شعر طنز مهر اداری

شنیدم رفت مردی شهرداری
برای یکسری کار اداری

ببخشید از ادب دور است گویی
گرفت او را در آنجا دستشویی

زمانی چند با این درد، سر کرد
پس از آن کم کم احساس خطر کرد

الهی حالت این وقت انسان
نگردد قسمت گرگ بیابان

به فکرش خورد تنها راه چاره
چه راهی؟ دستشویی اداره

اگرچه بود مشکل، استقامت
ولی خود را رساند آنجا به زحمت

همین که خواست داخل گردد آن مرد
یکی از پشت سر او را صدا کرد

که ای آقا همینطوری کجا؟ ایست
ببینم نظم و ترتیبی مگه نیست؟

بهت کی گفته این بخش از اداره
روالش کشکیه قانون نداره

برو پر کن هزار و صد تومن فیش
بریزش به حساب جاری جیش

به همراه دو تا عکس سه در چار
برو پیش مدیر بخش ادرار

ببر درخواستت رو عاجزانه
ضمیمهَ ش کن دو تصویر از مثانه

همونجا باش بعدش تا دم ظهر
دعا کن تا بشه در خواستت مهر

اگه صادر شد از اونجا اجازه
اتاق بعدی امضا میشه تازه

بده ثبتش کنند و در ادامه
بگیر از قسمت بهداشت نامه

مرتب حال اون بیچاره بد شد
از اون حالت که قبلش داشت رد شد

نشست و پا شد و نالید صدبار
سرش رو چند دفعه زد به دیوار

فشارش که از این حد بیشتر شد
زبونم لال، سر تا پاش تر شد

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: واقعا كه
    16 شهریور 1393

    فكر نميكردم اسموني اينقدر…باشه

نظر خودتان را ارسال کنید