نرخ سود بانک ها در سال 1397

سود بانکی این روزها تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردند، که ما داخل پورتال آسمونی اطلاعات جدید سود بانک ها در سال جاری رو در اختیار شما قرار داده ایم.

این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید.

لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی می باشد

با این بخش آسمونی همراه باشید:

نرخ سودبانک ملی

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات

سپرده سرمایه گذاری اقساطی بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه گذاری پس انداز آینده سازان بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری آتیه کشاورزان بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری بانوان خانه دار بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری حامی بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10% نرخ

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک کشاورزی

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 6 ماهه با سود 14%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يکساله با سود 15%

سپرده کوتاه‌مدت ویژه طرح خوشه گندم حداقل موجودی 100,000 تومان : 17.5%

سپرده سرمایه‌گذاری آتیه بانک کشاورزی حداقل موجودی 5000 تومان : 18%

نرخ سود بانک مهر اقتصاد

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار عادی : 10%

15 : سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت%

نرخ سود بانک اقتصاد نوین

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سبز بانک پاسارگاد : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : 15%

نرخ سود بانک شهر

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : 14%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : 14.9%

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : 15%

نرخ سود بانک ایران زمین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سامان

سپرده سرمایه گذاری آتیه بانک سامان حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سپه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری عابر بانک طلایی بانک سپه حداقل موجودی 200,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه گذاری امید بانک سپه حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری (نوین / سمن) بانک سپه حداقل موجودی 50,000 تومان : 19.51%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت 180 روزه : 15.23%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك ساله: 15%

نرخ سود بانک سینا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک آینده

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده‌ی سرمایه‌گذاری یکساله آینده ساز : 21%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک انصار

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک پارسیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک تجارت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانکی

 نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده 308 بانک توسعه تعاون حدافل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده‌ سرمايه گذاري ستارگان بانک حکمت ایرانیان حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک خاورمیانه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک دی

سپرده‌ سرمايه گذاري اشتیاق بانک دی حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک رفاه کارگران

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سرمایه

سپرده سرمایه گذاری سرمایه ساز بانک سرمایه حداقل موجودی 5000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک صنعت و معدن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک قوامین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک گردشگری

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک مسکن

سپرده سرمایه‌گذاری آتیه طلایی 2 بانک مسکن حداقل موجودی 200,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک ملت

سپرده سرمایه‌گذاری موج بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 19.35%

سپرده سرمایه‌گذاری ماندگار بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه‌گذاری احسان بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه‌گذاری هدف بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه : 15%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

بانک قرض الحسنه مهر ایران با اهداف زیر افتتاح شده است:

۱. بهبود شاخص های عملکردی مالی کشور در زمینه عقد قرض الحسنه
۲. فرهنگ سازی سنت پسندیده قرض الحسنه
۳. استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونيکي
۴. استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به يک سازمان پيشرو
۵. مدیریت بهینه منابع انسانی شامل

این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید.

اختصاصی آسمونی

 • همچنین ببینید:

نرخنامه

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 اسفند 1397

  سلام لطفا سود راکم نکنین ما بابدبختی سرمایه بانک گذاشتیم درست نیس من کارگر ک بابدبختی پولی بانک گذاشتم درصدش کم بشه بلکه باید زیاد تر لزاین حرفا سود بدن

 2. نویسنده دیدگاه: محمدتقی غلامزاده
  10 اسفند 1397

  من محمدتقی غلامزاده هستم از کاشان من یه تیکه زمین ازمادرم بهم رسید وتوان کارندارم وضع مالی خوبی نداریم پسرم کارمیکنه خرج خودشم ب زور درمیاره یه زمین داشتیم ک فروختیم صدملیون شدوبانک گذاشتیم ب امید این که ازسرمایه ک بانگ گداشتیم بتونیم زندگیمون رواداره کنیم واصلاراضی نیستیم ک سود بانک کم شودبلکه بایددرصدسودبالاتربرود..من امثال من دوست نداریم سود کم شود مازندگیمون روگذاشتیم تاماه ب ماه سود بگیریم ماپشتوانه کلی ماهمین هست خواهشن مسولین جناب رهبر نزاریددرصد کم شود من باگوشی پسرم اومدم نیرسنجی والان خواهش میکنیم سودکم نشود وباپول مابانک کارکندوسودراکم نکن..لطفا مسهولین سود راکم نکنن

 3. نویسنده دیدگاه: zahra
  27 بهمن 1397

  سلام به نظرتون میشه به بانک آینده اعتماد کرد . اصلا بانک اینده بانکه یا موسسه اس؟

 4. نویسنده دیدگاه: بی نام
  25 بهمن 1397

  15 درصدم شد سود؟؟
  به 15 تومن چی میدن الان به آدم اخه
  واقعا مسخرس
  بابا پولاتونو بانک نذارین

 5. نویسنده دیدگاه: جافر
  15 دی 1397

  ما که پول نداریم ببینم سود چه مزه ای داره.

 6. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  15 دی 1397

  لطفا بگویید کدام بانک بهتر است که جای پولمان امن باشد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   21 بهمن 1397

   سلام به نظر من هیچ بانکی نمیشه اعتماد کرد
   بهترین جا برای سرمایه گذاری و مطمئن جا صدوق های پس انداز بورس هست

 7. نویسنده دیدگاه: مرتضی رضایی
  08 دی 1397

  تشکر از پورتال آسمونی، که الحق به روزترین سایت ایران است

 8. نویسنده دیدگاه: امیر
  02 آبان 1397

  چرا وقتی سه ماه یکبار یا بعضی موقعه ها ساعتی تورم ۲۰ درصد میره بالا نباید سود بانکی بالا بره

 9. نویسنده دیدگاه: علی
  25 مرداد 1397

  تمام بانکها دارن سر ملت کلاه میذارن . الان سود بانکها باید ۳۰ درصد بشه وقتی نمیشه باید پول رو کشسد بیرون باهاش دلار و ارز و طلا و خونه خرید بانکی که سود نده باید برشکسته بشه خصوصی و دولتی هم نداره. وقتی به سپزده گذار سود ندی سپرده گذار هم پول تو بانک نمیذاره . از وقتی سود بانکی رو اوردن پاین که بدترین کار ممکن رو انجام دادن این افتضاح درست شد تورم قیمت مسکن قیمت خودرو . ارز طلا رفت بالا . داره بدتر هم میشه

 10. نویسنده دیدگاه: ممد
  29 بهمن 1396

  فقط بانک ملی

 11. نویسنده دیدگاه: محمد رضا
  29 دی 1396

  با سلام
  بعضی بانک ها سود بیشتر از 15درصد در سال میدن سه ماهه واریز میشه میشه بهشون اعتماد کرد

 12. نویسنده دیدگاه: مانی
  29 آذر 1396

  درود . این نرخ سودها آیا الانم اجرا میشه یا برای همه بانکها شده 15 درصد ؟

 13. نویسنده دیدگاه: مروان آراسته
  21 آذر 1396

  سلام میشه بگید بالا ترین سود رو کدوم بانک میده به صورت سرمایه گذاری بلند مدت
  و امینت وجه ما بالاست ؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   27 دی 1397

   سلام
   بانک اینده میده با سود ۲۱درصد

 14. نویسنده دیدگاه: حجت الله نعمت اللهی
  15 آبان 1396

  بهترین سرمایه گذاری تخمی است عرض میکنم تخم مرغ خریداری کنید بر آن بنشینیم جوجه میشود جوجه مرغ میشود دوباره تخم میگذارد و چه عالی عزیزان من الان شرکت فرانسوی توتال فرانسه با آن هم جاه و شوکت فقط منتظر دستور آمریکا است که ببیند میتواند در ایران سرمایه گذاری کند یا خیر سرمایه گذاری در بانکها ودیگر موسسات فقط بستگی به روابط خارجی ما دارد خود شما چه فکر میکنید آیا عمو سام اجازه میدهد من که فکر نمیکنم سرمایه گذاری فقط تخمی

 15. نویسنده دیدگاه: 6تاییهااااا
  01 آبان 1396

  با این تفاسیر که من چنتا سایت رو گشتم و پرس و جو کردم از مردم بانک مهر ازهمه بهتر سود میده روزشمار حدود۲۳درصد میشه گفت عالیه امنیتشم خوبه نسبت ب باقی موسسات

 16. نویسنده دیدگاه: حامد
  21 مهر 1396

  کدوم بانک سود بالاتری دارن حالا کسی هست بگه

  • نویسنده دیدگاه: Ehsan
   11 دی 1397

   بسلام دوست عزیز بانک انصاربهترازبانک های دیگست بااین اینکه چند حساب تو بانک ها ولی میگم نسبت به بانک های دیگه بهتره

 17. نویسنده دیدگاه: شفیعی
  10 مهر 1396

  با سلام و عرض ادب
  اینجانب به توصییه یکی از دوستان شاغل دربانک ملت -نزد شعبه ارژانتین سپرده بلند مدت 5ساله سود در سررسید گشایش کردم ولی در سررسید سود پرداختی 21در محاسبه شد پیگیر ما به هیچ جانرسید همه با هم سر خلق الله کلاه می گذارن.

 18. نویسنده دیدگاه: سهراب
  01 مهر 1396

  اینم شانس منه درست یک ماه حساب 24 دصد باز کردم اومد شد 10 درصد باعث بانی همه مردم ایران شدم

 19. نویسنده دیدگاه: mhtab
  20 شهریور 1396

  سلام
  چرا بانک مهر اقتصاد که هنوز مجوزی از بانک مرکزی نگرفته را در لیست انتشار داده اید؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   دوست عزیز بانک اقتصاد مهر بانک مجوز گرفته است.

   • نویسنده دیدگاه: حمید
    10 شهریور 1397

    مجوز نگرفته

 20. نویسنده دیدگاه: ایمان
  19 شهریور 1396

  خدایی این بانک داریه، این اقتصاده، هر روز یه ساز میزنید، یه روز خونه میرسه، به عرش مردم تاوانشو باید بدن،یه روز طلا مردم باید تاوان بدن، یه خودرو مردم باید تاوان بدن، آخه انقدر آزمایش و خطا ک چی بشه این دولت با پنج سال وعده پدر مردمو درآورد آخه کی دیگه مردم میتونن نفس راحت بکشند، گوشت کیلویی 50 هزار تومان و چطور تامین کنند، اقتصاد رو میخواین بواسطه فشار به مردم درست کنید! واقعا ک تاسف باید خورد به حال این همه فرهیخته انقدر دارن زحمت میکشن، چندر غاز پول تو بانک گذاشتیم اونم اينجوريش کردن باهاش قسط خونم رو بعد از 40 سال حقوق بگیری میدادم، انصاف نیست تا کی ملت باید دستخوش تغییرات ناگهانی شما باشند.

 21. نویسنده دیدگاه: داود
  15 شهریور 1396

  سلام بانک مهر روز شمار 23درصد میده من خودم دوساله حساب دارم خیلی عالی سود میده

  • نویسنده دیدگاه: Sara
   16 شهریور 1396

   Panjah milion ham23% mide?

   • نویسنده دیدگاه: رضا
    27 تیر 1397

    در حالت عادی این حساب رو برای شما باز نمی کنن. باید حتما بگید که حساب روزشمار 23 درصدی می خواهید. حداقل موجودی حسابتون باید 1 میلیون باشه

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا
   20 شهریور 1396

   الان؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا
   08 مهر 1396

   هنوز هم پابرجاست؟ 23 درصد میده بخواییم باز کنیم؟!

 22. نویسنده دیدگاه: امید
  11 شهریور 1396

  پدر بنده 40ساله تو بازار ازاد کار کرده…تو تولید وصنعت بوده…تو کار کشاورزی و دامپروری بوده…تو کار ساخت وساز بوده…توبورس وسهام بوده…تو بازار بوده…نتیجه زحمتش این شده که همه پولش تو این اقتصاد بیمار از بین رفته الانم مستاجره….شما که میخای سود بانکی رو از نصف هم کمتر کنی…خب پس قیمت گوشت و برنج و اجاره و مسکن و سود وام و بقیه چیزها رو نصفه کن….تا مردم نگران نباشن….توکه تصمیم میگیری تا حالا خودت تو صنعت بودی تو بازار ازاد بودی…بابا همه مردم دارن سکته میزنن بخاطر خرج زندگی بعد میگی تورم تک رقمی

  • نویسنده دیدگاه: محیا
   15 شهریور 1396

   دقیقا…اصلا شما که داری سود بانکی رو میاری پایین سود وام ایی که خودت میدی رو هم میاری پایین؟!
   میری وام میگری18 درصد کمشه حالا کمی حساب کتاب قوی داشته باشی میبینی با سود 20 یا 21 بستن بهت!

 23. نویسنده دیدگاه: سيد رفيق ميا
  09 شهریور 1396

  سلام كدوم بانك العان بيشترين سود رو ميده؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   22 آبان 1397

   اینده

 24. نویسنده دیدگاه: ehsan
  03 شهریور 1396

  نرخ سود بانکی باید به سی درصد افزایش پیدا کنه

 25. نویسنده دیدگاه: احمد
  10 مرداد 1396

  سلام من نمی دونم این آمار سود دهی رو از کجا اوردن انگار فقط خواستن یه چیز نوشته باشن با این امار بعید بقیه مطالب صحت داشته باشه در جواب سوال شما باید عرض کنم بانگ اینده دولتی نیست خصوصی ولی مجوز داره 5سال افتحاح شده و افتخارات حتی بین الملی هم داشته بنده خودم شش ماه حسابدارم روز شمار22درصد میده و یک سال23درصد

  • نویسنده دیدگاه: عسل
   14 آبان 1396

   شما که کارمندشی به اینم افتخار کن که بدون اطلاع مشتری سود رو از ۲۱ درصد یهو آوردین به ۱۰ درصد و سود نصف شده رو ریختین به حساب.

 26. نویسنده دیدگاه: یک هم وطن
  05 مرداد 1396

  با سلام . لطفا حتما بخوانید و حتما در سایت پیامم رو نمایش دهید
  بانک پاسارگاد طبق جدول آمار سوددهی بانکها ، سود زیادی داشته است ، آن هم به این دلیل که ضرر آن را مردم می کنند !!! در این بانک حساب باز کردم روز شمار 18 درصد ، بعد از آنکه به من برگه آن بانک را دادند مربوط به خرید سهام و سرمایه گذاری در ” شرکت نو اندیشان فردا” بود ! که در آن درج شده اگر سهام ضرر کنه ضرر را از پولت کم میکنیم و بعد با شما تسویه می کنیم !!
  از رئیس بانک می پرسم من در بانک شما و به اعتبار شما پول گذاشتم ، آنگاه به من برگه ای می دهید که من در شرکتی دیگر بورس خریدم و از طریق بانک شما در آن واریز کرده ام ؟!
  رئیس بانک گفت ما آنجا را تضمین می کنیم و حساب روز شماره و هر لحظه ای که بخواهید پول را می توانید بردارید و پول را به حسابتون می ریزیم . گفتم خوب الان برگردونید گفتن نه الان نمیشه یک روز زمان میبره .
  خدارو شکر شاهد از غیب رسید و زنی که 5 سال به امید اینکه گفته بودن 1.7 درصد سود بهت می دهیم اگر 5 ساله حساب باز کنید ، آمد و طبق محاسبه حسابی که باز گرده بود ، الان باید مبلغ 11 میلیون می گرفت ، در صورتیکه بهش 8ملیون و 500 هزار تومان دادند ! و گفتند محاسبه به این شکل بوده و در قراردادتون هم قید شده !!! یعنی دقیقا خلاف حرفی که چند دقیقه قبلش به من داشتن می گفتن که ما پول و سودت رو تضمین می کنیم ( البته هیچ سندی نداشت فقط حرفی داشتن می گفتن و یجورایی جلب مشتری) !
  وقتی اعتراض می کنم میگن نه این فرق داره در صورتیکه آن خانم هم دقیقا عین همین برگه ای را داشت که من داشتم .
  خواستم بگم گول آمار و ارقامی که بانک ها از روند سرمایه گذاریهاشون اعلام می کنند را نخورید ، بله بانک پاسارگاد سود کرده اما مردم ضرر اصلی رو کردن چون مانند امثال این خانم که 3 میلون تومنش رفته هوا و جند نفر دیگه رو همین برنامه سرش اومده خدا عالمه .
  خطابم به به کارمندهای گرامی بانک ها هست ” خودتون رو مدیون مردم نکیند برای پر کردن جیب یک عده دیگه ، اون زن و مردی که با کارگری پول در آوردن و به حرف شمایی که می بینند اعتماد می کنند و حساب باز می کنند ، بعدا هم ناله و نفرینشون برای شما خواهد بود ”
  طبق آمار دیدم بانک گردشگری ضرر کرده من در آن هم حساب داشتم اما حالامی فهمم چرا ضرر کرده چون روز شمار بهم سود واقعی می داد و ضرر را از جیب خودش پرداخت کرده نه از جیب مردم .
  من خواستم به حرف رئیس بانگ مرکزی گوش بدم که گفته بود گول بالای سود بانک ها را نخورید ، حساب 20 درصدی رو بستم رفتم 18 درصدی ، اما دیدم اینا وضعشون خیلی خرابتره .
  انشالله خدا همه را به راه راست هدایت کنه …

  • نویسنده دیدگاه: کارمند
   13 مهر 1396

   من کارمند یک بانکم
   من هم مثل همه مشاغل فروشنده ای بیش نیستم
   به کارمندان بانک همانگونه اعتماد کنید که به یک فروشنده اعتماد میکنید
   من هم پول فروشی میکنم پول میخرم
   اگر یک ریال کم بیاورم در روز باید همانروز پس دهم والا زندان
   به من دستور میدهند دروغ بگویم
   من با حقوق ماهی ۲ میلیون فقیرم چاره ای ندارم
   من کارمند یک بانک خصوصی ام حسابم از بانکهای دولتی جداست

 27. نویسنده دیدگاه: شیما
  24 تیر 1396

  سلام بانک اینده بانک دولتی ومعتبرهست ایا؟؟؟

 28. نویسنده دیدگاه: محمدرضا
  24 تیر 1396

  سود سپرده چرا بخوان پایین میارن فایده نداره باز تورم بالا بره اقتصاد ایران منفجره بشه

 29. نویسنده دیدگاه: محسن
  13 تیر 1396

  تمام داده های شما اشتباه است.بهتره قبل پست گذاشتن یه سری بانک ها در حد دو تا سه بانک بزنید تا متوجه بشید مطلب صحیح است یا خیر

 30. نویسنده دیدگاه: کارن
  12 تیر 1396

  اشتباهه این امارات دداخل بانک بری چیز دیگه میگن..من دیروز بانک قوامین یوداس روز شمار حساب بازنمیکنم کردم ویژه 17درصد ولی اینجا گفته نداره ییا 10درصد تازه یک سالش 20درصده.

 31. نویسنده دیدگاه: سود
  12 تیر 1396

  اطلاعات سایت ناقص است برخی بانک روز شماره 25 در صد می دهند

  • نویسنده دیدگاه: آ .م.
   26 مرداد 1396

   سلام.کدوم بانک ها؟من می خوام باز کنم.ممنون.

   • نویسنده دیدگاه: 6تاییهااااا
    01 آبان 1396

    حالا یچیزی گف ..جدی نگیر

  • نویسنده دیدگاه: کلینزمن
   17 شهریور 1396

   کدام بانک روز شمار 25 درصد میده

   • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
    08 آذر 1396

    در نظام هماهنگ بانک های دیگر سپردته های ویژه کوتاه مدت برداشته شده… و همه سودهای حساب های در گردش 10 درصد شدن… فقط برخی بانکها تسهیلات و صندوق هم دارن که سود و تهسیلات بیشتری داره

 32. نویسنده دیدگاه: بی نام
  05 تیر 1396

  نویسنده این مطلب فکر کنم از دنیای واقعی بی خبر بوده اخه نرخ پونزده درصد چه صیغه ای هست برادر من الان که اول تیر ماه 96 هست از بانک ملی مملکت دارم روز شملر هجده درصد سود میگیرم البته سپرده بالای پنجاه میلیون باید باشه

 33. نویسنده دیدگاه: هدفمند
  30 خرداد 1396

  واقعیت داره که موسسه ثامن هم ورشکست شده

  • نویسنده دیدگاه: حامد مرادی
   05 آبان 1396

   به احتمال زیاد بله

 34. نویسنده دیدگاه: sogol
  30 خرداد 1396

  سلام و خسته نباشید
  یه سوالی داشتم
  موقع برداشت همه ی پول از حساب بلند مدت یکساله یا پنج ساله ک زمانش تموم شده آیا از اصل پول کسر میشه یانه؟؟؟و یا سودی ک روش اومده و برداشت نشده؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Naser
   12 تیر 1396

   سلام عزیزم نه به هیچ وجه نمیتونن از حسابت پولی کسر کنن مگر اینکه قبل از اتمام وقت سرمایه گذاری بخوای برداشت کنی

  • نویسنده دیدگاه: حامد مرادی
   05 آبان 1396

   اکر شما برداشت بعد از یک سال انجام ندهید نخیر .حتی اون سودی که هر ماه برایتان واریز می شود هم با اصل پولتان حساب می شود

 35. نویسنده دیدگاه: سیامک
  28 خرداد 1396

  اقا بانک نور سودش چطوره کسی میدونه؟؟

 36. نویسنده دیدگاه: غضنفر
  26 خرداد 1396

  سایتتون عالیه فقط یه مشکلی داره که تاریخ ماه این خبری که نوشتین رو ذکر نکردین . نوشتین این خبر مربوط به سال 1396 هست اما ذکر نشده در چه ماه و روزی خبر اعلام شده

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   27 خرداد 1396

   سلام دوست گرامی، به علت اینکه سایت کاملاً به روز است و برای 3 ماه اول سال 96 است و مسلماً اگر تغییری کند لحاظ می شود

   و نکته بعد اینکه بانک ها به صورت سالانه نسبت به تغییرات خود اقدام می نمایند

 37. نویسنده دیدگاه: غضنفر
  26 خرداد 1396

  از اینکه اطلاع رسانی کردین مچکر. یک روز تمام گیج و سردرگم شده بودم توی اینترنت که پولم رو تو کدوم بانک بزارم. کدوم بانکی سود بیشتر میده و معتبر تره . حالا خیالم راحت شد. معلوم شد تاریخ انقضا سود خوری ها تموم شده.

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   27 خرداد 1396

   زنده باشید عزیز

  • نویسنده دیدگاه: حامد مرادی
   05 آبان 1396

   دوست گرامی اگر پولتان را دربانک با خیال راحت می خواهید بگذارید بانک ملت هست

 38. نویسنده دیدگاه: غضنفر
  26 خرداد 1396

  درسته. به احتمال زیاد اون 18درصدی که اون بنده خدا گفت قبل از 1396 بوده

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   17 تیر 1396

   نه برادر صندوق یکم بانک کشاورزی واقعا 18%
   داره سود میده خداخیرشون بده

 39. نویسنده دیدگاه: علیرضا کاظمی
  21 خرداد 1396

  فقط بانک قرض الحسته مهر ایران بهترین بانکه، نه به سپرده ها سود میده نه برای هیچ کدام از وام هاش به جز نرخ کارمزد قرض الحسنه 4% سودی میگیره. یعنی هم وام هاش قرض الحسنه است هم حساب هاش.

  رسالت هم که ادعا می کنه باز داخل خودش سپرده غیر قرض الحسنه می گیره ولی کار قرض الحسنه هم می کنه اما بانک قرض الحسنه مهر ایران خیلی خوبه.

  من خودم تا الان با سپرده گذاری 2 بار وام 5میلیونی 30 ماهه گرفتم و یک بار 15 میلیونی 30 ماهه و کاملا راضی هستم ازشون.

  • نویسنده دیدگاه: حامد مرادی
   05 آبان 1396

   بله حق با شماست بانک قرض الحسنه بانکی کاملا دولتی هست ورسالتش بیشتر فقط وام هایی با بهره ی کم هستبه شرطش هم این هست که شما یه مبلغی را در این سپرده بگذاید برای وام گرفتن

 40. نویسنده دیدگاه: تولید کننده
  14 خرداد 1396

  تمام زندگیم رو فروختم کلی وام و قرض تا یک کارخونه زدم حالا ورشکست شدم مجبور شدم تجهیزات کارخونه ام رو بفروشم، میگن هدف کم کردن سود رونق تولیده در صورتی که زیرساخت های تولید فراهم نیست و خود دولت کلی سنگ اندازی میکنه بیمه و مالیات و مجوز و غیره! و تازه فهمیدم رونق تولید بهانه است و هدف کنترل نرخ تورمه! درست مثل وقتی که نمیشه گرانی گوشت رو کنترل کرد و اخبار اعلام میکنه فلان بیماری اومده گوشت نخرید!!!
  خدایا خودت به داد مردم مظلوم برس…

  • نویسنده دیدگاه: غضنفر
   26 خرداد 1396

   چه جالب !! توی یه سایت دیگه بودم همین نظر تو رو اونجا دیدم … .

  • نویسنده دیدگاه: محمدرضا
   24 تیر 1396

   شما واقعأ درست بگید شنیدیم

 41. نویسنده دیدگاه: Tamina
  25 اردیبهشت 1396

  تشکر .

 42. نویسنده دیدگاه: e.s
  19 اردیبهشت 1396

  سلام. الان بیشترین سود سپرده رو کدوم بانک دولتی میده.؟ ممنون میشم اگه جواب بدین.با تشکر

 43. نویسنده دیدگاه: امیرعلی
  13 اردیبهشت 1396

  الان بیشترین سود سپره یک ساله و روز شمار برا چه بانکیه؟؟ خواهشا یکی راهنمایی کنه … ممنون

 44. نویسنده دیدگاه: محمود
  03 اردیبهشت 1396

  خدایی جان به طاقت این بانکها تاحالا سرپا موندن انقدرپول بانکهاکه اکثرش واسه مردمه چه وامهای کلان دادند برگشت نداشت وچه اختلاسهای انجام شده که ازکشورخارج شد .حال اگه سپرده گذاران همین بانکهای دولتی وخصوصی سپرده هاراندهند چکارمیتوانندبکنن یکماه سروصدا بلندمیشه بعدهمین سپرده گذاربانصف مبلغ راضی میشه یاکافیه یکسال سودسپرده راندهند

 45. نویسنده دیدگاه: محمد رضا
  25 فروردین 1396

  ما اصلا فکر نمی‌کنیم که متن

  توسط بانک مهر اقتصاد نوشته شده باشه

 46. نویسنده دیدگاه: moj
  17 فروردین 1396

  موسسه های ثامن 22 درصد میده که البته موسسه مجاز نیس و مشکلات سپرده گذاران قبلی هم داره
  بانک شهر 22 درصد میده برای حساب ارمان هر زمان بخوای می تونی برداشت کنی فقط باید حضوری بری بانک
  بانک ایند 23 درصد میده 1 ساله سپرده حداقل 5 میلیون

 47. نویسنده دیدگاه: Ali
  13 فروردین 1396

  ببخشید این درصد سود ها بنابر سرمایه ی اولیه هست که ما به بانک می دهیم هست یا اینکه مدت گذاشتن سرمایه ی ما در ان بانک ها ؟؟؟بعد بنا بر پول گذاشته شده سود ماهانه می دهند؟؟

 48. نویسنده دیدگاه: مصطفی
  01 فروردین 1396

  فقط دو بانک در سال 95 سود ده بودند بانک حکمت و خاورمیانه مابقی زیان ده!!!!!!!!

 49. نویسنده دیدگاه: کشاورز
  03 اسفند 1395

  اقا من کارمند بانک کشاورزی ام..
  راسته خیلی هم راسته اتفاقا..
  نه تنها صادرات بلکه کشاورزی و چندین بانک دیگه ک خودم درجریانشونم..
  همگی اونم نه الان از حدود دوسال پیش اروم اروم ب گل نشستن اونم چ نشستنی…
  فک کنین از همین شعبه خودمون مثال میزنم
  هزینه های یه ماهه شعبه ک 7 نفریم در کل حدود 75 تومنه بعد سود شعبه مون از کل بازپرداختی های وام وخدماتی ک ارائه میدیم تازه اونم بدون در نظر گرفتن سودی ک به سپرده ها میدیم چیزی حدوده 80 تومن در ماهه!!
  ک اگه سود سپرده هارو هم بزاریم کنارش در واقع میشه گفت حدودا از نیمه دوم سال تابحال داریم علنی زیان میدیم…
  حالا بماند بانک مرکزی برای سپرده نزد شعب بانک چ درصدی رو دریافت میکنه ک خب محرمانه ستو نمیشه گفت اما مطمئن باشید با درصدی ک برای سپرده ها ب مردیم میدیم اصلا قابل قیاس نیست

  • نویسنده دیدگاه: علی
   28 اردیبهشت 1396

   پس چرا صندوق بانک کشاورزی صندوق یکم داره 18 درصد سود میده!؟
   الکی جو ندین بانک پر از پوله

  • نویسنده دیدگاه: مهدي
   12 خرداد 1396

   ٤٠ سال سود كردين به مردم گفتين !؟!؟ خداييش ميگين ؟!؟
   حالا شايد دو سال هم ضرر كنيد كه من باور نميكنم
   ١٦٠ وام گرفتم ازتون جنس ١٧٠ ميليوني را تو پاچمون كردين (جهاد و بانك كشاورزي و شركت واردكننده)
   تازه بايد ٣٢٠ ميليون پس بديم
   شما چه ضرري كرديد !؟؟!؟
   خداوكيلي اين مملكت و مردم پرند از دروغ و دروغ و دروغ

 50. نویسنده دیدگاه: SARAFARAHANI
  15 تیر 1395

  چه تبلیغی برای بانک مهر اقتصاد شده عین اگهی ریپورتاژه بلند بالاتر از همه گفتید

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   15 تیر 1395

   چیزی که وجود داشته درج شده

 51. نویسنده دیدگاه: mahsa
  04 تیر 1394

  عالی بود

نظر خودتان را ارسال کنید