12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی ایران

12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسى در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامى بود که طى آن 2/98 درصد مردم ايران به “جمهورى اسلامى” راى آرى دادند.

آسمونی : مردم ايران اسلامى اگرچه در طول مبارزات انقلابى خود شعار استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى را در سرلوحه شعارهاى خود قرار داده بودند و به اين ترتيب با فريادهاى خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهورى اسلامى اعلام کرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامى خود در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پاى صندوق هاى راى به “جمهورى اسلامى” راى قاطعى دادند.

پورتال آسمونی : پيش از آن برخى گروه ها و جريانات سياسى ناهمسو با جريان عمومى مردم پيشنهادهاى مختلفى مانند جمهورى ( بدون قيد اسلامى ) يا جمهورى دمکراتيک و … جهت نوع و شکل حکومت آينده مى دادند.

در این روز 2/98 درصد مردم با لبيک به نداى رهبر خود پايه هاى نظام اسلامى را تثبيت کردند و خواستار حاکميت اسلام ناب و مترقى در حکومتى بر پايه مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خويش شدند.

پیام امام راحل به مناسبت این روز چنین بود: “صبحگاه 12 فروردين که روز نخستين حکومت الله است از بزرگ ترين اعياد ملى و مذهبى ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. روزى که کنگره هاى قصر 2500 ساله حکومت طاغوتى فرود ريخت و سلطه شيطانى براى هميشه رخت بربست و حکومت مستضعفين جانشين آن گرديد .”

12 فروردین از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی روز جمهوری اسلامی نام گرفت و تعطیل عمومی اعلام شد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید