کلاهبرداری به روش پیدا کردن گنج با پیش شماره 0916

مدت هاست که برای برخی از شهروندان پیامک هایی از پیش شماره 0916 دریافت می شود، که شخص خودش را فردی روستایی و عشایر معرفی می کند که مقداری سکه و طلای قدیمی پیدا کرده است و از گیرنده پیام می خواهد که به او کمک کند تا این اشیای قیمتی را با هم بفروشند و سودش را تقسیم کنند و نکته ی جالب اینکه با استفاده از نام های ائمه و قرآن کریم شخص را قسم می دهد که شماره ی شما را با استخاره پیدا کرده است

با بررسی که پورتال آسمونی از این موضوع انجام داده است و همکاری که با پلیس 110 صورت گرفته است، این روش نوعی کلاهبرداری به روش پیامکی است که شهروندان زود باور را هدف قرار داده تا بتواند از این طریق کلاهبرداری و سوءاستفاده نماید. لطفاً در چنین مواردی این پیامک را نادیده گرفته و موضوع را با اعلام شماره موبایل فرد به پلیس 110 اطلاع دهید.

برای تماس با پلیس، شماره 110 را از طریق موبایل یا تلفن ثابت بگیرید.

نمونه هایی از این دست پیام ها را در این بخش آسمونی می توانید ببینید :

«سلام من سیدمراد حسینی از عشایر چادرنشین هستیم حقیقت چند وقت پیش باپسرعموم دنبال گوسفندا مقداری وسیله زیرخاکی پیدا کردیم 1000 تاسکه طلابا دوتا مجسمه شماره شمارا گرفتم قران وکیلی گوفتم شما برادری درحقم بکن برامون بفروش نسف برای شما نسف برای ما اما تورا به امام حسین قسم به کسی چیزی نگوزنگ بزن»

«سلام ببخشیدمزاحم شدم عشایرچادرنشین هستم شماره شماتوکل برخدانوشتم به نیت پنج تن وباقران استخاره کردم خوب امدمقداری اتیغه طلاداخله کوزه دنبال گوسفنداپیداکردیم اگه خریداری نصف شما نصف ما به اقاامام رضاحقیقت داره فقدتورابه اقاابولفضل قسمت میدم پیشه کسی نگی تاهمه چی تموم بشه برادربنه من وشماقران که به هم خیانت نکنیم زنگ بزن برادرتوکل برخدا»

«آقا سلام علیکم.من سیدعلی یار از منطقه اراک مرکزی هستم.گوسفند و گاو داریم.چادرنشین.هستیم.خواستم درباره روزی حلالی که خدا به ما داده با شما صحبت کنم چند وقت پیش من و عمویم با گوسفندها پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کردیم.دوتامجسمه با 1812تاسکه.مادرمن سیداست شماره شما رااستخاره کردیم .خوب آمد من هم چون درشهرآشنایی ندارم به شما پنا آوردم و از ناچاری پیام دادم حالا شما هم در حق مابرادری بکن اما تورا به امام حسین قسم به کسی چیزی نگو من چون به قرآن پنا بردم کارم درست می شود ان شااله..خدا برای شما هم بسازد!»

«سلام علیک من سید جواد بختیاری هستم ازمنطقه مرکزی اراک مزاهم شدم عشایر چادرنشین هستیم گاوگوسفند داریم .حقیقت عموم دوتا مجستمه با1312عدد سکه پیداکرده گوفتم پیام بدیم به شهر دوری که فامیلام نفهمند مادرمن سیداست من شماره شمارا پناه برخدانوشتم اوبه قرآن استخاره کرده خوب آمداگر درتوان شماهست کمک کنید آنهارا برای مابفروشید اما تورا به آقا امام حسین قسم میدهم باکسی صبحت نکن حضرت عباس وکیل بین ماوشماهرچند قیمت داشتن نصف به نصف خدابرای شما بسازد .»

«سلام؟من سیداحمد بخدیاری هستم ازترف اراک مرکزی مزاهمت میشم ماه عشایر چادرنشین هستیم ماه دونبال گوسفندابودمه دو هزارسکه و دوتا مجسمه پیدا کرمه گعفتم اوز برادر بزرگ برام بفروش نسم شما نسم ماه قسمت میدم به امام حسین برای هم کسی صحبت نکنی به ناموس زهراه دارم حقیقت میگویم اگه میتوانی کاری برام انجام بدی خبرم کن خیلی مهمنونمت این شمار شما استخار قران گرفتم به قران دارم حقیقت میگویم هتمن زنگ بزن»

«سلام برادرسیدمحمد بختیاری هستم عشایرازاستان مرکزی شهرستان خمین حقیقتش چندوقت پیش باعموم دنبال گوسفندابودیم که 1813سکه و2مجسمه طلاپیداکردیم ایناروبفروش نصف براشمانصف براما به قرآن راست میگم شمارتونو با قرآن استخاره گرفتم.ازناچاری به شما پیام دادم اگرمیتونی کمک کنی زنگ بزنی .»

«ﺁﻗﺎ ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﮎ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺍﺯﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﭼﺎﺩﺭ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻱ ﺣﻼ‌ﻟﻲ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻭ ﻋﻤﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻃﻼ‌ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻳﻢ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ۱۸۱۲ ﺗﺎ ﺳﮑﻪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻳﻢ، ﺧﻮﺏ ﺁﻣﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺑﮑﻦ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻮ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻥ ﺷﺎﺀﺍ… ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﺩ.»

«آقا سلام علیکم، ببخشید من سید مراد بختیاری از اراک روستای مومن آباد هستم، گوسفند و گاو داریم، چادرنشین هستیم، می‌خواهم درباره روزی حلالی که خدا به من داده با شما صحبت کنم، چند روز پیش عمویم با گوسفندان پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کرد، دو تا مجسمه با ۱۸۱۲سکه، مادر من سید است. شماره شما را به قرآن استخاره کردیم خوب آمد من هم چون آشنایی در شهر ندارم از ناچاری پیام دادم حالا شما هم در حق ما برادری بکن کاری برایمان بکن اما تو را به امام حسین به کسی چیزی نگویید من چون به قرآن پناه برده ام کارم درست می شود، انشاءا… خدا برای شما بسازد.»

«سلام من سید مراد بختیاری هستم از شهرستان دورود عشایر چادر نشین هستیم. گاو گوسفند داریم. حقیقت چند وقت پیش عموم با گوسفندا پاین تپه دوتا مجسمه 1812 تا سکه طلا قدیمی پیدا کر اگه میتوانی برایمان بفروش مادرم سید است شماره شما را به قران استخاره کردم خوب امد اگر در توان شما هست کمکم کن تورا به امام حسین با کسی صحبت نکن. بقران محمد حقیقت داره زن گبزن»

 

هموطنان گرامی امنیت شما، دوستان، خانواده و اطرافیانتان مهم است، لینک این صفحه برای آنها ارسال نمایید.

 • اختصاصی پورتال آسمونی 
4/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: سعید کشت دار
  20 آذر 1398

  ۹۸/۰۹/۲۰ سلام سیدم ،عشایررعموم باگوسفندا مقداری وسیله زیر خاکی ۱۸۱۲ سکه با دو مجسمه پیدا کرده برامون بفروش شریک به امام حسین هقیقته زنگ بزن
  من پنجشنبه میخواستم برم خمین روستای فرجاباد دمتون گرم که اطلاع رسانی کردید.

 2. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 دی 1397

  به منم زنگ زدن لحجش خیلی دهاتی بود دهاتیم دهاتیای قدیم

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 دی 1397

  به منم زنگ زدن لحجش خیلی دهاتی بود خخخخ

 4. نویسنده دیدگاه: محمد
  02 دی 1397

  واقعا نجاتم دادین تا عمر دارم دعاتون میکنم
  زنده باد اینترنت زنده باد علم و دانش
  با خودم گفتم بزار ی سرچ کنم دیدم بله نزدیک بود بیچاره بشم
  خدا امواتتونو بیامرزه

 5. نویسنده دیدگاه: arman
  30 آذر 1397

  اتفاقعا برای منم اومد منم اس ام اسو پاک کردم من مقداری کوزه پیدا کردم دو تا مجسحه برامون بفروش نصوش مال تو ترو خدا قسم ب کسی نگو ممنونم ک اطلا رسانی کردین با شماره 0916.

 6. نویسنده دیدگاه: Sobhan
  26 آذر 1397

  سلام علیکم من سید حسنرضامحمودی عشایرچادرنشین هستم حقیقت چند وقت پیش عموم با گوسفندا پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کرده 1213 سکه با دوتا مجسمه مادرم سید است شماره شما را به قرآن استخاره کردیم خوب آمد اگرمیتونی آنهارا برامون بفروش خودت هم شریک اما تورا به امام حسین قسم به کسی چیزی نگویید
  من امروز میخاستم برم ازنا……خخخخخ

 7. نویسنده دیدگاه: الهام
  25 آبان 1397

  برای منم با شماره 0916 اومد.
  سلام من سید کریم بختیاری هستم عشایر چادر نشین اطراف الیگودرز چند وقت پیش عموم باگوسفندا مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کرده 812سکه با2 مجستمه شماره شمارا استخاربه قران کردیم خوب امد اگر میتونی اینها رابرایمان بفروش خودت هم شریک اما تورابه امام حسین به کسی نگو

 8. نویسنده دیدگاه: سامان
  09 آبان 1397

  کاشکی میشد اینجا عکس گذاشت ک ببینید من جواب این پیامو چی دادم ک طرف درجواب گفت خیلی هفت خطی. اما اینو به پلیس فتای چند شهر اغلام کردم ک اگ میخاین شمارشو بفرستم اما حتی جوابم ندادن.

 9. نویسنده دیدگاه: محمد
  12 مهر 1397

  الحق والانصاف این سایت آسمونیه. خدا پدر مادر همه دست اندرکاران این پورتال آسمونی رو بیامرزه. منو نجات دادین با اطلاع رسانیتون. ممنونم

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   12 مهر 1397

   زنده باشید، خدا رو شکر

 10. نویسنده دیدگاه: محمد
  26 مرداد 1397

  مال منم همین الان اومد.

 11. نویسنده دیدگاه: حمید
  25 دی 1396

  برای منم اومد کلاهبردار با شماره 091696
  با کلی غلط املایی هم نوشته بود که مثلاً واقعا چوپانه

 12. نویسنده دیدگاه: ابول
  08 آبان 1396

  هرچی به سر ادم میاد از طمع!

 13. نویسنده دیدگاه: Mamad
  04 مهر 1396

  برای منم اومد

 14. نویسنده دیدگاه: حمید
  19 مرداد 1396

  برای من هم با این شماره اس ام اس اومده 9164229079 دقیقا همین چیزا رو با آب و تاب بیشتری گفته.

 15. نویسنده دیدگاه: ava
  30 خرداد 1396

  مارو در چند مرحله اینقد تمیز گول زدن که داشتیم خونوادگی میرفتبم سر قرار اونم طرف خرم اباد???

 16. نویسنده دیدگاه: میباد
  17 فروردین 1396

  برتی منم یه اسم اس با همین موضوع اومده. زنگ زدم کلی صحبت کردم باهاش. انگار واقعا چوپانه چون دورو ورش پر گوسفنده لحجه مهلی داره تهدیدش کردم به پلیس میگم عکس سکه هارو ازش گرفتم با فیلمشونو. ولی باور کردنی نیست اینا همه کلاهبردارن

 17. نویسنده دیدگاه: مرجان
  21 اسفند 1395

  سلام من سیدسعید هستم عشایردامدارهستیم ازشهرستان ازنا میخاستم راجب روزی حلالی باشماصحبت کنم عموم رفته باگوسفندامقداری وسیله طلای زیرخاکی پیداکرده 1812 سکه بادوتامجستمه مادرم سیده شماره شمااستخاره کردخوب آمدماهم آشنای درشهرنداریم به قرآن عتمادکردیم حالاشماهم به ادوان بزرگترمابفروش نصفش مال شمااماتورابه امام رضا به کسی نگو به قران محمدسرکاری نیست اگرمیتونی زنگ بزن.

  همين الان برام پيام اومد!?? اينم شمارش ٠٩١٦٥١٠٩٧٦٣

  • نویسنده دیدگاه: سینا
   27 دی 1397

   ای نامرد یه دونشو برداشته! 1813 تا بوده به تو گفته 1812 تا 😅

 18. نویسنده دیدگاه: گل یخ
  14 خرداد 1395

  سلام
  حدودیک ماه پیش برای منم چنین پیامی اومدم وچون من زیادتوجه ای نکردم وبعدازیه مقدارخندیدن باخانواده پاکش کردم

 19. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  07 خرداد 1395

  به منم اس داد
  ولی هدفش چیه آخه؟
  فقط بخاطر پول های تو جیب طرف؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

 20. نویسنده دیدگاه: فرزان
  28 اردیبهشت 1395

  الان برام پیامکش آمد 09168547856

 21. نویسنده دیدگاه: یک شهروند کرجی
  06 فروردین 1395

  منم نیمه شب پنجم فرودین 95 با شماره 09164792177 یک پیام مشابه دریافت کردم
  کاملاً مشخصه که یک باند هستند
  واقعا جا داره که مسئولین پیگیری کنند
  به نظرم پیداکردنشون هم کاری نداره
  نمیدونم چرا مسئولین توی این موضوع سهل انگاری میکنند
  متن پیامی که من دریافت کردم عیناً این بود:
  (((سلام حاج حسین من سیدمهدی چوپان هستم ک ماشینت خراب شددرخدمت بودیم حقیقت عموم 1015 تاسکه طلاروشون عکس پادشاه پیداکرد.می خایم بفروشیم نسف مال ما نسف مال شما تو را بشرف بی فاطمه زهرابرای کسی نگی خریداربزنگ.)))
  الکی مثلاً میخواسته واسه حاج حسین بفرسته؛ اشتباهی واسه من فرستاده!!

 22. نویسنده دیدگاه: نیلا
  23 خرداد 1394

  خب بعد که گیرنده زنگ زد چ اتفاقی می افته؟!!

  • نویسنده دیدگاه: سعید
   05 خرداد 1395

   میکشنش سر قرار و بعد از یک کتک حسابی هر چی پول آورده رو ازش میگیرن.

نظر خودتان را ارسال کنید