18 آبان ، روز ملی کیفیت

كیفیت ،یک پدیده ی بی نقص وكمال مطلق است. 18 آبان روز ملی کیفیت است.

آسمونی : كیفیت یعنی ویژگی،اما در درجات متفاوت،به عبارت دیگر كیفیت یعنی مطابقت داشتن با الزامات مشتریان ،امروزه كیفیت به معانی مختلفی به كار رفته است و دانشمندان مختلفی ‌ازابعادمتفاوت به بحث و بررسی در آن باره می پردازند.

ولی آن چه امروز اهمیت دارد خدمات و محصولات با كیفیت است. در دنیای رقابت ،كیفیت حرف اول را می زند وخود زاییده‌ی‌آن است.

انحصار،دشمن قسم خورده ی كیفیت به شمار می رود،كیفیت نیز مانند سایر منابع و امكانات باید مدیریت شود زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری بین مدیریت بهینه وبهبود كیفیت وجود دارد.كیفیت حاصل شانس واقبال نیست بلكه به مدیریت عالمانه نیازمند است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید