آموزش درست کردن عروسک کاموایی بدون بافتن

Knitted doll(19)
در این بخش پورتال آسمونی با یادگیری روش زیر بدون بافتن یک عروسک بافتنی زیبا درست کنید.

ابتدا نخ های کاموا را دور یک مقوایی که می خواهید اندازه عروسک تان به همان سایز باشد مانند شکل زیر پیچیده و قسمت جلوی آن را با یک نخ کاموا گره بزنید.

Knitted doll

Knitted doll(7)

سپس از محل گره دسته کاموا را برعکس کرده و مانند شکل زیر آن را گره بزنید. با این کار سر عروسک تان تکمیل می شود.

Knitted doll(10)

برای دستهای عروسک نخ های کاموا را دور یک کارت با سایز کوچک تر پیچیده و دو طرف آن را گره بزنید.

Knitted doll(13)

دست ها را داخل عروسک گذاشته و زیر آن را گره بزنید.

Knitted doll(14)

برای پاهای عروسک، قسمت پایین را به دو قسمت تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه گره بزنید.

Knitted doll(16)

برای کامل کردن دست و پا انتهای آنها را مانند شکل برش دهید.

Knitted doll(1)

برای درست کردن سر عروسک یک نوار نمدی به رنگ بژ بریده و با چسب به دور سر عروسک بچسبانید.

Knitted doll(2)

Knitted doll(3)

در این مرحله موهای عروسک را کامل کنید.

Knitted doll(4)

Knitted doll(17)

Knitted doll(15)

Knitted doll(5)

Knitted doll(6)

Knitted doll(11)

Knitted doll(9)

در انتها برای کامل کردن عروسک با ماژیک روی صورت شان نقاشی کنید.

Knitted doll(8)

1.5/5 ( 2 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید