ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام لاتاری آمریکا کلیک کنید !

مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی

مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی :

1- اصل و کپی سند مالکیت یا شناسنامه خودرو

2- اصل و کپی کارت شناسایی خودرو

3- اصل و کپی کارت شناسایی مالک

4- فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 50/1194334 بانک ملت در وجه شرکت نفت

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید