ساخت سگ بامزه با بادکنک

ابتداي بادکنک خويش را بگيريد و به اندازه سه سانتيمتر از آنرا انتخاب کنيد و با چرخاندن آن يک حباب درست کنيد. اين حباب قرار است سر سگ ما را تشکيل دهد.

Making a balloon dog(1)

به همين طريق دو حباب ديگر بزرگ تر از حباب اول براي گوش هاي سگ و يک حباب به اندازه حباب اول بري گردن سگ درست مي کنيم

مانند شکل هاي زير گوش هاي سگ را تا کرده و دور هم مي پيچانيم تا همانند شکل سوم گوش هاي سگ با نمک با درست شود.

Making a balloon dog

سپس دو حباب ديگر که کمي از گوش هاي سگ بزرگ تر باشند براي دو پاي جلوي سگ درست مي کنيم

دو پاي سگ را نيز مانند گوش هايش با خم کردن و پيچاندن دور هم  درست مي کنيم

بزرگ ترين حباب را براي بدن سگ درست مي کنيم و دو حباب ديگر بري پاهاي عقب سگ

باز هم با تا کردن و پيچاندن دو پاي عقب سگ را نيز درست مي کنيم. 

ببينم اصلا متوجه شدي که به همين سادگي ما يک سگ بانمک مانند شکل زير درست کرديم.

Making a balloon dog(2)

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید