چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم ؟

cause-of-reading-arabic-prayer

خداوند حكیم است و از حكیم كار لغو وبیهوده سر نمی زند.زبان عربی زبان خداست به فرموده امام صادق :

تعلموا العربیه فانها كلام الله الذی یكلم به خلقه 

همیشه سازنده هر شی نحوه استفاده از آن برای به هدف رسیدن را بیان می كند چون او آگاه ترین افراد به ساخته خود است.در این بخش آسمونی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

1- خواندن نماز به زبان عربی یكی از نشانه های جهانی بودن اسلام است .

2- غنای معنایی زبان عربی نسبت به زبانهای دیگر بسیار بیشتر است بطوری كه با بررسی های انجام شده بسیاری از مفاهیم موجود در الفاظ قرآن درهیچ زبانی معادل ندارند. جالب آن است كه با تحقیقات كارشناسان ترجمه های قرآنی تاكنون عبارت »بسم الله الرحمن الرحیم «به هیچ زبانی ترجمه درست نشده و ترجمه آن از طریق معادل گذاری و بدون تكیه بر تفسیر اصلا ممكن نیست.

3- زبان و عبارات و جهت و افعال واحد در نماز به مسلمانان در سراسر جهان نوعی وحدت هدف و یكرنگی و همسانی ویژه می بخشد كه بسیار در جهت وحدت اسلامی ضروری و مفید است .

4- عربی بودن نماز انس مسلمین با زبان دین و كتابشان را بیشتر می سازد و در نتیجه زمینه ساز آشنایی بیشتر باتعالیم وفرهنگ دینی شان می باشد .

5- وحدت زبان ضامن حفظ و مصونیت این عبادت بزرگ از تحریف و آمیختگی با خرافات است .

6- زیبایی و عظمت مسلمانان : اگر در زمان حج در مكه باشیم و نماز جماعتی را كه صد ها هزار نفر از نژاد ها و ملیتهای مختلف از سراسر جهان در آن شركت می كنند و همه با هم می گویند “الله اكبر” را مشاهده كنیم ، آنگاه به عظمت و عمق این دستور آشنا می شویم كه اگر هر یك ، این جمله ی روح پرور یا سایر اذكار نماز را به زبان محلی خود می گفت هرج و مرج زشتی در آن روی می داد.

7- واجب است نماز به زبان عربی خوانده شود تا بدین وسیله اشتراك و انسجام زبانی و انتقال پویایی فرهنگی در طی قرون مختلف استمرار یابد و از آسیب التقاط و زوال فرهنگ دینی جلوگیری شود.

8- قرآن از نظر لطافت و زیبایی نیز اعجاز آمیز و بدیل ناپذیر است و از همین رو جاذبه نیرومند و خارق العاده ای دارد. ساواری در مقدمه ترجمه قرآن به زبان فرانسوی می نویسد:

«قرآن دارای تأثیری خاص و جاذبه ای ویژه است كه مانند آن برای هیچ یك از كتاب ها نیست.»

بنابراین اگر مشكل معادل گزاری برای معانی بلند قرآن كه در نماز قرائت می شود به گونه ای قابل حل باشد، اما لطافت و زیبایی آسمانی قرآن با هیچ ترجمه بشری فراچنگ آمدنی نیست

همچنین مطلب زیر را ببینید:

روش صحیح خواندن نماز

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: اسمانی
    29 دی 1393

    خوب بود

  2. نویسنده دیدگاه: hamedi
    02 مهر 1393

    ﻣﻂﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻭﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻭاﻳﻦ. ﺳﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻢ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺧﻮﺏ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ اﺯاﻳﻦ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاﺭﻡ

نظر خودتان را ارسال کنید