نشستن طولانی سبب مرگ زودرس

 تحقيقات جديدی که توسط پژوهشگران استراليايی انجام شده نشان می دهد که يکی از راه های اصلی حفظ سلامتی ايستادن و پرهيز از نشستن در ساعات طولانی است.

کسانی که بيش از ۱۱ ساعت در روز می نشينند فارغ از اينکه در ساعات ديگر روز چقدر فعال و در حرکت باشند، به نسبت سايرين با احتمال بيشتری از مرگ زودرس روبرو هستند.
اين تحقيقات براساس داده ها و بررسی های شخصی بيش از ۲۰۰ هزار نفر بالای سن ۴۵ سال انجام شده است.

پژوهشگران استراليايی متوجه شده اند که خطر مرگ زودرس در مورد افرادی که بيش از ۱۱ ساعت در روز می نشينند حدود ۴۰ درصد بيشتر است و در مورد گروهی که روزانه بين هشت تا ۱۱ ساعت در حال نشستن هستند اين احتمال ۱۵ درصد بيشتر از افرادی است که کمتر از چهار ساعت در روز در حال نشستن هستند.

نتايج اين تحقيقات روز ۲۶ مارس در نشريه «آرکايوز اف اينترنال مدسين» (Archives of Internal Medicine) منتشر شده است.

مسئولان اين تحقيقات می گويند که اطلاعات خود را در يک دوره چند ساله جمع آوری کرده و وسعت افرادی که در اين تحقيقات شرکت کرده اند در دقت اين تحقيقات نقش مهمی دارد. بخش عمده ای از اطلاعات جمع آوری شده براساس بررسی وضعيت افرادی صورت گرفته که ساعات طولانی را صرف تماشای تلويزيون می کنند.

به گفته مسئولان اين پژوهش در بسياری از کشورهای پيشرفته افراد بالغ حدود ۹۰ درصد از اوقات فراغت خود را صرف کارهايی می کنند که در حالت نشسته است. در عين حال فقط نيمی از افراد معيار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی يعنی دو ساعت و نيم فعاليت فيزيکی شديد در طول هفته را رعايت می کنند.

با توجه به اينکه در کشورهای پيشرفته و مشاغل مدرن بسياری از افراد اکثر اوقات روز در حال نشستن هستند بايد از اوقات فراغت برای فعاليت های فيزيکی و يا کارهايی که مستلزم ايستادن است استفاده کرد.

به گفته کارشناسان نشستن بيش از هشت ساعت در روز خطر کاهش طول عمر را به شدت افزايش می دهد و به همين خاطر اکثر افراد بزرگسال، به خصوص کسانی که بيشتر از ۴۰ سال عمر دارند بايد فعاليت های ديگری برای اوقات فراغت خود پيدا کنند. صرف ساعات طولانی در مقابل تلويزيون و يا کامپيوتر يکی از زيانبارترين راههای صرف اوقات فراغت است.

با وجوديکه دوره ای که اين تحقيقات انجام شده فقط سه سال پياپی بوده است اما نتايج آن با ساير هشدارها و دستورالعمل های پزشکی و سلامتی که قبلا نيز انتشار يافته اند همخوانی دارد.

به عنوان نمونه از سالها قبل مراکز و کارشناسان بيماريهای قلبی هشدار داده بودند که افرادی که ساعت طولانی در روز در حال نشستن هستند بيش از سايرين با احتمال ابتلا به اضافه وزن، لختی ماهيچه ها ، مشکلات در مفاصل، نارسايی های قلب و عروق و حتی احتمال سکته و ايست قلبی روبرو هستند.

– منبع : رادیو فردا

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید