13 شهریور ، روز تعاون

cooperatives-day

تعاون و همكاری می‏تواند در جهت رشد و شكوفایی جامعه، نقش بسزایی داشته باشد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود.

دین مبین اسلام نیز کمک به هم نوعان و همکاری در کارهای نیک را به مردم سفارش می کند. در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همکاری نیازمندیم.

با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و یكدلی درجامعه، حاكم و ابتكارها و خلاقیت‏ها پدیدار می‏گردد و جامعه از آسیبِ دشمنان مصون می‏ماند. در جهان امروز، برای كسب توفیق در كلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همكاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت.

به منظور ایجاد این همكاری، در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشكیل گردید.

ایجاد و تأمین شرایط و امكانات كار برای همگان؛ پیشگیری از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص؛ جلوگیری از كارفرمای مطلق شدنِ دولت؛ پیشگیری از انحصار، احتكار و تورم؛ توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم و قرار دادن وسایل كار در اختیار افراد كاری و بیكار، از اهداف بخش تعاون می‏باشند.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید