نرخنامه

نرخ سود بانک ها در سال 1397

bank profit 10 نرخ سود بانک ها در سال 1397

سود بانکی این روزها تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردند، که ما داخل پورتال آسمونی اطلاعات جدید سود بانک ها در سال جاری رو در اختیار شما قرار داده ایم.

این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید.

لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی می باشد

با این بخش آسمونی همراه باشید:

نرخ سودبانک ملی

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات

سپرده سرمایه گذاری اقساطی بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه گذاری پس انداز آینده سازان بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری آتیه کشاورزان بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری بانوان خانه دار بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری حامی بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10% نرخ

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک کشاورزی

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 6 ماهه با سود 14%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يکساله با سود 15%

سپرده کوتاه‌مدت ویژه طرح خوشه گندم حداقل موجودی 100,000 تومان : 17.5%

سپرده سرمایه‌گذاری آتیه بانک کشاورزی حداقل موجودی 5000 تومان : 18%

نرخ سود بانک مهر اقتصاد

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار عادی : 10%

15 : سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت%

نرخ سود بانک اقتصاد نوین

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سبز بانک پاسارگاد : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : 15%

نرخ سود بانک شهر

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : 14%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : 14.9%

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : 15%

نرخ سود بانک ایران زمین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سامان

سپرده سرمایه گذاری آتیه بانک سامان حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سپه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری عابر بانک طلایی بانک سپه حداقل موجودی 200,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه گذاری امید بانک سپه حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه گذاری (نوین / سمن) بانک سپه حداقل موجودی 50,000 تومان : 19.51%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت 180 روزه : 15.23%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك ساله: 15%

نرخ سود بانک سینا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک آینده

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده‌ی سرمایه‌گذاری یکساله آینده ساز : 21%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک انصار

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک پارسیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک تجارت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانکی

 نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده 308 بانک توسعه تعاون حدافل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 13%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده‌ سرمايه گذاري ستارگان بانک حکمت ایرانیان حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک خاورمیانه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک دی

سپرده‌ سرمايه گذاري اشتیاق بانک دی حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک رفاه کارگران

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک سرمایه

سپرده سرمایه گذاری سرمایه ساز بانک سرمایه حداقل موجودی 5000,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک صنعت و معدن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک قوامین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک گردشگری

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک مسکن

سپرده سرمایه‌گذاری آتیه طلایی 2 بانک مسکن حداقل موجودی 200,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

نرخ سود بانک ملت

سپرده سرمایه‌گذاری موج بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 19.35%

سپرده سرمایه‌گذاری ماندگار بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 10%

سپرده سرمایه‌گذاری احسان بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه‌گذاری هدف بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت ویژه : 15%

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يكساله: 15%

بانک قرض الحسنه مهر ایران با اهداف زیر افتتاح شده است:

۱. بهبود شاخص های عملکردی مالی کشور در زمینه عقد قرض الحسنه
۲. فرهنگ سازی سنت پسندیده قرض الحسنه
۳. استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونيکي
۴. استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به يک سازمان پيشرو
۵. مدیریت بهینه منابع انسانی شامل

این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید.

اختصاصی آسمونی

  • همچنین ببینید:

نرخنامه

تازه های آسمونی

ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور

طاهره رضایی

عابربانک‌ها از امروز ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند

طاهره رضایی

قیمت خشکبار

ندا رحیمی

لیست قیمت خدمات دندانپزشکی

ندا رحیمی

لیست قیمت خدمات کامپیوتری

ندا رحیمی

لیست قیمت قالیشویی

ندا رحیمی

81 نظر

ناشناس 01 مارس 2019 at 22:09

سلام لطفا سود راکم نکنین ما بابدبختی سرمایه بانک گذاشتیم درست نیس من کارگر ک بابدبختی پولی بانک گذاشتم درصدش کم بشه بلکه باید زیاد تر لزاین حرفا سود بدن

پاسخ به این نظر
محمدتقی غلامزاده 01 مارس 2019 at 22:07

من محمدتقی غلامزاده هستم از کاشان من یه تیکه زمین ازمادرم بهم رسید وتوان کارندارم وضع مالی خوبی نداریم پسرم کارمیکنه خرج خودشم ب زور درمیاره یه زمین داشتیم ک فروختیم صدملیون شدوبانک گذاشتیم ب امید این که ازسرمایه ک بانگ گداشتیم بتونیم زندگیمون رواداره کنیم واصلاراضی نیستیم ک سود بانک کم شودبلکه بایددرصدسودبالاتربرود..من امثال من دوست نداریم سود کم شود مازندگیمون روگذاشتیم تاماه ب ماه سود بگیریم ماپشتوانه کلی ماهمین هست خواهشن مسولین جناب رهبر نزاریددرصد کم شود من باگوشی پسرم اومدم نیرسنجی والان خواهش میکنیم سودکم نشود وباپول مابانک کارکندوسودراکم نکن..لطفا مسهولین سود راکم نکنن

پاسخ به این نظر
zahra 16 فوریه 2019 at 12:58

سلام به نظرتون میشه به بانک آینده اعتماد کرد . اصلا بانک اینده بانکه یا موسسه اس؟

پاسخ به این نظر
بی نام 14 فوریه 2019 at 00:54

15 درصدم شد سود؟؟
به 15 تومن چی میدن الان به آدم اخه
واقعا مسخرس
بابا پولاتونو بانک نذارین

پاسخ به این نظر
جافر 05 ژانویه 2019 at 20:24

ما که پول نداریم ببینم سود چه مزه ای داره.

پاسخ به این نظر
علیرضا 05 ژانویه 2019 at 17:19

لطفا بگویید کدام بانک بهتر است که جای پولمان امن باشد

پاسخ به این نظر
ناشناس 10 فوریه 2019 at 22:11

سلام به نظر من هیچ بانکی نمیشه اعتماد کرد
بهترین جا برای سرمایه گذاری و مطمئن جا صدوق های پس انداز بورس هست

پاسخ به این نظر
مرتضی رضایی 29 دسامبر 2018 at 21:02

تشکر از پورتال آسمونی، که الحق به روزترین سایت ایران است

پاسخ به این نظر
امیر 24 اکتبر 2018 at 16:50

چرا وقتی سه ماه یکبار یا بعضی موقعه ها ساعتی تورم ۲۰ درصد میره بالا نباید سود بانکی بالا بره

پاسخ به این نظر
علی 16 آگوست 2018 at 12:26

تمام بانکها دارن سر ملت کلاه میذارن . الان سود بانکها باید ۳۰ درصد بشه وقتی نمیشه باید پول رو کشسد بیرون باهاش دلار و ارز و طلا و خونه خرید بانکی که سود نده باید برشکسته بشه خصوصی و دولتی هم نداره. وقتی به سپزده گذار سود ندی سپرده گذار هم پول تو بانک نمیذاره . از وقتی سود بانکی رو اوردن پاین که بدترین کار ممکن رو انجام دادن این افتضاح درست شد تورم قیمت مسکن قیمت خودرو . ارز طلا رفت بالا . داره بدتر هم میشه

پاسخ به این نظر
ممد 18 فوریه 2018 at 21:44

فقط بانک ملی

پاسخ به این نظر
محمد رضا 19 ژانویه 2018 at 21:54

با سلام
بعضی بانک ها سود بیشتر از 15درصد در سال میدن سه ماهه واریز میشه میشه بهشون اعتماد کرد

پاسخ به این نظر
مانی 20 دسامبر 2017 at 00:35

درود . این نرخ سودها آیا الانم اجرا میشه یا برای همه بانکها شده 15 درصد ؟

پاسخ به این نظر
مروان آراسته 12 دسامبر 2017 at 12:13

سلام میشه بگید بالا ترین سود رو کدوم بانک میده به صورت سرمایه گذاری بلند مدت
و امینت وجه ما بالاست ؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 17 ژانویه 2019 at 21:53

سلام
بانک اینده میده با سود ۲۱درصد

پاسخ به این نظر
حجت الله نعمت اللهی 06 نوامبر 2017 at 16:33

بهترین سرمایه گذاری تخمی است عرض میکنم تخم مرغ خریداری کنید بر آن بنشینیم جوجه میشود جوجه مرغ میشود دوباره تخم میگذارد و چه عالی عزیزان من الان شرکت فرانسوی توتال فرانسه با آن هم جاه و شوکت فقط منتظر دستور آمریکا است که ببیند میتواند در ایران سرمایه گذاری کند یا خیر سرمایه گذاری در بانکها ودیگر موسسات فقط بستگی به روابط خارجی ما دارد خود شما چه فکر میکنید آیا عمو سام اجازه میدهد من که فکر نمیکنم سرمایه گذاری فقط تخمی

پاسخ به این نظر
6تاییهااااا 23 اکتبر 2017 at 04:11

با این تفاسیر که من چنتا سایت رو گشتم و پرس و جو کردم از مردم بانک مهر ازهمه بهتر سود میده روزشمار حدود۲۳درصد میشه گفت عالیه امنیتشم خوبه نسبت ب باقی موسسات

پاسخ به این نظر
حامد 13 اکتبر 2017 at 12:29

کدوم بانک سود بالاتری دارن حالا کسی هست بگه

پاسخ به این نظر
Ehsan 01 ژانویه 2019 at 10:07

بسلام دوست عزیز بانک انصاربهترازبانک های دیگست بااین اینکه چند حساب تو بانک ها ولی میگم نسبت به بانک های دیگه بهتره

پاسخ به این نظر
شفیعی 02 اکتبر 2017 at 11:22

با سلام و عرض ادب
اینجانب به توصییه یکی از دوستان شاغل دربانک ملت -نزد شعبه ارژانتین سپرده بلند مدت 5ساله سود در سررسید گشایش کردم ولی در سررسید سود پرداختی 21در محاسبه شد پیگیر ما به هیچ جانرسید همه با هم سر خلق الله کلاه می گذارن.

پاسخ به این نظر
سهراب 23 سپتامبر 2017 at 15:20

اینم شانس منه درست یک ماه حساب 24 دصد باز کردم اومد شد 10 درصد باعث بانی همه مردم ایران شدم

پاسخ به این نظر
mhtab 11 سپتامبر 2017 at 10:46

سلام
چرا بانک مهر اقتصاد که هنوز مجوزی از بانک مرکزی نگرفته را در لیست انتشار داده اید؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 29 نوامبر 2017 at 13:07

دوست عزیز بانک اقتصاد مهر بانک مجوز گرفته است.

پاسخ به این نظر
حمید 01 سپتامبر 2018 at 14:49

مجوز نگرفته

پاسخ به این نظر
ایمان 10 سپتامبر 2017 at 02:07

خدایی این بانک داریه، این اقتصاده، هر روز یه ساز میزنید، یه روز خونه میرسه، به عرش مردم تاوانشو باید بدن،یه روز طلا مردم باید تاوان بدن، یه خودرو مردم باید تاوان بدن، آخه انقدر آزمایش و خطا ک چی بشه این دولت با پنج سال وعده پدر مردمو درآورد آخه کی دیگه مردم میتونن نفس راحت بکشند، گوشت کیلویی 50 هزار تومان و چطور تامین کنند، اقتصاد رو میخواین بواسطه فشار به مردم درست کنید! واقعا ک تاسف باید خورد به حال این همه فرهیخته انقدر دارن زحمت میکشن، چندر غاز پول تو بانک گذاشتیم اونم اينجوريش کردن باهاش قسط خونم رو بعد از 40 سال حقوق بگیری میدادم، انصاف نیست تا کی ملت باید دستخوش تغییرات ناگهانی شما باشند.

پاسخ به این نظر
داود 06 سپتامبر 2017 at 10:55

سلام بانک مهر روز شمار 23درصد میده من خودم دوساله حساب دارم خیلی عالی سود میده

پاسخ به این نظر
Sara 07 سپتامبر 2017 at 20:02

Panjah milion ham23% mide?

پاسخ به این نظر
رضا 18 جولای 2018 at 16:48

در حالت عادی این حساب رو برای شما باز نمی کنن. باید حتما بگید که حساب روزشمار 23 درصدی می خواهید. حداقل موجودی حسابتون باید 1 میلیون باشه

پاسخ به این نظر
علیرضا 11 سپتامبر 2017 at 08:15

الان؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
علیرضا 30 سپتامبر 2017 at 21:22

هنوز هم پابرجاست؟ 23 درصد میده بخواییم باز کنیم؟!

پاسخ به این نظر
امید 02 سپتامبر 2017 at 18:45

پدر بنده 40ساله تو بازار ازاد کار کرده…تو تولید وصنعت بوده…تو کار کشاورزی و دامپروری بوده…تو کار ساخت وساز بوده…توبورس وسهام بوده…تو بازار بوده…نتیجه زحمتش این شده که همه پولش تو این اقتصاد بیمار از بین رفته الانم مستاجره….شما که میخای سود بانکی رو از نصف هم کمتر کنی…خب پس قیمت گوشت و برنج و اجاره و مسکن و سود وام و بقیه چیزها رو نصفه کن….تا مردم نگران نباشن….توکه تصمیم میگیری تا حالا خودت تو صنعت بودی تو بازار ازاد بودی…بابا همه مردم دارن سکته میزنن بخاطر خرج زندگی بعد میگی تورم تک رقمی

پاسخ به این نظر
محیا 06 سپتامبر 2017 at 09:33

دقیقا…اصلا شما که داری سود بانکی رو میاری پایین سود وام ایی که خودت میدی رو هم میاری پایین؟!
میری وام میگری18 درصد کمشه حالا کمی حساب کتاب قوی داشته باشی میبینی با سود 20 یا 21 بستن بهت!

پاسخ به این نظر
سيد رفيق ميا 31 آگوست 2017 at 13:56

سلام كدوم بانك العان بيشترين سود رو ميده؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 13 نوامبر 2018 at 00:09

اینده

پاسخ به این نظر
ehsan 25 آگوست 2017 at 13:03

نرخ سود بانکی باید به سی درصد افزایش پیدا کنه

پاسخ به این نظر
احمد 01 آگوست 2017 at 01:27

سلام من نمی دونم این آمار سود دهی رو از کجا اوردن انگار فقط خواستن یه چیز نوشته باشن با این امار بعید بقیه مطالب صحت داشته باشه در جواب سوال شما باید عرض کنم بانگ اینده دولتی نیست خصوصی ولی مجوز داره 5سال افتحاح شده و افتخارات حتی بین الملی هم داشته بنده خودم شش ماه حسابدارم روز شمار22درصد میده و یک سال23درصد

پاسخ به این نظر
عسل 05 نوامبر 2017 at 11:53

شما که کارمندشی به اینم افتخار کن که بدون اطلاع مشتری سود رو از ۲۱ درصد یهو آوردین به ۱۰ درصد و سود نصف شده رو ریختین به حساب.

پاسخ به این نظر
یک هم وطن 27 جولای 2017 at 14:31

با سلام . لطفا حتما بخوانید و حتما در سایت پیامم رو نمایش دهید
بانک پاسارگاد طبق جدول آمار سوددهی بانکها ، سود زیادی داشته است ، آن هم به این دلیل که ضرر آن را مردم می کنند !!! در این بانک حساب باز کردم روز شمار 18 درصد ، بعد از آنکه به من برگه آن بانک را دادند مربوط به خرید سهام و سرمایه گذاری در ” شرکت نو اندیشان فردا” بود ! که در آن درج شده اگر سهام ضرر کنه ضرر را از پولت کم میکنیم و بعد با شما تسویه می کنیم !!
از رئیس بانک می پرسم من در بانک شما و به اعتبار شما پول گذاشتم ، آنگاه به من برگه ای می دهید که من در شرکتی دیگر بورس خریدم و از طریق بانک شما در آن واریز کرده ام ؟!
رئیس بانک گفت ما آنجا را تضمین می کنیم و حساب روز شماره و هر لحظه ای که بخواهید پول را می توانید بردارید و پول را به حسابتون می ریزیم . گفتم خوب الان برگردونید گفتن نه الان نمیشه یک روز زمان میبره .
خدارو شکر شاهد از غیب رسید و زنی که 5 سال به امید اینکه گفته بودن 1.7 درصد سود بهت می دهیم اگر 5 ساله حساب باز کنید ، آمد و طبق محاسبه حسابی که باز گرده بود ، الان باید مبلغ 11 میلیون می گرفت ، در صورتیکه بهش 8ملیون و 500 هزار تومان دادند ! و گفتند محاسبه به این شکل بوده و در قراردادتون هم قید شده !!! یعنی دقیقا خلاف حرفی که چند دقیقه قبلش به من داشتن می گفتن که ما پول و سودت رو تضمین می کنیم ( البته هیچ سندی نداشت فقط حرفی داشتن می گفتن و یجورایی جلب مشتری) !
وقتی اعتراض می کنم میگن نه این فرق داره در صورتیکه آن خانم هم دقیقا عین همین برگه ای را داشت که من داشتم .
خواستم بگم گول آمار و ارقامی که بانک ها از روند سرمایه گذاریهاشون اعلام می کنند را نخورید ، بله بانک پاسارگاد سود کرده اما مردم ضرر اصلی رو کردن چون مانند امثال این خانم که 3 میلون تومنش رفته هوا و جند نفر دیگه رو همین برنامه سرش اومده خدا عالمه .
خطابم به به کارمندهای گرامی بانک ها هست ” خودتون رو مدیون مردم نکیند برای پر کردن جیب یک عده دیگه ، اون زن و مردی که با کارگری پول در آوردن و به حرف شمایی که می بینند اعتماد می کنند و حساب باز می کنند ، بعدا هم ناله و نفرینشون برای شما خواهد بود ”
طبق آمار دیدم بانک گردشگری ضرر کرده من در آن هم حساب داشتم اما حالامی فهمم چرا ضرر کرده چون روز شمار بهم سود واقعی می داد و ضرر را از جیب خودش پرداخت کرده نه از جیب مردم .
من خواستم به حرف رئیس بانگ مرکزی گوش بدم که گفته بود گول بالای سود بانک ها را نخورید ، حساب 20 درصدی رو بستم رفتم 18 درصدی ، اما دیدم اینا وضعشون خیلی خرابتره .
انشالله خدا همه را به راه راست هدایت کنه …

پاسخ به این نظر
کارمند 05 اکتبر 2017 at 08:35

من کارمند یک بانکم
من هم مثل همه مشاغل فروشنده ای بیش نیستم
به کارمندان بانک همانگونه اعتماد کنید که به یک فروشنده اعتماد میکنید
من هم پول فروشی میکنم پول میخرم
اگر یک ریال کم بیاورم در روز باید همانروز پس دهم والا زندان
به من دستور میدهند دروغ بگویم
من با حقوق ماهی ۲ میلیون فقیرم چاره ای ندارم
من کارمند یک بانک خصوصی ام حسابم از بانکهای دولتی جداست

پاسخ به این نظر
شیما 15 جولای 2017 at 22:01

سلام بانک اینده بانک دولتی ومعتبرهست ایا؟؟؟

پاسخ به این نظر
محمدرضا 15 جولای 2017 at 20:45

سود سپرده چرا بخوان پایین میارن فایده نداره باز تورم بالا بره اقتصاد ایران منفجره بشه

پاسخ به این نظر
محسن 04 جولای 2017 at 12:47

تمام داده های شما اشتباه است.بهتره قبل پست گذاشتن یه سری بانک ها در حد دو تا سه بانک بزنید تا متوجه بشید مطلب صحیح است یا خیر

پاسخ به این نظر
کارن 03 جولای 2017 at 11:57

اشتباهه این امارات دداخل بانک بری چیز دیگه میگن..من دیروز بانک قوامین یوداس روز شمار حساب بازنمیکنم کردم ویژه 17درصد ولی اینجا گفته نداره ییا 10درصد تازه یک سالش 20درصده.

پاسخ به این نظر
سود 03 جولای 2017 at 07:21

اطلاعات سایت ناقص است برخی بانک روز شماره 25 در صد می دهند

پاسخ به این نظر
آ .م. 17 آگوست 2017 at 21:07

سلام.کدوم بانک ها؟من می خوام باز کنم.ممنون.

پاسخ به این نظر
6تاییهااااا 23 اکتبر 2017 at 04:08

حالا یچیزی گف ..جدی نگیر

پاسخ به این نظر
کلینزمن 08 سپتامبر 2017 at 17:28

کدام بانک روز شمار 25 درصد میده

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 29 نوامبر 2017 at 14:10

در نظام هماهنگ بانک های دیگر سپردته های ویژه کوتاه مدت برداشته شده… و همه سودهای حساب های در گردش 10 درصد شدن… فقط برخی بانکها تسهیلات و صندوق هم دارن که سود و تهسیلات بیشتری داره

پاسخ به این نظر
بی نام 26 ژوئن 2017 at 15:25

نویسنده این مطلب فکر کنم از دنیای واقعی بی خبر بوده اخه نرخ پونزده درصد چه صیغه ای هست برادر من الان که اول تیر ماه 96 هست از بانک ملی مملکت دارم روز شملر هجده درصد سود میگیرم البته سپرده بالای پنجاه میلیون باید باشه

پاسخ به این نظر
هدفمند 20 ژوئن 2017 at 11:41

واقعیت داره که موسسه ثامن هم ورشکست شده

پاسخ به این نظر
حامد مرادی 27 اکتبر 2017 at 01:30

به احتمال زیاد بله

پاسخ به این نظر
sogol 20 ژوئن 2017 at 03:05

سلام و خسته نباشید
یه سوالی داشتم
موقع برداشت همه ی پول از حساب بلند مدت یکساله یا پنج ساله ک زمانش تموم شده آیا از اصل پول کسر میشه یانه؟؟؟و یا سودی ک روش اومده و برداشت نشده؟؟

پاسخ به این نظر
Naser 03 جولای 2017 at 17:40

سلام عزیزم نه به هیچ وجه نمیتونن از حسابت پولی کسر کنن مگر اینکه قبل از اتمام وقت سرمایه گذاری بخوای برداشت کنی

پاسخ به این نظر
حامد مرادی 27 اکتبر 2017 at 01:33

اکر شما برداشت بعد از یک سال انجام ندهید نخیر .حتی اون سودی که هر ماه برایتان واریز می شود هم با اصل پولتان حساب می شود

پاسخ به این نظر
سیامک 18 ژوئن 2017 at 19:06

اقا بانک نور سودش چطوره کسی میدونه؟؟

پاسخ به این نظر
غضنفر 16 ژوئن 2017 at 00:29

سایتتون عالیه فقط یه مشکلی داره که تاریخ ماه این خبری که نوشتین رو ذکر نکردین . نوشتین این خبر مربوط به سال 1396 هست اما ذکر نشده در چه ماه و روزی خبر اعلام شده

پاسخ به این نظر
سعید زنگنه 17 ژوئن 2017 at 13:00

سلام دوست گرامی، به علت اینکه سایت کاملاً به روز است و برای 3 ماه اول سال 96 است و مسلماً اگر تغییری کند لحاظ می شود

و نکته بعد اینکه بانک ها به صورت سالانه نسبت به تغییرات خود اقدام می نمایند

پاسخ به این نظر
غضنفر 16 ژوئن 2017 at 00:23

از اینکه اطلاع رسانی کردین مچکر. یک روز تمام گیج و سردرگم شده بودم توی اینترنت که پولم رو تو کدوم بانک بزارم. کدوم بانکی سود بیشتر میده و معتبر تره . حالا خیالم راحت شد. معلوم شد تاریخ انقضا سود خوری ها تموم شده.

پاسخ به این نظر
سعید زنگنه 17 ژوئن 2017 at 13:00

زنده باشید عزیز

پاسخ به این نظر
حامد مرادی 27 اکتبر 2017 at 01:40

دوست گرامی اگر پولتان را دربانک با خیال راحت می خواهید بگذارید بانک ملت هست

پاسخ به این نظر
غضنفر 16 ژوئن 2017 at 00:16

درسته. به احتمال زیاد اون 18درصدی که اون بنده خدا گفت قبل از 1396 بوده

پاسخ به این نظر
مسعود 08 جولای 2017 at 16:45

نه برادر صندوق یکم بانک کشاورزی واقعا 18%
داره سود میده خداخیرشون بده

پاسخ به این نظر
علیرضا کاظمی 11 ژوئن 2017 at 10:44

فقط بانک قرض الحسته مهر ایران بهترین بانکه، نه به سپرده ها سود میده نه برای هیچ کدام از وام هاش به جز نرخ کارمزد قرض الحسنه 4% سودی میگیره. یعنی هم وام هاش قرض الحسنه است هم حساب هاش.

رسالت هم که ادعا می کنه باز داخل خودش سپرده غیر قرض الحسنه می گیره ولی کار قرض الحسنه هم می کنه اما بانک قرض الحسنه مهر ایران خیلی خوبه.

من خودم تا الان با سپرده گذاری 2 بار وام 5میلیونی 30 ماهه گرفتم و یک بار 15 میلیونی 30 ماهه و کاملا راضی هستم ازشون.

پاسخ به این نظر
حامد مرادی 27 اکتبر 2017 at 01:45

بله حق با شماست بانک قرض الحسنه بانکی کاملا دولتی هست ورسالتش بیشتر فقط وام هایی با بهره ی کم هستبه شرطش هم این هست که شما یه مبلغی را در این سپرده بگذاید برای وام گرفتن

پاسخ به این نظر
تولید کننده 04 ژوئن 2017 at 21:48

تمام زندگیم رو فروختم کلی وام و قرض تا یک کارخونه زدم حالا ورشکست شدم مجبور شدم تجهیزات کارخونه ام رو بفروشم، میگن هدف کم کردن سود رونق تولیده در صورتی که زیرساخت های تولید فراهم نیست و خود دولت کلی سنگ اندازی میکنه بیمه و مالیات و مجوز و غیره! و تازه فهمیدم رونق تولید بهانه است و هدف کنترل نرخ تورمه! درست مثل وقتی که نمیشه گرانی گوشت رو کنترل کرد و اخبار اعلام میکنه فلان بیماری اومده گوشت نخرید!!!
خدایا خودت به داد مردم مظلوم برس…

پاسخ به این نظر
غضنفر 16 ژوئن 2017 at 00:12

چه جالب !! توی یه سایت دیگه بودم همین نظر تو رو اونجا دیدم … .

پاسخ به این نظر
محمدرضا 15 جولای 2017 at 20:30

شما واقعأ درست بگید شنیدیم

پاسخ به این نظر
Tamina 15 می 2017 at 14:44

تشکر .

پاسخ به این نظر
e.s 09 می 2017 at 02:46

سلام. الان بیشترین سود سپرده رو کدوم بانک دولتی میده.؟ ممنون میشم اگه جواب بدین.با تشکر

پاسخ به این نظر
امیرعلی 03 می 2017 at 22:55

الان بیشترین سود سپره یک ساله و روز شمار برا چه بانکیه؟؟ خواهشا یکی راهنمایی کنه … ممنون

پاسخ به این نظر
محمود 23 آوریل 2017 at 05:34

خدایی جان به طاقت این بانکها تاحالا سرپا موندن انقدرپول بانکهاکه اکثرش واسه مردمه چه وامهای کلان دادند برگشت نداشت وچه اختلاسهای انجام شده که ازکشورخارج شد .حال اگه سپرده گذاران همین بانکهای دولتی وخصوصی سپرده هاراندهند چکارمیتوانندبکنن یکماه سروصدا بلندمیشه بعدهمین سپرده گذاربانصف مبلغ راضی میشه یاکافیه یکسال سودسپرده راندهند

پاسخ به این نظر
محمد رضا 14 آوریل 2017 at 09:43

ما اصلا فکر نمی‌کنیم که متن

توسط بانک مهر اقتصاد نوشته شده باشه

پاسخ به این نظر
moj 06 آوریل 2017 at 12:55

موسسه های ثامن 22 درصد میده که البته موسسه مجاز نیس و مشکلات سپرده گذاران قبلی هم داره
بانک شهر 22 درصد میده برای حساب ارمان هر زمان بخوای می تونی برداشت کنی فقط باید حضوری بری بانک
بانک ایند 23 درصد میده 1 ساله سپرده حداقل 5 میلیون

پاسخ به این نظر
Ali 02 آوریل 2017 at 19:55

ببخشید این درصد سود ها بنابر سرمایه ی اولیه هست که ما به بانک می دهیم هست یا اینکه مدت گذاشتن سرمایه ی ما در ان بانک ها ؟؟؟بعد بنا بر پول گذاشته شده سود ماهانه می دهند؟؟

پاسخ به این نظر
مصطفی 21 مارس 2017 at 22:06

فقط دو بانک در سال 95 سود ده بودند بانک حکمت و خاورمیانه مابقی زیان ده!!!!!!!!

پاسخ به این نظر
کشاورز 21 فوریه 2017 at 03:44

اقا من کارمند بانک کشاورزی ام..
راسته خیلی هم راسته اتفاقا..
نه تنها صادرات بلکه کشاورزی و چندین بانک دیگه ک خودم درجریانشونم..
همگی اونم نه الان از حدود دوسال پیش اروم اروم ب گل نشستن اونم چ نشستنی…
فک کنین از همین شعبه خودمون مثال میزنم
هزینه های یه ماهه شعبه ک 7 نفریم در کل حدود 75 تومنه بعد سود شعبه مون از کل بازپرداختی های وام وخدماتی ک ارائه میدیم تازه اونم بدون در نظر گرفتن سودی ک به سپرده ها میدیم چیزی حدوده 80 تومن در ماهه!!
ک اگه سود سپرده هارو هم بزاریم کنارش در واقع میشه گفت حدودا از نیمه دوم سال تابحال داریم علنی زیان میدیم…
حالا بماند بانک مرکزی برای سپرده نزد شعب بانک چ درصدی رو دریافت میکنه ک خب محرمانه ستو نمیشه گفت اما مطمئن باشید با درصدی ک برای سپرده ها ب مردیم میدیم اصلا قابل قیاس نیست

پاسخ به این نظر
علی 18 می 2017 at 09:31

پس چرا صندوق بانک کشاورزی صندوق یکم داره 18 درصد سود میده!؟
الکی جو ندین بانک پر از پوله

پاسخ به این نظر
مهدي 02 ژوئن 2017 at 12:09

٤٠ سال سود كردين به مردم گفتين !؟!؟ خداييش ميگين ؟!؟
حالا شايد دو سال هم ضرر كنيد كه من باور نميكنم
١٦٠ وام گرفتم ازتون جنس ١٧٠ ميليوني را تو پاچمون كردين (جهاد و بانك كشاورزي و شركت واردكننده)
تازه بايد ٣٢٠ ميليون پس بديم
شما چه ضرري كرديد !؟؟!؟
خداوكيلي اين مملكت و مردم پرند از دروغ و دروغ و دروغ

پاسخ به این نظر
SARAFARAHANI 05 جولای 2016 at 01:13

چه تبلیغی برای بانک مهر اقتصاد شده عین اگهی ریپورتاژه بلند بالاتر از همه گفتید

پاسخ به این نظر
سعید زنگنه 05 جولای 2016 at 19:42

چیزی که وجود داشته درج شده

پاسخ به این نظر
mahsa 25 ژوئن 2015 at 19:53

عالی بود

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟