ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام لاتاری آمریکا کلیک کنید !

کاشت گیاه در تابستان

فصل تابستان فصل پرورش بسیاری از گلها و گیاهان است که با توجه به شرایط آب و هوایی این فصل زمان کاشت بذز و رشد آنهاست ما در این مطلب آسمونی به پرورش و رشد برخی آنها اشاره نموده ایم .

نام فارسی : گل تاج خروس

نام علمی : Celosua cristata

خانواده : Amaranthaceae

مشخصات گیاه شناسی :

 تاج خروس بومی مناطقی از آمریكا ، آفریقا و آسیاست . فصل گلدهی آن اوایل خرداد تا آخر تابستان است . تكثیر آن از طریق كاشت بذر است . زمان كاشت بذر اواسط اسفند تا اواخر فرودین می باشد . تاج خروس به سرما حساس می باشد . برای رشد خوب نیاز به محل آفتابگیر و خاك سبك دارد و به آبیاری كم ولی مستمر نیاز دارد. تاج خروس رابهتر است در محل اصلی كاشت تا دیگر نیاز به جابجایی نشاء نباشد . 

نام فارسی : آهار

نام علمی : Zinnia elegans

خانواده : Compositeae

مشخصات گیاه شناسی :

موطن اصلی این گل كشور مكزیك است . اتفاع گیاه بین ۹۰- ۳۰ سانتی متر می باشد. فصل گلدهی آن تابستان و پاییز است . آهار زمین های هوموسی با نفوذ پذیری خوب را بیشتر ترجیح میدهد .مكانهای بدون باد و آفتابی برای رویش آهار مناسب می باشد. از طریق كاشت بذر تكثیر می شود و زمان كاشت بذر اوایل بهار و اواسط مرداد تا نیمه شهریور می باشد . نشاء كردن كاشت بهاره آن كمی مشكل ودر قبال جابجایی حساس می باشد . ولی كاشت پاییزه آن در ساعات خنك با احتیاط جابجایی امكان پذیر می باشد. 

نام فارسی : جعفری

نام علمی : Tagetes erecta

نام خانواده : Compositeae

مشخصات گیاه شناسی :

گل جعفری بومی كشور مكزیك می باشد . گیاهی است یك ساله . ارتفاع 75- 25 سانتی متر متغیر می باشد . ازدیاد گل جعفری از طریق بذر صورت می گیرد و زمان كاشت بذر آن اواسط مرداد و اوایل پاییز و اواخر زمستان است . زمان جابجایی نشاء دو ماه بعد از كاشت بذر آن می باشد . خاك های معمولی با كود برای رشد این گیاه مناسب می باشد . آب به مقدار كافی نیاز دارد و مكانهای آفتابی یا سایه آفتاب را می پسندد. 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید