راهکارهایی برای حضور قلب در نماز

برای حضور قلب ممارست و تمرین کنید و شرایطی که برای حضور قلب مؤثر است را رعایت نمایید تا به تدریج این حالت برای شما حاصل گردد. برای تحصیل حضور قلب در نماز، به این نکات در این بخش آسمونی توجه فرمایید:

باید چنان معرفتی بدست آورید كه دنیا را در نظرتان كوچك و خدا را در نظرتان بزرگ كند ، تا هیچ كار دنیوی نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود ، نظرتان را به خود جلب و از خدا منصرف سازد.

2- توجه به كارهای پراكنده و مختلف ، معمولاً مانع تمركز حواس است و هر قدر انسان توفیق پیدا كند كه مشغله های مشوّش و پراكنده را كم كند ، به حضور قلب خود در نماز و سایر عبادات كمك كرده است .

انتخاب مكان و محل نماز و سایر عبادات نیز در این امر مؤثر است و لذا نماز خواندن در برابر اشیاء و چیزهایی كه ذهن انسان را به خود مشغول می سازد ، مكروه است .

پرهیز از گناه نیز عامل مؤثری است ، زیرا گناه قلب را از خدا دور می سازد و از حضور قلب می كاهد .

آشنایی به معنای نماز و فلسفه افعال و اذكار آن ، عامل مؤثری در حضور قلب است .

انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن ، چه در مقدمات و چه در اصل نماز ، توصیه می شود .

از همه اینها گذشته، عبادت هم مانند هر كار دیگر نیاز به مراقبت و تمرین و استمرار دارد و اگر مدتی به همین شیوه عمل كنید ، كم كم تمركز و حضور قلب در نماز برای شما حاصل می شود .

و اگر با روی هم گذاشتن چشمان در نماز ، حضور قلب بهتری پیدا می كنید ، مانعی ندارد ، تا زمانی كه این حضور قلب برای شما عادت شود .

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید