مناسبت های روز

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

parvin etesami tribute day روز بزرگداشت پروین اعتصامی

آسمونی : 25 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی ،شاعره نامدار معاصر ایران ازگویندگان قدر اول زبان فارسی است.

که با تواناترین گویندگان مرد ، برابری کرده و به گواهی اساتید و سخن شناسان معاصر گوی سبقت را از آنان ربوده است.

پورتال آسمونی : در جامعه ما با همه اهتمام و نظام فکری اسلام به تعلیم و تربیت عموم و لازم شمردن پرورش فکری و تقویت استعدادهای زن و مرد، باز برای جنس زن به علت نظام مرد سالاری امکان تحصیل و پرورش تواناییهای ذوق کم بوده و روی همین اصل تعداد گویندگان و علماء زن ایران در برابر خیل عظیم مردان که در این راه گام نهاده اند؛

ناچیز می نماید و پروین در این حد خود منحصر به فرد است. رمز توفیق این ارزشمند زن فرهنگ و ادب فارسی، علاوه بر استعداد ذاتی؛ معجزه تربیت و توجه پدر نامور اوست که علیرغم محرومیت زن ایرانی از امکانات تحصیل و فقدان مدارس دخترانه، خود به تربیت او همت گماشت و دختر با استعداد و با سرمایه معنوی خود را به مقامی که در خورد او بود رسانید.

تازه های آسمونی

25 اسفند ، پایان سرایش شاهنامه

طاهره رضایی

25 اسفند ، امروز تولد کیه؟

طاهره رضایی

زندگینامه پروین اعتصامی

آسمونی

شعر زیبا آرزوهای پروین اعتصامی

آسمونی

حجاب پروین اعتصامی مانع ساخت یک فیلم!

آسمونی

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

آسمونی

نظر شما چیست؟