

ساناز :                       نام گلی

سایه :                       سایه، تاریکی

سپتا :                        خوب ، خوبی

سپیده :                      نور اول صبح، سفید روی

ستاره :                       ستاره

ستایش :                     سپاس خداوند، ستودن، تعریف و تمجید

ستیا :                         جهان ، هستی ،  دنیا ، روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه – لقب حضرت معصومه – کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است (ریشه اوستایی)

سُرنا :                         به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن و سرور می نوازند

سروناز :                      زن زیبا، درخت سروناز

سروین :                     شبیه سرو، مانند سرو

سمن :                       یاسمن

سمیلا :                      

سمیرا :                      هدیه ی دریا

سنا :                          –

سودابه :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

سوری :                        رز قرمز

سوزان :                        شعله ور، درحال سوختن، سوزاننده

سوسن :                       نام گلی

سوگند :                        قسم خوردن

سیما :                          صورت، رخ

سیمین :                        نقره ای

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ش :

شادان :                         شاد

شادی :                         شادی، خوشحالی

شاهین :                        سلطنتی

شبنم :                          شبنم ژاله

شراره :                          جرقه

شعله :                          شعله، آتش

شکوفه :                         شکوفه

شکوه :                          جلال، زرق و برق

شوکا :                           نوعی آهو

شکیبا:                            صبور و بردبار

شهربانو :                        بانوی شهر

شهرزاد :                         زاده شهر

شهرناز :                          عشق شهر

شهزاده :                         شاهزاده

شهلا :                            زن سیاه چشم

شهناز :                           عشق شاه

شیدا :                             عاشق، شیفته، دلداده

شیده :                            آفتاب، درخشان

شیرین :                           ظریف، شیرین

شیرین بانو :                      زن شیرین و حساس

شیفته :                           افسون شده

شیلان :                            چیلان، عناب

شیوا :                             فریبا

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ط :

طلا :                              طلا

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ع :

عسل :                          عسل

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف غ :

غزال :                            آهوی کوهی

غزاله :                            آهوی کوهی

غمزه :                            طنازی

غنچه :                            غنچه گل

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ف :

فرانک :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرحناز :                           خوشی

فرخنده :                          شاد

فرزانه :                            عاقل

فرشته :                           فرشته، پری

فرناز :                             عشوه گر

فرنگیس :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

فروزان :                           درخشان

فروزنده :                          درخشان

فروغ :                             روشنی

فریبا :                             ملیح

فریما :                            زیبا و دوست داشتنی

فریده :                            پرارزش

فرین :                             ستوده

فیروزه :                           فیروزه

فیلا :                             عاشق

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ق :

قاصدک :                         گل قاصدک
قدسی :                         مقدس، فرشته

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ک :

کتایون :                           یکی از شخصیت های شاهنامه
کیمیا :                            ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف گ :

گردآفرید :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا :                             یکی از شخصیت های شاهنامه

گلاره :                            چشمان

گلبانو :                            بانویی زیبا چون گل

گلبو :                              آن که بوی گل می دهد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی از همراهان رستم هرمزان پادشاه ساسانی

گلبرگ :                           هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

گلبهار :                           گل فصل بهار

گلپری :                          –

گلشن :                         باغ گل

گلنار :                            گل انار، به زیبایی گل

گلنسا :                          –

گلی :                            رنگ قرمز گل رز

گیتا :                             نوعی آهنگ

گیتی :                          جهان، دنیا

گیسو :                          موی بلندسر

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ل :

لبخنده :                          لبخنده

لادن :                            نام گلی

لاله :                             گل لاله گلی است به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون

لیلا :                             شبانه

لیلی :                           نام گلی

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف م :

مانا :                            مانند

ماندانا :                         نام یک شاهزاده (مادر کوروش بزرگ)

مانی :                          نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد

ماه آفرین :                     آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ماهدخت :                      وجوه ماه

ماهرخ :                         کسی که صورتش مانند ماه باشد

ماه‎گل:                           آن که چون ماه و گل زیباست، زیبا روی

مرجان :                         مرجان

مرجانه :                         مرجان

مرمر :                            مرمر

ملکه :                            ملکه

منیژه :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

مروارید :                         مروارید

مریم :                            بسیار عبادت کننده، گل مریم (گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام)، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن

مژده :                           خبر خوش

مژگان :                          مژه ها

مستانه :                        مست

میشا :                           هميشه بهار، هميشه جوان

مونا :                             نام یک الهه

مهتا :                            همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه

مهتاب :                          مثال ماه

مهدیس:                          شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

مهدیسا:                           منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه

مهر انگیز :                       مهر انگیز

مهر آذین:                        مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)

مهر آسا :                         مانند خورشید

 مهرسانا :                         مانند خورشید

مهر آفرین :                       آفريننده ی مهر و محبت و دوستی

مهر آگین :                        همراه با محبت

مهر آیین :                        دارای مهر و محبت و دوستی

مهربان :                          دارای محبت و عاطفه

مهرناز :                           نور آفتاب

مهرنوش :                        شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

مهری :                           خورشید، مهربان

مهسا :                           ماه، مهتاب

مهستی :                        درخت گل یاس

مهشید :                         (= ماه شيد)، پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان

مهلا :                              دوستانه، آهسته

مهناز :                            نور ماه، شکوه ماه

مهنوش :                         دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین

مهوش :                          مثال ماه، زیبایی

مهین :                            دختر ماه

میترا :                             نام یک الهه

میهن :                            وطن، زادگاه

مینا :                              ﮔﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ، ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻯ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎﻯ رﻧﮕﺎرﻧﮓ

مینو :                              آﺳﻤﺎﻥ، ﺑﻬﺸﺖ

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ن :

نازآفرین :                         شوق آفرین

نازگل :                            دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

نازنین :                           خوش قلب

نازی :                              زیبا

نازیلا :                             زیبا

ناژین :                             نام یک درخت

ناهید :                            ونوس، ستاره زهره

ندا :                               صدا

نرگس :                          نام گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و زرد

نسترن :                          نام گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد

نسرین :                          رز وحشی

نفس :                           مایه زندگی – عمل دو بازدم را گویند – کسی که وجودش مانند نفس کشیدن برای زندگی لازم است

نغمه :                            ترانه، آهنگ

نگار :                            خوش قلب ، نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی

نگاه :                            نگاه

نگین :                           سنگ یا فلزی زینتی و قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جواهرات کار می گذارند

نوا :                              نوا

نوش آفرین :                    شادی خلق

نوشین :                         شیرین

نهال :                            درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است

نیایش :                          دعا ، عبادت، راز و نیاز

نیکو :                            خوب، زیبا

نیکی :                          خوبی

نیلا :                             به رنگ نیل، نیلی

نیلسا :                          شبیه به نیل

نیلوفر :                          نام گلی زنبق آبی

نیلیا :                            به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت

نیوشا :                         شنونده

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف و :

ونوشه :                        گل بنفشه
ویدا :                            آشکار

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ه :

هدیه :                          هدیه

هستی :                       وجود

هما :                           پرنده ای افسانه ای

همتا :                          نظیر، مانند

هنگامه :                       حیرت انگیز

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف ی :

یاس :                          گل یاس

یاسمن :                       گل یاس

یاسمین :                     یاسمن

یاسمینا :                      یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود

یسنا :                          حمد و ستایش خداوند – نام یکی از بخش های اوستا است

یکتا :                           تنها، یگانه

یگانه :                          تنها، یگانه

یلدا :                           بلندترین شب سال

اسم های دخترانه ایرانی – اختصاصی آسمونی

تازه های آسمونی

ایده های طراحی داخلی شیک منزل ایرانی

اسم های پسرانه ایرانی

آسمونی

حکایت های طنز کوتاه ایرانی

ندا رحیمی

زندگینامه گلپا ، (اکبر گلپایگانی) از برجسته ‌ترین خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی

ندا رحیمی

شغل های پردرآمد اما بدون سرمایه اولیه

ندا رحیمی

آشنایی با مادها ؛ قومی از تبار آریایی

ندا رحیمی

فضای مجازی سالم، مفید و ایمن جهت اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی

ندا رحیمی

شیرین ملقب به ام رستم ؛ اولین پادشاه زن ایرانی پس از اسلام

نکات ایمنی هنگام صاعقه

ندا رحیمی

713 نظر

بی نام 2019/02/04 at 18:00

اسم دخترونه فارسی که به مهنیا بیاد

پاسخ به این نظر
شهلا 2018/12/31 at 13:16

اسم پسرم كوروش هست يه اسم دختر اصيل كه بهش بياد لطفا معرفي كنيد. نظر خودم ماندانا هست

پاسخ به این نظر
دخترایرانی 2018/11/22 at 12:46

من عاشق اسم هلناز هستم…هلناز یعنی زیبارو و خوشبو

پاسخ به این نظر
فاطمه 2018/10/30 at 16:01

سلام یک اسم که به فاطمه و حجت بیاد دخترونه

پاسخ به این نظر
helnaz joon 2018/09/29 at 17:18

هلناز اسم فارسی و زیبا

پاسخ به این نظر
کیانا 2018/02/15 at 16:57

من برای بنیان گذار این سایت متأسفم، به نظر شما کیانا اسم زیبایی نیست ، بله هست کیانا یکی از زیباترین نام های اصیل ایرانی هستش که به معنای چهار عنصر تشکیل دهنده ی زمینه و این چهار عنصر عبارتند از آب، باد، خاک، آتش واین برای من غیر قابل فهم است که چرا این اسم را قرار ندادند به بنیان گذار سایت توصیه می کنم اطلاعات خودش رو بالا ببره بعد سایت بسازه.

پاسخ به این نظر
سروش محمدی 2018/01/16 at 07:41

بسیار عالی ندا

پاسخ به این نظر
الهام 2018/01/14 at 11:44

سلام اسم دختر که به الهام و مرتضی بیاد میشه بهم معرفی کنید. ممنون

پاسخ به این نظر
لیلا 2018/05/25 at 15:06

ارامیتا امروز

پاسخ به این نظر
امینه 2017/12/01 at 19:19

سلام . لطفا یه اسم دخترونه بگین که به صبا و ماهان بیاد .ممنون

پاسخ به این نظر
الناز 2017/09/24 at 11:50

معنی الناز رو جلوش ننوشتید!

الناز اگر اسم فارسی باشه به معنای الهه ی ناز هست.
ولی اگه از اسم ترکی ایلناز گرفته شده باشه، به معنی دختر زیبای ایل هست.

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/11/29 at 10:35

ممنون درج شد

پاسخ به این نظر
هادی 2017/09/05 at 16:36

سلام.
لطفا اسم دخترانه که به صوفیا بیاد پیشنهاد بدید. سپاس.

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 10:19

پریا مناسب هست درود بر شما

پاسخ به این نظر
حمید 2017/08/04 at 10:38

اسم دخترانه که مناسب با نام امید باشد

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 10:26

آرزو مناسب هست درود بر شما

پاسخ به این نظر
Amir 2017/07/16 at 20:17

با سلام یک اسم دخترونه زیبا وبا معنی که به پریسا یا محمد امین بخوره یه هم خوانی داشته باشه با تشکر

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 10:28

سلام نام پریا مناسب هست بزرگوار

پاسخ به این نظر
لیلا 2018/05/25 at 15:07

پریا قشنگ تره به معنای پری

پاسخ به این نظر
ایوب 2017/07/01 at 21:23

سلام
ممنون میشم اگه چند تا اسم دختر بگین که به ایوب و آرزو بیاد.

پاسخ به این نظر
علي 2017/09/03 at 06:46

ارسلان، امير بهادر

پاسخ به این نظر
علیرضا 2017/06/29 at 18:26

اسم دختر یارا
که برای ثبت آن به من ایمیل بزنید Alirezarnz@gmail.com

پاسخ به این نظر
مریم 2017/06/21 at 13:16

با سلام
لطفا اسم مهرسانا را به لیست اسامی این سایت اضافه بفرمایید.

با تشکر

پاسخ به این نظر
مینا 2017/06/20 at 15:59

لطفا اسم دختر که به ایمان بیاد.

پاسخ به این نظر
حسین 2017/07/18 at 22:06

آسوده، آذین

پاسخ به این نظر
مرتضی 2017/08/08 at 10:36

مانا اسم خوبیه به اسم خودتون هم میاد

پاسخ به این نظر
مامان يسنا و سبا 2017/09/13 at 19:10

سلام اسم دختر اولم يسنا دومي سبا بنظرتون چه اسمي براي دختر سومم استفاده كنم؟

پاسخ به این نظر
حمید 2017/06/14 at 02:15

سلام نام دختر که به گلاره بیاد

پاسخ به این نظر
مرتضی 2017/08/08 at 10:37

گلرخ اسم خوبیه

پاسخ به این نظر
آیکال 2017/05/09 at 14:53

سلام به نظرتون به اسم مسیح چی میاد……
مــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــــــون

پاسخ به این نظر
مسیح 2017/05/21 at 08:25

سلام من اسم پسرم مسیحه اسم دخترمو احتمالا میگیرم مهدا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2017/06/11 at 15:35

متين

پاسخ به این نظر
پرنیا 2017/08/06 at 21:51

محیا بهش میاد .مهلا .ماهور

پاسخ به این نظر
پرنیا 2017/08/06 at 21:53

باسلام مهلا به اسمشون میاد .ماهور اهو هم به اسمشون میاد

پاسخ به این نظر
پرنیا 2017/04/28 at 16:32

ســــــــــلام اسم دختر کــــــــه به اهــــــــورا بـــــــیاد؟؟؟؟؟؟؟!

پاسخ به این نظر
ساناز حسین نیا 2017/09/05 at 01:37

به اهورا اسم هورا میاد

پاسخ به این نظر
داور 2017/04/22 at 20:30

سلام. یه اسم دخترانه بگین به عرشیا بخوره ممنون میشم

پاسخ به این نظر
لیلی 2017/08/29 at 22:57

پرشیا خوبه

پاسخ به این نظر
امیر 2017/04/22 at 16:15

نیازی نیست اسم ها بهم بیان.نام خانوادگی رو کفایت میکنه که یکی باشه.این همه اسم قشنگ هرکدوم که زیباتره رو انتخاب کنید.

پاسخ به این نظر
Sepide 2017/04/24 at 10:30

خب اسما باید بهم بیان اینطوری قشنگتره..

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 10:36

درود بر شما بله فرمایش شما هم قبوله امیر آقا… منتها بعضی دوستان هماهنگ بودن اسم فرزندانشون با هم مهمه براشون… بازم تشکر

پاسخ به این نظر
Sepide 2017/04/22 at 12:18

سلام بر عزیزان اسم دخترانه مناسب با سپیده بفرستید

پاسخ به این نظر
فاطمه 2017/05/29 at 17:52

سارا و سیما و ساناز و سهیلا

پاسخ به این نظر
Mina 2017/04/08 at 11:36

لطفا یه اسم دختر که به اسم منوشوهرم بیاد بیاد مینا ومیثم.
بچه ی اولمونه میخوام اسم خیلی خاص باشه ومعنییش هم قشنگ

پاسخ به این نظر
sahar 2017/04/12 at 17:16

باسلام
سمانه-ثنا-سمن-سما-ثمین-مهدیس-مهسان-مهرسا-مهردیس-مهرسانا-محدثه-حدیث

پاسخ به این نظر
مرتضی 2017/06/29 at 19:31

مهرسانا واقعا یه اسم خاص و قشنگیه

پاسخ به این نظر
فریبا 2017/06/29 at 19:35

اسم مهرسانا توی لیستتون نیست.

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/11/29 at 15:58

قرار گرفت

پاسخ به این نظر
محمد 2017/04/21 at 01:15

مونا-مهدیه

پاسخ به این نظر
لیلی 2017/08/29 at 22:50

سلام نیسان بزار

پاسخ به این نظر
محمد 2017/03/18 at 22:18

اسم دختر که به نازنین زهرا بیاد

پاسخ به این نظر
دانیال 2017/03/16 at 10:51

سلام بر عزیزان
اسمه دخترانه مناسب با سمیرا،لطف کنید وبفرستید

پاسخ به این نظر
Mina 2017/04/08 at 11:41

بصیرا به سمیرا میاد

پاسخ به این نظر
آیکال 2017/05/09 at 14:58

ساراوساران به سمیرا میادددددددددددددد

پاسخ به این نظر
پرنیان 2017/08/06 at 21:54

اسم سانای .ایسان.میاد بهشون به نظرم

پاسخ به این نظر
یاس 2017/02/25 at 11:18

اسم دختر لنا (lena) خیلی زیباست. من اسم دخترم رو لنا گذاشتم.

پاسخ به این نظر
shayan 2017/01/28 at 11:14

اسم ا

پاسخ به این نظر
دنا 2017/01/19 at 15:28

طرفداران اسم دنا
dena-tarafdar1.epage.ir
https://t.me/denatarafdarلطقا به این سایت سری بزنید.

پاسخ به این نظر
زیبای خفته 2017/01/19 at 14:22

سلام بنظرتون دلارام به اسم ناهیدومسعود میاد یاآرمیتا بهترباشه؟

پاسخ به این نظر
.... 2016/12/31 at 11:05

سلام.من میخوام اسممو عوض کنم.بنظرتون بین ترانه وشکوفه کدوم قشنگتره؟اگه کسی اسم دیگه ای هم ک خوشگل باشه بگه ممنون میشم

پاسخ به این نظر
بابک 2017/01/17 at 04:43

درود (ترانه ، شکوفه ) هردو بدک نیستند ترانه بمعنی نغمه و آواز و شکوفه هم که خود شکوفه های بهاری…
بنظره من نامهایی مثه؛ « آنیتا» بمعنی مهربانی وخوشرویی و آراسته بودن
یا سارینا بمعنی خالص و پاک
یا نام ستیا بمعنی جهان ، هستی،بانوی نجیب و بلند مرتبه

پاسخ به این نظر
میثم 2017/01/29 at 19:30

بزار جانا

پاسخ به این نظر
فرزاد احمدی 2017/03/12 at 18:41

سلام به نظر من شکوفه قشنگتره

پاسخ به این نظر
عابد عاشق 2016/12/11 at 21:33

بنظرم اقدس اسم خوبیه-نه غلام

پاسخ به این نظر
حسین 2016/12/06 at 17:33

سلام اسم دختر که به میترا بیاد و اسم دختر که به حسین بیاد ممنون

پاسخ به این نظر
معراج 2017/01/20 at 23:23

ملیکا..حسنا

پاسخ به این نظر
الهام 2016/09/06 at 14:32

ببخشین یه اسم دخترونه و ایرانی میخوام که به الهام و مجید بخوره

پاسخ به این نظر
صابر 2016/08/15 at 14:56

به نظرتون چنگیز چطوره ؟اسمی هم که به چنگیز میاد فرنگیزه

پاسخ به این نظر
نفس 2016/09/19 at 13:20

بنظرم برای بچه قشنگ نیست

پاسخ به این نظر
مریم 2016/07/23 at 12:01

اسم یسنا به نظرم هم سادس هم شیکه
اسم پسر بگین که به یسنا بیاد

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/09/05 at 14:52

امیر

پاسخ به این نظر
نفس 2016/09/19 at 13:21

یاشار. یاسین.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/07/07 at 13:36

ب نظرتون اوینا قشنگه؟

پاسخ به این نظر
صادق صولتی 2015/10/24 at 15:42

قشنگه اتفافا من 2 ماه دیگه دخترم به دنیا میاد این اسم رو انتخاب کردم منتها خانمم داره فکر میکنه

پاسخ به این نظر
زهرا 2017/01/10 at 13:20

وای چ حسن تصادفی.تشابه فامیلی

پاسخ به این نظر
دنا 2017/01/19 at 15:27

طرفداران اسم دنا
dena-tarafdar1.epage.ir
https://t.me/denatarafdar

پاسخ به این نظر
نفس 2016/09/19 at 13:22

نه اصلاقشنگ نیست.معنیش چیه؟؟

پاسخ به این نظر
مجید 2015/07/05 at 01:30

اسم خودم مجید و همسرم زهره هست بچه مونم دختره یه اسم ایرانی پیشنهاد بدین مرسی

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/08/21 at 14:33

مهرناز زیباترین وقشنگ ترین اسم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/09/16 at 20:06

ترنم

پاسخ به این نظر
پرستو 2018/09/20 at 13:30

خسته نباشید من اسم بابام مجید و مادرم زهره
اسم من پرستو و اسم خواهرم پریسا???

پاسخ به این نظر
جلیل 2015/04/30 at 20:11

سلام لطفا برای دختر من یه اسم انتخاب کنید

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/09/19 at 12:54

نفس وپرنیاخیلی قشنگن

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/02/03 at 01:17

یاسمن قشنگ

پاسخ به این نظر
مهدیه 2015/01/20 at 16:13

به اسم راضیه مرضیه میاد اما دوتااسم قشنگ که خودم عاشقشم اسم پرستش ونیایشه

پاسخ به این نظر
شبان 2014/10/21 at 03:44

با سلام. لطفا یک اسم دختر که به ماهان بیاد رو برام بفرستید. متشکرم

پاسخ به این نظر
ساناز 2015/08/21 at 15:13

نیکان

پاسخ به این نظر
ناناز 2016/09/19 at 16:59

نیکان یعنی چی؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
نفس 2016/09/19 at 13:24

مهسابه ماهان میاد

پاسخ به این نظر
سپیده 2017/03/07 at 12:45

ماهان و مهتاب

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/18 at 20:03

حسنا

پاسخ به این نظر
یونس 2014/10/16 at 08:12

اسم مانیا قشنگتره یا آلما؟؟؟

پاسخ به این نظر
haniye 2015/07/03 at 16:50

سلام تارا قشنگه؟؟☺☺

پاسخ به این نظر
Azi 2016/10/09 at 12:10

آلما قشنگتره

پاسخ به این نظر
مسعودمغول زاده 2014/10/14 at 20:14

سلام لطفاواسه ابوالفظل یک اسم دخترایرانی زیبابگین،ممنون

پاسخ به این نظر
آلما 2014/10/13 at 07:08

اسم ستایش به سمیرا و محمد میاد

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/12/23 at 14:46

اسم ستایش به سمیرا و محمد میاد

پاسخ به این نظر
فروزان 2014/10/12 at 20:15

لطفا واسه اسم راضیه وحسین یه اسم دختر قشنگ وایرانی بگین

پاسخ به این نظر
مسعودمغول زاده 2014/10/14 at 20:16

اسم زیبای فاطمه به راضیه وحسین میاد

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:16

آتوسا خیلی اسم قشنگیه

پاسخ به این نظر
negin 2016/09/20 at 14:13

آتوسا و ترسا خیلی زیبا هستن

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/18 at 20:02

حسنا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/02/02 at 19:03

راضیه و حسین خیلی ایرانیه؟

پاسخ به این نظر
مرجان 2015/02/26 at 14:41

ريحانه

پاسخ به این نظر
سیاوش 2016/09/20 at 19:37

اسم اصیل ایرانی بگذارید

پاسخ به این نظر
ارمان 2014/10/12 at 09:53

سلام فراديس هم اسم قشنگيه يكي از نامهاي بهشته

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2014/10/11 at 18:09

من اسم دخترمو میشا ، یا آرنیکا میذارم

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:18

آرنیکا قشنگ تره

پاسخ به این نظر
صادق 2014/10/11 at 10:32

لطفا بگیدکدوم اسم به فامیل رستم پور میادو خوشگل تره؟
روشا , تینا ,اوا ,ملودی

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:20

تینا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/09 at 19:18

هانی

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 20:27

دوست عزیز این اسم پسرانه و عربی است

پاسخ به این نظر
رضا 2014/10/09 at 16:53

من میگم بزاریدآیتن یا المیرا و شروین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 20:34

دوست گرامی لطفا با اطلاعات نظر دهید ، این صفحه مربوطه به اسامی دخترانه اصیل ایرانی است

پاسخ به این نظر
نگین 2014/10/06 at 12:53

اسم دخترانه که به پارسا بیاد جدیدهم باشه

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:20

سالار

پاسخ به این نظر
مائده 2014/10/05 at 00:02

سلام
معنی اسم مائده = سفره آسمانی
لطفا در لیست خود قرار دهید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 20:37

این اسم عربی است و در لیست مربوطه خود قرار دارد

پاسخ به این نظر
رامین 2014/10/03 at 09:23

سلام دوستان اسم دختر که به رامین و نرگس بخوره پیشنهاد بدید ممنون

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/12 at 01:52

رامان

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:22

رعنا یا رویا

پاسخ به این نظر
فروغ 2014/10/03 at 00:50

سلام
مهدا قشنگه؟؟
لطفا چند اسم دختر پبشنهاد کنین

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:23

مهسا ومهتاب اتوسا وشیدا هم ثابت هستن هم قشنگ

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/28 at 14:38

سلام من میخوام واسه دخترم اسم انتخاب کنم.راهنمایی کنید لطفا. اسمای جدیدو خیلی دوس ندارم.به نظرتون ارغوان قشنگه؟

پاسخ به این نظر
خاطی 2014/09/30 at 23:03

نه چون اسم روی شخصیت و شانس خیلی اثر داره و برای بچتون حتما یه اسم امروزی بزارید تا در آینده برای او جای شرم نباشد

پاسخ به این نظر
مریم 2014/10/01 at 13:30

اسم دختر من ارغوانه ولی از بس اطرافیان گفتن ارخوان میخوام عوضش کنم یه جورایی نفرت پیدا کردم دخترم سه ماهشه و من هنوز صداش نکردم تورو خدا مثل من نکنید اسمی انتخاب کنید که به زبون محلی اون منطقه بیاد اگر که هم فارس باشید چه اسمی قشنگتر از ارغوان

پاسخ به این نظر
سانا 2014/10/02 at 10:38

سلام دوست عزیز. تبریک میگم .ایشالا دخترت همیشه سالم و صالح باشه. ارغوان اسم قشنگیه.ایشالا خوشنام باشه

پاسخ به این نظر
reza ardebel 2014/10/02 at 17:47

نه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/05 at 19:57

نه چیستا خوبه

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:25

اگه توپاییز به دنیا آره خوب اما اگر تو فصل بهار به دنیا میاد زیاد مناسب نیست

پاسخ به این نظر
elnaz 2014/09/27 at 21:36

سلام دوستان ممنون میشم چند اسم دختر که به اردلان بیاد بگین…مرسیییییییییییی

پاسخ به این نظر
پگاه 2014/10/04 at 16:34

دیلان-شیلان

پاسخ به این نظر
Unknown 2014/10/06 at 21:38

ارنواز

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:27

ارغوان وارمغان

پاسخ به این نظر
مرجان 2014/09/27 at 14:39

چند تا اسم دخترانه نام ببرید به آوا بخوره

پاسخ به این نظر
فروغ 2014/10/03 at 00:45

آلا
اسرا

پاسخ به این نظر
پگاه 2014/10/04 at 16:27

آیلا-آیسا-سایا-آترا-آلما

پاسخ به این نظر
نازی 2014/09/17 at 16:43

لطفا یک اسم دخترونه بگین که به صبا بیاد

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:28

ثریا یا ساحل یانسیم از نظر معنایی نسیم به اسم صبا نزدیک تر

پاسخ به این نظر
آرشام 2014/09/17 at 11:43

مرسی بدک نبود دوست دارم ژیلا

پاسخ به این نظر
بهار 2014/09/16 at 14:09

خواهر من اسمش گلبرگ هست وارد کنید
آسمان هم اسم خیلی قشنگیه من خیلی دوسش دارم
وارد کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 21:33

سپاس اضافه شدند

پاسخ به این نظر
عسل ناز 2014/09/16 at 11:25

تلفظ “ترسا”چیه؟؟
چن ماهه دنبالشم!!
خواهشا یکی بگه!!!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 21:36

اضافه شد به لیست

پاسخ به این نظر
آناهیتا 2014/09/10 at 13:39

فقط فقط اسم اندیا.ویندا.آویندا

پاسخ به این نظر
منیره 2014/09/10 at 08:34

خیلی خیلی دستتون درد نکنه.ایرانی بودن ما همیشه خیلی بالاتر از مسلمان بودنمونه.کیلومتری.

پاسخ به این نظر
مهرناز77 2014/09/09 at 14:49

سلام لطفا یه اسم دختر و پسر بگین که به مهرناز بیاد قشنگ باشه هااااا مرسی

پاسخ به این نظر
دذذ 2014/09/16 at 10:34

مهرزاد بش میاد

پاسخ به این نظر
نازی 2014/09/17 at 16:45

واسه دختر مهلا واسه پسر مهرداد

پاسخ به این نظر
خاطی 2014/09/30 at 23:11

مهرداد و بهناز

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/10/16 at 01:31

مهر اسا

پاسخ به این نظر
میترا 2014/09/06 at 02:13

اسم دختر لطفا برام نظر بدین میخوام ساده و معنی دار باشه لطفا کمکم کنید دخترم هشت ماهه شده دو ماه دیگه به دنیا میاد ولی هنوز….

پاسخ به این نظر
سمیرا 2014/09/04 at 20:38

سلام
لطفا اسم دختر پیشنهاد بدید
اسم مامان و باباش سمیرا و محمد
زیاد هم مهم نیست به فامیلش بیاد یا نه…….

پاسخ به این نظر
فاطی 2014/09/03 at 09:45

خاله سارا اسمی ک به متین بیاد و ترکیب اسم مامان باباش باشه بنظرم *سمین *قشنگه

پاسخ به این نظر
فاطمه 2014/09/02 at 09:57

سلام
قراره بزودی بچه اولم به دنیا بیاد اول اینکه دعا کنید برام که بچه ام سالم باشه و دوم اینکه میخوام براش یه اسم جدید وزیبا انتخاب کنم البته نظرمن و همسرم تو این اسم هاست که می نویسم ازشما خواهش می کنم نظرهای زیباتون رو با دلیل بهم بدید.ممنون میشم .واما اسم ها:
سدنا -نیلیا -ترمه -مهرسانا(مرسانا)

پاسخ به این نظر
لرا 2014/08/22 at 18:57

سلام چنتا اسم که به اتنا بیاد ارام نهال

پاسخ به این نظر
عسل بانو 2014/08/28 at 09:44

مهتا .همتا.آنیتا

پاسخ به این نظر
لرا 2014/08/22 at 18:52

سلام به نظر من اسم دختر لرا ونهال وگلبو و رها وارام و ساجده ونازگل قشنگ هست و اسم پسر ایلیاواشکان وامیر حسین و ارتا و بیان قشنگ است است با تشکر از سایت خوبتون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 22:30

ممنون

پاسخ به این نظر
خاله سارا 2014/08/21 at 10:25

سلام اسم دختر که به متین بیاد پیشنهاد بدین. راستی اسم مامان و باباش هم سیمین و محسن هستش. مرسی

پاسخ به این نظر
مروارید 2014/08/23 at 23:02

میترا خیلی بهش میاد..

پاسخ به این نظر
مهدی 2014/09/16 at 10:35

مارال

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/09 at 13:58

ملیکا

پاسخ به این نظر
مهرناز77 2014/09/09 at 14:47

نفس بهش میاد جیگر

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/22 at 17:28

اتنا خوبه

پاسخ به این نظر
مریم 2014/10/01 at 13:33

طنین

پاسخ به این نظر
فروغ 2014/10/03 at 00:48

متینا
هم قشنگه

پاسخ به این نظر
علی 2014/10/03 at 02:42

متانت با متین هماهنگه

پاسخ به این نظر
star girl 2014/08/13 at 16:17

اسم فرزانه و یسنا و ستایش و تارا قشنگ تر از بقیه ست

پاسخ به این نظر
صدف 2014/08/09 at 20:54

ایا اسم صدف قشنگه یا شقایق

پاسخ به این نظر
زهرا 2014/08/20 at 11:03

صدف قشنگتره ولی اسم دختر ب نظر من نفس یا یسنا یا….خیلی زیباست

پاسخ به این نظر
reza ardebel 2014/10/02 at 17:46

آره همینطوره

پاسخ به این نظر
سارا 2014/09/11 at 21:33

به نظرم صدف بهتره

پاسخ به این نظر
علی 2014/08/09 at 13:52

جالب بود

پاسخ به این نظر
ناهید 2014/08/08 at 02:08

نیک آیین
طناز
سوگل

پاسخ به این نظر
هانیه 2014/08/08 at 01:02

من کلا اسم پریسا پریا پری را دوست دارم ممنون

پاسخ به این نظر
امینه 2014/08/07 at 14:09

امینه عربیه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟…..

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 22:37

بله

پاسخ به این نظر
sajad 2014/08/05 at 21:37

میخوایم برا دخترمون اسم انتخاب کنیم.بنظرتون ثنا بهتره یا یسنا؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
امینه 2014/08/07 at 14:14

هیچ کدوم.

پاسخ به این نظر
زهرا 2014/08/20 at 11:04

یسنا بذار

پاسخ به این نظر
مروارید 2014/08/23 at 23:05

یسنا قشنگ تره…

پاسخ به این نظر
خاطی 2014/09/30 at 23:14

یسنا

پاسخ به این نظر
مریم 2014/10/01 at 13:34

خیلیییییییییییییییییی زیاد شده

پاسخ به این نظر
123 2014/08/05 at 02:10

ممنونم اسمای قشنگین …میتونیدآرتینا ونیلسا هم به لیستتون اضافه کنید

پاسخ به این نظر
معصومه 2014/08/04 at 21:55

اسماتون خوبه
رونیکا=زیباروی
وارد کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 22:43

این سام یونانی است و در لیست مربوطه قرار گرفت
سپاس

پاسخ به این نظر
سروین 2014/07/30 at 16:56

manie esme man chist?

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/10/11 at 22:44

به لیست اضافه شد

پاسخ به این نظر
دختر ایرانی 2014/07/29 at 11:27

..لبخند.میهن.بی بی ناز .نور. …..اسم های دخترانه و لطیف .

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/07/29 at 18:51

لبخند و میهن ایرانی است که به لیست فوق افزوده شد
بی بی ناز ترکی است
نور نیز عربی است
که به لیستهای مربوطه اضافه شدند
سپاس و موفق باشید

پاسخ به این نظر
آتنا 2014/07/17 at 17:57

چند تا اسم زیبا بگین که به اسم خدمم بیاد

پاسخ به این نظر
آتنا 2014/07/16 at 19:30

چند تااسم بگین که هم به آتنابیادوهم به نیلوفر

پاسخ به این نظر
مهدی 2014/09/16 at 10:38

نیلو —- آوا

پاسخ به این نظر
فاطیما 2014/09/28 at 08:47

روژین،متینا،ترلان،تیام

پاسخ به این نظر
ژیلا 2014/07/13 at 17:40

سلام
معنی اسم ژیلا = تگرگ هست . لطفا وارد کنید ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/07/29 at 18:45

اضافه شد ، سپاس

پاسخ به این نظر
خاطی 2014/09/30 at 23:16

آره

پاسخ به این نظر
مامان 2014/07/13 at 01:25

مرسی دنیا جان منم از اسم دنیا خوشم مياد

پاسخ به این نظر
دنیا 2014/07/11 at 17:04

بنزر من اس دنیا بسیار قشنگ است
بنزر من اسم اتنا بسیار زیبا وقشنگ وزیبا است بای

پاسخ به این نظر
آتنا 2014/07/18 at 15:41

آره دنیا جان به نظر منم اسم آتنا خیلی خیلی قشنگه هالا تو چندتا اسم دختر بگو که هم به اتنا وهم به نیلوفر بیاد ممنون میشم. فقط یه کم زود تر
چون زیاد وقت ندارم

پاسخ به این نظر
مامان 2014/07/10 at 00:33

چندتا اسم قشنگ وبا معنی پیشنهاد بدین، ممنون ميشم

پاسخ به این نظر
کوروش 2014/07/08 at 21:55

به این خانم نی نی پیشنهاد میدم کتاب دو قرن سکوت رو بخونن تا جنایات عراب رو در مورد ماها بفهمند و تو کتابهای امروز درسیشون هم یه سر بزنند تا ببینند که عکسهایی از بی فرهنگی قوم ایرای گذاشتند.

پاسخ به این نظر
pardisa 2014/07/08 at 15:14

اسم فقط اسم های ایرانی بهترکه یادمون باشه ایرانی هستیم.

پاسخ به این نظر
مامان 2014/07/08 at 14:39

من هشت ماهه حاملم اما هنوز واسه دخترم اسم انتخاب نکردم، با این همه اسم گیج شدم لطفا کمکم کنید

پاسخ به این نظر
سروناز 2014/07/08 at 12:22

به نظر شما اسم طاهره كه در بخش ط گذاشتيد فارسي اصيله؟ اين اسم عربيه از ريشه طهر. خيلي از اسمهاي ديگه هم فارسي اصيل نيستن.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/07/09 at 17:14

اسم اعلام شده که به اشتباه درج شده بود از لیست حذف شد، سپاس
ما با کمک شما عزیزان این لیستها را هر روز مرتب میکنیم

پاسخ به این نظر
آلما 2014/07/06 at 11:58

سلام به همگی مخصوصا مدیریت محترم سایت.من الان دوماهه باردارم اولین بچه ام هم هست تا قبل از اینکه حامله بشم همش میگفتن بچه ام دختر باشه خوشگل باشه با کلاسترین اسمو روش میزارم اما حالا تنها نگرانیم اینه که فقط سالم به دنیا بیاد هرچی میخواد باشه و تنها ملاکم برا انتخاب اسم اسم اصیل ایرانیه.اهورا،آرشام.آیلین،رها رو دوست دارم

پاسخ به این نظر
سمانه 2014/07/04 at 15:51

اسم باید با معنی باشه حالا فرقی نمیکنه که عربی باشه یا فارسی من خودم از اسم بهار خوشم میاد بهار بهار وبهار

پاسخ به این نظر
خاتون 2014/07/03 at 18:41

اسم های ایرانی وخارجی یا مذهبی همه اسمن ادم وقتی داره برای عزیز ترین کسش تودنیا اسم انتخاب میکنه بهتر به شخسیت نوزادش هم یه نگاهی بکنه به اینشم فکرکنه تاوقتی بزرگ شد رفت توی اجتماع بعد ازگفتن اسمش همه برنگردن باتعجب نگاش کنن خلاصه خجالت نکشه …درست میگم یانه…

پاسخ به این نظر
رزیتاخانووووووم 2014/07/02 at 18:24

ببینید عزیزانه من لطفا دعوا نکنید.
لبخند بزنید و آرامشتون رو حفظ کنید تا بگم زیباترین اسم دنیا چه اسمیه…
آماده اید عایا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۲
۳
بهله کاملا درست حدس زدید.
رزیـــــتــا …
..ممنونم ممنونم

پاسخ به این نظر
مریم 2014/07/01 at 10:47

اینم چندتا اسم خوشگل از نظر من:
آروشا…..آراد…….آیلا……..مهیار…….آنیسا……..سانیار…….درسا

پاسخ به این نظر
شیما 2014/07/01 at 09:06

خانم نی نی از اسمی که واسه خودت تو سایت گزاشتی معلومه نظر شما ببخشیدا اما مفت هم نمی ارزه.اگه شما ایرانی بودنتو دوس نداری مهم نیست.بجای گیر دادن به اسم باید باطن درست شه.پس وقتتو واسه این نظرات بیهوده هدر نده

پاسخ به این نظر
آسمان 2014/06/30 at 23:59

نی نی عزیز شما هنوز حرمت ایران و نمیشناسی بهتره دهنتو ببندی و از آخور عربا بخوری. بی لیاقتی که فکر میکنی یه ایرانی باید اسم عربی داشته باشه

پاسخ به این نظر
هیچ کس 2014/06/29 at 16:28

به نظر من اسم یسنا خیلی قشنگه

پاسخ به این نظر
یسنا 2014/06/29 at 16:32

آره عزیزم معلومه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/06/25 at 09:45

اون کسی که فکر کرده فردا می خواهیم بخاطر انتخاب اسم بازخواست شویم چیزی از حقیقت زندگی نمی داند
یک ناشناس

پاسخ به این نظر
با افتخار میگم ک یه ایرانی ام 2014/06/25 at 00:12

راستی اسم هم مهتابه….یه وقت فکر نکنی خودم اسم عربی رومه!!!!
مهتاب هم خوشبختانه و صدهزار مرتبه شکر؛ ایرانیه.
درود بر ایران و ایرانی……..

پاسخ به این نظر
با افتخار میگم ک یه ایرانی ام 2014/06/25 at 00:09

در جواب اون نی نی باس بگم ک…..واسه خودت متاسف باش! اینکه ما نمیخواییم و نمیذاریم تمدن ایران و شکوهش فراموش بشه، بده؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا تاسف میخورم واسه تو و امثال تو! تو همون عرب بودن لایقته…اسمهای مذهبی،قشنگن،درست.ولی من یکی اسم اصیل ایرانی رو ترجیح میدم…درضمن،کوچولو،درصورتی ک مادر پدر اسم بی معنی رو بچه بدارن باس جوابگو باشن اون دنیا.اینو نمیدونستی؟؟؟؟ اسمهای اصیل ایرانی خیلی خیلی بامعنی ان و این تو مغز کوچیک تو و امثال تو نمیگنجه ک تاریخ باستان ایرانو نمیشه با تاریخ ایران اسلامی مقایسه کرد چون …………

پاسخ به این نظر
علي 2014/06/21 at 16:54

اسم هاي شما عالي بود

پاسخ به این نظر
ویدا 2014/06/20 at 19:53

{vinseh} وینسه هم اسمه و معناش بااقتدار /همیشه پیروز/موفق و سبکبال و ارام هستش …

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/20 at 20:02

اگر منظورتان وینسه لو هنرمند نقاش و تصویر ساز کوالالامپوری
اسم وینسه ایرانی نیست

پاسخ به این نظر
نی نی 2014/06/18 at 13:04

واقعا متاسفم که این همه اسم قشنگ مذهبی داریم و اونا رو فراموش کردیم و به چه اسم های بیخودی رو اوردیم و اسمشون رو اصیل ایرانی گذاشتیم فقط یه چیز رو بدونید پدر ومادر های عزیز بابت اسم بچه هاتون باید یه روزی جواب پس بدین فکر اون روزا هم باشین زهرا فاطمه علی محمد مریم حسن حسین امثال این اسمها چرااااااااا نیست؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/18 at 13:51

بخش مربوطه را در پورتال ببینید

پاسخ به این نظر
معصومه 2014/06/30 at 12:15

کسی نمیگه اسم های مذهبی خوب نیستن عزیزم! اما نظرهرکس محترمه!
معنای اسم قشنگ وبامعنی باید باشه وتاجایی که توفرهنگ خودمون اسامی پرمعنی داریم چراازفرهنگ دیگه؟! درضمن مگه عربها اسم ماایرانیها رومیذارن که اینقدر اصراردارید؟!

پاسخ به این نظر
لیلی 2014/06/15 at 17:18

با حرف س سمیه هم قشنگه

پاسخ به این نظر
ستاره 2014/06/14 at 17:29

عالی بود.

پاسخ به این نظر
کارزانی 2014/06/13 at 01:18

این همه اسم مذهبی کجارفتن نمی شد از کسی حداقل تقلب کنین

پاسخ به این نظر
بهار 2014/06/11 at 15:21

اصلا جدید نبود

پاسخ به این نظر
الهام 2014/06/04 at 17:09

خیلی عالی بود از شما ممنونم

پاسخ به این نظر
دهلرانی 2014/06/03 at 19:49

با سلام و خسته نباشید چرا جای اسامی پر معنی و اصیل لری خالی است قومی به درازی تاریخ ایران متاسفانه مورد کم مهری قرار گرفته اگه خواستار باشید می توانم اسامی را با معنی برایتان بفرستم تا یک پیچ جداگانه براش باز کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/03 at 20:02

دوست گرامی ممنون از لطفتان، برای اسامی لری برنامه ویژه ای داریم که در دست تهیه است، خوشحال خواهیم در این خصوص همراهی بفرمایید
ایمیل: info@asemooni.com

پاسخ به این نظر
ویدا 2014/05/31 at 03:00

سلام ممنون از شما که اسم منم در لیست. اسمهای. اصیل ایرانی قرار دادید. آیدا هم کنار اسم ویدا هم موجود باشه تو لیست قشنگه. ممنون از شما

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/31 at 19:41

آیدا اسم آذری است، در آن لیست قرار داده ایم

پاسخ به این نظر
فاطمه 2014/05/30 at 23:42

اسم های قشنگی بود ممنون از لطفطون

پاسخ به این نظر
الی 2014/05/24 at 11:56

تشکر

پاسخ به این نظر
تمنا 2014/05/24 at 00:17

اسم های اصیلی داریم که خیلی به دل میشینه ولی اینابجزپنج شش تاشون،اصلا قشنگ نبودن وتعدادشون هم خیلی کم بود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/24 at 10:21

این بخش با نظر شما عزیزان به روز می شود
شما نیز اگر اسمی میدانید به ما بگویید

پاسخ به این نظر
الهه 2014/05/23 at 12:02

سلام من باردار هستم بچه م دختر یه اسم میخوام به الهه بیاد ممنونم ازشما

پاسخ به این نظر
ریحانه 2014/05/23 at 00:17

سلام
مرسی مطالب خوب بود
ببخشید من ایشالا قراره خواهر بشم!میشه چند تا اسم دیگه هم معرفی کنید که به ریحانه بیاد و معنی ش هم قشنگ باشه؟مثلا آخرش “ه” داشته باشه
باز هم ممنون

پاسخ به این نظر
حمیده 2014/05/22 at 12:46

سلام من باردار هستم و دنبال اسمی که به مریم بخوره البته دختر هستم لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ به این نظر
مرجان 2014/05/20 at 13:12

باسلام وتشکر از زحمتتان،خیلی خوب است،به لطف شما فهمیدم نامم ایرانی هست وخوشحال شدم،در ضمن اینکه نام من قرآنی نیز میباشد و در کنار لوٌلوٌ آمده که نشان میدهد مرجان یک چیز گرانبها ومایه زیبایی است،بعلاوه نام یک موجود زیبا وبی آزار دریایی است،بازم خیلی خوشحال شدم که نامم در لیست شما موجود بود،سپاس فراوان

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/20 at 13:24

زنده باشین عزیز، ممنون از شما

پاسخ به این نظر
سایه 2014/05/20 at 11:53

این همه اسم های اصیل ایرانی قشنگ داریم که هیچ کدومش اینجا نیومده

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/20 at 12:32

مثلا چه اسمی عزیز!؟

پاسخ به این نظر
آرایه 2014/05/19 at 03:05

در اسم های الف اسمهای آراسته ، آرایه ، آراگل، آرنیکا ، آرامش و آرمینا رو هم قرار بدید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/20 at 12:39

همه با معنی اضافه شدند؛ سپاس

پاسخ به این نظر
* 2014/05/18 at 18:33

خوب بود ولی اگر مطالبش بیشتر میبود بهترمیشد.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/18 at 09:19

خوب بودبدنبودمیتونست ازاین بهترهم باشه

پاسخ به این نظر
تخت خواب بادی 2014/05/15 at 16:03

سلام.ممنون از سایت خوبتون.خدا قوت

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/15 at 17:17

ممنون از لطف شما

پاسخ به این نظر
فایزه 2014/05/15 at 00:02

اصلاااااا خوب نبود

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/12 at 23:51

اسم های خوبی بودن ولی بعضی تکراری بود

پاسخ به این نظر
سولماز 2014/05/12 at 01:50

اصلااسماش جذاب وگيرانبودن خيلي تکراري وقديمي ان

پاسخ به این نظر
بیتا 2014/05/13 at 13:54

با هات موافقم

پاسخ به این نظر
یک دنیا خیانت 2014/05/09 at 19:04

عالی بود کاش اسما عربی رو هم تو یک پست دیگه میذاشتین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/10 at 12:09

داخل سایت وجود داره ، کافیه از بخش جستجو عبارت اسم های دخترانه مذهبی را جستجو کنید

پاسخ به این نظر
یگانه 2014/05/09 at 17:57

عالیییییییییییی بود

پاسخ به این نظر
شیوا 2014/05/09 at 15:30

ممنون از سایت خوشکلتون عالی بود

پاسخ به این نظر
الــــــــــــی 2014/05/08 at 15:35

واقعـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــی بود دمتون جـــــــــــــــــیز.

پاسخ به این نظر
ngsh 2014/05/07 at 14:38

عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــــــود

پاسخ به این نظر
ثمانه 2014/05/04 at 09:24

با تشکر نامهای زیادی تو لیست نیستند حتما برات
براتون. می فرستم.

پاسخ به این نظر
ماریام 2014/05/03 at 23:45

اسمها خیلی قشنکه مرسی

پاسخ به این نظر
مریم 2014/05/03 at 15:01

سلام به نظرم ماه گل درین قشنگه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/05/03 at 17:30

تشکر، اضافه شد

پاسخ به این نظر
آروین 2014/05/02 at 01:07

همشون زشتن یه وقت از اینا نذاری رو بچت بد بخت میشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/30 at 23:28

دنبال اسم برا دخترم میگردم میشه کمکم کنید؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/30 at 13:09

به نظرشما عسل قشنگتره یاباران

پاسخ به این نظر
سمیه 2014/04/28 at 23:40

اسم دختربه نظرمن مهراوه قشنگه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/01 at 01:52

خیلی قشنگه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/27 at 19:49

به نظر شما اسم دختر سارینا قشنگره یا روژینا؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/28 at 23:37

روژینا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/26 at 23:16

اسم دختر به نظر من پگاه قشنگه اسم پسر هم اسم های رامین و مهرداد و امیر

پاسخ به این نظر
شروین 2014/04/26 at 20:36

به نر من نام های سهیل وساحل بسیار زیباهستند

پاسخ به این نظر
شروین 2014/04/26 at 20:35

به نظر من نام ساحل بسیار زیباست

پاسخ به این نظر
Behrouz 2014/04/22 at 16:07

سلام بر همه دوستان ,يه اسم دختر كه به محمد أمين بياد؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/23 at 17:32

محمد امير يا معين

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/24 at 10:58

اسم دختر ازت خواست نه پسر
مبینا
محنا
مهربان
مهدیسا
.
.
.

پاسخ به این نظر
پروانه 2014/05/01 at 13:20

ماه آفرین – ماه سمین – مهر آذین – مهر آفرین – مهر آگین – مهر آیین

پاسخ به این نظر
نفس 2014/04/21 at 22:14

خوب بود

پاسخ به این نظر
نفس 2014/04/21 at 22:13

چرا اسم مننبود ولی اسم دختر هام یعنی نیلا و یکتا بود راستی اسم شوهرم هم نبود من دو تا دختر دارم که دو قلو هستن

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/22 at 18:49

این اسم به لیست بالا اضافه شد، ممنون، اسم های پسرانه در لیست مربوطه قرار دارد

پاسخ به این نظر
رها 2014/04/18 at 18:33

اسم دختراش برام جالب دوست داشتنی بود

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/17 at 20:21

یک اسم که به کیارش بیاید

پاسخ به این نظر
ایناز 2014/04/19 at 15:49

خوب

پاسخ به این نظر
اسیه 2014/04/20 at 16:48

دخترکوثر پسرکورش

پاسخ به این نظر
نفس 2014/04/21 at 22:18

اصلا جالب نیست

پاسخ به این نظر
asha 2014/04/17 at 11:10

لطفا یه اسم بگیدکه به امیرعلی بیاد

پاسخ به این نظر
درسا 2014/04/15 at 12:24

نام دختری که به عباس بیاد

پاسخ به این نظر
رویا 2014/04/15 at 22:12

نیایش.ثنا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/18 at 22:34

عباسه

پاسخ به این نظر
نفس 2014/04/21 at 22:18

عطیه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/13 at 18:16

اسم دخترکه ب ستایش بیاد

پاسخ به این نظر
پوريا 2014/04/14 at 19:11

هم نيايش ميشه هم پرستش

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/15 at 22:11

نیایش

پاسخ به این نظر
کوثر شریفی 2014/04/21 at 22:17

ارامش

پاسخ به این نظر
ساناز 2014/04/13 at 18:07

اسمای جالبی بودن میسییییییییییییییییییییییییییییی

پاسخ به این نظر
ارشیا 2014/04/12 at 15:01

بچه ها یه اسم دخترکه به ارشیا بیاد صرفااول کردی بعداسم دیگر

پاسخ به این نظر
مینا 2014/04/16 at 14:27

به اسم ارشیا ارمیتا میاد

پاسخ به این نظر
ارشیا 2014/04/17 at 00:10

ممنون ازنظرتون

پاسخ به این نظر
پریسا 2014/04/08 at 19:14

بچه ها یه اسم پسر که به دیلان بیاد

پاسخ به این نظر
حسام 2014/04/09 at 21:59

دالیا _دیار _

پاسخ به این نظر
ارشیا 2014/04/12 at 15:02

دیاآکو

پاسخ به این نظر
کوثر شریفی 2014/04/21 at 22:15

ایران چطوره

پاسخ به این نظر
مائده 2014/04/08 at 15:57

مائده نبود؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/08 at 16:24

اسم مذهبی است، در لیست مربوطه قرار دارد

پاسخ به این نظر
سپيده 2014/04/05 at 23:15

من اسم دخترم رو ميذارم

جانان : محبوب . معشوق

به نظر خودم خيلي قشنگه

راستي در مورد اسم مريم …… معنيشو اشتباه نكردين . سجاد يعني بسيار عبادت كننده

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/06 at 10:21

نام به لیست اضافه شد، ممنون
بله معنی درست است

پاسخ به این نظر
amin 2014/04/03 at 18:24

سلام
اسم تارا قشنگه
اگه راضی شن میذاریم واسه برادر زادم
مرسی آسمووونی

پاسخ به این نظر
رضا 2014/04/02 at 08:25

ترنم توی لیست نبود !

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/03 at 13:00

عربی است
https://www.asemooni.com/human/name/religious-girls-names

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/04 at 14:40

نازنین

پاسخ به این نظر
مریم 2014/03/30 at 19:39

معنی مریم یعنی بسیار عبادت کننده . اگه میخوای اضافه کن

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/03 at 13:36

تشکر

پاسخ به این نظر
فرناز 2014/03/24 at 21:25

اسم خودم بهتره

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/03/24 at 21:24

تارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/03/03 at 19:39

آتریسا قشنگ تره یا تارا؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/03/04 at 18:45

آتریسا قشنگ تره

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/02 at 20:09

تارا

پاسخ به این نظر
منوچهر نجفی 2014/04/04 at 20:36

آتریسا

پاسخ به این نظر
سمیرا 2014/04/07 at 12:59

آتریسا اسم قشنگیه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/06 at 16:33

هىىچ کدام

پاسخ به این نظر
aynaz 2014/03/01 at 17:05

خوب بود ….

پاسخ به این نظر
دلسا 2014/02/22 at 14:52

خیلی خوب بودش ممنونم

پاسخ به این نظر
گیتا 2014/02/21 at 16:06

خیلی خوب بود ممنووووووووووووووووووووون

پاسخ به این نظر
سارا 2014/02/20 at 15:05

خیلی عالی بود فقط از اسم های خارجی هم استفاده کنید ممنون

پاسخ به این نظر
سارا 2014/02/20 at 14:59

خیلی ممنون از شما از کلمه های انگلیسی هم استفاده کنید

پاسخ به این نظر
شادی 2014/02/15 at 17:17

lمریم جون میگه اصلا خوب نبود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

پاسخ به این نظر
آوا 2014/02/14 at 13:12

سارا یعنی لطیف
ممنونم خیلی خوب بود

پاسخ به این نظر
محسن بهمنی 2014/02/01 at 02:00

خیلی ممنون از شما واقعا جالب بود من یکی میخواستم معنی اسم دخترم و بدونم که هنوز 2 ماه مونده بدنیا بیاد بهرحال من معنیشو پیدا کردم مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی از شما بدرود!………………….
ممنون از سایت خوب تون خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدرود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/02/01 at 09:57

زنده باشی عزیز

پاسخ به این نظر
ندا 2014/01/28 at 19:11

ممنون می خوا ستم اسم خو اهرم بزاریم

پاسخ به این نظر
عسل 2014/01/28 at 19:13

افرین عالی

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/01/29 at 11:34

چه اسمی !؟

پاسخ به این نظر
mojtaba 2014/01/26 at 19:17

خیلی عالی بودمرسی

پاسخ به این نظر
MARYAM RAHNANA 2014/01/12 at 20:02

خیلی عالی بود فقط اگه میشه لطفا معنی روراست تری بگذارید.
ممنونم از سایت خوبتون…

پاسخ به این نظر
پروانه 2014/01/12 at 13:18

خیلی عالی بودن مررررررررررررررررررررررررررسی

پاسخ به این نظر
MARYAM RAHNANA 2014/01/12 at 20:04

مرسی یه کلمه انگلیسی اگه میشه از کلمات فارسی استفاده کنید.
باعرض معذرت

پاسخ به این نظر
علی 2014/01/11 at 16:48

سلام . اسم خواهرزادمو که چن ماه دیگه بدنیا میاد رو قراره بزاریم تیام ، نظرتون چیه؟

پاسخ به این نظر
یسنا 2014/01/11 at 11:41

سلام اسم من یسناهست یک اسم کهن ایرانی چرا نبود???اسم مهم ترین و اولین بخش کتاب مقدس اوستا هم هست اما اسممو ندیدم ناراحت شدم

پاسخ به این نظر
الهام 2014/01/09 at 18:17

سلام.دوستان من واسه دخترم که عید 93 از خدا هدیه میگیرمش اسم آترینا رو انتخاب کردم. به معنی جذاب و پرانرژی. چطوره. اسم ایرانی هم هست. ولی تو این لیست نبوداااا !

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/01/07 at 20:20

اسم من محمده و همسرم سمیه لطفا برا دخترمون ک چن ماه ديگه متولد میشه يه اسم بگين

پاسخ به این نظر
فائزه 2014/01/07 at 20:58

نیان چطوره

پاسخ به این نظر
ﻧﻮﺷﻴﻦ 2014/01/10 at 20:55

ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ

پاسخ به این نظر
نفس 2014/01/06 at 21:23

اسم من كو؟عاشق اسم خودمم

پاسخ به این نظر
SOGAND 2014/01/06 at 17:45

خیلی زیبا بود

پاسخ به این نظر
rahman 2014/01/01 at 20:05

خیلی قشنگ بود

پاسخ به این نظر
فرزانه 2013/12/30 at 00:56

سلام، اسم قشنك و جديد دختر بكين، دارم خاله ميشم

پاسخ به این نظر
rahman 2014/01/01 at 20:04

المیرا.ترنم.سدنا

پاسخ به این نظر
فائزه 2014/01/07 at 21:00

نارگل چطوره

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/12/29 at 02:12

نیان رو هم اضافه کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/29 at 16:10

کردی است که در لیست مربوطه قرار داره

پاسخ به این نظر
رها 2013/12/28 at 21:00

خیلی اسم های دلنشین و زیبا بودن مرسی

پاسخ به این نظر
اسید عبدالصمد پناهی 2013/12/27 at 12:38

با درود، به نظر من آنيتا وآتريسا از زيباترين وبا مفهومترين اسامي اصيل ايراني است لطفا جزو ليست قراردهيد

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/30 at 10:03

درج شدند اسامی ، سپاس

پاسخ به این نظر
مهیا 2013/12/27 at 11:44

اواااااااااااااااا نرگس جون اسمت خیلی گشنگه که تازه من اگه جای تو بودم اسم دخترمم میزاشتم ملیکا چون هم نرگس هم ملیکا اسمای مادر امام زمان جفتشونم گشنگه

پاسخ به این نظر
ایمان 2013/12/26 at 21:56

زندگی با کنار هم قرار گرفتن اسمای آدما زیبا میشه پس باور اشته باشید اسمتون هر چی که هست قشنگه…..

پاسخ به این نظر
يه ادمى 2013/12/25 at 18:25

Shabnam ghshange mitooni bazary

پاسخ به این نظر
ساینا 2013/12/24 at 19:27

دوستان گل بنظرتون اسم شبنم اسم جالب و قشنگی هست برای خواهر زاده ام میخوایم بذاریم چطوره! لطف میکنین بگین.

پاسخ به این نظر
يه ادمى 2013/12/25 at 18:31

Parandis ham ghhhhhhhhhhhhhshange love for evryonen.

I know evryone sooooooooooo beutifull

پاسخ به این نظر
زینب 2013/12/19 at 10:41

سلام جمیله خانم ،من به شما پیشنهاد میکنم اسم دخترتونه ( فرحت ) بذارید.

پاسخ به این نظر
جمیله 2013/12/19 at 22:11

سلام زینب جون معنیش چی میشه تا حالا نشنیدم

پاسخ به این نظر
جمیله 2013/12/18 at 15:38

سلام میخوام اسم دخترم که تو راه بذارم دلسا به نظرتون قشنگه واگه اسم دارید بهم پیشنهاد بدین

پاسخ به این نظر
آسنات 2013/12/19 at 10:44

سلام جمیله جون . به نظر من اسم دخترتون رو ( فرحت ) بذارین خیلی قشنگه ها!

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/12/24 at 21:24

ساینا جون شمیم چطوره

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/12/24 at 21:30

ساینا جون اسمهای کردی خیلی قشنگه اسمونی رو نگاه کن

پاسخ به این نظر
سرخان 2013/12/17 at 16:08

به نظرتون قشنقه اسمم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/21 at 12:30

بله عزیز

پاسخ به این نظر
اعظم 2013/12/16 at 21:31

س من اعظم اس اصلا دوست ندارم

پاسخ به این نظر
آسنات 2013/12/19 at 10:48

سلام اعظم . به نظر من اسم تون رو ملیکا بذارین .

پاسخ به این نظر
نرگس 2013/12/16 at 21:08

اسمم نرگس هست
خودم دوستش دارم
بعضیا میگن قدیمیه نظر شما چیهههههههههه؟

پاسخ به این نظر
اعظم 2013/12/16 at 21:26

نرگس اسم خیلی خوبیه من خیلی اسم نرگس رو دوست دارم اما اسم خودم رو دوست ندارم

پاسخ به این نظر
هادی 2013/12/17 at 10:37

این شخصیت ها هستن که به زندگی انسانها معنی میدن پس به هیچ عنوان به اسمها اینطور اهمیت ندید.در صورتیکه اسم شما یکی از صفات خداوند است و یکی از بهترین اسمهاست.

پاسخ به این نظر
آسنات 2013/12/19 at 10:51

اسمت قشنگه مثل گل نرگس که قشنگه .

پاسخ به این نظر
جمیله 2013/12/19 at 22:07

سلام نرگس جون اسمت قشنگ چه اسمی بهتر از اسم گل عزیزم

پاسخ به این نظر
amal 2013/12/14 at 15:27

اقا مانی تو ک اسمت خارجی پس دیگه حرف مفت نزن

پاسخ به این نظر
پسرخوب 2013/12/12 at 07:18

سلام به یاسمین و آمل
یاسمین جان اسمت قشنگه
آمل جان با احترام میگم که اسمه تو زیاد پسندم نیست

پاسخ به این نظر
یاسمین 2013/12/12 at 00:38

عزیزان ب وبلاگ لیلا دحیماوی برید،مطمئنم پشیمون نمیشین وبلاگش خیلی عالیه برای کسانی که عاشق شعر و دکلمه ان…….

پاسخ به این نظر
amal 2013/12/12 at 00:34

راستی عزیزانم ی پیشنهادی بتون بدم ب نفعتونه! ب وبلاگ لیلا دحیماوی برید خیلی وبلاگ خوبیه مطمئنم پشیمون نمیشین امتحان کنین ضرر نمیکنین

پاسخ به این نظر
amal 2013/12/12 at 00:26

یادم رفت بهتون بگم معنی اسمم ارزوست ولی من از اسمای ایرانی خوشم نمیاد چرتن!!!!!!!

پاسخ به این نظر
مانی 2013/12/14 at 11:07

با سلام دوست عزیز وقتی نظرت رو راجع به اسامی ایرانی دیدم حیرت کردم و متاسف شدم من فکر میکنم اسمهای ایرانی نه تنها چرت(به قول خودت)نیستن بلکه خیلی هم با معنی و مفهوم هستن امیدوارم ذهنیتت درست بشه

پاسخ به این نظر
yasmin 2013/12/12 at 00:21

س.اسمم یاسمین هس به نظرتون اسم قشنگیه ؟؟؟؟؟؟؟نظر بدید

پاسخ به این نظر
امل 2013/12/12 at 00:18

س.اسمم امل هستش من دخترم من ک از اسمم بد میاد نظر شماها چیه؟؟؟؟؟فقط راستشوبگین please

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/12/11 at 13:39

به نظر منم اسم دنیا جز قشنگ ترین اسم هاست.

پاسخ به این نظر
kiana 2013/12/08 at 13:51

سلام یه اسم دختر امروزی میخواستم با معنی خوب لطفا کمکم کنید
😳

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/08 at 14:14

سلام هلیا
بعدش هم اگه خدایه پسر بهت داد بذار ایلیا

پاسخ به این نظر
سمیرا 2013/12/08 at 16:09

چ عجب ع جان. اسم جدیدگفتی..ایلیا.. باهات موافقم خیلی ب هلیا میاد

پاسخ به این نظر
سمیرا 2013/12/08 at 16:04

س کیانای عزیزم..بنظر من کتی خیلی ب اسمتون میاد مبارکت باشه.. ع اقا نظرتون چیه دوس من

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/08 at 16:44

🙄 سلام بله سمیراجان قشنگه
ولی مگه من چندبار اسم قدیمی گفتم که میگی چه عجب اسم جدید گفتی!

پاسخ به این نظر
سمیرا 2013/12/08 at 16:55

ممنون گلم..همون اوایل اسامی فاطمه.و… رو گفته بودین رو دارم عرض میکنم.چ دیر اومدی رو خط من سرم با مدرسه و… شلوغه شما دیر ج میدی فدات 😐

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/08 at 17:14

شرمنده عزیزم خواب بودم ۲روز بود ج ندادی فکر کردم نمیای دلم گرفته بود کسی نبود باهاش درددل کنم قربونت برم خوب شد اومدی الان کجایی گلم؟

دنیا 2013/12/07 at 13:43

من دو اسم دارم که اسم اصلی ام الهامه و کوچکی خانوادهام صدام میکنن دنیا چون که به اندازه ی دنیا منو دوست دارن ولی بیشترش از اسم الهام خوشم میاد یعنی وحی کننده بیترین اسم ❓ 🙂

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/12/07 at 21:20

سلام دنیا هم اسم قشنگیست چون زیاد به این اسم صدات زدن واسم اصلیت نیست زیاد دوستش نداری!!!

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/12/11 at 13:42

به نظر من اسم دنیا جز قشنگ ترین اسم هاست.

پاسخ به این نظر
bardia 2013/12/02 at 18:04

چ اسم دختری ب بردیا میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دخترا نظر بدین@@@

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/12/03 at 01:04

نادیا

پاسخ به این نظر
alireza 2013/12/02 at 17:46

اسم بی خیال قیافه را بچسب .

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/12/01 at 15:05

اسم خودمو عشق است

پاسخ به این نظر
سینا 2013/11/30 at 20:42

به نظر شما چه اسمیه دختری به مبین میاد لطفا جدید باشه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/01 at 13:26

سیمین

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/12/02 at 03:32

ملینا

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/11/30 at 03:02

به نظرتون به اسم علیرضا، اسم دختر چی میاد؟ لطفا کمکم کنید.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/30 at 19:33

زهرا

پاسخ به این نظر
parvaneh 2013/12/02 at 03:31

اسم جدید میخوام

پاسخ به این نظر
اوا 2013/11/30 at 01:08

اوا بهترینه مرسی

پاسخ به این نظر
deniz 2013/11/28 at 22:31

denizدنیز هم به معنای دریا است اضافه کنید اسم به این قشنگی..

پاسخ به این نظر
تارا 2013/11/28 at 19:10

خوب بود

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/28 at 11:55

معنی دیانا و ایاندا چیه؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/28 at 12:17

منم نمیدانم

پاسخ به این نظر
ﺭاﻧﻴﺎ 2013/11/27 at 23:45

دیدگاهﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻲ

پاسخ به این نظر
آیلین 2013/11/27 at 16:13

قشنگ نبود

پاسخ به این نظر
صبا 2013/11/28 at 12:11

ایلین چراقشنگ نبود

پاسخ به این نظر
هیلا 2013/11/25 at 19:54

اسم هیلا هم نامی است فارسی ولی درلیست نبودوبه معنی پرنده ی کوچک ترازباز ومتین وباوقاراست

پاسخ به این نظر
Jouje,ordake,ziba 2013/11/25 at 17:05

عذر میخوام نوشتین:
آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
اگه اسم پسره … اینجا چه کار میکنه؟ لطفا بیشتر دقت کنید!

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/24 at 16:29

معنی ایاندا و دیانا چیه ؟ کسی میدونه ایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
نازنین 2013/11/23 at 18:30

خوب بود.به اگاهی هام اضافه کردحتی ازبعضی اسم ها که خوشم اومد یاد داشت شون کردم

پاسخ به این نظر
ساناز 2013/11/23 at 10:31

ساناز ترکیب شده از سان+آز یک اسم ترکی است و به معنی کسی است همسان آن کم پیدا می شود. در اینجا درست ترجمه نشده.

پاسخ به این نظر
kiana 2013/11/22 at 20:43

کیانا به معنی طبیعت جزو اسامی اصیل هست لطفا اضافه کنید

پاسخ به این نظر
ببری 2013/11/20 at 19:05

کسشر هسسه

پاسخ به این نظر
honey 2013/11/22 at 20:49

بی ادب نمیخواستی نمیخوندی

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/28 at 12:13

چرامیگی بی ادب اثلا بکی میگی

پاسخ به این نظر
بیتا 2013/11/28 at 12:15

چرامیگی بی ادب اثلا بکی میگی

پاسخ به این نظر
ماهورا 2013/11/20 at 17:07

تاحالا این اسمو نشنیده بودم. خوبه
😛

پاسخ به این نظر
بیخیال 2013/11/20 at 17:16

خدارو شکر بالاخره یکی جواب داد ممنون

پاسخ به این نظر
بیخیال 2013/11/20 at 16:20

کسی نمیخواد نظرشو راجع ب اسم حمایل بگه خواهشا hamayel

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/23 at 09:39

آقا یا خانم بیخیال اسم حمایل درست نمیدونم اما فکر کنم باید عربی باشه اینجا اسامی ایرانی هست و منم اطلاعاتی از اسم حمایل ندارم ک کمکتون کنم ببخشید

پاسخ به این نظر
helia 2013/11/26 at 16:16

hagh ba toe nafas in esme hamayel ye esme arabie.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/29 at 10:43

خوب .بودن،،اسمای جدیدتری یادگرفتم

پاسخ به این نظر
راحیل 2013/11/20 at 15:41

اسم من راحیل… اینجا نیست.نام فرشته ایه ک ب حضرت ابراهیم وحی میاورده. نام زن حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف. نام فرشته سخن گو خدا تو اسمون. قشنگه؟

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/21 at 19:10

سلام راحیل جان.اسم بسیار زیبایی داری عزیزم.موفق باشی

پاسخ به این نظر
راحیل 2013/11/20 at 15:38

اسم من راحیل … قشنگه؟ اینجا نیس 🙁

پاسخ به این نظر
هتی 2013/11/20 at 13:33

اسم من نبود

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/19 at 21:28

نظرتون درباره ی اسم ادرینا چطوره؟ درضمن کسی میدونه دیانا یعنی چی؟

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/19 at 21:26

مهسا جون :wink:منم باهات موافقم اسم مامان نفس واقعا قشنگه 😉

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/21 at 19:07

سلام هستی جان.مرسی از لطفت عزیز

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/19 at 21:17

مهسا جونم منم با نظرت موافقم اسم مامان نفس واقعا قشنگهههههههههههههههههههههههههه 😉

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/20 at 00:07

ممنونم هستی جون فدات بشم اسم خودتم بسیار زیبا و با معنیه 😉 😳

پاسخ به این نظر
hasti 2013/11/19 at 21:10

سلام ساحل جون هستی یا نه.میدونی یه چند وقتی بود اینترنتمون قطع بود نتو نستم بیام بحثتون درباره ی چی بوده :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😀

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/17 at 22:18

راستی آسمونی جون اسم مامان من ” شهپر ” هستش یعنی ” شاه پرها ” تو لیستتون نیست لطفا اضافه کنید ممنون 😉

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/18 at 10:17

فدات نفس جون. 🙂 اسم مامانت خیلی قشنگه 🙂 البته اسم خودتم خیلی زیباست شکی جون 🙂 😉

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/18 at 13:10

قربونت برم مهسا جون 😳 خیلی محبت داری عزیزم 😉

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/18 at 20:49

نفس جون دوست گلم 🙂 خیلی سلام به مامان بزرگوارت برسون اسم خیلی زیبایی داره 🙂 برام خیلی جالب بود 🙂 ایشاالله همیشه سایش روی سرشمادوست عزیزآسمونیم باشه همچنین همه مادرهای عزیزوبزرگترهای خوب ومهربون وفداکارانشاالله 🙂

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/19 at 00:21

سلام ساحل جون ممنون فدات بشم خیلی لطف داری بزرگیتو میرسونن عزیزم 😳 آمین انشاالله هیچ خونه ای بی سرپرست نباشه 🙄

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 20:39

منم اسم نیلا رو خیلی دوس دارم.بنظرتون قشنگه 🙄

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/17 at 20:55

سلام مهسا جون 🙂 آره عزیزم نیلا اسم بسیار زیبایی هستش 😳 آفرین ب حسن سلیقت 😉

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/17 at 21:00

ببخش باز یادم رفت اسممو بنویسم 😉

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/17 at 21:52

مهساجون 🙂 اسم خیلی قشنگیه 😉 🙂

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/18 at 10:18

قربونت برم ساحلم 😉

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/18 at 20:45

مهساجون عزیزم 🙂 فدای یک دنیا صفا وقلب مهربونت 😳 🙂 عزیزمی دوست گلم 🙂

پاسخ به این نظر
نفيسه 2013/11/17 at 20:22

ازنظر شما دوستان عزيز اسم من چطور است لطفابهم راست بگويد
من خودم ازاسمhttps://www.asemooni.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif 😛 😛
انيتا
فاطيما
هستي
خوشم
مي
ايد
htthttps://www.asemooni.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gifp://www.asemooni.com/wp-includes/images/smilies/ichttps://www.asemooni.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gifon_razz.gifhttps://www.asemooni.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 20:29

سلام نفیسه جون.هم اسم خودت هم وهم ازبین اسمایی که گفتی فاطیما وهستی قشنگتره البته این نظر شخصیه منه 😉

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/17 at 20:32

نفیسه جون اسم زیبایی داری 🙂 همون طورکه تلفظ میشه از کلمه نفیس میاد یعنی بسیار ارزشمندوازمیان اسمهایی که انتخاب کردی همشون یه زیبایی ومعنای خاصی داره 🙂 ولی فاطیما چون نامی است که در کشور پرتقال به نیت نام نورانی حضرت فاطمه زهرا(س)میگذارند روی فرزندانشان یه زیبایی معنوی هم داردانشاالله که همیشه موفق باشی دوست عزیزآسمونیم 🙂

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/17 at 20:34

بانظر دوست گلم مهساجون بسیارموافقم 😉 اگرچه همه اسمهایی که انتخاب کردی زیباست 🙂

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 20:37

قربونت برم من عزیزم 🙂 . 😉

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/11/17 at 21:56

فدات مهساجون 🙂 😳 الان کامپیوتر روشتن کردم دوست گلم 🙂 بسیارممنونم دوست عزیزومهربونم 🙂 😳 ونفس جان عزیزم 🙂

نفس 2013/11/17 at 22:15

ساحل جون ممنون عزیزم 😉 قربون هر چی دوست گله و مهربونه من برم 😳

ساحل 2013/11/17 at 22:25

فدات نفس جون 🙂 یک دنیا ممنونم عزیزم 🙂

بیخیال 2013/11/17 at 20:19

معنی اسم حمایل چیه؟ به نظرتون اسم خوبیه؟ اسم دختر هستش

پاسخ به این نظر
زینت 2013/11/17 at 20:02

روژین کاش یکیش و میگفتی گلم مرسی ک جوابمو دادی

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 20:06

خواهش میکنم زینت جون.روژین قشنگتره به نظرمن 🙂

پاسخ به این نظر
زینت 2013/11/17 at 18:43

مرسی مهسا جون اره قشنگه ولی اسم عمشه ب نظرت روزین نیوشا نیلسا کدومش بهتره

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 18:49

هرسه تاش قشنگه عزیزم.فقط اولی روزین یا روژین!؟

پاسخ به این نظر
زینت 2013/11/17 at 11:42

لطفا یه اسم دختر بگین که به نازنین بیاد دو هفته مونده به زایمانم لطفا

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/17 at 14:03

سلام زینت جون. 🙂 به سلامتی ایشالا. 🙂 اسم یاسمین هم قشنگه 🙂

پاسخ به این نظر
زینت 2013/11/17 at 11:35

خیلی قشنگن از شما ممنونیم

پاسخ به این نظر
اسم 2013/11/16 at 21:39

خیلی جالب بود…..
خب الان اسم روز چیان؟…..اصن داریم؟ 😮

پاسخ به این نظر
امل 2013/11/16 at 16:36

مرسی از نظرت نیلوفر جون .تو هو اسم قشنگی داری.دوست دارم هم تورو هم اسمتو 😆 😆

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/11/19 at 00:56

خواهش می کنم مرسی عزیزم . 😀

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/11/16 at 16:05

به نظر من اسمای ایرانیه پسر خیلی قشنگ تر از اسمای ایرانییه دختر هستن ولی بازم نباید از اسمای عربی استفاده کرد. 😯 🙄

پاسخ به این نظر
نسترن 2013/11/15 at 11:00

اسم پسر محمد و اسم دختر نسترن 😉

پاسخ به این نظر
نازنین 2013/11/14 at 14:08

به نظر من الیکا اسم قشنگی 💡 👿 😥 ➡ ❓ 😐 😛 😛 😈

پاسخ به این نظر
atena 2013/11/13 at 20:31

اسم نازنین ازهمه زیباتربود 😉 😉 😆 😛 😀 🙂

پاسخ به این نظر
رز 2013/11/13 at 18:22

اسم هاي بدي نبودن از نظر من زيباترين اسم دختر حسنا و بهترين اسم پسر سعيد بهتره اين اسمارو هم داشته باشين 😀 😛 😆 😉

پاسخ به این نظر
هستي 2013/11/11 at 21:55

معني اسم كانياچيه؟

پاسخ به این نظر
امل 2013/11/10 at 17:23

چرا هیچکی نظر نداد؟نظر بید ب اسمم دیگه

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/11/16 at 16:09

عزیزم به نظر من اسم کوتاه در عین حال زیبایی داری .بدم نمیومد اسمم امل باشه 😉 😳

پاسخ به این نظر
کیمیا 2013/11/09 at 15:44

😀 😛 من اسمم کیمیا است و از این سایت خوشم امد ولی اگر امضا با این اسم ها هم بود بسیار عالی میشد 😀 😛

پاسخ به این نظر
ستار ه 2013/11/09 at 14:43

دوست بسر میخوام 😳 😛 😉

پاسخ به این نظر
ستار ه 2013/11/09 at 14:41

چرااسم ماریا ندارین ❓ 8)

پاسخ به این نظر
امل 2013/11/07 at 18:05

اسم من امل هست من دخترم ها بنظر شما اسمم قشنگه؟ خواهشا نظر بدید

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/08 at 12:17

😛 عالی

پاسخ به این نظر
عرفان 2013/11/05 at 20:59

❓ 😐 ➡ 😀 😀 ❓ 👿 👿 👿 👿

پاسخ به این نظر
اتوسا 2013/11/05 at 16:30

🙄
قشنگ بود
🙄

پاسخ به این نظر
اويسا 2013/11/05 at 16:29

چه قشنگ بودند 😳

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/11/16 at 16:13

چه اسم جالبی داری تاحالا نشنیده بودم 😯 😆

پاسخ به این نظر
محدثه 2013/11/02 at 17:46

دوست دارم 😛

پاسخ به این نظر
تابش 2013/11/02 at 13:54

خیلی قشنگ دوستای عزیز نظرتون درمورد “نیکی ها “چیست ؟

پاسخ به این نظر
پروانه 2013/11/02 at 13:45

سلام من اسممو وهمه سم ای دیگه رو خیلی دوس دارم

پاسخ به این نظر
پروانه 2013/11/02 at 13:44

سلام عزیزان اسم من چطوره نسبت به سنم خ هست (14 ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ 😉 😉 😉 😉 😆 )

پاسخ به این نظر
درسا 2013/11/01 at 22:41

خوب بود افرین 😉

پاسخ به این نظر
فریما 2013/10/31 at 18:22

🙂 🙂 🙂 🙁 🙁 🙁 ❗ ❗ ❗ 😯 😯 😯 8) 8) 8) 🙄 ❓ ❓ 😐 😐 😐 😡 😡 😡 😮 😮 😮 😛 😛 😛 😀 😀 😀 😀 😕 😕 ➡ ➡ ببین 😉 😉 😉 😈 😈 😈 🙄 🙄 🙄 😳 😳 😳 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😆 😆 😆 💡 💡 💡 👿 👿 👿 😥 😥

پاسخ به این نظر
مانا 2013/10/31 at 18:21

ببین الن من اسمم فریما میشه 🙄 ❗

پاسخ به این نظر
سوگند 2013/10/30 at 22:00

مرسی ساحل جونم.لطف داری عزیزم 🙂

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/10/31 at 18:42

فدات سوگند جون 😉 اسم خیلی زیباییه 🙂 وقتی تلفظ میشه معنی بالاوخیلی زیبایی داره 🙂 ممنونم دوست عزیزوگلم 🙂

پاسخ به این نظر
سوگند 2013/10/30 at 12:52

❗ بنظرتون اسم سوگند چطوره؟بعضی وقتا بعضیا راجبه اسمم بد حرف میزنن که باعث میشه از اسمم خوشم نیاد ولی بعضیا هم میگن نسبت به سنم[17]اسم خوبیه.شما چی میگید؟ 🙁

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/30 at 12:54

سلام سوگند جون.اسمت خیلی خیلی قشنگه عزیزم 😉

پاسخ به این نظر
سوگند 2013/10/30 at 15:16

مرسی مهسا جان.امیدوار شدم 😐

پاسخ به این نظر
سوگند 2013/10/30 at 12:52

بنظرتون اسم سوگند چطوره؟بعضی وقتا بعضیا راجبه اسمم بد حرف میزنن که باعث میشه از اسمم خوشم نیاد ولی بعضیا هم میگن نسبت به سنم[17]اسم خوبیه.شما چی میگید؟ 🙁

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/10/30 at 15:50

سوگند جون دوست خوبم بسیاراسم زیباوبامعنی وقشنگی داری

پاسخ به این نظر
تابش 2013/10/30 at 10:26

دوستای عزیز رکسانا به نظرتون چطور است
؟
لطفا منتظرم نظربدین

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/30 at 10:35

سلام تابش جان.رکسانا اسم قشنگیه.موفق باشی عزیزم 😉

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/11/16 at 16:16

اسم سنگین و جذابیه و هیچ وقت از مد نمیافته 8) 😯

پاسخ به این نظر
مانا 2013/10/29 at 19:59

سلاممیدونی چیه خیلی بدی

😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳

پاسخ به این نظر
نیکا 2013/10/29 at 16:53

بد نبود

پاسخ به این نظر
نیکا 2013/10/29 at 16:53

نیکا داشت یا نداشت نداشت 😳 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 💡

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/29 at 09:12

😐

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/10/28 at 23:03

عالی بود

پاسخ به این نظر
مانا 2013/10/28 at 20:04

😳

پاسخ به این نظر
نگار 2013/10/27 at 20:31

من خوش قلبم ❤

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/25 at 14:10

😥 😥

پاسخ به این نظر
مهدی 2013/10/21 at 20:50

مهدی از خود نقل میکند اسم ها بد نبود به کار خود ادامه دهید 😳

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/21 at 17:00

تنوع اسماتون خیلی کمه 👿

پاسخ به این نظر
الهه 2013/10/16 at 22:16

من یه اسم ایرانی میخوام. 😉 🙄
اگه شد بیاین وبم که برای خودم یه اسم ایرانی پیداکنیم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/08 at 12:23

نازی خوبه؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/16 at 15:53

عالی بود ماچ 😛

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/28 at 09:59

نه اول شما

پاسخ به این نظر
مانا 2013/10/16 at 12:53

اسمونی جان 😉 چیزهدیگری ندارین که به فاطمه بخوره 🙄 🙄 🙄 🙄 😐 ❗ ❓

پاسخ به این نظر
ایران 2013/10/16 at 13:00

فاطمه اسمه عربیه و هیچ وقت اسمایه عربی به اسمایه ایرانی نمیخوره

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/17 at 10:50

فرزانه

پاسخ به این نظر
پوران 2013/10/16 at 12:45

فائ 🙄 ❗ زه حال مامانت حتما خوب میشه

پاسخ به این نظر
هلن 2013/10/15 at 18:50

عالی

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/15 at 13:50

:mrgreen: مرسی 😳

پاسخ به این نظر
hasti 2013/10/12 at 16:12

خو ب منم امتیاز بدین دیگهههههههههههههههههههههههههههههه :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😀 😀 😀 😛 😛 😛

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/10/12 at 20:52

سلام هستی جون 😉 😀 الان بهت هزاران تا مثبت امتیاز دادم 😉

پاسخ به این نظر
hasti 2013/10/11 at 11:25

معنی محدثه چیه ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/13 at 13:45

این اسم عربی است به معنی گوینده سخن و یکی از القاب حضرت فاطمه

پاسخ به این نظر
hasti 2013/10/11 at 11:22

هورام هم اسم قشنگیه به لیستتون اضافه کنید به معنی زیبا رو 😀

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/13 at 13:31

اسم پسرانه کردی است، که در آن لیست قرار دارد

پاسخ به این نظر
ایران 2013/10/09 at 23:05

حالا چرا اینقدر بهت برخورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😉

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/08 at 11:15

سلام به همگی. خواستم نظرتون رو در مورد اسم نیلا بدونم 😛 ❓ ❗ راستی آسمونی جون میشه معنیشو برام بگی 😳 ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/08 at 11:31

اضافه شد به لیست

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/08 at 22:18

مرس از لطفت عزیزم 😛

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/08 at 10:17

اسم اشخاص صرفا جهت زیبایی وشناسایی افراد نیست بلکه نشانه هویت والگوهای زندگی افراد ومیزان تعلق به این الگوها نیز محسوب می شود
آتش
طلا
آبنوس …..
جه معنایی دارند 😳 💡 ❓ ❗

پاسخ به این نظر
sara 2013/10/07 at 11:13

فقط یک ماه به تولد دخترم مونده ولی هنوزنتونستم براش اسم مناسب پیداکنم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/07 at 01:31

😈 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄

پاسخ به این نظر
ممل 2013/10/06 at 13:21

مگه هستی سارا جون شما؟

پاسخ به این نظر
اخرش 2013/10/06 at 13:16

سارا جون خوبه مگه شما عرب هستین

پاسخ به این نظر
سارا 2013/10/06 at 12:43

درباره اسم حلما لطفا نظر بدین

پاسخ به این نظر
محبوبه 2013/10/06 at 13:17

حلما ازحلم به معنی بردباری میادزیباست واسه کیه؟

پاسخ به این نظر
مانا 2013/10/04 at 20:24

خوب 😉 😈 🙄 😳 😆 😐 😮 😀

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/04 at 18:29

خداروشکراسمه من هست ولی اسمه دومم نیست ❗

پاسخ به این نظر
نیایش 2013/10/04 at 11:34

منم می گم واقعا که نیایش به این قشنگی به لیستت اظافه کن دیگه وا 👿 👿

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/05 at 17:47

اضافه شد، ممنون

پاسخ به این نظر
رُزالين 2013/10/03 at 12:15

سلام اسم من رُزالين هست قشنگهههه ؟؟؟
خودم كه خيلي دوستش دارم لطفاً به ليستتون
اضافه كنيد

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/10/03 at 12:27

رُزالین جون 🙂 خیلی اسمت قشنگیه 😉 واسم همه دوستانمون هم یه قشنگی خاصی داره وخیلی ازاسمهادریایی از معنا وزیبایی هست 😉

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/10/03 at 12:48

اسمت خیلی قشنگه . ایران جان چون قشنگ بود گفتم وگرنه منظور بدی نداشتم. 😆 😆 😆

پاسخ به این نظر
ایران 2013/10/07 at 01:34

اینقدر تیکه نپرون

پاسخ به این نظر
تی تی 2013/10/07 at 11:49

خیلی قدیمین

پاسخ به این نظر
نیایش 2013/10/04 at 11:36

رزالین اسم زیبایی داری

پاسخ به این نظر
قلی 2013/10/01 at 15:55

8) 😯 ❗ 8) 😯 ❗ 8)

پاسخ به این نظر
قلی 2013/10/01 at 15:52

وای مث اینکه اشتباه اومدم اینجا دخترونه ست………… حالا که اومدم میشه نظرم بگم.. هیچ اسمی از اسمای ایرانی قشنگتر وجود نداره راستی پرویز رو به لیستتون اضاف کنید 8)

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/01 at 19:34

پرویز در لیست اسم های پسرونه ایرانی قرار داره

پاسخ به این نظر
صادق 2013/10/01 at 15:32

عزیزان مطلبی رو می خوام بهتون بگم که همیشه مد نظرتون باشه این متن رو به عنوان یک پند همیشه توی ذهنتون داشته باشید.
در ابتدا ما ایرانی هستیم و فارس ترجیحا” اگر اسم ایرانی باشد بهتر است
در مرحله بعد بار معنایی داشته باشد اینطور نباشد فقط به خاطر فرار از اسامی بیگانه به هر اسمی به غیراز اسم بیگانه رازی شوید.
مرحله سوم در خیلی از موارد دیده شد اسامی عجیب و غریب روی طفل معصوم می گذارند، وقتی شخصیت پدر یا مادر یا هردو رو کندکاو می کنی متوجه کمبود می شوید که با گذاشتن اسم نامناسب و اصطلاحا” باکلاس از این طریق می خواهند خودی نشان دهند و بگویند ما……….. میگن:درخت هرچه پرباتر بشه سر بزیرتر میشه

پاسخ به این نظر
سحر 2013/10/01 at 14:48

سلام دوستان اسم دختر و پسرم لاریسا و پرهام

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/09/30 at 21:09

معنی اسم فریماه شکوهمند و خحسته میباشد

پاسخ به این نظر
saba 2013/09/30 at 15:04

very nice.
man in esma ro kheyli dos daram:ava,mehrsa,tarlan va sad albate sabaaaaaaaaaaa 😉 😛 😀 🙂 8)

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/09/29 at 23:59

شب ارام و شب اهنگ اسم خواهر زاده هامه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/29 at 13:03

gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood :mrgreen:

پاسخ به این نظر
فاطمه 2013/09/27 at 16:39

سلام خسته نباشید.میخواستم نظرتون رو راجع به اسم ترنم بدونم.بهم چند تا اسم دخترونه ایرانی پیشنهاد بدین.مرسی 😛

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/27 at 16:52

آتوسا.آرمیتا.شقایق.رکسانا. 😉 😉

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/02 at 16:10

فاطمه جون آنوشکا . ویشکا یعنی شنونده .سیرا یعنی عشق (ارمنی ) اسم های قشنگی هستند البته ایرانی نیستن 😉

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/27 at 16:09

ماندانا نام مادر کورش بزرگه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/28 at 13:30

سپاس

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/09/27 at 15:59

ربط رکسانا دختر کوروش بزرگ به اسکندر (200 سال بعد) چیه؟؟؟ 😯

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/27 at 16:07

این پیام بازرگانیه آسمونی هم پیام بازرگانی داره گذاشته تا ما بخندیم مکه نه؟
😉 😉 ایمیل 😉 😉

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/09/27 at 17:09

رفتم تو سایت ویکی پدیا : اسکندر یه زن داشته به نام روشنک یا همان رکسانا که ایرانی و بسیار زیبا بوده که حامله بوده که اسکندر میمیره و یونانی ها چون اون ایرانی بوده میکشنش (سم میدن)

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/27 at 17:24

وای خدا لعنتشون کنه 🙄

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/09/27 at 17:34

اسکندر یه عالمه زن داشته در حالی که کوروش بزرگ فقط 1 همسر داشته. رکسانا به روایت یونانی ها به دست کمبوجیه برادرش به دلیلی که طولانیه و حال ندارم کشته میشه . آتوسا خیلی کوچیک بوده که پدرش رو از دست میده و حتی از رکسانا هم زیبا تر بوده.فرشته بوده 😉

نگار 2013/09/27 at 11:31

عاشق 6-7 تا امتیاز دادی چه جوری میدی ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ 🙄

پاسخ به این نظر
نگار 2013/09/27 at 11:28

فاعزه جان حالت خوبه 🙁 ❓

پاسخ به این نظر
نگار 2013/09/27 at 11:26

😉 🙄 😆 💡 😛 😀 🙂 😯 8) ❗ ❓ دوست دارم حمیرا

پاسخ به این نظر
حمیرا 2013/09/27 at 11:23

ایران فکر نکنی تو رو میگم یه ایران دیگه رو مگم وای وای وای دیوونه 😮 😡 😮 😮 😛 😐 ❗ ❓

پاسخ به این نظر
حمیرا 2013/09/27 at 11:21

والا من ندیده ام 😆 😆 😆 ❗

پاسخ به این نظر
اسمونی 2013/09/26 at 19:54

معنی اسم فریما چه میباشد

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/28 at 15:11

زیبا و دوست داشتنی

پاسخ به این نظر
اسمونی 2013/09/26 at 19:47

چیزی ندارین که به فاطمه بخوره ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/28 at 15:15

این لیست اسم های پارسی است، اگه اسم عربی میخواید که به فاطمه بخوره فائزه خوبه

پاسخ به این نظر
فائزه 2013/09/26 at 19:43

معنی اسم من هستش پرهیزگار و پاکدامن

پاسخ به این نظر
عاشق 2013/09/26 at 13:14

یعنی چی سوال رو در بخش مربوطه بنو ❗ ❓ یسید.

پاسخ به این نظر
سارا 2013/09/26 at 19:37

عاشق جون والا خودم هم می دونم

پاسخ به این نظر
عاشق 2013/09/25 at 17:10

دستت درد نکنه اسمونی جون.اخه اون دوتا منظورم ارسلان و پویا ست اسم دوستامن منم دنبال معنی اسمشون بودم.شکیبا هم اسم صمیمی ترین دوستم هست.اگه میشه معنی انیل با ا کلاه دار رو هم اضافه کن.اسم اصلیمم ارغوانه 12 : سالمه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/26 at 11:05

لطفاً سوال رو در بخش مربوطه بپرسید
آنیل یعنی:
معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن

پاسخ به این نظر
هیلدا 2013/09/25 at 14:09

اسم هاتون ی ذره خزن اصلا به درد بچه های امروزی نمیخورن اخه کی دیگه اسم بچشو میزاره ایران دخت؟؟؟؟ 😯 😯 😈

پاسخ به این نظر
عاشق 2013/09/26 at 13:45

بله شاید کسی بذاره به تو چه مگه فضولی.اسمونی جون لطف کردن برای ادمایی مثل شما این اسم هارو گذاشته تازه مورد استفاده خیلی ها هم هست.

پاسخ به این نظر
عاشق 2013/09/24 at 16:03

ممنون.لطفا اسم شکیبا به معنی صبور و بردبار هم اضافه کنید.اگه میشه معنی اسم های پسرانه ارسلان و پویا رو هم بگید.خواهش میکنم.میدونم این جا برای دختراست ولی حالا مخصوص بذارید. 😳 :mrgreen: 😥

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/24 at 17:01

درج شد، ممنون
ارسلان اسم پسرانه آذری است به معنی شیرغرّان
پویا اسم پسرانه ایرانی است به معنی جوینده

البته هر دو اسم در بخشهای مربوط با معنی قرار دارند

پاسخ به این نظر
علی 2013/09/23 at 15:22

لطفا چیستا هم به اسم های ایرانی اضافه کنید. نام دختر زرتشت بوده به معنی الهه دانایی و اسم دختر کوچولوی منه.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/23 at 16:09

ممنون اضافه شد، زنده باشن دختر گلتون

پاسخ به این نظر
parinaz 2013/09/22 at 14:55

veriiiiiiiii veriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zibaaaaaaaaaaaa booooooooooooooood 😛

پاسخ به این نظر
عاشق 2013/09/26 at 13:52

اینگلیسی بلد نیستی حرف نزن.

پاسخ به این نظر
محمد 2013/09/20 at 15:03

عاااااااالیه 😮 😮 😮 😮

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/20 at 15:02

کسی می دونه معنی اسم انیتا چیه ❓ ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/21 at 20:08

(اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی

پاسخ به این نظر
... 2013/09/20 at 15:01

چی میشه اسم های بی کلاسو حذف کنین و به جاش اسمای باکلاس و امروزی بذارین 😕 😕

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/21 at 20:09

شما اسم هایی که مد نظرتونه برامون ارسال کنید تا لیست رو تکمیل تر کنیم

پاسخ به این نظر
یه نفر 2013/09/20 at 14:55

صبا اسم خییییلی قشنگیه معنیشم عالیه صبایعنی نسیم ملایمی که ازسمت شمال شرق می وزد پیک خوش خبر پیام رسان میان عاشق و معشوقو… 😛

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/09/17 at 22:25

اسمهای خیلی زیبا 🙂 وقشنگی 🙂 هستش ممنون 😉 🙂

پاسخ به این نظر
نگین 2013/09/17 at 15:13

خیلی ممنون از سایتت واز این خوش حال شدم اسم خودمم بود 😛 🙂 😛 😉 😆 😮 🙂 🙂

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/16 at 21:02

آتوسا نام دختر کورش همسر داریوش است

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/09/27 at 15:45

آخه از آتوسا قشنگ تر چی پیدا میشه.(ایهام داره) 😉

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/27 at 15:50

نظر لطفتونه مرسی 😉 😉 🙄 😉 😉

پاسخ به این نظر
hasti 2013/10/01 at 16:36

خوووووووووب بود ممنون به لیستتون هستی هم اضافه کنید 😆 😛

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/01 at 19:35

هستی تو لیست قرار داره

پاسخ به این نظر
hasti 2013/10/01 at 16:40

معنی مهدیه و ارتام چیه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/01 at 19:40

مهدیه، نام دخترانه با ریشه عربی است و به معنی: مؤنث مهدی، عروس
آرتام به لیست پسرانه اصیل ایرانی اضافه شد و به معنی “والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی”

پاسخ به این نظر
یکتا 2013/09/16 at 20:59

اسم صبا رو هم بنویسی

لطفا اسم جدید هم بزارید 😀 😀

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/17 at 10:05

صبا ریشه ای عربی دارد
معنی: نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/09/16 at 16:53

این بهترین سایت است

پاسخ به این نظر
سمیرا 2013/09/16 at 12:36

سمیرا یعنی زن گندمگون
لطفا معنی اش را بنویسید

پاسخ به این نظر
مارال 2013/09/14 at 23:18

مارال نبود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/15 at 10:27

مارال نام آذری میباشد و در آن لیست قرار دارد
https://www.asemooni.com/human/name/azeri-girls-names

پاسخ به این نظر
mahdis 2013/09/14 at 00:13

tarifi nabod

پاسخ به این نظر
س 2013/09/13 at 14:30

اسامی برگزیده یعنی چی؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/14 at 12:48

مهم و محبوب، البته لیست بالا اسم های اصیل ایرانیه

پاسخ به این نظر
الهه 2013/09/12 at 15:51

خیلی از اسم ها هم معنی نداشتندراستی اسم خودم داخل این همه اسم نبود وان هم اسم خواهرم نگین بود که برای شما نوشت واسم خواهرم الهام هم در داخل این لیست ها نبود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/12 at 18:49

الهه و الهام اسم دخترونه با ریشه عربی هستند، این لیست نام های اصیل ایرانی است، اسم نگین هم با معنی تو لیست قرار داره
ممنونیم از شما

پاسخ به این نظر
نگین 2013/09/12 at 15:39

خیلی زیبانبودوخیلی از اسم ها را ننوشته اید مثل اسم الهه لطفن برای ما اسم های زیبای دیگری هم بفرستید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/12 at 18:56

نام ها به مرور به روز می شوند و فقط در این صفحه نام های اصیل ایرانی درج میشود
برای مشاهده کامل تام نام ها رو آدرس زیر کلیک کنید
https://www.asemooni.com/human/name

پاسخ به این نظر
فازو 2013/09/11 at 17:11

ااااااااااااااااههههههههههه . پس اسم من کو؟ فائزه که اسم خشگلیه.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/11 at 20:26

ریشه اسم شما عربی است

پاسخ به این نظر
yaas 2013/09/10 at 20:46

وای وای وای…اسم من اولیش بود…ها ها ها ها ها

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/09/10 at 20:42

پ اسم من کووووو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راستی میشه اسمای جدید ایرانی دخترونه هم بذارین ؟؟؟؟؟ ممنون ..

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/11 at 20:41

نام ساحل ریشه عربی دارد، این لیست رو ما هر از گاهی به روز می کنیم، اسم خاصی رو پیدا نکردیدن!؟

پاسخ به این نظر
MAHSASOLTAN 2013/09/05 at 00:53

aziziam mani mahsaro kamel eshti mahsa mishe mesle mah mananade mah…… gholbone hame mahsa haaaaa…………..

پاسخ به این نظر
asdfgfghyngj 2013/09/04 at 19:13

از تلاشتون خیلی ممنون ولی اسم من تولیست نبودولی اصلا مهم نیست ولی اسم هایی که تولیست بو بعضی از ان ها بی معنی بود ومن خیلی ازاین اسامی خوشم نیامد

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/05 at 09:08

خوب اسم شما چیه!؟

پاسخ به این نظر
فاطمه 2013/09/01 at 18:26

خیلی ناقص بود ولی ممنون

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/09/01 at 11:01

از تلاشتون واقعا ممنون.اسم من تو لیست نبود اما اصلا مهم نیست…خودم میدونم که جزء اسامی برگزیده اس.آسمونی دمت گرم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/01 at 12:50

نام سالح ترکی است و به معنی دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.

همچنین برخی این نام را با ریشه عربی میدانند
به معنی زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است
تلفظ صحیح این اسم: ” Sāhel ”

شما نظرتان چیست؟

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/15 at 01:31

ساحل میشه بر وزن فاعل بازم بگو پس اسم من کو

پاسخ به این نظر
سارا 2013/09/26 at 19:42

ایران جان خوب کردی امتیاز ندادی 😉

پاسخ به این نظر
mahsaa 2013/09/01 at 00:36

اسم سارا و مهسا از همه خوشگلتره

پاسخ به این نظر
lمهشید 2013/08/31 at 13:32

به/نضر/من/اسم/های/مهتاب/کم/بود

پاسخ به این نظر
زهرا س 2013/08/31 at 12:45

به نظرم اسمای رجا.هلنا ماریا.ملیسا لاریسا کیارا دلسا لاویا نیاز نیلا آدرینا آترینا آرنیکا آرینا آلین آیسا کارین کارینا کانیا السا هم واسه دخترا قشنگه

پاسخ به این نظر
آناهیتا 2013/08/29 at 11:47

اسم های گروه الف از بقیه بهتر بود!
ولی بعضیاشون خیلی عجیب و غریب و بد بود در هر صورت ممنون

پاسخ به این نظر
سارا 2013/08/28 at 12:30

اسم زیبا ایست دوست تش دارم اسم پسر ندارید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/28 at 12:47

از بالای صفحه وارد اسم های پسرانه شوید

پاسخ به این نظر
بهنام 2013/08/31 at 20:08

چرا . داریم میبرید

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/08/26 at 23:28

چند تا اسم دختر که به سارا بیاد واسم ایمیل کنید
مرسی

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/27 at 09:18

تارا ، آرا ، آسا ، آوا

پاسخ به این نظر
بهنام 2013/08/31 at 20:10

معمولا دارا را انتخاب میکنن

پاسخ به این نظر
حسین 2013/08/24 at 20:37

ما ایرانی هستیم زمانی که اعراب دختراشون رو زنده بگور میکردن زنهای ما از احترام قابل توجهی برخوردار بودن نام ایرانی برای فرزندانتون انتخاب کنید

پاسخ به این نظر
مهتاب 2013/08/22 at 00:55

با عرض سلام به آسمونی نازنین بچه که بودم غر میزدم که چرا یه اسم با کلاس برام نذاشتین بزرگ که شدم وفهمیدم که صاحب اسمم سرور زنان دو عالمه کلی افتخار کردم حالا اگه گفتی اسمم چیه گلم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/22 at 20:02

100% فاطمه ، بله زیباترین اسم، باعث افتخار شماست

پاسخ به این نظر
*-* 2013/08/21 at 20:39

عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِیـــــــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــود

پاسخ به این نظر
fereshte 2013/08/19 at 20:14

افتضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح

پاسخ به این نظر
elahe 2013/08/12 at 18:13

افتضاح ححححححححححححححححح

پاسخ به این نظر
تارا 2013/08/10 at 11:04

تارا به کردی یعنی تور قرمزی که توی قدیما روی سر عروس میذاشتن

پاسخ به این نظر
پری 2013/08/06 at 23:59

خیلی خوشحالم که اسمم ایرانیه چون منم یه ایرانیم

پاسخ به این نظر
نیکی 2013/08/05 at 15:49

ببخشیدااااااااااااااااااا! اینا ک اسمای ایرانی نیستن نصفشون عربین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/05 at 16:01

کدوم عربیه دوست عزیز؟

پاسخ به این نظر
مطهره 2013/08/05 at 11:46

بد نیست

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/08/04 at 21:50

خوب نبودند

پاسخ به این نظر
maryam 2013/08/04 at 20:03

اگه به این باور برسیم که اسم روی شخصیت موثره هیچ وقت اسمای چرت و پرت وسبک رو بچه نمیزاریم
!و از اسامی بزرگانی مثل مادرمون فاطمه زهرا و… استفاده میکردیم. اصلا چه اصراریه که اسم تک باشه؟

پاسخ به این نظر
فاطمه 2013/08/17 at 06:53

واقعا راست ميگي دوست عزيز. اين اسم هاي اجق وجق چيه وقتي كه القاب حضرت فاطمه وجود دارن….

پاسخ به این نظر
سروش 2013/08/23 at 22:33

ما هم ایرانی هستیم هم مسلمون پس بزرگان ما فقط حضرت فاطمه و… نیستند کاساندان واناهیتا واتوسا و … هم از بزرگان ما هستند

پاسخ به این نظر
mehrzad 2013/08/25 at 02:39

تا زمانی که ایرانی هستیم نام فرزندانتان ایرانی انتخواب کنید.

پاسخ به این نظر
ثمین 2013/08/02 at 17:16

اسامی زیبایی بود ولی کامل نبود فرهنگ اسمی که من دارم خیلی بیشتر از این اسم داره ولی ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/03 at 10:15

ممنون میشویم اسمهایی که نیست رو برای ما ایمیل کنید و ما در این لیست اضافه کنیم ، تا همه از آنها استفاده کنند

پاسخ به این نظر
رویا 2013/08/02 at 00:37

بدنبوووود

پاسخ به این نظر
آرشام 2013/07/30 at 19:53

من از اسم های دخترا خیلی خشم اومد

پاسخ به این نظر
هستی 2013/07/30 at 19:42

اسماشون خوب بود ولی بعضیا شون خیلی بی خود بودن

پاسخ به این نظر
ایسا 16 تهران 2013/07/30 at 16:08

خیلی قشنگ بون من خیلییییییییییییییییییییییییی دوست داشتم

پاسخ به این نظر
farhnaz 2013/07/30 at 15:18

خوب بود گلکم ولی اسم تلکا که اصیل ایرنی هم هست قشنگه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

پاسخ به این نظر
مهدیس 2013/07/26 at 16:17

اسم زهرا خیلی قشنگه برعکس نظرزهراجون سعی کنین اسم هاتون تک باشه

پاسخ به این نظر
سیلویا 2013/07/24 at 23:10

اسم هستی و سایه رو خیلی دوس دارم.کلا خوب بود مرسی

پاسخ به این نظر
مائده 2013/07/23 at 22:49

اسم های دختر بی شمارن میتونید با تلاش بیشتر بهترش کنید ولی بازم ممنون

پاسخ به این نظر
رایحه 2013/07/21 at 21:40

بد نبود اما کم بود

پاسخ به این نظر
درخت سبز 2013/08/03 at 18:32

اسم من رحمان است هم اسمم کم میکنند میگن قدیمی شده زمونه خراب شده

پاسخ به این نظر
ساحل 2013/07/21 at 20:37

اسمها خیلی قشنگ وزیبا بودبسیارممنون

پاسخ به این نظر
ahmad 2013/07/21 at 17:35

kheyli qashang booooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddd

پاسخ به این نظر
فاطمه 2013/07/21 at 07:19

سلام می دونم که این اسم ها فقط ایرانیه اما بهتر نبود یک سری از اسم های مذهبی که با فرهنگ ایرانیان در آمیخته را قرار می دادید مانند فاطمه ، زهرا ، زینب ، معصومه و ….. شاید برخی از دوستانمون مثل زهرا خانم که از اسمشون نا رضایتی دارند با فهمیدن معنی اسمشون که به این زیبایی است دیگر گله مند نباشند
خیلی منون از آسمونی ها

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/07/21 at 12:19

با تشکر از شما، نام های ایرانی مذهبی در مطلب جداگانه ای درج خواهند شد

پاسخ به این نظر
atefeh 2013/07/21 at 03:35

فقط از اسم پرتو خوشم اومد

پاسخ به این نظر
سینا 2013/07/16 at 15:39

مهرنوش نامی پسرانه ی اصیل ایرانی و نام یکی پسران اسفندیار در شاهنامه می باشد وبه معنی خورشید جاویدان است. اگر میخواهید که کاربران اصامی با اصالت استفاده کنند و در فرزندانشان در اینده با معنی اسم خود مشکلی نداشته باشند لطفا کمی دقت به خرج بدهید.

پاسخ به این نظر
یکی 2013/07/11 at 14:58

خوبببببببببببن ولی من ک از دوران طفولیت اسم بچمو انتخاب کردم عسل و عدنان قشنگه مگه نه

پاسخ به این نظر
تطنلاو ات 2013/07/10 at 16:26

لهشععتبیخهتطنظقافاطتلب

پاسخ به این نظر
^_^ 2013/07/10 at 00:24

پیشنهاد میکنم هرگز اسم بچه هاتونو اشواق یا اسمای شبیهش نذارید،شاید فکر کنید تکه و خوبه اما بچتون عذاب میکشه تا به مردم بفهمونه اسمشو چجوری بنویسن و کم کم خسته میشه انقدر که همه اسمشو اشتباه تلفظ میکنن.

پاسخ به این نظر
مارال 2013/07/07 at 12:44

سلام دوست عزیز لطفا از اسامی اسمای بروز ترکی تو سایت بذارین
از اسمهایی باشن که در آینده مورد مسخره قرار نگیرن
ممنون از شما دوست عزیز
بروز ایرانی باشن

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/05 at 10:02

شما اگر سایت رو جستجو میکردین پیدا میشد

https://www.asemooni.com/human/name/azeri-girls-names

پاسخ به این نظر
fereshte 2013/07/06 at 15:00

اصلا جدید نبودن

پاسخ به این نظر
pariya 2013/07/06 at 14:55

just pariya xoob baqie eeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzz

پاسخ به این نظر
خانومی 2013/08/21 at 20:04

خودشیفتهههههههههههههه
پریا ؟ از پیشم نریاا ؟؟ به موقع سرکلاست بریااا ؟ دیوانه ایااا
=))))))))

پاسخ به این نظر
pariya 2013/07/06 at 14:52

baazi az smatoon me3e pariya xeyli xoshkele vali baazi az smatooooooon vaghan zeshteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

پاسخ به این نظر
رویا 2013/07/06 at 00:23

اصلا جالب نبود

پاسخ به این نظر
علیرضا 2013/06/29 at 11:42

شاهین پسر نیست؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
هیرا 2013/08/20 at 00:46

اره . اسم پسر داییم شاهینه !!!!!
لطفا جواب بده ادمین جوووووووووووووووون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/21 at 11:30

برخی از اسامی هم برای پسرها انتخاب میشود و هم دخترها

پاسخ به این نظر
هیرا 2013/08/21 at 21:50

اها !!!!!!! چ جالب ! نمیدونستم ! مرسی ک جواب دادی ادمین جوووووون

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/06/25 at 22:56

خیلی کم بود

پاسخ به این نظر
elleona 2013/06/21 at 02:12

kheyliiiiiiiii eftezah bud,esmaye qashang tari bezarid plz

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/06/17 at 17:34

خوب

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/06/15 at 17:45

اين چه اسم هايي بود حتي اسم من اينجا نبود اينو هم بگم اسمم مليكا هست

پاسخ به این نظر
بهروز 2013/06/11 at 17:24

بدک نبود

پاسخ به این نظر
حمیده 2013/06/11 at 16:55

من دوتا دختر ماه دارم به اسمهای”سودا ” و “سوین”

پاسخ به این نظر
نکین 2013/06/08 at 22:49

خوب بود از زحمات بی شاعبه شما درسطح کیفی ممنونم باتشکر عالی عالی

پاسخ به این نظر
قباد 2013/06/02 at 15:07

من افتخار میکنم ایرانی هستم.لطفا از اسمهای مبارکه امامان هم استفاده کنین.اسم قباد هم یه اسم اصیل ایرانی هس.

پاسخ به این نظر
سارو 2013/06/02 at 15:02

توران یه اسم پسرانه ترکیه هس .چرا این اسم پسرانه ترکی در لیست دخترانه ایرانی هس. لطفا حذفش کنین

پاسخ به این نظر
تارا 2013/06/01 at 19:54

بد نبود ولی میتونه بهتر باشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/05/31 at 02:41

اسم دختر منال (از مال ومنال میاد)

اسم دختر سعاد (از سعادت میاد)

این دو اسم دیگه رو هم نوشتم امیدوارم دوست داشته باشید از قبیل این اسمها خیلی بلدم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/05/31 at 02:31

اسمهایی که نوشتید خیلی معمولی و رواج داره سعی کنیددنبال اسمهای تک و با معنی باشید
مثل اسم دختر (شروق) معنی اون میشه طلوع افتاب (کلمه شروق از شرق می یاد)
یا اسم دختر (اشواق )معنی اون میشه شوق . شادیها

پاسخ به این نظر
behzad 2013/05/26 at 20:40

این اسم ها تونو جمع کنید

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/05/10 at 04:23

خيلي اسمهاتون چرتو پرته

پاسخ به این نظر
روژین 2013/05/04 at 12:29

خیلی ازمد افتادن.اسمای بهتر و جدیدتر بذارین لطفا

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/05/04 at 13:33

شما اگر نام های جدیدی می شناسید لطفا برای ما ارسال کنید.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/04/27 at 15:25

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

پاسخ به این نظر
زهرا 2012/12/24 at 18:57

بعضی اشماش واقعا قشنگه ولی بعضیاش خیلی زشته خصوصا اسم با حرف ب

پاسخ به این نظر
سروش محمدی 2018/01/16 at 07:46

زهرا جان بعضی اشماش واقعا قشنگه ولی بعضیاش خیلی زشته خصوصا نام اول اسم س و یا از نفرم ن است

پاسخ به این نظر
مارال............................... 2012/12/24 at 18:52

خیلی اسماش الکیه………………………………………………………..

پاسخ به این نظر
پژمان 2012/12/03 at 10:58

عالی بیست دمت گرم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2012/12/03 at 11:53

از لطف شما ممنونیم

پاسخ به این نظر
سروش محمدی 2018/01/16 at 07:42

خیلی زبیا

پاسخ به این نظر
سروش محمدی 2018/01/16 at 07:43

من نام ندا و سروش خوش دارم

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟