روز سدالابواب و باز شدن درب منزل علی (ع) به مسجد النبی

آسمونی : پس از بنای مسجدالنبی، یاران پیامبر در اطراف مسجد برای خود خانه‌هایی ساخته بودند كه یكی از درهای آنها رو به مسجد باز می‌شد. پیامبر گرامی به فرمان خدا دستور داد كه تمام درهایی كه به مسجد باز می‌شد، ببندد، جز در خانه علی بن ابی طالب را.

این مطلب بر بسیاری از یاران رسول خدا گران آمد، از این رو پیامبر اكرم بر منبر رفت و چنین فرمود:

خداوند بزرگ به من دستور داده است كه تمام درهایی را كه به مسجد باز می‌شود ببندم، جز در خانه علی را؛ و من هرگز از پیش خود به بسته شدن دری و یا باز ماندن آن دستور نمی‌دهم؛ من در این مسایل پیرو فرمان خدا هستم.
آن روز تمام یاران رسول خدا این موضوع را فضیلت بزرگی برای علی تلقی كردند تا آنجا كه خلیفه دوم بعدها می‌گفت: ای كاش سه فضیلتی كه نصیب علی شده بود نصیب من شده بود و آن سه فضیلت عبارتند از:

1ـ پیامبر دختر خود را به عقد علی در آورد.

2ـ تمام درهایی را كه به مسجد باز می‌شد بست. جز در خانه علی را.

3ـ در جنگ خیبر پیامبر پرچم را به دست علی داد.

تفاوتی كه میان علی و دیگران وجود داشت این بود كه ارتباط او با مسجد هیچ وقت قطع نشده بود، او خانه زاد خدا بود و در كعبه دیده به جهان گشوده بود، بنابراین مسجد از روز نخست خانه او بود و این موقعیت دیگر هرگز برای هیچ كس دست نداد.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید