از بین رفتن سلول های مغز با عادت های بد

عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند : BRAIN DAMAGING HABITS

 

1- نخوردن صبحانه : No Breakfast 

People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration

 

2-پرخوری :  Overeating

 It causes harde ning of the brain arteries, leading to a decrease in mental power

 

3- سیگار کشیدن : Smoking 

It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease

 

4- خوردن قند و شکر زیاد : High Sugar consumption

Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development

 

5- آلودگی هوا : Air Pollution 

The brain is the largest oxygen consumer in our 20 body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency

 

6- کم خوابی : Sleep Deprivation 

Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells

 

7- خوابیدن در حالتی که روی سر پوشیده باشد : Head covered while sleeping 

(مانند کشیدن پتو روی سر یا صورت) که باعث افزایش کربن و کمبود اکسیژن برای تنفس میشود Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects

 

8- کار کشیدن از مغز در دوره بیماری :  Working your brain during illness 

Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain

 

9- کمبود فکرهای سازنده در مورد آینده : Lacking in stimulating thoughts 

Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage

 

10- کم حرفی یا سکوت دایمی : Talking Rarely 

صحبت کردن از روی مطالعه (و نه پرحرفی های بیهوده) ،انتقال خرد و دانش و آگاهی به دیگران باعث افزایش کارایی مغز میشود.

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
    05 اردیبهشت 1393

    همینطوره ، سپاس

نظر خودتان را ارسال کنید