زندگینامه خضر نبی

آسمونی : حضرت خضر(ع) از انبیا ء الهی است . از فرمایش امام صادق علیه السلام چنین بر می‌آید که حضرت خضر را خدا به سوی قومش مبعوث فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و کتاب‌های او دعوت می‌کرد.

از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکی می‌نشست، زمین سبز و خرم می‌گشت و دلیل نامش، خضر(سبز) نیز همین است. زندگی او، از قبل از زمان موسی تا زمان حاضر، و ادامهٔ زندگیش تا آخر الزمان، مورد اتّفاق مسلمانان است. مجموعهٔ روایات، مؤیّد آن است که طولانی‌ترین عمر را در میان فرزند آدم دارد. 

گفته‌اند حضرت خضر از اولاد سام بن نوح و پسرخالهٔ ذوالقرنین بود با این حال بنا به برداشتی نیز، دو نفر با نام خضر وجود داشته‌اند، خضر اکبر که از اولاد سام بن نوح بوده و خضر ثانی که از انبیای بنی اسرائیل و مصاحب موسی بوده است.

امام صادق (ع) در مورد حضرت خضر(ع) :

از امام صادق (ع) آورده اند که اما آن بنده صالح خدا خضر؛ خداوند عمر او را نه به خاطر رسالتش طولانى گردانید و نه به خاطرکتابى که بدو نازل کند و نه به خاطر این که به وسیله او و شریعت او، شریعت پیامبران پیش از او را نسخ کند و نه به خاطر امامتى که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتى که خدا بر او واجب ساخته بود؛ بلکه خداى جهان آفرین، بدان دلیل که اراده فرموده بود عمرگرامى قائم (ع) را در دوران غیبت او بسیار طولانى سازد و مى دانست که بندگانش بر طول عمر او ایراد واشکال خواهند نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش، حضرت خضر را طولانى ساخت که بدان استدلال شود و عمر قائم (ع) بدان تشبیه گردد. بدون تردید او زنده است وهم اکنون بیش از شش هزار سال از عمر شریفش مى گذرد.

علامه ى طباطبايى نيز از روايات استنباط مى كنند كه ايشان پيامبر بوده اند :

ليكن روايات متعددى وجود دارد كه اين مرد عالم، پيامبر نبوده بلكه دانشمندى همچون ذوالقرنين و آصف بن برخيا بوده است. در تعدادی از روایات که از طرق شیعه و سنی رسیده آمده که حضرت خضر از آب حیات که واقع در ظلمات است نوشیده، چون وی در پیشاپیش لشکر ذو القرنین که در طلب آب حیات بود قرار داشت، حضرت خضر به آن رسید و ذو القرنین نرسید.و این روایات و امثال آن روایات آحادی است که قطع به صدورش نداریم.

امام رضا(ع) درمورد حضرت خضر(ع) :

امام رضا(ع) مى فرماید:«حضرت خضر(ع) از آب حیات خورد،او زنده است وتا دمیده شدن صور از دنیا نمى رود، او پیش ما مى آید وبر ما سلام مى کند، ما صدایش را مى شنویم و خودش را نمى بینیم، او در مراسم حج شرکت مى کند وهمه مناسک را انجام مى دهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات مى ایستد وبراى دعاى مؤمنان آمین مى گوید.

خداوند به وسیله او در زمان غیبت، از قائم ما رفع غربت مى کند و به وسیله او وحشتش را تبدیل به انس مى کند».

از این حدیث استفاده مى شودکه حضرت خضر(ع) جزء سى نفرى است که همواره در محضر حضرت بقیة الله (ع) هستند، ورتق وفتق امور به فرمان آن حضرت در دست آن هاست قرآن كریم طی آیات 60 تا 82 كهف دیدار حضرت موسی را با ایشان بیان می كند.او زنده است .

کوه حضرت خضر (ع) :

از قرآن کریم و سنت قطعی و عقل هم دلیلی برتوجیه و تصحیح آنها نداریم. در شش کیلو متری شهر قم کوهی وجود دارد که از فراز آن می توان همه شهر را با یک نگاه طی کرد.

این کوه منسوب به حضرت خضر (ع) با قدمت سه هزار سال است. می گویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که حضرت خضر پیامبر (ع) در آن غار به عبادت و نیایش می پرداخت، غاری که امروز به مسجدکوچکی با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ نفر تبدیل شده است و سال ها پیش از این در حالی که هنوز قم آنقدر بزرگ نشده بود که خود را به دامنه این کوه برساند معبد عارفان و ساکنان و اوقاد بود، و خلوت کده ای برای شب زنده داری و عبادت عالمان و عاشقان طریقت حق بوده است و هم چنین گویند حضرت خضر نبی(ع)در مسجد اموی همواره نماز می گذاشته است.

مکان نماز ایشان در سمت شرقی قبله (جنوب شرقی) نزدیک مناره شرقی بوده است. اکنون نزدیک به محراب اصلی مسجد و به موازات مقام هود بر دیوار قبله عنوان «هذا مقام خضر النبی» بر تابلویی سبز دیده می شود. شایان گفتن است در بسیاری از نقاط سوریه مقام حضرت خضر دیده می شود.

حضرت خضر (ع) دارای ویژگیهای زیادی است که به بـرخـی از آنها به استناد روایات اشاره می کنیم :

1- وی از جمله کسانـی است که به چشمه آب حیات دست پیدا کرده و مقداری از آن را نوشیده است.

2- حضرت خضر (ع) هـم اکنون زنده است و تا نفخ صور زنده خـواهد بـود. امام رضا (ع) فرمـود: «خضر از آب حیات نـوشید پـس او زنده است تا نفخ صور دمیده شود».

حلبـی نیز در همیـن راستـا آورده است که: «اجمع العلماء بـالنقل علـی کـون الخضـر حیـا بـاقیـا الـی لان».

3- خـداوند به حضرت خضر (ع) تـوان و قدرت نیرومندی عطا کرده، چنانکه طریحـی مـی نـو یسد: «خداوند به خضر تـوان و قدرت بسیار بالایی عطا کـرد. و مسـئول مقـدمه الجیـش ذی القـرنیـن بوده است. »

4- از خصوصیات و ویژگیهای خضر ایـن بوده که به هر کجا می نشسته آنجا سرسبز مـی گشت. امام صادق (ع) فرمـود: «بر هیچ تخته خشکیده ای نمی نشست مگر آنکه سبز مـی گشت و بر هیچ زمینـی بـی آب و علف قرار نمی گرفت مگر آن که سرسبز مـی گشت و به همیـن جهت خضر نامیده شـد». همچنیـن گفته شـده که هر گاه به نماز مـی ایستاد اطرافـش سـرسبز مـی گشت.

5- قرآن مجید هر چند آشکارا نام او را نبرده است اما از او به عنـوان عالـم یاد کـرده است و در سـوره کهف در جـریان ملاقات حضرت مـوسـی با حضرت خضر چنیـن مـی فرماید:

«فـوجدا عبـدا مـن عبـادنا آتیناه رحمة مـن عنـدنا و علمنـاه مـن لـدنـا علمـا» ترجمه: تا این که خضر بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به او دانشی آموخته بودی .کهف/65)

6- هر کجا نامـش برده شـود فـوراً حاضر می گردد. امام رضا (ع) در باره ایـن ویژگی می فرماید: «و انه لیحضر حیث ما ذکر فمـن ذکره منکـم فلیسلم علیه»؛ هر کجا از او یاد شود همانجا حاضر می شود، پـس هـر یک از شمـا به یـاد او افتـاد بـر او سلام کنـد.

7- حضور همه ساله در مراسم حج. امام رضا (ع) مـی فرماید: «و انه لیحضر المـوسـم کل سنه فیقضی جمیع المناسک و یقف بعرفه فیومـن علی دعاء المـومنیـن» ترجمه: همه سـاله در مـراسـم حج حضـور مـی یابد و تمـام مناسک حج را نیز انجام می دهد، و در عرفات در کنار سایر حجاج خانه خدا مـی ایستـد و بر دعای مومنین آمین می گوید.

8- انـدرزگـویـی و نصیحت پذیری. از دیگر ویژگیهای حضرت خضـر (ع) ایـن است که هم به دیگران توصیه و اندرز می داده و هـم دنبال آن بـوده که از نصایح و گفته هـای بزرگـان و صـالحـان کمـال بهره و استفاده را ببرد.

مثلا گاه می بینیـم که معصـومیـن (علیهم السلام) امثال امام صادق و امام باقر و امام زین العابدیـن وصایای او را به مـوسـی و اندرزهای حضرت خضر را به دیگران، برای ما نقل کرده اند.

و گاهـی هـم روایت کرده اند که حضرت خضر به محضرشان مـی رفته و درخـواست نصیحت و تـوصیه مـی نموده مثلا به امیرالمـومنیـن پیشنهاد کرد که مرا به کاری راهنمایـی کـن که اگر آن را انجام دهـم خداوند مرا از آتش جهنم نجات دهد.

3/5 ( 3 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: م .ق
  22 خرداد 1398

  سلام بنده حقیری هستم ازبند گان خدا من با ایشان ارتباط مستقیم دارم اگه سوالی دارید بپرسید تا جواب بگیرم براتون التماس دعا

 2. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  09 اردیبهشت 1398

  عععععععععاآاااللللییییی

 3. نویسنده دیدگاه: رز
  17 فروردین 1398

  سلام بر خضر نبی ممنون عالی بود لطفا مطالب بیشتری بنویسید

 4. نویسنده دیدگاه: ولایت
  17 مهر 1397

  سلام ممنون برا فرج مولا وآقایمان دعا کنید عزیزان
  انشالله همه ما از سربازان امام عج الله باشیم
  براسلامتی آقا جان امام خامنه ای دعا کنید
  انشالله همه ی ما ور راه خدا واسلام شهید بشیم
  این خواسته من از حضرت خضر برا همه شیعیان است
  یاعلی

 5. نویسنده دیدگاه: منوچهر
  28 آذر 1396

  با این ظلمی که از طرف دولت ها داره به مردم تحمیل میشه فکر کنم آمدنش خیلی خوب خواهد بود.بعد سلام بر ایشان آرزوی آمدن ایشان را میکنم.

 6. نویسنده دیدگاه: shayan
  04 آذر 1396

  ((و گاهـی هـم روایت کرده اند که حضرت خضر به محضرشان مـی رفته و درخـواست نصیحت و تـوصیه مـی نموده مثلا به امیرالمـومنیـن پیشنهاد کرد که مرا به کاری راهنمایـی کـن که اگر آن را انجام دهـم خداوند مرا از آتش جهنم نجات دهد.)) دروغ تا اين حد

 7. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  07 مهر 1396

  بنظر من باید به تمام انبیا اهمیت داد چون خدا که فرق نمیزاره بین ادماش ما کی باشیم که فرق بزاریم

 8. نویسنده دیدگاه: عادل
  29 تیر 1396

  خیلی جالب بود استفاده کردم

 9. نویسنده دیدگاه: ن . م
  21 خرداد 1396

  سلام من او را دیدم چهره اش اینگونه نیست . فقط بگویم پوست دستش مانند لاکپشت است و هنجره اش هنجره ی 40 مرد بالغ و هرکس را با ادعایش در مورد چیزی امتحان میکند. او ایرانی الاصل است و قدش دو متر و ده بیشتر است و موی سپید در بدن ندارد و چهارشانه است مانند نژاد قدیم بشر و در دلش نیروییست که بدون حرف زدن منظورت را میفهمد او صاحب و نگهبان قدرتیست که امروز هنوز کشف نشده یعنی حس ششم . هرکس ارزو کند ببیندش دیوانه است من خودم را خدای شجاعت میدانستم به سختی قبول شدم از من میشنوید پیامبران اشخاصی سوسول و نحیف نشان ندهید انها ابر انسان و قلدر و مهربان هستند

  • نویسنده دیدگاه: منوچهر
   28 آذر 1396

   خدا شفات بده همین

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    25 اسفند 1397

    باکلمات بی معنی وواژه های غیرمتعارف در نوشته ها وگفته ها از پیامبران واولیا خداوندیاد نشود دراین زمینه قلم وصاحب قلم باید تربیت داشته وبا علم وآگاهی صحبت کند پیامبران فرمانبردار خداوند متعال هستندکه درزمان خود هرکدام به بهترین وجه سعی درتلاش هدایت مردم داشتندمتاسفانه بعضی باهمه چیز میخوان شوخی کنندوحرمت واحترام باطنی نسبت به اولیاراندارند

 10. نویسنده دیدگاه: jahan
  16 دی 1395

  خوب بود دمتون گرم ولی این چشمه اب حیات کجاس دقیقا

 11. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 شهریور 1395

  واقعا عالی بود

 12. نویسنده دیدگاه: آوان
  06 شهریور 1395

  مطالب جالبی بود اما اساتید حوزوی ودینی اکثرا از این مطالب غافل شده اند وفقط چسبیده اند به پنج تن آل عبا و اطلاع رسانی به جامعه اسلامی نمی کنند !

 13. نویسنده دیدگاه: مهتاب
  06 شهریور 1395

  از مطلب خوبتون ممنون

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 مهر 1395

   ساششسپاسگذارل
   یاعفوا

 14. نویسنده دیدگاه: sohila
  01 شهریور 1395

  خاله و دایی کوچک من حدود۴۵سال پیش که توی یه روستای کوچیک از توابع کردستان بود زندگی میکردن.اونها توی گندم زار یه مرده سبز پوش که پوست نسبتا تیره ای داشته میبینن که به طرفشون میاد و باهاشون به زبان عربی حرف زده ولی اونا متوجه نشدن که چی میگفته.و بعد دستی به سر خالم میکشه و تو گندم زار غیب میشه.چندین نفر توی اون زمان این شخص رو دیدن.و میگفتن که حضرت خضر بوده..«این داستان عین حقیقته »

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 مهر 1395

   امیییی.یا الآ

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 مهر 1395

   امییی.یاااااااا

 15. نویسنده دیدگاه: ابراهیم
  12 مرداد 1395

  سلام بر جناب خضر و سلام بر همنشینان ایشان

 16. نویسنده دیدگاه: بنده خدا
  13 تیر 1395

  سند مربوط به مطالبی که راجع به ذوالقرنین آورده اید کجاست؟ در مورد ذوالقرنین ابهامات بسیاری وجود دارد که عمدتا اشتباه است . توصیه میکنم کتاب ذوالقرنین از منظر قرآن نوشته عبدالله مستحسن که کتابی بسیار بسیار مفید و پربار هست را بخوانید.

 17. نویسنده دیدگاه: محمد
  23 اردیبهشت 1395

  پس چشمه حیات واقعیت داره

 18. نویسنده دیدگاه: پریا
  07 اردیبهشت 1395

  سلام.عالی بود…کاش مطالب بیشتری درمورد خضر نبی در اختیارمون میذاشتید.ممنون

 19. نویسنده دیدگاه: گلچین
  02 اردیبهشت 1395

  با سلام و ممنون از شما ,نظریات دوستان به خصوص داستان بچگی اون اقا عالی بود انشاله خضر نبی نگاهی به ما داشته باشه.

 20. نویسنده دیدگاه: امیر
  26 فروردین 1395

  اسم دعای حضرت خضر چیست؟

 21. نویسنده دیدگاه: استاد
  15 اسفند 1394

  هر کس 40 بار در وقت سحر بدون اینکه کسی اورا ببیند ومتوجه شود،در خانه اش را آب وجارو کند.
  پس از سحر چهلم حضرت خضر ع از سر کوچه آنها میگذرد وبا آن شخص کلامی صحبت میکند.(یاسلام میدهد ویا…)

 22. نویسنده دیدگاه: mehran
  30 دی 1394

  salam;ghodratha va mojezate khodavand bishomarand va tamamiye anha baraye eenand ke ma baraye har karee faghat va faghat be khode khodavand tavakol konim va har majezeh va ya bandehye ounrobekhatere nadaani va jehalat da radife khodavand gharar nadim.be bandehye nacheez migeem vakeelo vaci nameekhad amma baraye khodavande moghtader hezar joor vakeel miyareem.

 23. نویسنده دیدگاه: ز-پور
  07 دی 1394

  خیلی زیبا بود بخصوص داستان اون مرد 60 ساله در کودکی ولی خیلی دوست دارم از اقای 60 ساله بپرسم مگه پدر ومادرش چکار کرده اندکه خدا وند متعال حضرت خضر را به کمک فرزندش.ون فرستاده سپاسگذارم

 24. نویسنده دیدگاه: محمد
  08 آذر 1394

  سلام حضرت خضر خودت شفاعتم نزد خدا تا گناهم سبك و گرفتاري خلاص شوم

 25. نویسنده دیدگاه: داودآبادی
  26 آبان 1394

  سلام ممنون ک این مطالب رو در اختیارمون گذاشتین عالی بود خدا خیرتون بده

 26. نویسنده دیدگاه: اسمان
  20 مهر 1394

  ای خضر دستم رو بگیر من قصدم مبارزه با شیطان بود ولی تو دامش افتادم ای خضر نبی چیکار کنم من جایی سقوط کردم که عقلم به هیچ جا قد نمی ده خضر نبی برام دعا کن تورو قسم به خوابی که چند سال پیش دیدم

 27. نویسنده دیدگاه: mobina
  05 مرداد 1394

  عالی بود فقط اگه واضح بنویسید متشکر می شم

 28. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 تیر 1394

  خیلی جالب بود مرسی

 29. نویسنده دیدگاه: نآشناس
  26 تیر 1394

  سلام برخضرنبی ،

 30. نویسنده دیدگاه: نآشناس
  25 تیر 1394

  پسر14 ساله بودم دریک محله دورافتاده وخالی ازسکنه گیرجوان پرزور وقوی هیکل حدود 28 ساله افتادم که یک چوب هم دستش بود . همینکه به من رسید بدون اینکه حرفی بزند مرازیرکتگ کرفت .من شروع به گریه والتماس نمودم . اودست مرا گرفت وبه چاله ای آنداخت .دیدم قصدتجاوزدارد . هرچه التماس کردم توجه نکرد. باصدای بلند فریادمیکشیدم وکمک میخواستم .دیدم یک جوان کریه المنظرحدود28 ساله ازپشت خرابه درآمد وبه اوگفت جلودهنش را بگیر.داشت امیدم قطع می شد یکدفعه بطورناگهان دوتادست قوی مرا ازدست اوگرفت وحدودا 10 متربالابردوتقریبا 40 آنطرفتربه زمین گذاشت وگفت بدو من خضرم . ومن دویدم وازدست آندومتجاوز نجات یافتم . بعدازمدتها یکی پیش من آمد وگفت سئوالی دارم میخواهم جواب درست بشنوم گفتم بپرس . گفت دربچگی که گیر فلانی افتاده بودی چطوراززیردستش پرواز کردی ؟ گفتم توازکجامیدانی؟ گفت من همان هستم که گفتم دهنش رابگیر.مااز دشمنان پد رت بودیم وتصمیم گرفته بودیم یکی ازبچه هابش را گبرآورده اول به اوتجاوز کنیم بعد بکشیمش.الآن که دارم این دارم این قضیه رامی نویسم 60 سالم میباشد .
  . سلام برخضرنبی

  .

 31. نویسنده دیدگاه: پری
  05 تیر 1394

  من سال ها پیش که اصلا نمیدونستم حضرت خضر زندست و حتی اصلا اونو نمیشناختم. یک شب خواب دیدم یک نفر بمن گفت میدونی حضرت خضر زندست؟ بعد گفت میخوای بگم کجاست؟ اونموقع من از خواب بیدارشدم
  تحت تاثیر اون خواب اسمشو توی اینترنت زدم و وقتی خوندم که این حضرت زندست مو به تنم سیخ شد الانم بازم بادیدن این پیج اینطور شدم!

  • نویسنده دیدگاه: خضر
   15 تیر 1394

   سلام. اسم من خضر است. وقتی خودمو شناختم که کی هستم الین چیزی که برام سوال بود اسمم بود و اصلا نمیدونم برگرفته از کجا بود و فقط پدر و مادرم اسم منو از اسم یه نفر دیگه گرفته بودن. بعد از تحقیق بسیار به این نتیجه رسیدم که اسمم فوق العده زیباست و با اینکه از اسمم زیاد خوشم نمیومدو هرچه سنم بیشتر میشد علاقه م به اسم هم بیشتر میشد. امیدوارم خودش جاهایی که میدونه نیاز به کمک داریم واسطه بشه تا مشکلمون زودتر حل بشه.

 32. نویسنده دیدگاه: مهدی
  09 خرداد 1394

  خدا خیرتون بده عالیه

 33. نویسنده دیدگاه: پوریا
  10 فروردین 1394

  خضر از خداوند به اینجا رسیده است دیدن خضر مهمتره یا خدا؟ راه عشق بازی با خدا رو از خداوند بخواهید واز خدا جز خودش رو طلب نکنید وصال او ز عمر جاودان به خداوندا مرا آن ده که آن به

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 اردیبهشت 1394

   سلام اگر مثالي وجود نداشته باشد مومنان راهشان را گم ميكنند

 34. نویسنده دیدگاه: شبنم فرسا
  08 بهمن 1393

  من خیلی به زندگی پیامبران علاقه دارم.. حتی بزرگترین آرزوی من اینه که حضرت خضر رو ببینم..آیا میشه؟

  • نویسنده دیدگاه: مینا سیدی
   09 بهمن 1393

   میشه ببینیش سه بار آیه حشر رو بخون

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    09 تیر 1394

    سوره یا ایه

 35. نویسنده دیدگاه: مریم
  11 آبان 1393

  مرسی ازلطفتون ممنون،
  اگه میشه بیشتدازاین مطالب مفیدبزارید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 آذر 1393

   حتماً دوست عزیز

نظر خودتان را ارسال کنید