فرهنگ نام و نام گزینی

اسم های دخترانه کردی

31329 اسم های دخترانه کردی

آسمان اهدافت را لمس کن… دست یافتنیست

نام های زیر در آسمونی، اسم های دخترانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا برایتان مرتب نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

برای مشاهده نام های پسرانه کردی اینجا را  کلیک کنید

-> حرف ئ :

 • ئاسکی (از واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهو )
 • ئالان (سرخ، نام منطقه ای بسیار مهم در کردستان ایران سردشت)
 • ئالا (بیرق، پرچم/لوا)
 • ئاڵێ (دختر مو بور )
 • ئادان (آدان: زمین حاصلخیز)
 • ئادار (آدار)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌‌ای در آیین زردشت)
 • ئارژەن (آرژَن)
 • ئاریمان (آریمان)
 • ئارینا (آرینا: نژاد آریایی)
 • ئاشتی (آشتی، صلح)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤزەن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژوان (آژوان)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئاوان (آبادانی)
 • ئاورین (آتشین)
 • ئاوین (زیبا، عشق)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئەتوون (اَتون)
 • ئەدگار (اَدگار)
 • ئەردەلان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
 • ئەردەم (اَردَم)
 • ئەرمین (اَرمین)
 • ئەرنەواز (اَرنَواز)
 • ئەزموون (اَزمون: امتحان)
 • ئەژین (اَژین)
 • ئەسرین (اَسرین: اشکین)
 • ئەستی (اَستی)
 • ئەلەگەز (اَلَگَز)
 • ئەنوا (اَنوا: پناه)
 • ئەورین (اَوْرین)
 • ئەوین، ئەڤین (اَوین: عشق)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئێلیان (اِلیان)
 • ئایرین
 • ئاتوسا
 • ئاتساتژا

 

-> حرف آ :

 •  آنیما (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد)
 • آروا (نام فرشته ای در آیین زرتشت)
 • آوین (عشق، ریشه اوستایی آن به معنی نگریستن وخوب بررسی کردن)

 

 

-> حرف ب :

 •  باژیلان
 •  به‌یان (بامداد/سپیده دم/کاریوه )
 •  به‌فرین (برفی)
 •  به‌ناز (نازدار)
 •  بیریوان
 •  بیخال (نام ابشاری درکردستان عراق )
 • بادا (بادا)
 • باژیلان(محل وزش باد)
 • بارین (بارین: باریدن)
 • بازیان (بازیان)
 • بازین (بازین)
 • باژیلان (باژیلان، عشیره‌ای از کُردها)
 • بانوورام (بانورام)
 • بانە (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
 • باوان (باوان)
 • باوێژان (باوِژان)
 • بانیا (بانیا – بناکننده, سازنده, بنیان‌گذار, موسس)
 • برژانگ (مژه)
 • بریا (بِریا: کاش)
 • بۆژانە (بُژانه: گلی خوشرنگ)
 • بۆنە (بُنه: مناسبت)
 • بووژان (بوژان: احیا)
 • بەدەو (بَدَو: زیبا)
 • بەرافین (بَرافین)
 • بەرامە (بَرامه: بوی خوش)
 • بەدڵ (بَردل: محبوب)
 • بەربانگ (بَربانگ: افطار)
 • بەرسنا (بَسنا: )
 • بەرسین (بَرسین: )
 • بەرکەن (بَرکن)
 • بەرما (بَرما)
 • بەروار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
 • به‎ژن (اندام)
 • بەژنا (بَژنا)
 • بەژین (بَژین)
 • بەسیلە (بَسیله)
 • بەفران (بفران: برفان)
 • بەفرین (بَفرین: برفی)
 • بەناز (بَناز: نازنین)
 • بەنەدەن (بَندَن: کوه)
 • به‎نه‎وان (اساس)
 • بەوران (بَوران)
 • بەھیا (بَهیا)
 • بەیان (بَیان: بامداد)
 • بیارە (بیاره)
 • بی وینه (بدون نظیر)
 • بێری (بِری: شیردوش)
 • بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
 • بێژا (بِژا)
 • بێژان (بِژان)
 • بێژین (بِژین)
 • بیسان (بستان)
 • بێستان (بِستان: بوستان)
 • بێشەنگ (بِشَنگ)
 • بیگرد
 • برفین (برفی)

 

->حرف پ :

 • په‎خشان
 • په‌ریخان
 • پرشنگ (پرتو)
 • پاراو (پاراو)
 • پاکان (پاکان: نیکان)
 • پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری)
 • پاکاو (پاکاو)
 • پاکینە (پاکینه)
 • پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
 • پڕژین (پُرژین)
 • پڕناز (پُرناز)
 • پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
 • پەرژین (پَرژین: پرچین)
 • پەرگوڵ (پَرگُل)
 • پەروە (پَروه)
 • پەرەنگ (پَرَنگ)
 • پەژنا (پَژنا)
 • پەسار (پَسار: نسار)
 • پەسنۆ (پَسنو)
 • پەسیرە (پَسیره)
 • پەلەک (پَلَک)
 • پەلشین (پَلْشین)
 • پێتۆ (پیتو)
 • پیفۆک (پیفُک)
 • پێلوو (پِلو: پلک)
 • پرسیاتیس

 

-> حرف ت:

 • تافگه  (آبشار)
 • تانیا  (تالار – تهنیا – دختر تنها)
 • ته‌لار
 • تارا  (=ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته)
 • ته‎نیا  (تنیا: تنها)
 • تریفه‌  (نور مهتاب )
 • ترووسکه
 • ترلال  (زیبا،نوعی اسب)
 • توار  (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه )
 • تووشیار  (اشعه ی خورشید)
 • تیام
 • تیبا  (آهو ، عشوه خوبان)
 • تیروژ  (پرتو خورشید)

 

-> حرف ج :

 •  جوان (زیبا / خوشگل)
 • جیهان
 • چاوجوان (زیبا چشم)
 • چاورەش (سیە چشم)
 • چکاوک (نام پرندەای)
 • چنور (نام گلی خوشبو)
 • چرو (غنچە)
 • چیمەن (سبزه و طبیعت)
 • چوپی (نوعی رقص کردی)

 

 

->حرف چ:

 •  چاوان (چشم ها)
 • چاوجوان (زیباچشم)
 •  چاوره‌ش (سیه‌چشم)
 •  چنور (نام گلی خوشبو)
 •  چرو (غنچه‌)
 • چنور (گیاهی خوشبو)
 •  چیمن (سبزه‌ و طبیعت) چیمه‌ن
 •  چوپی (نوعی رقص کردی )

 

 

-> حرف خ :

 • خەزال (غزال)
 • خەزیم
 • خوزگه (آرزو، حسرت)
 • خوناو (باران آهسته و دلپذیر)

-> حرف د :

 • دیلان (نوعی رقص کردی )
 •  دیانا (نام شهری در کردستان عراق/ نام خدای مصریان)
 • دایان (مادر،جمع مادران،دایه)
 • دلژین (باصفا زندگی کردن)
 • زانا (دانا)
 • دیلان (نوعی رقص کردی)
 • دلنیا (دلگرم و مطمئن، قابل اطمینان)
 • دلووان (مهربان)
 • دلوین (رباینده دل، عشق)
 • دیانا (نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
 • دیمَن (چشم انداز)

 

-> حرف ر :

 • رازان
 • رادین (راه دین)
 • راشین (راه سبز)
 •  روناک (روشنا، روشن، نورانی)
 •  ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
 • رازاوه (آراسته،تروتمیز)
 • راژانه (نام گیاهی داروی)
 • روجا (آفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت)
 • روجیار (جمع آفتاب)
 • روژآوا (غروب، غرب)
 • روژا (روزها)
 • رژان (چشمان درشت و شهلا)
 • روژان (روزها)
 • روژانو (روز نو)
 • روژبین (راهنما و هدایت کننده روز)
 • روژدا (مادر زندگی)
 • روژه (الماس)
 • روژیار (میانجی روز و روشنایی، آفتاب، خورشید)
 • روژیا (یکی از روزها)
 • روژیتا (مانند روز و روشنی)
 • روژینا (چشم انداز روشنایی،روژین)
 • روژ (خورشید) Roj
 • روژین (زیبارو، مانند روز، خوروَش)
 • روناک (روشنا)
 • ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
 • روناهی (تابناک)
 • رونیاس (روناس)
 • ریژین (هوش)
 • ریبوار
 • روژینه
 • رویسا (چشمه آب روشن)

 

-> حرف ز :

 • زارا (پسندیده)
 • زریان (بادجنوب)(بهمن)
 • زوزان
 • زیرین

 

-> حرف ژ :

 • ژوان
 • ژیانا (زندگی،حیات)
 • ژین (زندگی)
 • ژینا (زندگی)
 • ژیلا
 • ژینو (زنده، زندگی تازه،زندگی دهنده)
 • ژیار (تمدن)
 • ژیوان (زی بان/بانی زندگی)
 • ژینوس
 • ژه نیار
 • ژاله
 • ژیله
 • ژین
 • ژاکاو (پژمرده)

 

-> حرف س :

 • سابات (جزء اول آن «سا» به معناي آسايش و جزء دوم آن «بات» نمودار ساختمان، آبادی و عمارت است)
 • سازان
 • سه‌ما (رقص، سماع)
 • سکالا
 • سروشت (طبیعت)
 • سروه‌ (نسیم)
 • ستران (ترانه،آواز)
 • سوزان
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 • ساریژ (درمان شدن)
 • سمانه
 • سایدا (سایه مادر)
 • سروه
 • سادیا
 • سوژین
 • سازان
 • سەیران
 • سکالا
 • سروشت (طبیعت)
 • سروه (نسیم)
 • ستران
 • سنور (مرز)
 • سوزان
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 • سوما (روشنایی)
 • سبر
 • سدری
 • سولاف (آبشار کوچک)
 • سولان (نام گلی)
 • سولین (غنچه گل)
 • سویند (سوگند، تلفظ souven، قسم، استواري بر پيوند، استواری بر گفتن و راست گفتن)
 • سه رگول (سرگول، تلفظ sargol، نوبر، گلچین)
 • سه یران

-> حرف ش :

 • شاجوان (شایه‌ستا شه‌نۆ شلخا)
 • شاگول (شازه مان شه ڤاهه نگ شن)
 • شتاو / شه تاو (رودخانه ی جاری پر آب، آبشار)
 • شنو (اشنویه)
 • شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 • شه‌پول (موج، آبخیز)
 • شه‌مام
 • شاین (شاهدانه)
 • شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)
 • شونا (نوعی گیاه،اثر)
 • شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
 • شوخان (=شوخ و شنگ)
 • شنو (اشنویه)
 • شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 • شەپول (موج دریا، آبخیز)
 • شه م
 • شەمام
 • شەرمین
 • شه نگه (زیبا)
 • شەوبو
 • شوشه (پاک)
 • شیلان (گل نسترن)
 • شیما (در کردی به معنای دخترانه، دارای ریشه عربی)

 

-> حرف ف :

 • فرمیسک (اشک)
 • فینک (خنک و دلچسب)

 

-> حرف ق :

 • ڤیان (=عشق)

 

-> حرف ک :

 •  که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال/غزال )
 •  کویستان (کوهستان )
 •  کوردستان(کردستان )
 • کردیا(دختر کرد)
 • کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
 • کیژان (جمع دختران)
 • کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
 • کانی (=چشمه)
 • کەژال (=آهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است.)
 • کویستان (=کوهستان)
 • کوردستان (=کردستان)
 • که ژان
 • کیاناز
 • که ویار
 • کاژین
 • کارین
 • کارل
 • کارن
 • کژین(جامه ابریشمی)

 

->حرف گ :

 • گلاریس (زلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
 • گیوا (جذاب و گیرا)
 • گلاره (چشم، حبه ی انگور)
 • گەلاویژ (ستاره شباهنگ، نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود)
 • گولاله (لالە، گل)
 • گزنگ (پرتو خورشید)
 • گشین (روشنی)
 • گونا(تاوان)

 

 

->حرف ل:

 • لارا  (ناز ، ظریف ، گل گندم)
 • لاوین (نوازشگر ، درخت بید مجنون ، منطقه ای در کردستان)
 • لوتوس

 

->حرف م :

 • ماهورا
 • مه‌هاباد (مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران)
 • مژان (مژگان،مژه)
 • میدیا (مدیا، سرزمین ماد که محل تولد زرتشت است، نام همسر آخرین پادشاه ماد)
 • مزگین (مژده)
 • مهرایین

 

-> حرف ن :

 •  نارین (منسوب به نار، تر و تازه، شکوفه ی انار)
 • ناسکی (زریف)
 •  نشمیل (خرامان)
 •  نه‌خشین (آراسته‌ / دارای نقش و نگار)
 •  نیاز (دعا / احتیاج)
 •  نیان ( لطیف / دلپذیر)
 • نینا (اینها)
 • نازار (دوست داشتنی)
 • نالین
 • ناسکول
 • نساره
 • نَشمیل (زیبا و دلکش، خوشگل، خوش اندام، دلربا)
 • نه شمین
 • نەرمین (دلپذیر، مهربان)
 • نیشتمان (میهن، دیار)

 

-> حرف و :

 • وارش (بارش)
 • وینه (تصویر، عکس، منظره)
 • وه نه وشه (نوعی گل)
 • ویان (عشق)

 

->  حرف ه :

 • هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا)
 • هانا (امید،بینایی،خواهش)
 • هانه (تحریک کردن، اینک)
 • هایا (هوشیار،زیرک و باهوش)
 • هاوژین
 • هورین (صدای جریان شدید آب)
 • هیدی (آرام،صبور)
 • هیدیکا (به آهستگی)
 • هاوناز
 • هاوین (تابستان)
 • هەلاله (لاله)
 • هوزان (ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ ، ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿﺪهﺳﺮا)
 • هوزانا
 • هونیا
 • هورا ( درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است.)
 • هیلین (آشیانه)
 • هناس (نفس)
 • هه‎تاو (همچون خورشید)
 • هه نیسک
 • هه وار
 • هیژا (محترم، بزرگوار)
 • هیوا
 • هیرش
 • هیما (نشانه)
 • هینا (دانا)
 • هیرو (گل ختمی)

– شما نیز اگر اسمهای دخترانه کردی میدانید که در این لیست قرار ندارند ، برایمان پیغام بگذارید

تازه های آسمونی

تاریخ ماه رمضان 98 و رَمَضان 2019

آسمونی

لحظه تحویل سال نو 1398 در ایران و جهان (آغاز سال جدید)

آسمونی

اسم های دخترانه ایرانی

آسمونی

اسم های پسرانه ایرانی

آسمونی

نکات ایمنی هنگام صاعقه

ندا رحیمی

توصیه های قبل از بچه دار شدن

طاهره رضایی

417 نظر

negin 01 دسامبر 2018 at 05:26

لطفا معني اسم هاژه ،هاژا

پاسخ به این نظر
آنا 21 اکتبر 2018 at 09:25

اسم شيك دخترونه كه تا حالا كسي نشنيده لئا هستش خيلي كمه خيلي پرمعنا و شيكه

لِئا

پاسخ به این نظر
ناشناس 09 اکتبر 2018 at 19:11

واقعا عالیستتتتت اسم روژینا وروناک عالیییست
💗

پاسخ به این نظر
z.r 01 اکتبر 2018 at 19:28

معنی اسم پرسیاتیس چیه؟

پاسخ به این نظر
کریم 07 آگوست 2017 at 09:42

سلام اسم دخترونه که به گلزار بیاد با تشکر

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 اکتبر 2018 at 21:02

گلاویژ

پاسخ به این نظر
tiba 09 جولای 2017 at 00:25

اولین سایتی هست که میبینم معنی اسم تیبا رو درست نوشته
احسنت

پاسخ به این نظر
mah 07 می 2017 at 01:49

هیوا یه اسم کردیه به معنی امید و ارزو

پاسخ به این نظر
ملیح 06 می 2017 at 00:12

سلام یه اسم دختر با کلاس وکردی که به امیر طاهابخوره سراغدارین؟ممنون میشم راهنمایی کنین

پاسخ به این نظر
زھرہ 25 آوریل 2017 at 10:58

سلام کژال رو از قلم انداختید کہ فکر میکنم بالاترین تعداد رو بین اسامی دختران کرد دارہ بہ معنی خوشگلہ ھست
مرسی

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 29 نوامبر 2017 at 16:10

درج شد

پاسخ به این نظر
شیما 21 آوریل 2017 at 14:00

سلام معنی اسم هاوناز چی میشه

پاسخ به این نظر
Omidroj 20 آوریل 2017 at 15:09

سوژین یعنی عاشق زندگی، رونیا یعنی پایان ظلم تاریکی ،هونیا لەهونراوە گیراوە یعنی شعر

پاسخ به این نظر
شرمين 03 فوریه 2017 at 12:05

هيوا- هيرش

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 29 نوامبر 2017 at 16:31

درج شد

پاسخ به این نظر
سمانه سادات 14 ژانویه 2017 at 09:43

نازار هم از اسم های دخترانه کردی هست به معنی فرزند پر ناز

پاسخ به این نظر
انور 08 ژانویه 2017 at 15:51

اسمی که به آیناز بخوره دخترانه باشه

پاسخ به این نظر
سمانه سادات 14 ژانویه 2017 at 09:44

الناز،سرو ناز،گلناز،مهناز،شهناز،بهناز،فرناز،…

پاسخ به این نظر
الی 23 دسامبر 2016 at 00:47

آیا اسم لارا مورد تایید سازمان ثبت احوال هست؟

پاسخ به این نظر
ن 17 سپتامبر 2016 at 20:17

سلام اسم دختر باکلاس وتک میخام ممنون

پاسخ به این نظر
سمانه سادات 14 ژانویه 2017 at 09:51

ارکیده
به نظرمن اسم زیباییه

پاسخ به این نظر
ناشناس 15 سپتامبر 2016 at 09:04

سلام لطفا یه اسم دخترونه که توش ژ باشه و جدید جدید برام انتخاب کنید .ممنونم

پاسخ به این نظر
مدیا 13 آگوست 2017 at 16:32

روژیا به معنی یکی از روزها

پاسخ به این نظر
..... 11 سپتامبر 2016 at 14:02

آرین و نارین عالیه

پاسخ به این نظر
منصور 27 آگوست 2016 at 17:01

سلام اسم دختر میخوام به حروف س شروع بشه ممنونم

پاسخ به این نظر
ناشناس 12 سپتامبر 2016 at 14:34

سوگل

پاسخ به این نظر
سمانه سادات 14 ژانویه 2017 at 09:48

سمانه،سمیرا،سمیه،ساجده،سروناز،سوگل،سوگند،سارا،ساره،سوسن،سیاره،ستاره،سحر،سبا،سلاله،سهیلا،سولان،سوزان،ساغر،سارینا،سامیه،سابیه،ساناز،…

پاسخ به این نظر
سیروان 01 ژوئن 2017 at 02:27

سوزان خیلی قشنگه.

پاسخ به این نظر
هیمن 30 جولای 2016 at 00:38

پردیکا هم اسم قشنگیه اسم دختر یکی از پادشاهان ماد بوده

پاسخ به این نظر
جران شریفی 25 جولای 2016 at 18:01

جران Jaran (رقص گندمزار )

پاسخ به این نظر
ناشناس 13 جولای 2016 at 13:25

لطفا اسم پسرونه برام انتخاب کنید که به اسم دخترم که اسمش نارین است بیاد .ممنونم .لطفا اسم جدید باشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 24 جولای 2016 at 10:20

نوید

پاسخ به این نظر
ناشناس 08 آگوست 2016 at 01:43

رادین،رایان رادمان

پاسخ به این نظر
ناشناس 10 آگوست 2016 at 16:42

ماردین خیلی قشنگه کردی هم هست

پاسخ به این نظر
ئه میر ره شیدیان 05 جولای 2016 at 01:58

سوپاس و پی زانین هه ر بژین ئه میر ره شیدیان مه هاباد

پاسخ به این نظر
هانا 31 دسامبر 2015 at 13:35

به نظرم علاوه بر اسم هانا اسم رانا هم قشنگه مرسی از سایت خوبتون

پاسخ به این نظر
mo 11 دسامبر 2015 at 19:23

خخخخخخخخلی خخخخخخخخوبه

پاسخ به این نظر
خبات طاهرنژاد 21 سپتامبر 2015 at 11:56

3 عالیه

پاسخ به این نظر
شیرکو 13 سپتامبر 2015 at 18:38

ایا سولین ریشه کردی دارد یانه

پاسخ به این نظر
سنور 15 آگوست 2015 at 13:57

اسمها خوب بودن تنکس….(رومانگ.نازمانگ.سوژا.ساره ژ)این اسمام خیلی قشنگن

پاسخ به این نظر
اسوین 31 جولای 2015 at 18:59

واقعا که اسمای کردی بروز و باکلاسن دستتون گل کارتون عالیه

پاسخ به این نظر
لاوين 19 جولای 2015 at 20:07

هيچي مثل لاوين نيست

پاسخ به این نظر
ناسکه 19 جولای 2015 at 01:10

واقعا ویان اسم قشنگییه البته ناسکه ;-)هم خیلی اسم خوبی

پاسخ به این نظر
arezoo 04 جولای 2015 at 17:10

man torkam va az esmaye kordi khosham miad
mersi nice boodan

پاسخ به این نظر
علی رضا 02 جولای 2015 at 12:44

هناس تو ثبت احوال ثبت شده خیلی قشنگه دختر سه ماه دیگه به دنیا میاد میخوام اسمشو بزار هناس واقعا قشنگه ممنون واقعا اسم های کردی عالین (خودم کردم)

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 آگوست 2015 at 20:23

مبارک باشه

پاسخ به این نظر
شکوفه 28 اکتبر 2015 at 13:56

اسم قشنگی انتخاب کردین عالی…………….. منم کردم.

پاسخ به این نظر
یاسمن 17 ژوئن 2015 at 09:51

دوستان اسم لارا رو ثبت احوال قبول داره؟ کسی این اسم رو ثبت شناسنامه ای دیده؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 22 جولای 2015 at 20:03

بله اسم برادرزاده من لارا است

پاسخ به این نظر
سنور 15 آگوست 2015 at 13:59

اره قبول میکنن دختر خالم اسمش لاراس

پاسخ به این نظر
ناشناس 29 آگوست 2015 at 17:32

بله ثبت شده من دیدم

پاسخ به این نظر
ناشناس 02 اکتبر 2015 at 19:18

آره دیدم

پاسخ به این نظر
farhad 05 نوامبر 2015 at 21:09

هر اسمی که ریشه زبانهای ایرانی(کردی.فارسی.پشتوی بلوچی.تاتی و…) داشته باشه رو ثبت احوال قبول میکنه به شرطی که معنای آن مناسب باشه. حتی اگه تو لیست اداره ثبت نشده باشه میتونید آن درخواست بررسی بدهید و اداره ثبت احوال آن رو برای بررسی در اختیار کارشناسان میگذاره و اگه تایید شد شناسنامه رو صادر میکنند

پاسخ به این نظر
الکتروموتور چینی 10 ژوئن 2015 at 11:53

ژوان

پاسخ به این نظر
مصطفی 15 می 2015 at 16:09

روآمه نامی دخترانه به معنی خورشید ما،آفتاب ما

پاسخ به این نظر
مهدی 01 می 2015 at 17:40

سلام من کرد ایلامم دنبال یه اسم کردی اصیل میگردم که به آنیتا بیاد ممنون

پاسخ به این نظر
اردلان 28 آوریل 2015 at 17:45

با سلام جهت اطلاع شما اردلان نام منسوبین بزرگ خاندان اردلان می باشد که بنیان گذار سنه دژ یا همان سنندج فعلی اند،که شما نوشته اید نام ولایتی در کردستان که این کاملا غلط است

پاسخ به این نظر
اردلان 28 آوریل 2015 at 17:42

با سلام و وقت بخیر جهت اطلاع شما اردلان نام ولایتی در کردستان نیست بلکه نام منسوبین بزرگ خاندان کرد می باشد

پاسخ به این نظر
شیما شکری 04 ژانویه 2016 at 17:21

با تشکر از شما تصیح شد

پاسخ به این نظر
سمیه رمضانی 23 مارس 2015 at 20:02

سلام، ممنون از اسم های زیبا، میخوام یک اسم زیبا برا م انتخاب کنید دختر و پسر، و یکی هم برای خودم واسه عوض کردن اسم خود،ممنونم

پاسخ به این نظر
jyarsablag@yahoo.com 05 آوریل 2015 at 17:48

باران

پاسخ به این نظر
شیدا 21 می 2015 at 15:18

سلام امانج و لارا

پاسخ به این نظر
یاسمن 17 ژوئن 2015 at 09:52

اسم لارا رو ثبت احوال قبول داره؟

پاسخ به این نظر
..... 18 مارس 2015 at 19:22

به نظرتون ئالان اسم پسرونه نیست؟؟؟!!!!

پاسخ به این نظر
ناشناس 06 ژوئن 2016 at 02:43

نه فامیل ما داره دختراست

پاسخ به این نظر
تارا 17 مارس 2015 at 13:46

سلام
دنبال یه اسم دخترونه هستم که به تارا بیاد.
لطفا منو راهنمایی کنید. ممنونم

پاسخ به این نظر
آ وین 02 آوریل 2015 at 16:24

تمنا،تینا، ترنم، تورا، ترلان، ترسا، تناز، تهمینه،

پاسخ به این نظر
شیدا 21 می 2015 at 15:19

سلاااااااااااااااام لارا

پاسخ به این نظر
ناشناس 22 می 2015 at 14:53

تینا

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 ژوئن 2015 at 00:20

سارا

پاسخ به این نظر
م 26 ژوئن 2015 at 16:29

ترنم
تامارا
ترمه

پاسخ به این نظر
فریبا 08 مارس 2015 at 14:03

من دختری 21 ساله هستم میخوام اسم خودمو تغییر بدم میخوام اسمم کردی با معنی مذهبی با شه خودم خیلی درگیرم ولی اسمی پیدا نکردم کمکم کنید ممنون

پاسخ به این نظر
امیر 25 فوریه 2015 at 12:26

یسنا نیز یه اسم کردی دوران زردتشت هس به معنی مقدس و اسم یکی از کتابهای زردتشت بزرگ

پاسخ به این نظر
آشووا 01 فوریه 2015 at 12:06

سلام. آشووا و هیمو اسمهای اصیل کردی هستند لطفا در لیست قرار دهید.ممنون

پاسخ به این نظر
کامی 29 ژانویه 2015 at 13:56

مرسی کارتون عالیه …دوستون دارم

پاسخ به این نظر
معصومه 15 ژانویه 2015 at 22:44

سلام آیا اسم دختر. کردی هست ک ب اسم معصومه بخوره؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
عادل 25 نوامبر 2014 at 19:52

سلام ما
انشالله 4 ماه دیگه دو دوقلوهامون به دنیا میان دو تا اسم دختر کردی قشنگ بگین

پاسخ به این نظر
پاييزان 17 نوامبر 2014 at 13:27

سلام
عالي بود ممنون….
*يـــــــــــــــا حق*

پاسخ به این نظر
یسرا 05 نوامبر 2014 at 20:41

مرسی واقعاً مرسی بسیار عالی بودن

پاسخ به این نظر
ناشناس 21 اکتبر 2014 at 10:09

سسلام من نرگس هستم و اسم دختر و پسر که به اسم خودم بیاد ممنون

پاسخ به این نظر
قاسم 04 اکتبر 2014 at 16:27

در مورد نام رویسا نظرتان چیست و آیا به نام آرشیدا(نام دختر اولم) می آید . با تشکر
قاسم

پاسخ به این نظر
ناشناس 13 می 2015 at 19:13

نه اصلا نمیاد

پاسخ به این نظر
مریم 03 اکتبر 2014 at 20:41

سلام من در کتاب فرهنگ کردی به فارسی معنی هیلین را اینگونه خواندم :آشیانه و همچنین کنایه از شرمگاه زن

پاسخ به این نظر
گلاره 13 سپتامبر 2014 at 22:53

من کردم و عاشق اسمهای کردیم و اسم خوددم خیلی دوسدارم
متنفرم ازین اسمهای عجق وجق امروزی

پاسخ به این نظر
اسم دختر کردی 05 سپتامبر 2014 at 01:29

salam, merci az esm haye kordi zibaye dokhtar

پاسخ به این نظر
نگار 04 سپتامبر 2014 at 14:50

من دنبال اسمی میگردم ک ب نگار بخوره ولی خیلی خوشگل باشه مثل نگین و نازنین نباشه

پاسخ به این نظر
Nazanin 23 ژانویه 2015 at 00:59

عزیزم نظرت محترمه
اما نازنین خیلیم اسم قشنگیه!

پاسخ به این نظر
ناشناس 27 فوریه 2015 at 22:30

سلام نثار قشنگه

پاسخ به این نظر
م 26 ژوئن 2015 at 16:31

نارمین

پاسخ به این نظر
روناک 25 آگوست 2014 at 19:11

تیدا

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 13 اکتبر 2014 at 11:09

ریشه پارسی دارد

پاسخ به این نظر
ناشناس 14 اکتبر 2014 at 20:58

اى والا

پاسخ به این نظر
فریبا 11 آگوست 2014 at 13:27

اسمی که به رامان بخوره اما دختر منو راهنمایی کنین

پاسخ به این نظر
ناشناس 16 آگوست 2014 at 23:18

راما هم اسم دختره/روژان ب رامان میخوره

پاسخ به این نظر
sajad 28 ژانویه 2015 at 12:34

rozhan

پاسخ به این نظر
فریبا 11 آگوست 2014 at 12:55

منم دنبال اسمی می گردم که به اسم رامان بخوره لطفا” راهنماییم کنید ممنونم ازتون

پاسخ به این نظر
ناشناس 20 دسامبر 2018 at 15:50

جانان

پاسخ به این نظر
نارین 09 آگوست 2014 at 20:55

سلام اسم من نارینه و شما گفته بودید که اگر اسمی رو جا گزاشتید ما بهتون بگیم خب راستش اسم نارین که اسم اصیل کردی هم هست و به معنی شکوفه ی انار خونده میشه رو که اسم من و بسیاری از دوستانمه رو جا گذاشتید ولی خب عیبی نداره

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 13 اکتبر 2014 at 11:15

سپاس درج شد

پاسخ به این نظر
rojin 04 آگوست 2014 at 04:56

منم کردم ولی نه کردی بلدم نه چیزی ازشون میدونم ولی خیلی دوسشون دارم

پاسخ به این نظر
اسراء 12 اکتبر 2014 at 22:54

اخه به تو هم میگن کرد؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 22 نوامبر 2014 at 17:30

کوواام تاته و

پاسخ به این نظر
ناشناس 31 مارس 2015 at 00:11

منم تورو دوستدارم روژین جان

پاسخ به این نظر
بهی 23 می 2015 at 19:24

پس عمرت هدر شده

پاسخ به این نظر
شیما 01 آگوست 2014 at 02:37

شیما در زبان کردی به معنای دخترانه هست به لیستتون اضافه کنید.

پاسخ به این نظر
هیوا 10 جولای 2014 at 12:41

منم اسمی می خوام که به اسمم بیاد

پاسخ به این نظر
rojin 04 آگوست 2014 at 06:02

هانا.هانا وهیوا

پاسخ به این نظر
شوانه 08 سپتامبر 2014 at 11:20

هیژا

پاسخ به این نظر
ادریس 03 فوریه 2015 at 00:46

اسم هیودا. بهش. میاد هیودا یعنی ماه دیده شد. یا ماه داد

پاسخ به این نظر
ناشناس 17 فوریه 2015 at 22:32

تینا

پاسخ به این نظر
Mehrhri 07 جولای 2014 at 16:24

مرسي من به اسم جديد دخترونه ميخوام كه به مهري بياد اينا قديمين .ممنون ميشم

پاسخ به این نظر
مهنوش 06 جولای 2014 at 13:44

اسماتون قشنگ بود مثل لارا

پاسخ به این نظر
maji 04 جولای 2014 at 18:49

با سلام
همه شهرهای کردستان زیبا هستند ولی بین بین الهی مهاباد کجاش قشنگه؟!!!!
مله تی فشه که ررررررررررررررررررررررررررررر

پاسخ به این نظر
روناک 01 جولای 2014 at 03:09

عاشق اسم اگرین شدم

پاسخ به این نظر
زهرا 28 ژوئن 2014 at 19:53

اسم های قشنگی بودمرسی زیااااااااااااااد

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 ژوئن 2014 at 08:20

سلام
ممنون از سایت خوبتون ؛ چند تا اسم می خوام که به دیاکو بیاد

پاسخ به این نظر
علی 16 ژوئن 2014 at 21:56

سلام…..
ساریژ{درمان شدن} هم اضافه کنید اسم کردی هست….

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 17 ژوئن 2014 at 19:45

ممنون معنی درج شد

پاسخ به این نظر
نیلوفر 28 می 2014 at 10:12

خیلی قشنگ بود مرسی

پاسخ به این نظر
چنور 22 می 2014 at 12:32

سولان.سوژین.الین.اوینوبرای پسرروهام .روهات.اسم های قشنگ کردی هستند

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 23 می 2014 at 18:16

ممنون اضافه شدند، البته روهام اصیل پارسی است

پاسخ به این نظر
maria 19 می 2014 at 11:08

لطفا اسم لارا هم اضافه کنید به معنی گل گندم هستش اصیل کردیه .

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 19 می 2014 at 16:02

درج شد، سپاس

پاسخ به این نظر
shataw 19 می 2014 at 01:50

يه اسم ميخوام به روزان و روناك بياد.

پاسخ به این نظر
شتاو 19 می 2014 at 01:35

شتاو هم اسم كرديه به معني ابشار.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 19 می 2014 at 15:06

درج شد ممنون

پاسخ به این نظر
سامان 15 می 2014 at 01:17

آران اسم پسرونه ست نه دخترونه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 15 می 2014 at 09:49

ممنون تصحیح شد و در لیست مربوطه قرار گرفت

پاسخ به این نظر
ناشناس 17 ژوئن 2014 at 00:30

اران اسم دخترونه است.ولی اینکه پسرونه باشه رو نمیدونم.

پاسخ به این نظر
آلماز 09 می 2014 at 22:58

لطفا اسم تیبا رو هم اضافه کنید
تیبا : آهو , عشوه خوبان
(اسم اصیل کردی)

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 10 می 2014 at 10:54

به لیست اضافه شد، تشکر

پاسخ به این نظر
مارکو 04 می 2014 at 22:33

خوب است اما کامل نیست و معانی خیلی از اسامی صحیح نیست.

پاسخ به این نظر
دیدار 03 می 2014 at 02:12

هوزان.هاوناز.په خشان.چاوان.ژاکان.سابات.سه رگول.سولاف.سه یران.شاگول.شاجوان.شه م.شه نگه.تافگه.هیژا.هه نیسک.هه وار

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 03 می 2014 at 13:01

ممنون ، اسم ها اضافه شدند با معنی

پاسخ به این نظر
دیدار 03 می 2014 at 01:44

سلام خسته نباشید
لطفا اسم منم بزارید(دیدار)
اسم به این قشنگی

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 03 می 2014 at 11:28

سپاس ، البته این اسم ریشه پارسی دارد که در لیست زیر اضافه شد

https://www.asemooni.com/human/name/iranian-girls-names

پاسخ به این نظر
اطهر 29 آوریل 2014 at 14:26

بدک نبود عیول خوبن

پاسخ به این نظر
پاييز سبز 28 آوریل 2014 at 10:40

اسم براي پسر كدوم بهتره؟
اِرميا

اهورا

مرصاد؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
maaaaaaarmaaar 05 می 2014 at 01:55

پاییز سبز،اهورا عالیه..حرف نداره..معرکه ست.

پاسخ به این نظر
آوا 22 آوریل 2014 at 23:56

سلام یه اسم دختر میخوام که یا به اسم (هیوا) بیاد یا به (شاهرخ)!

پاسخ به این نظر
ناشناس 29 آوریل 2014 at 16:52

شادی.شبنم.شیدا

پاسخ به این نظر
maaarmaaar 05 می 2014 at 01:58

شیوا هم ب شاهرخ میاد هم ب هیوا.

پاسخ به این نظر
ناشناس 07 می 2014 at 15:20

سلام اسمى كه به هيوا مياد هونيا خييلى خييلى اسم قشنگيه

پاسخ به این نظر
همتای ماه 19 آوریل 2014 at 01:54

سلام میخواستم بدونم اسم پسر که به اسم خواهرش روژینا بخوره دارین؟
ممنون
یاعلی

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 19 آوریل 2014 at 10:19

اسم روژان و راژان

پاسخ به این نظر
ژاله 26 آوریل 2014 at 14:07

نوژن

پاسخ به این نظر
مینا 15 آوریل 2014 at 14:46

سلام اگه یه اسم دخترانه قشنگ که با حرف م شروع میشه دارین برام بذارین ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 15 آوریل 2014 at 15:24

مژان

پاسخ به این نظر
ماریه 14 آوریل 2014 at 01:33

دوست عزیز تو کرمانشاه اسم کردی زیاده معلومه اطلاعاتت کمه
بعدش هم کلمه کردی رو درست بنویس
اسم ماریه هم کردی اسم ماریا هست که در لیست ننوشتید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 14 آوریل 2014 at 11:28

ماریه اسم دخترانه مذهبی است، که در بخش مربوطه قرار دادیم
https://www.asemooni.com/human/name/religious-girls-names

پاسخ به این نظر
ارشیا 13 آوریل 2014 at 18:08

چیدا اسمیه که تولیست ندارین ازنظرتان ممنونم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 14 آوریل 2014 at 11:36

معنی این اسم چی میشه؟

پاسخ به این نظر
zeinab 17 آوریل 2014 at 11:32

ولی چیدا یه اسم لریه نه کردی…یعنی مثل مادر

پاسخ به این نظر
ارشیا 11 آوریل 2014 at 19:08

اسم پسرم ارشیا است همنامی دخترانه واسه خواهرارشیا میخواهم لطفانظرتان رابه ایمیلم بفرستید باتشکر

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 12 آوریل 2014 at 10:44

اسم آرشین به ارشیا میاد، آرشیدا هم همینطور

پاسخ به این نظر
طالب 10 آوریل 2014 at 08:55

سلام دوستان من دخترم تو راهه و تا چند ماه دیگه دنیا میاد. هرچی میگردم یه اسم کوردی امروزی قشنگ واسش پیدا نمیکنم اگه سراغ دارید واسم بذارید. من خودم بچه ایلامم ولی متاسفانه اسم کوردی تو ایلام داره از بین میره باید تلاش کنیم حفظش کنیم پی ایلامی های عزیز اسم کوردی رو بچه هاتون بذارید کاری نکنین که تا یه مدت دیگه چیزی به اسم کورد وجود نداشته باشه مثل استان مجاور خودمون کرمانشاه

پاسخ به این نظر
روناک 09 آوریل 2014 at 18:16

سویند(سوگند؛تلفظ souven)

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 09 آوریل 2014 at 18:52

این نام کردی به لیست اضافه شد ممنون

پاسخ به این نظر
ماهورا 02 مارس 2014 at 16:51

آیا معنی آن را میدانید لطفا پاسخ دهید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 02 مارس 2014 at 17:47

معنی چی؟

پاسخ به این نظر
diba 28 فوریه 2014 at 11:38

راشین راه سرسبز رادین راه دین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 01 مارس 2014 at 10:53

ممنون درج شدند

پاسخ به این نظر
میثم- از ایلام 23 فوریه 2014 at 14:50

سلام. طبق نظر خودتون من این اسم های دخترانه را به سایت شما معرفی میکنم. اگه امکان داره با نام خودم منتشرش کنید.
با حرف: ب – برفین به معنی برفی
با حرف: ت – تنیا به معنی تنها
باتشکر میثم. از شهرستان دهلران. ایلام

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 23 فوریه 2014 at 17:42

دوست عزیز هر 2 اسم در لیست قرار دارد اگر با دقت نگاه نکنید، با تشکر از شما

پاسخ به این نظر
Helia Ebrahimi 21 فوریه 2014 at 16:10

سلام.خسته نباشید.میخواستم ببینم *هلیا* نامی کوردی میباشد؟! أآخه چن نفر بمن گفتن وچن جا خواندم که هلیا نامی کوردی است وبه معنای مانع شدن میباشد.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 21 فوریه 2014 at 20:13

هلیا نام دخترانه با ریشه یونانی است

پاسخ به این نظر
سلام ودرود وسپاس 08 فوریه 2014 at 22:49

دوست گرامی.کتاب استادگیو را کجا می توانم خریده یا تهیه نماییم.کرمانشاه پیدا نمیسود. برای انتخاب نام رویسا وارائه به ثبت احوال به آن نیاز دارم. لطفا راهنمایی بفرمایید.شماره تلفن انتشارات یا کتابخانه وکتابفروشی که کتاب مذکور را داشته و اقدام به خرید آن کنم.

پاسخ به این نظر
نام 06 فوریه 2014 at 13:03

سلام دوست عزيز لطفا درخصوص نام رويسا كه چه ريشه اي دارد ودركدام كتاب وفرهنگ لغت و… آمده اطلاع دهيد. ثبت احوال رد ميكند اين نام را

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 06 فوریه 2014 at 14:15

در کتاب اسامی و ریشه نام‌های کردی نوشته استاد گیو مکریانی قرار دارد

پاسخ به این نظر
حدیث 31 ژانویه 2014 at 13:38

man az esme nazhin khosham omad

پاسخ به این نظر
فائزه 28 ژانویه 2014 at 18:57

اسمهای کردی هم شیکه و هم قشنگه

پاسخ به این نظر
علی 23 ژانویه 2014 at 12:01

خیلی قشنگ بودن دستتون درد نکنه.فقط تمامی اسامی کردی موجود نبودن.

پاسخ به این نظر
هیرو 19 ژانویه 2014 at 14:06

سلام همه ی اسمهای کردی قشنگن ممنون از سایتتون درود بر همه ی کردهای سراسر دنیا

پاسخ به این نظر
نارین 15 ژانویه 2014 at 21:52

من از اینا خوشم اومد …..نینا…..ژینا……ممنون ازتون

پاسخ به این نظر
ناصر 07 ژانویه 2014 at 11:28

با سلام. من از اسم رويسا خوشم اومد. مي تونين منبع وماخذ اين نام رو بهم بدين. اين اسم كرديه؟ممنون ميشم بهم جواب بدين

پاسخ به این نظر
فائزه 07 ژانویه 2014 at 12:46

به معنی هموار و صاف هستش

پاسخ به این نظر
ناصر 07 ژانویه 2014 at 13:41

سلام ممنون از جوابتون. كتاب خاصي سراغ نداريد كه معني اين اسم رو نوشته باشد

پاسخ به این نظر
فاطمه 19 ژانویه 2014 at 22:18

سلام ناصر جان این اسم کردی است .

پاسخ به این نظر
ساحل 26 دسامبر 2013 at 19:22

خوشم امد خوبه

پاسخ به این نظر
سیده حدیث هاشمی 19 دسامبر 2013 at 00:10

اسم ها قشنگه

پاسخ به این نظر
ناشناس 14 دسامبر 2013 at 00:58

Ronaknawi@yahoo.comm

پاسخ به این نظر
روزبه 13 دسامبر 2013 at 18:02

سلام اگه میشه اسم (هژیر)به معنی (انجیر) را تو لیست قرار بدین۰منمون

پاسخ به این نظر
زهرا 08 دسامبر 2013 at 01:49

سلام به همگی منم کردم عاشقتونم اسم کیاساروهم اصافه کنید‌.
😮

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 08 دسامبر 2013 at 10:51

این اسم رو ما جایی ندیدیم

پاسخ به این نظر
لادن 28 نوامبر 2013 at 22:16

البته اگه ميشه معني اسم رو هم بگيد كه به همسرم بگم 🙂 مرسي دوستاي گلم

پاسخ به این نظر
کاردو 04 دسامبر 2013 at 22:15

سلام لادن خانم.
از عشقتون به کردها سپاسگذارم.اسمهای ریزان(rezan ) به معنی ریزش(برگ یا باران )و به معنی پاییز و نیز سیران (seiran )به معنی چشم اندازی از طبیعت یا سیاحتگاه و یا زیلان(zilan )اسم کوهی در موکریان کردستان ،تلفظ مشابه باران دارن.

پاسخ به این نظر
لادن 28 نوامبر 2013 at 22:11

سلام دوستاي گلم..من مازني هستم (البته ميگن نسب مون به كرد ها ميرسه) عاشق اسم هاي كردي ام..اسم دخترم بارانه.. يه اسم كردي قشنگ دخترونه بهم پيشنهاد ميكنين كه به باران بخوره؟
تو يكي از نظر ها اسم آران رو هم ديدم..ميشه بگين معنيش چيه؟
ممنون

پاسخ به این نظر
ناشناس 30 نوامبر 2013 at 10:50

بارین

پاسخ به این نظر
لاوين 28 نوامبر 2013 at 10:13

سلام سارا جون بله دلوين كرديه به معني رباينديه دلهاست.هاوژين هم به معني همراه زندگيت است0

پاسخ به این نظر
لاوين 28 نوامبر 2013 at 10:06

من كردم وعاشق تمام ايراني ها هستم ممنونم از محبت شما دوستاي عزيزم

پاسخ به این نظر
د 26 نوامبر 2013 at 16:05

هاوناز

پاسخ به این نظر
رضا 25 نوامبر 2013 at 21:03

لطفا معني اسم ماهورا چيست؟

پاسخ به این نظر
سارا 24 نوامبر 2013 at 20:51

سلام خسته نباشيد.مى خواستم بدونم آيا دلوين اسم كردي هست؟؟؟
من جايي اين اسم رو شنيدم و به من گفتن كرديه ولي من هيجا اين اسمو پيدا نكردم، ولي به شدت دوستش دارم.
كمكم كنيد لطفا.

پاسخ به این نظر
سرور 12 اکتبر 2014 at 16:15

سلام. دلوین(dlvin) اسم کردی به معنای رباینده دل است. البته اسم پسرونه است و معادل دخترونه اون دلووان است (dlovan)

پاسخ به این نظر
بیتا 23 نوامبر 2013 at 18:40

درسته من کردنیستم ولی ایرانی که هستم وکردها وفرهنگ شون رو می شناسم وازاونا خوشم میاد زنده باد ایران وهمه ی استان هاش

پاسخ به این نظر
نفس 24 نوامبر 2013 at 00:01

زنده باد

پاسخ به این نظر
حشمت 25 نوامبر 2013 at 23:44

ممنون بیتا جون .منم کرد هستمو ازاینکه خاطره خوش از کردا داری متشکرم.

پاسخ به این نظر
سمیه 22 نوامبر 2013 at 23:05

سلام من بچه م هنوز به دنیا نیاومده اما میخوام اسمشو بذارم هیژان به معنی لایق و ارجمند و قابل احترام . کاش همه ی کردها اسم کردی رو بچه هاشون میذاشتن

پاسخ به این نظر
ناشناس 27 نوامبر 2013 at 15:59

اون اسم هیزان نیست عزیزم آخرش ن نداره

پاسخ به این نظر
هیمن 30 نوامبر 2013 at 17:00

افرین بر شما

پاسخ به این نظر
پروین 21 نوامبر 2013 at 01:44

سلام برای دومین بار بخاطر دوستم تو این صفحه سر میزنم دنبال اسم زیبایی کردی هستش اسامی زیباهستن اگه شد نامی که باحرف س شروع میشه رو بیشتربذارید وبضی از نامها معنیش رو ننوشتید ونام هاون به معنی ارزو رو اضافه کنید

پاسخ به این نظر
کتایون 26 نوامبر 2013 at 20:13

خانم پروین. شما دنبال اسمی هستی که با حرف س شروع بشه.بذار سایدا یعنی سایه مادر…………. من کردم و این اسم را برای دخترم گذاشتم
یا بذار سوژین یعنی روشنایی زندگی

پاسخ به این نظر
ناشناس 26 نوامبر 2013 at 20:15

سایدا سایه مادر کردیه

پاسخ به این نظر
نازلی 18 نوامبر 2013 at 12:00

من هم از کرد ها خوشم مییاد. ادمای با وفا و غیرتی هستن . فک نکنم کردی پیدا بشه که پشت دوستشو خالی کنه . اسم ها هم قشنگن 😉

پاسخ به این نظر
نفس 18 نوامبر 2013 at 13:06

نازلی جون بله واقعا همینطوره ک میگید 😳 ممنون لطف دارید 😉 ب افتخار همه ایرانی های با وفا و با مروت ک پشت همه نژادهای ایرانی ( کرد ، ترک ، لر و… ) رو میگیرن بزن دست قشنگه رو 😛

پاسخ به این نظر
حشمت 25 نوامبر 2013 at 23:41

مرسی نفس جون.از توهم متشکرم .منم زدم دست قشنگه رو .

پاسخ به این نظر
حشمت 25 نوامبر 2013 at 23:39

ممنون عزیز.منم کردهستم . نظر لطفته.

پاسخ به این نظر
EHSAN 16 نوامبر 2013 at 21:28

دستخوش

پاسخ به این نظر
سارا 16 نوامبر 2013 at 01:28

میشه اسم های بیشتری به لیستتون اضافه کنید؟؟ 😕

پاسخ به این نظر
فائزه 14 نوامبر 2013 at 01:03

اسم چیا رو یادتون رفت

پاسخ به این نظر
مهسا2 13 نوامبر 2013 at 19:20

حر فره نامه که وه شه بینه دستان وش بو 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

پاسخ به این نظر
یاسر 23 نوامبر 2013 at 20:36

مهسا گیان نامی ویت فره ته ر وه شه نه

پاسخ به این نظر
نیک 12 نوامبر 2013 at 13:31

مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی

پاسخ به این نظر
شکوه ناز 09 نوامبر 2013 at 16:06

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

پاسخ به این نظر
وحید 09 نوامبر 2013 at 05:34

من دوستی کرد داشتم به اسم اربیلون که اینجا ندیدم حالا نمیدونم کردی نیست یا چی 8)

پاسخ به این نظر
ماهورا 02 نوامبر 2013 at 18:02

من هم از کردا خوشم میاد هم از اسماشون. خیلی مردم خونگرمی 😛 هستن.

پاسخ به این نظر
حشمت 25 نوامبر 2013 at 23:48

مرسی. متشکر. لطف داری به کرد ها . نظر لطفته.در خدمتیم دربس

پاسخ به این نظر
pouya 01 نوامبر 2013 at 17:59

معنی هآوژین چه میشه؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 29 اکتبر 2013 at 12:38

👿 👿 hjhgffddgfhjjkgyset5dc hgedhewdvsjhxc . 👿

پاسخ به این نظر
هیژاوشکیلا 19 اکتبر 2013 at 18:59

سلام عالی بود

پاسخ به این نظر
شرمین 19 اکتبر 2013 at 19:02

هیژاگیان خؤت جالبی به قوربان

پاسخ به این نظر
شکیلا 19 اکتبر 2013 at 15:57

سلام ازتون ممنونم

پاسخ به این نظر
شادمان 19 اکتبر 2013 at 15:54

سلام ده س خؤشیتان لی ئه که م ماندو نه بن ناوه کان زؤر جوان بون

پاسخ به این نظر
هیژا 19 اکتبر 2013 at 15:48

سلام اسم ها خیلی قشنگ بود ازتون ممنونم

پاسخ به این نظر
مهسا 18 اکتبر 2013 at 19:32

خیلی خوب بودن مرسی 😛 سیروان هم اسم کردیه لطفا به لیستتون اضافه کنین 😛 😛 😛

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 19 اکتبر 2013 at 10:49

اسم پسرانه کردی است، که در لیست پسرانه قرار داد

پاسخ به این نظر
مهسا 19 اکتبر 2013 at 10:52

ببخشد اصن حواسم نبود 😳 😳 😳

پاسخ به این نظر
ساجده 28 نوامبر 2013 at 20:18

ممنونم ازتون

پاسخ به این نظر
که ژان محمدی 18 اکتبر 2013 at 18:59

اسم من که ژانه یعنی کوه ها
همه اسمای کردی رو دوس دارم
من خودم لَکَم 🙂

پاسخ به این نظر
shervin asadi 15 اکتبر 2013 at 11:26

ریزان(rezan)

پاسخ به این نظر
ادرینا 08 اکتبر 2013 at 17:27

ادم باید اصالت خودش وحفظ کنه 😉 خیلی خوشگل بود ممنون 😛

پاسخ به این نظر
ایشا 05 اکتبر 2013 at 12:50

اسم های ایدا و یلدا و ایلار نبودند.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 05 اکتبر 2013 at 17:22

برای اینکه آیدا اسم بین المللی است، یلدا هم سریانی است، ایلار هم ترکی است، لطفا دقت کنید

پاسخ به این نظر
حمه برات گون زلیان 03 اکتبر 2013 at 12:07

جالب بودن اما اسم برادا زاده های خودم تک تک
واستون نمیگم تا کف کنید 😛 😀

پاسخ به این نظر
یاسر 23 نوامبر 2013 at 20:42

خوابرا هه ره نی؟؟؟!!!!!!!!

پاسخ به این نظر
ساعد 01 اکتبر 2013 at 23:43

زور جوانن دستت خوش بی

پاسخ به این نظر
مینا 30 سپتامبر 2013 at 08:19

خوب بودن 😯

پاسخ به این نظر
ناشناس 28 سپتامبر 2013 at 10:14

🙁 🙂 ❗ ❗ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

پاسخ به این نظر
پروین 27 سپتامبر 2013 at 13:14

خیلی زیباهستن نمیدونستم این همه اسامی زیبای کردی وجود دارن 😛

پاسخ به این نظر
نفس 18 اکتبر 2013 at 11:26

آره پروین جون هم نام های کردی و زبانشون خیلی قشنگ و شیرینه خیلیم مهمون نواز و گرمخون هستن ب افتخار همه کردهای اصیل ( به ن له چپله ) 😳
ممنون آسمونی جون اسامی خیلی زیبایی بودن تشکر 😉

پاسخ به این نظر
سپیده 08 دسامبر 2013 at 13:01

میشه معنی این اسامی رو بگی ؟

پاسخ به این نظر
من و تو 18 نوامبر 2013 at 21:57

بله كه وجود داره من اسمم ويانه اسم دوستم مژانه اسم يكي از اشناهامون هم ارانه

پاسخ به این نظر
نیلو 22 نوامبر 2013 at 13:53

چه اسمای باحالی

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 سپتامبر 2013 at 08:37

خیلی خوب بود
😐

پاسخ به این نظر
هیوا 22 سپتامبر 2013 at 17:35

سلام خیلی عکس هایتان قشنگ است. 🙄

پاسخ به این نظر
من و تو 18 نوامبر 2013 at 21:54

من يه دختر كردم بعد يه دختر خاله دارم كه اسمش كرديه.
اسمشم (ژاكلين)ه
اگه ميشه اسمشو يادداشت كنيد
اگه يادداشت كنيد ممنون ميشم 😀

پاسخ به این نظر
هیوا 22 سپتامبر 2013 at 17:31

سلام عکس هایتان خیلی قشنگ هستند.

پاسخ به این نظر
سنا 19 سپتامبر 2013 at 12:35

زور جوان بون 😉
یعنی ❗
خ قشگ بودن 😉

پاسخ به این نظر
کامیل از مهاباد 19 سپتامبر 2013 at 00:08

اسم دخترانه کردی ” هه تاو -هتاو “- همچون خورشید اسم زیبایی ست برای دختران

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 19 سپتامبر 2013 at 10:40

ممنون اضافه شد

پاسخ به این نظر
الهام 16 سپتامبر 2013 at 00:48

والا من زیاد نپسندیدم.راستش سخت بودن نه اینکه بد باشن 😛

پاسخ به این نظر
سلیمان 15 سپتامبر 2013 at 15:33

اسم دخترکه با س شروع بشه

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 15 سپتامبر 2013 at 18:26

سوزان

پاسخ به این نظر
مینا 15 سپتامبر 2013 at 14:58

سلام من دخترم بزودی بدنیامیاد.اسمه باکلاس کردی چی بذارم تلفظشم راحت باشه جدیدهم باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 15 سپتامبر 2013 at 18:26

کارن

پاسخ به این نظر
ناشناس 16 سپتامبر 2013 at 21:57

هانا یه اسم کردیه که هم قشنگه هم تلفظش راحته 😛

پاسخ به این نظر
قیان 14 سپتامبر 2013 at 22:20

فقط زاگرووووووووووووس 😛

پاسخ به این نظر
نسرین 13 سپتامبر 2013 at 17:51

ریبین راهوار 😛

پاسخ به این نظر
سلیمان 12 سپتامبر 2013 at 23:51

اسم پسرکه به ROJINAبیاد؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 14 سپتامبر 2013 at 13:04

راژور – روژان

پاسخ به این نظر
زانیار 18 سپتامبر 2013 at 13:08

فک کنم rojyar خوب باشه 😛

پاسخ به این نظر
مینا 12 سپتامبر 2013 at 23:42

اسمه دخترموچی بذارم 😳

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 14 سپتامبر 2013 at 13:04

روژینا 🙂

پاسخ به این نظر
نسرین 11 سپتامبر 2013 at 16:36

ساتیار امیار سوزیار خوبن

پاسخ به این نظر
نسرین 11 سپتامبر 2013 at 16:39

عالیه

پاسخ به این نظر
شرمین 10 سپتامبر 2013 at 01:13

سلام من ازاسم هدیکا خیلی خوشم میاد .خواهشا معناهاشونو بنویسید چون ژاکاو یعنی پژمرده به نظر من واسه اسم کسی قشنگ نیس با تشکر

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 10 سپتامبر 2013 at 08:58

با کمک شما بازدیدکنندگان گرامی معانی رو تکمیل میکنیم

پاسخ به این نظر
سایدا 06 سپتامبر 2013 at 00:29

خوب بود مرسی اسم منم ::سایدا:: هستش به معنی :: سایه مادر:: اسم کوردی هستش امیدوارم بزارین تو لیست

پاسخ به این نظر
مام 25 آگوست 2013 at 22:15

راستش کلمه ی “جالبه” بیشتر حکم “یک دو سه” رو برای امتحان این صفحه داشت ، در اصل هدفم از نگاه کردن به این صفحه ، انتخاب یه اسم زیبا واسه دخترمه که چند ماه دیگه به دنیا میاد، همچنین اگه کسی پیشنهادی اراِِئه بده، بر من منت گذاشته

پاسخ به این نظر
سامره 28 آگوست 2013 at 12:01

اریشا (به معنی خردمند)اسم اصیل ایرانی .تولد کوچولو هم مبارک عزیزم

پاسخ به این نظر
مام 25 آگوست 2013 at 22:00

جالبه

پاسخ به این نظر
لاوین 25 آگوست 2013 at 14:13

سامی کردی سرشارازاحساسات هستن عاشقشونم.لاوین رویادتون رفت بذارین توی لیست.اسم دخترمه/لاوین منطقه ای درکردستان/نوازشگر ودرخت بیدمجنون هم معنی میده

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 25 آگوست 2013 at 15:26

ممنون درج شد

پاسخ به این نظر
مهدیه6 25 آگوست 2013 at 12:04

من ازاسم هورین وهالان خوشم اومده این اسم هارو به لیست دخترانتون اضا فه کنید لطفا . باتشکر

پاسخ به این نظر
غلام امیدی 25 آگوست 2013 at 11:04

دختری برام بدنیا امده نامها قشنگ بودن من روناک پسندیدم

پاسخ به این نظر
سلیمان 24 آگوست 2013 at 22:56

جالب بود ممنون

پاسخ به این نظر
asal 23 آگوست 2013 at 15:39

اسم های کردی عالین .اسم های ترکیم که حرف ندارن یاشاسین ترکلر و کردلر

پاسخ به این نظر
ساحل 19 آگوست 2013 at 16:59

اسمهای خیلی قشنگی بودممنون

پاسخ به این نظر
ظالم 2 17 آگوست 2013 at 22:55

والا گشتیان قیامته..اما روح انگیز بزارید اسم زن همسایمونه..با تشکر موسسه ظالم

پاسخ به این نظر
شيدا 13 آگوست 2013 at 20:57

ببخشيد ولي خوب نبودن اين اسما

پاسخ به این نظر
yaas 12 آگوست 2013 at 17:01

چه اسمای سختی……….من نمیدونستم ژاله و ژیله کردی هستن

پاسخ به این نظر
که ژال 12 آگوست 2013 at 16:37

ئه م ناوانه قدیمی بوون بئ زه حمه ت ناوی جدید بخه نه ناو سایت(کووردی)…سپاس
این اسما قدیمی شدن زحمت بکشین اسم جدید بزارین(کردی)…ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 12 آگوست 2013 at 16:45

چشم در هفته آینده اسم های بیشتری رو اضافه می کنیم، همچنین این لیست با کمک باردیدکنندگان هر بار آپدیت می شود

پاسخ به این نظر
نرگس 06 آگوست 2013 at 08:18

به نظر من از بین اینا اسم «رویسا» به معنی چشمه روشن از همه قشنگ تره…

پاسخ به این نظر
ه نفر 27 جولای 2013 at 22:40

خیلی خوب بود اسامی ترکی هم بزارین من عاشق اذری ها هستم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 28 جولای 2013 at 10:53

در بخش دیگری در داخل سایت هستند، از منوی سمت چپ جستجو نمایید

پاسخ به این نظر
محمد بروكي ميلان 27 جولای 2013 at 16:57

سلام خسته نباشيد عرض مينمايم به همه دوستان اسمهاي شهر يوان و بريتان در سايت بزاريد ممنون ميشم باتشكر محمد از پلدشت ماكو

پاسخ به این نظر
Sadaf 27 جولای 2013 at 13:41

Salam bbakhshid Esme vian dokhtarunas ya pesarune?!!!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 27 جولای 2013 at 13:50

دخترونه

پاسخ به این نظر
آرمین 24 جولای 2013 at 16:10

عالی بود مرسی (هر بژی = زنده بار)

پاسخ به این نظر
کیانا 20 جولای 2013 at 14:44

اسم های کردی واقعا زیبا هستن،من خودم از اسم دلژین خیلی خوشم میاد که شما نوشتید معنیش میشه با صفا زندگی کردن،ولی معنی دیگش میشه ((قلب زندگی)).

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 جولای 2013 at 04:16

كارن اسم دخترانه نيست يه اسم پسرانه است بهمعني وصل كننده. هـمدم. نام كوچك ترين پسر كاوه. اهنگر

پاسخ به این نظر
فرگل 17 جولای 2013 at 20:36

سلاو امیش کردم له پیرانشهره ناوم به ف شروع دبی اما نامهوه ناوی مندالکانشم به ف شروع بی دمهوه ناوی کچکم بنم باوان اما نازانم ناوی کورکم بنم چی تکایا اگه ناوکی خوشم بوببیننو ممنون دبم اما له باوانکم بتو

پاسخ به این نظر
فرگل 18 جولای 2013 at 18:38

ماهان

پاسخ به این نظر
کیانا 20 جولای 2013 at 14:33

بببخشید دقیقا منظورتون چیه؟؟؟!!!…
نظرتون اصلا مفهوم نیست!!!
به زبان یا لهجه ی خاصی نوشتیتد؟؟!!..

پاسخ به این نظر
سیران 04 آگوست 2013 at 00:51

کاوان اسم پسرانه به باوان میاد

پاسخ به این نظر
raheleh 12 جولای 2013 at 00:01

سلام بازم اومدم…خواستم از دوستان خواهش کنم که چندتااسم دختر ازبین این اسمابرام انتخاب کنن…مرسی بازم سرمیزنم

پاسخ به این نظر
سعیده 11 جولای 2013 at 15:26

اسم (هیوا) و (ساکار) هم قشنگ هستن..
اما این اسمهارو نزاشته بودید!

پاسخ به این نظر
nafas 10 جولای 2013 at 20:15

اسم دخترمنم آوینا هستش به معنی عشق ابدی معنی فارسیش هم میشه دختری که پاک وزلال است مثل آب

پاسخ به این نظر
کیان+الف 20 جولای 2013 at 14:48

اسم های هیلین،روناک و دلژین خیلی قشنگ هستن.مخصوصا دلژین به معنی قلب زندگی.

پاسخ به این نظر
raheleh 09 جولای 2013 at 15:16

مرسی بخاطر اسامی زیباتون…

پاسخ به این نظر
سیما 08 جولای 2013 at 12:37

خیلی قشنگ ان عالییییییییییییی ٰمتاسفانه اسم خودم کردی نیست ولی اسم بچه هامو حتما کردی انتخاب میکنم و واقعا افتخار میکنم که یه کردم…..خیلی عالین مرسی

پاسخ به این نظر
محمد جان 06 جولای 2013 at 00:06

نسرین خانم کژین یعنی ابریشم

پاسخ به این نظر
afra 05 جولای 2013 at 18:37

سلام منم کردماکو هستم لطفااسمهای کردی مارو هم روسایت بزارید اسمهای کردی واقعا قشنگن سپاس خوشک نو براین هیژا

پاسخ به این نظر
mohamad 05 جولای 2013 at 13:18

سلام خيلی قشنگ بودن
اگه‌ بتونيد چندتا اسم دخترانه‌ی دوقولو بزاريد يا كمكم كنيد تو اين اسمها بتونم هم وزنشونو پيدا كنم

پاسخ به این نظر
گشین 01 جولای 2013 at 14:06

راستی اسم گشین رو به لیست اضافه کنید

پاسخ به این نظر
گشین 01 جولای 2013 at 13:45

اسمای کردی قشنگه
اسم منم گشین به معنی روشنی هستش

پاسخ به این نظر
mohammad 01 جولای 2013 at 04:10

اسمم های کردی خیلی قشنگن من اومدم اینجا اسم پیدا کنم واسه خواهر زادم اسم های زیادی هست اما کامل نیست و کم هم هست
من این اسم هارو می پسندم که چند تاش تو اسم های اینجا نیست
که ژین /چرو /کازیوه/ویان/ئایرین/روژینا/هونیا /که ژان
از سقز

پاسخ به این نظر
تریفه 27 ژوئن 2013 at 13:07

هیلین (آشیانه)

پاسخ به این نظر
نرگس 26 ژوئن 2013 at 15:50

من از اسم هیدیکا خوشم اومده نظرتون چیه اسم دخترمو بزارم

پاسخ به این نظر
milan 26 ژوئن 2013 at 15:19

با سلام خسته نباشي من خودم كردم واقعا از اسمهاي كردي خوشم مياد من يه دختر دارم به اسم rojin و بعد

2 ماه صاحب دومين فرزند ميشم اون هم دختره دنبال يه اسم كردي خوب هستم

من اسم ويان و روناهي و رو‍‍زدا را بيشتر دوس دارم ميلان از ماكو

پاسخ به این نظر
برهان 20 ژوئن 2013 at 11:52

من خودم کرد هستم. واقعا زیبا ترین اسمهای ایران متعلق به کرد هاست. اسمه خواهزاده من که دخترهم هست وخودم براش انتخاب کردم . هاوژین هست.

پاسخ به این نظر
فواد 20 ژوئن 2013 at 01:04

ی دوستی داشتم تونقده که اسمش شیرین بودالان اسمش ودیدم اینجااگه خودشی بگوخیلی وقته ازت خبری ندارم.فواد

پاسخ به این نظر
ظاهرباقری 18 ژوئن 2013 at 19:34

سلام اسمهای کردی خیلی قشنگ هستند.من ازاسم دلنیا و روناک خوشم میاد.

پاسخ به این نظر
تانیا 18 ژوئن 2013 at 17:25

اسم کوردی عالیه.خیلی خوشم هات.

پاسخ به این نظر
star 18 ژوئن 2013 at 00:48

سلام خیلی خوب بودن…ممنون
هیلا هم اسم دختره به معنی پرنده شکاری

پاسخ به این نظر
شيرين از نقده 16 ژوئن 2013 at 20:21

سلام اسماتون خيلي قشنگه دستتون درد نكنه منم از ساريژ خوشم مياد

پاسخ به این نظر
فاطمه 14 ژوئن 2013 at 16:10

خیییییییییییییییلی با حال بود.
حتما جمع آوری اش سخت بوده.
اگه افتخار بدی و به وبم سر بزنی ممنون می شم.

پاسخ به این نظر
فاطمه 16 ژوئن 2013 at 12:14

مرسی اومدی تو وبم.
واقعا که!!!!!!!!!!!!
منتظرت بودم.

پاسخ به این نظر
سمیرا 11 ژوئن 2013 at 13:55

سه لام چونن به ریزینه امیش مهابادیم هه رأوه ی که نیوه کان کوردین خوشن دناقدیمین.أوش چندنیوی دی…
شه پول..موج
اسرین…اشک
کوین…برفی که برقله ی کوه می نشیند.
سبر
سدری
بیگرد
ژاکاو
هه وار
ریبوار
هژیر

پاسخ به این نظر
سعدون 08 ژوئن 2013 at 16:29

ممنون اسمهای قشنگی که گذاشتید راستی اسم سولین هم یادتون رفته اسم کوهستان در کردستانه

پاسخ به این نظر
طاهر 05 ژوئن 2013 at 02:44

دستت خوش بیت زور ناوی خوش بون

پاسخ به این نظر
کژال 04 ژوئن 2013 at 17:59

سلام اسم من پوریاست.از اسم های دخترانه ایی که گذاشتین خوشم اومد…از اسم (گونا=تاوان)هم خیلی خوشم اومد .این اسم رو هم به لیست اسم های .خترانه تون اضاف کنید.مرسی

پاسخ به این نظر
باران 03 ژوئن 2013 at 14:31

دست خوش به…
من کوردی کرماشانم.اسمیله قشنگی بوه
و اسم اوین خیلی خوشم هات
معنی شم خاصه”عشق”
زورسپاس

پاسخ به این نظر
نسرین 03 ژوئن 2013 at 12:37

ممنون , ولی اسم ها خ تکراری هسن.

پاسخ به این نظر
اسرین واحدی 26 می 2013 at 11:59

دستا وش بو

پاسخ به این نظر
حامد 24 می 2013 at 19:51

سلام معنی فارسی اسم کردی سایدا رو میخوام ممنون

پاسخ به این نظر
زهرا 22 می 2013 at 13:54

سلام به همه ی دوستای خوبم من توی ی موسسه کار میکنم واسه بچه های 3 تا 6 سال امروز ی مراجعه کننده اومده بود اسم دختره مشکات بود واسم خیلی جالب بود معنیه اسمشم جام نور بود اگه میشه لطفا بگید این اسم کجاییه؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
طاهری 02 جولای 2013 at 08:24

مشکات واژه عربی است. و این اسم را هم ایرانیا استفاده می کنند هم غیر ایرانیا….
مشکات : (عربی) ۱- از واژه‌های قرآنی؛ ۲- (در قدیم) چراغدان؛ ۳- ظرف بلورین که در آن چراغ می‌افروختند و نور از آن به هر سو منعکس می شد و فضای زیادی را روشن می‌کرد؛ ۴- (در عرفان) مراد از مشکات نفس است در مرتبه‌ی بالملکه و یا عقل بالمستفاد.

پاسخ به این نظر
هوزانا 19 می 2013 at 22:26

salam man ye dokhtari kord hastam be esme hozana 30 sal sen daram bavojude inke esmam hozanast. in esmo tu namhaye kordi nemibinam. chon hozan baraye pesar hast ama hozana chera nist ke baraye dokhtare misheee komakam konid.

پاسخ به این نظر
محبوبه 16 می 2013 at 23:33

منم کردم.از کامیاران.بیشترین اسمای طرفه ما واسه دختر روژینه

پاسخ به این نظر
آمینه 16 می 2013 at 22:55

سلام .خیلی ممنون عالی بود.اسم شوشه هم هست به معنای پاک

پاسخ به این نظر
علي كرمي 11 می 2013 at 14:32

درود
سايت بسيار مفيدي است …
من تازه ازدواج كردم و آرزو دارم يه پسر و يه دختر داشته باشم و اسماشون بذارم … كيا و كياناز

پاسخ به این نظر
لیلی 09 می 2013 at 23:19

من آذری ام،اسمها رو نمیدونم نظر بده ولی سنندجی ها با معرفت اند

پاسخ به این نظر
مهسا 08 می 2013 at 20:19

سلام دوستان . اسم خواهر زاده من رانیا است . رانیا یکی از شهر های عراق است.لطفا اسمی هم وزن برای پسر پیدا کنید . ممنون میشم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 09 می 2013 at 08:45

با سلام، من اسم رادین به معنی بخشنده، جوانمرد را به شما پیشنهاد می کنم.

پاسخ به این نظر
گشین 01 جولای 2013 at 13:57

رامان قشنگه

پاسخ به این نظر
روژین 04 می 2013 at 12:39

کردا هم خودشون گلن هم اسماشون قشنگه.باعث افتخارمه که کردم

پاسخ به این نظر
فرناز 02 می 2013 at 15:06

سلام قرار بود وقتي بچه بودم اسممو فرميسك بذارن اما خب نشد و فرناز گذاشتن

پاسخ به این نظر
پسر كرد 27 آوریل 2013 at 14:08

با سلام چند تا اسم دختر كردي ميخواستم لطفا جديد باشه

پاسخ به این نظر
هیوا 29 آوریل 2013 at 00:59

سلام به تمامی دوستان.
من خودم خیلی یه کلمه رو دوست دارم. فکر کنم بیشتر به دختر میاد تا پسر.

هناس به معنای نفس . ه رو با همراه با صدای اِ تلفظ میکنن .

خیلی قشنگه.

پاسخ به این نظر
صلاح 23 آوریل 2013 at 14:59

اسمهای کردی خیلی قشنگن ممنونتم

پاسخ به این نظر
الی 22 آوریل 2013 at 01:11

من کرد نیستم ولی سرباز که بودم کردستان یه دوست دخترداشتم اسمش کژال بود واقعا عاشق اسمش بودم تا خودش مرسی دوستان دوستتون دارن نامبر 1

پاسخ به این نظر
بزرگمهر 06 آوریل 2013 at 13:58

سلام اگه کسی میتونه بهم کمک کنه ممنون میشم چطور هیوا هم اسم پسره هم اسمه دختر ؟چون قبلا یه دوست پسر داشتم که هیوا بود الان یه همکار دارم خانمه اونم اسمش هیواست یکم گیج شدم ممنون میشی یه نفر بهم کمک کنه ایمیلم b2.sadeghy@yahoo.com ممنون میشم

پاسخ به این نظر
ناشناس 10 آوریل 2013 at 18:06

با سلام
عزیزم حق داری ولی در برخی از مناطق کردنشین اسم پسره و در برخی دیگه اسم دختر!
البته این قضیه برا خیلی از اسم ها هستش

پاسخ به این نظر
هیوا 29 آوریل 2013 at 00:55

سلام.
من خودم کورد هستم. دوست عزیز درست گفتن .
من خودم فکر میکنم که در زمانهای قدیم تو بعضی مناطق کردنشین داشتن دختر رو ارزو داشتن و تو برخی مناطق دیگر داشتن پسر، برای همین هیوا که به معنای بسیار زیبای امید است هم اسم پسر است هم دختر. البته این حرفم سند نداره.
زور سپاس.
هیوا

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 07 می 2013 at 13:17

در زمانهای مختلف بین قومیت های مختلف مثل ارامنه و برخی دیگر از قوم ها این مورد وجود دارد. برخی نام های دیگر هم هستند که هم برای دختر و هم برای پسر استفاده می شود، مثل شروین و …

پاسخ به این نظر
بزرگمهر 06 آوریل 2013 at 13:53

عالی وجالب بود مرسی

پاسخ به این نظر
شایان 30 مارس 2013 at 14:40

عالی بود

پاسخ به این نظر
شهير 26 مارس 2013 at 21:18

خدايش خسته نباشيد.

پاسخ به این نظر
alex 11 مارس 2013 at 18:45

kheili khoob mamoon

پاسخ به این نظر
مسعود 11 مارس 2013 at 10:26

مرسی خیلی عالی بود دمتون گرم .کلا کردها خیلی ماهن وافتخار میکنم که کردم

پاسخ به این نظر
اسماعیل 06 مارس 2013 at 21:15

نیوه کانتان زور جوانن ده ستو خوش بی

پاسخ به این نظر
یزدان 03 مارس 2013 at 19:53

راستی دوستان اسم ( هانا )چطوره میخوام اسم دخترمو هانا بذارم.اگه اسم قشنگتری هست لطها بگین ولی اسم کردی باشه.مرسی

پاسخ به این نظر
شناسا 07 مارس 2013 at 05:00

هانا تلفظ عبری / انگلیسی حنا است.
و نشان دهنده یهودی بودن طرف و یا خانواده اوست. مخصوصا در بیرون ایران.

پاسخ به این نظر
حسین 02 مارس 2013 at 21:08

‘گلاویژ در کردی مردادماه نیز می باشد.

پاسخ به این نظر
سولین 01 مارس 2013 at 11:43

سولین یعنی چی؟

پاسخ به این نظر
پریسا از مهاباد 06 آوریل 2013 at 01:47

سولین یعنی غنچه گل

پاسخ به این نظر
مينا 28 فوریه 2013 at 03:39

اسم گيوا بسيار زيبا هستش، ولي خانواده شوهر من كرد هستند(سردشت) و اين اسم را نشنيده بودن، ميشه لطفا اگه اطلاعاتي در مورد اين اسم دارين بگين، در ضمن فقط در سايت شما اين اسم رو ديدم…

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 28 فوریه 2013 at 17:49

تلفظ: گيوا /givā/ (نام زن)
توضيحات: (كردي) (گيو = جذاب و گيرا + ا (پسوند نسبت ساز))، به معني گيرا، ←‏ گيرا.

بله این اسم کردیه ، اما نمی دونیم برای کدوم قسمت کردستان هستش، و اینها تنها اطلاعاتی بود که ازش داشتیم. پیروز باشید

پاسخ به این نظر
ناشناس 09 فوریه 2013 at 14:22

روزخوش اسم (که ویار )روننوشتین

پاسخ به این نظر
یزدان 01 فوریه 2013 at 19:17

سلام دوستان خوب هستین من دنبال یک اسم قشنگ دخترانه کردی میگردم آخه به سلامتی چند ماه دیگه بابا میشم خوشحال میشم چند تا به من معرفی کنین.ضمنا به فامیلی هاشمی هم بخوره.ممنون از همتون

پاسخ به این نظر
پریا 03 فوریه 2013 at 13:51

هرو (Hero)و ههوری(Hawri)

پاسخ به این نظر
هلما 31 ژانویه 2013 at 10:50

خوب بود

پاسخ به این نظر
پریا 29 ژانویه 2013 at 14:54

اگه تحقیق کنین متوجه میشین که پریسا هم کردیه.
اسم سولین هم یه اسم دخترانه ی کردیه.

پاسخ به این نظر
کیمیا 29 ژانویه 2013 at 15:12

سولین یعنی چی؟

پاسخ به این نظر
ساروین 27 آوریل 2013 at 13:40

نهال

پاسخ به این نظر
ساروین 27 آوریل 2013 at 13:41

نهال

پاسخ به این نظر
ايران دخت 26 ژانویه 2013 at 21:07

سلام اينجاMis(مسجدسليمان)پيش اولين چاه نفت خاورميانه$$$$$$$$$$$$I LOVE YOu asemooni°*

پاسخ به این نظر
سارا 24 ژانویه 2013 at 23:10

ناوی سارا یش کوردیه به معنی پاک وصاف.ناوی که ژه که له سلیمانیه عراق

پاسخ به این نظر
هیمو 17 ژانویه 2013 at 16:12

اسم دختر به معنی پاکدامن

پاسخ به این نظر
غزل 15 ژانویه 2013 at 20:13

آرش ، رامیار

پاسخ به این نظر
ناشناس 13 ژانویه 2013 at 15:37

زانیار

پاسخ به این نظر
رویسا بختیاری 09 ژانویه 2013 at 01:43

.esme man reveaisast be maniye cheshmeye abe shirin. salam

پاسخ به این نظر
رویسا بختیاری 09 ژانویه 2013 at 01:30

دالی.اسم من رویساست که یه اسمه کردیه.به معنیه چشمه ی آب شیرن ،روان وگوارا.

پاسخ به این نظر
ئارین 04 ژانویه 2013 at 03:58

ئارین ,اسم پسرانه کردیه و به معنی مثل آتش است.

پاسخ به این نظر
مهری 31 دسامبر 2012 at 14:32

باسلام.اسم کاژین هم یه اسم کردی هستش.

پاسخ به این نظر
مهری 31 دسامبر 2012 at 14:27

عالی بود مرسی

پاسخ به این نظر
ریحانه 26 دسامبر 2012 at 00:58

مرسی عالی بود

پاسخ به این نظر
درساازسنندج 22 دسامبر 2012 at 23:13

میدونم کردی یانه اماکردی |||پاس بداریم عالی بود سپاس

پاسخ به این نظر
تاتلی 21 دسامبر 2012 at 22:46

من ترک زبان هستم و خوندن زبان شما برام سخته ولی از اسامی کردی خوشم میاد
ممنون میشم که علامت ها رو بذارین تا راحت تر تلفظشون کنیم
عالی بود

پاسخ به این نظر
Ehsan 18 ژانویه 2013 at 12:36

salam mende Turkum.

پاسخ به این نظر
کاوه 21 دسامبر 2012 at 20:10

آیا وبلاگ یا سایتی هست که به آموزش زبان زیبای کردیبپردازه اگه هست منو باخبر کنید ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 05 ژانویه 2013 at 17:32

سعی میکینم در سایت چنین بخشی رو قرار بدیم

پاسخ به این نظر
کاوه 21 دسامبر 2012 at 20:08

سلام خواهش می کنم دیگه نام های دخترانه کردی برایم نفرستین
اگه ممکنه چندتا شعر کردی سنتی وعالی به جایش بفرستین ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 05 ژانویه 2013 at 17:32

بخش اشعار به زبانهای مختلف در حال راه اندازی می باشد، متشکریم

پاسخ به این نظر
هورين 19 دسامبر 2012 at 15:07

اسمهاي كردي بهترينن

پاسخ به این نظر
Ehsan 18 ژانویه 2013 at 12:38

اسم تركي براي دخترها خيلي خوبند اما براي پسرها نه رياد اما براي پسرها نام هاي قهرماني خوبند كه ما ترك ها هم كم نداريم.

پاسخ به این نظر
سنور 10 دسامبر 2012 at 12:45

ین اسماقدیمین.اسمای جدید کردی خیلی قشنگن لطفا اوناروبذارین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 10 دسامبر 2012 at 18:43

صفحه به روز شد و تمامی اسم ها قرار گرفتند، ممنون از شما

پاسخ به این نظر
پژمان 03 دسامبر 2012 at 10:49

اسم کارین دخترانست یا کارن یا کارل
چند اسم کردی میگم به لیستت اضافه کن
لوتوس – آتوسا – پرسیاتیس – آتساتژا – تیام – سمانه
ممنون فقط اگه امکان داره تعداد اسمهارو بیشتر کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 03 دسامبر 2012 at 11:36

هر 3 اسم دخترانه هستند
به لیست اضافه میشوند

ممنون

پاسخ به این نظر
ناشناس 23 آگوست 2018 at 20:09

کارین دخترانه و کردیه

پاسخ به این نظر
شیوا 24 نوامبر 2012 at 15:16

معنی باژیلان چیه ؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 26 نوامبر 2012 at 12:51

باژیلان: محل وزش باد ، قبیله ایی از کردها که در اطراف خانقین سکونت دارند

پاسخ به این نظر
شیوا 24 نوامبر 2012 at 15:10

خوب بود لطفا اسمهای جدیدتری رو تو سایت بذارید

پاسخ به این نظر
roya 08 نوامبر 2012 at 21:43

عالی بود خیلی قشنگن

پاسخ به این نظر
rima 08 نوامبر 2012 at 21:41

vayyyyy kheyli alli bod cheqd esmaie kordi nazan zwnde bad kord mrc vaqean mmnon

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 09 نوامبر 2012 at 17:29

ممنون از شما

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 09 نوامبر 2012 at 17:29

ما نیز از شما ممنونیم

پاسخ به این نظر
لیلی 27 اکتبر 2012 at 10:18

جالب بودن چون خودم کرد هستم خوشم اومد ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 27 اکتبر 2012 at 17:51

تشکر از شما

پاسخ به این نظر
نسرین 24 اکتبر 2012 at 09:35

کژین ولی معنیشو نمیدونم!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 24 اکتبر 2012 at 16:22

کژین : جامه ای که درون آن را با ابریشم می انباشتند و روز جنگ می پوشیدند

پاسخ به این نظر
فاطمه 30 سپتامبر 2012 at 19:39

به نظر شما اسم مهنا قشنگتره یا پریا
خواهش می کنم نظر بدید؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 30 سپتامبر 2012 at 21:41

مهنا یه اسم عربی هست
پریا اسم اصیل ایرانی

در نتیجه پریا (:

پاسخ به این نظر
mmssh 22 نوامبر 2012 at 13:32

نام مهناقشنگ تره چون پریاتکراری شده

پاسخ به این نظر
مهکامه 02 ژانویه 2013 at 11:58

مهنام عربی نیــــــست 😐

پاسخ به این نظر
وحید 28 فوریه 2013 at 00:33

عالی بودن من یه دوس دختر کرد دارم وحید از تبریز

پاسخ به این نظر
کاوه 10 سپتامبر 2012 at 21:54

لغت فارن اسم دختر آیا کردی است؟شما معنی وریشه اش را نمی دانید ممنون از راهنمایی شما.اگر به آدرسم ایمیل کنید

پاسخ به این نظر
admin 11 سپتامبر 2012 at 15:55

مطمئن نیستیم، این مورد رو بهتره از بومی های عزیز کرد زبان سوال بفرمایید

پاسخ به این نظر
هیوا 29 آوریل 2013 at 01:08

سلام دوست عزیز.
فارناس نام یکی از درباریان وفادار به کوروش بوده که مرد بوده است. فکر کنم فارن هم بعدها از این نام گرفته شذه است.

پاسخ به این نظر
nasim 20 آگوست 2012 at 15:08

belhane bud

پاسخ به این نظر
نسيم 20 آگوست 2012 at 15:07

kheili mozakhraf bud va tekrari

پاسخ به این نظر
admin 20 آگوست 2012 at 15:35

سپاس، خوشحال میشیم اگه شما اسم های جدیدتری رو برامون ارسال کنید، که در سایت قرار بدیم

پاسخ به این نظر
فرهاد 05 نوامبر 2012 at 23:30

نام گلاره اززیباترین نامهای کردی درلیست شمانبود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 06 نوامبر 2012 at 12:52

ممنون از شما، لیست نام ها آپدیت شد

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟