تاریخ روز عشق 97 و 2019

sepandarmazgan

 

با پورتال آسمونی همراه باشید

سپنتا نه ولنتاین! (تاسف بار است که فکر کنیم مرغ همسایه غاز است!) کی میگه این مطلبی که می خوام بگم ربطی به یادگیری زبان ندارد؟ برای یادگیری هر زبانی اول باید با آداب و فرهنگ آن زبان آشنا شد و این خیلی تاسف بار است که با آداب و فرهنگ بیگانه بیش تر از فرهنگ خود آشنا باشیم. تاسف بار است که فکر کنیم مرغ همسایه غاز است.

برای اینکه ملتی در تفکر عقیم شود، باید هویت فرهنگی تاریخی را از او گرفت. فرهنگ مهم ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی یا نابودی ملت ها است. هویت هر ملتی در تاریخ آن ملت نهاده شده است. اقوامی که در تاریخ از جایگاه شامخی برخوردارند، کسانی هستند که توانسته اند به شیوه مؤثرتری خود، فرهنگ و اسطوره های باستانی خود را معرفی کنند و حیات خود را تا ارتفاع یک افسانه بالا برند. آنچه برای معاصرین و آیندگان حائز اهمیت است، عدد افراد یک ملت و تعداد سربازانی که در جنگ کشته شده اند نیست؛ بلکه ارزشی است که آن ملت در زرادخانه فرهنگی بشریت دارد.

در گاه‌شماری‌های مختلف ایرانی، علاوه بر این که ماه‌ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند.

به‌عنوان مثال روز اول هر ماه «روز اورمزد»، روز دوم هر ماه، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه، اردیبهشت یعنی «بهترین راستی و پاکی» که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی آرمانی» که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه، «سپندارمذ» بوده‌است.

سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به‌عنوان نماد مهر مادری و باروری می‌پنداشتند.

در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می‌شده‌است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی ترتیب می‌دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلاً شانزدهمین روز هر ماه، «مهر» نام داشت و که در ماه مهر، «مهرگان» لقب می‌گرفت و می‌بینیم که چگونه هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خود برای مردم شادی می‌آفرید.

روز آبان در ماه آبان جشن «آبانگان» است یعنی جشن ستایش آب و روز آذر در ماه آذر جشن «آذرگان» است یعنی جشن ستایش آتش و همین طور روز پنجم ماه دوازدهم (اسفند)، «سپندارمذ» یا «اسفندار مذ» نام داشت که جشنی با همین عنوان می‌گرفتند. «سپندارمذگان» روز زن و زمین است.

روز پنجم اسفند در همه گاه‌شماری‌های ایرانی به عنوان روز جشن اسپندارمذگان شناخته می‌شود.

روز 29 بهمن روز سپندارمذگان (روز عشق ایرانی) می باشد.

آیین‌های سپندارمذ

در این روز مردان به همسران خودهدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنها اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند.

این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید. این جشن هیچ ارتباطی به ولنتاین ندارد.

شاید هنوز دیر نشده باشد که روز عشق را از 25 بهمن (Valentine) به 29 بهمن (سپندارمذگان ایرانیان باستان) منتقل کنیم.

ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است، به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می گذرانده اند. این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خوی، فلسفه حیات و در کل جهان بینی ایرانیان باستان است. از آنجایی که ما با فرهنگ باستانی خود ناآشناییم، شکوه و زیبایی این فرهنگ با ما بیگانه شده است.

چند سالی ست حوالی 25 بهمن ماه (14 فوریه) که می شود هیاهو و هیجان را در خیابان ها می بینیم. مغازه های اجناس کادوئی لوکس و فانتزی غلغله می شود. همه جا اسم Valentine به گوش می خورد. از هر بچه مدرسه ای که در مورد والنتاین سوال کنی می داند که “در قرن سوم میلادی که مطابق می شود با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران، در روم باستان فرمانروایی بوده است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته است از جمله اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری روم قدغن می کند. کلودیوس به قدری بی رحم و فرمانش به اندازه ای قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت. اما کشیشی به نام والنتیوس (والنتاین)،مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد. کلودیوس دوم از این جریان خبردار می شود و دستور می دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق، با قلبی عاشق اعدام می شود… بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می دانند و از آن زمان نهاد و سمبلی می شود برای عشق!”

اما کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد!، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده است!

جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی دقیقا مصادف است با 29 بهمن، یعنی تنها 4 روز پس از والنتاین فرنگی! این روز “سپندار مذگان” یا “اسفندار مذگان” نام داشته است. فلسفه بزرگداشتن این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می کردند و علاوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. بعنوان مثال روز اول “روز اهورا مزدا”، روز دوم، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم اردیبهشت یعنی “بهترین راستی و پاکی” که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهریور یعنی “شاهی و فرمانروایی آرمانی” که خاص خداوند است و روز پنجم “سپندار مذ” بوده است. سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندار مذگان را بعنوان نماد عشق می پنداشتند. در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می شده است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می شد، جشنی ترتیب می دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلا شانزدهمین روز هر ماه مهر نام داشت و که در ماه مهر، “مهرگان” لقب می گرفت. همین طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین عنوان می گرفتند. سپندار مذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می کردند. در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می کردند.

sepandarmazgan3

سپندارمذ چه روزی است

بله در گاه‌ شماری‌ های مختلف ایرانی، علاوه بر این که ماه‌ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند.

به‌عنوان مثال روز اول هر ماه «روز اورمزد»، روز دوم هر ماه، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه، اردیبهشت یعنی «بهترین راستی و پاکی» که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی آرمانی» که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه، «سپندارمذ» بوده‌است.

سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به‌عنوان نماد مهر مادری و باروری می‌پنداشتند.

در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می‌شده‌است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی ترتیب می‌دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلاً شانزدهمین روز هر ماه، «مهر» نام داشت و که در ماه مهر، «مهرگان» لقب می‌گرفت و می‌بینیم که چگونه هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خود برای مردم شادی می‌آفرید.

روز آبان در ماه آبان جشن «آبانگان» است یعنی جشن ستایش آب و روز آذر در ماه آذر جشن «آذرگان» است یعنی جشن ستایش آتش و همین طور روز پنجم ماه دوازدهم (اسفند)، «سپندارمذ» یا «اسفندار مذ» نام داشت که جشنی با همین عنوان می‌گرفتند. «سپندارمذگان» روز زن و زمین است.

روز پنجم اسفند در همه گاه‌شماری‌های ایرانی به عنوان روز جشن اسپندارمذگان شناخته می‌شود.

روز 29 بهمن روز سپندارمذگان (روز عشق ایرانی) می باشد.

آیین‌های سپندارمذ

در این روز مردان به همسران خودهدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنها اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند.

این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید. این جشن هیچ ارتباطی به ولنتاین ندارد.

شاید هنوز دیر نشده باشد که روز عشق را از 25 بهمن (Valentine) به 29 بهمن (سپندار مذگان ایرانیان باستان) منتقل کنیم.

بیایید از همین حالا برای معرفی این روز به دوستان و آشنایان تلاش کنیم. بیایید در وبلاگ ها و سایتهایمان در موردش توضیح دهیم، امسال «سپندارمذگان» یا «اسفندارمذگان» را جشن بگیریم، شاد باشیم و به تاریخ و فرهنگ کشورمان افتخار کنیم.

روز عشق 1397 – روز ولنتاین 2019 – روز سپندارمذگان 97

روز عشق یا روز عشاق در فرهنگ مسیحی سده‌های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است که به صورت سالانه برگزار می‌شود. آسمونی در این بخش در مورد تاریخ روز عشق 97 و 2019 صحبت می کند.

تاریخ روز عشق 97 و 2019

روز عشق هر سال در روز ۱۴ فوریه برگزار می‌شود. سابقهٔ تاریخی روز عشق به جشنی که به افتخار یک قدیس در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، بازمی‌گردد. روز عشق برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت می‌باشد. این ابراز عشق معمولاً با فرستادن کارت عشق یا خرید هدایایی مانند گل سرخ انجام می‌شود.

تاریخ کامل و دقیق عشق در دست نیست و آنچه از پیشینه این روز می‌دانیم با افسانه درآمیخته‌است.

امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده‌است که حداقل سه قدیس وجود داشته‌اند که همگی به قتل رسیده‌اند، به همین دلیل چندین افسانه سعی در بازگوئی تاریخچه این آئین دارند.

طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میلادی، در روم باستان در دوران فرمانروایی کلودیوس دوم یک کشیش می‌زیسته‌است. کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو ازدواج را برای مردان جوان امپراتوری روم قدغن می‌کند. این کشیش معتقد بود که این حکم ناعادلانه است؛ لذا مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد. هنگامی که کلودیوس این امر را دریافت، کشیش را به مرگ محکوم کرد.

افسانه دیگر می‌گوید شاید آن کشیش به علت نجات دادن و فراری دادن مسیحیان از آزار و شکنجه رومیان کشته شده باشد.

مطابق یک افسانه، این کشیش خود عاشق دختر زندانبانش شده و نخستین کارت عشق را خود او قبل از مرگش برای آن دختر فرستاد و در آن نوشت «از طرف عشق تو».

پیشینهٔ تاریخی روز عشق

این کشیش احتمالاً زمانی حدود سال ۲۷۰ میلادی به قتل رسیده‌است. در حالی که برخی بر این نظر هستند که روز عشق، سالگرد مرگ یا به خاکسپاری این کشیش است، گروه دیگر معتقدند کلیسای کاتولیک به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده، این تاریخ را برگزیده‌است. تا اواخر قرن پنجم میلادی در امپراتوری روم جشن لوپرکالیا به مناسبت باروری برگزار می‌شد. در سال ۴۹۸ میلادی، پاپ ژلازیوس یکم برگزاری جشن لوپرکالیا را ممنوع کرد. وی روز ۱۴ فوریه را به عنوان روز عشق اعلام کرد، تا با اعمال مشرکانه مقابله کند.

در سده‌های میانه اروپا، بخصوص در انگلستان و فرانسه، این قدیس یکی از محبوب‌ترین قدیسان بوده‌است. بخصوص همزمانی شروع جفت‌گیری پرندگان با روز عشق ، این باور را که روز عشق به واقع، روز عشاق است، تشدید کرد.

قدیمی‌ترین یادبود عشق که امروز در دست می‌باشد، مربوط به چارلز دوک اورلئان است. وی که در پی شکست در نبرد آزینکورت در برج لندن زندانی بود نامه ای را در سال ۱۴۱۵ برای معشوقه‌اش نوشت که اکنون در مجموعه دستنویسهای کتابخانه بریتانیایی نگهداری می‌شود.

شهرهای منسوب به این قدیس

بر اساس باورهای کنونی، بقایای این قدیس که در سده ۱۹ میلادی در قبرستانی باستانی در ایتالیا کشف شد هم‌اکنون در سه شهر رم، دوبلین و گلاسگو نگهداری می‌شود. بخشی از این بقایا پس از انتقال به یک تابوت طلایی توسط پاپ گرِگوری شانزدهم به کلیسای کاتولیک وایت فرایر در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند اهدا شد. بخش دیگری از این بقایا که گفته می‌شود شامل استخوان‌های این قدیس است توسط یک خانواده متمول فرانسوی در سده نوزدهم به کلیسای فرانسیس مقدس در شهر گلاسگو در اسکاتلند منتقل شد. خارج از حلقه‌های مذهبی از مردم عادی کمتر کسی از وجود این بقایا در شهر اطلاع داشت تا اینکه در سال ۱۹۹۹ تصمیم به انتقال این بقایا به کلیسای دیگری به نام The Blessed John Duns Scotus گرفته شد. این اقدام توجه گستردهٔ رسانه‌ها و به طبع آن عموم مردم را به دنبال داشت به‌طوری‌که شهر گلاسگو به خاطر میزبانی این قدیس «شهر عشاق» لقب گرفت و از سال ۲۰۰۲ این شهر در روز عشق میزبان فستیوالی به نام «فستیوال عشق» می‌باشد.

رسوم روز عشق

از هدایای مرسوم در این روز هدایای شکلاتی را می‌توان نام برد.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی دادن شکلات به عنوان هدیه روز عشق از شهرت خاصی برخوردار است. تزئین شکلات و پختن انواع آن نیز از آداب این روز به‌شمار می‌رود.

روز عشق در دیگر فرهنگ‌ها

برخی بر آنند که عشق فراتر از سنتی غربی است که پیش از این در بسیاری کشورهای جهان موجود بوده‌است. در کشور چین، روزی مشابه عشق موجود است که تحت عنوان «شب هفت‌ها» نامیده می‌شود. برابر با افسانه‌ای چینی، پسر گاوچران و دختر بافنده، در هفتمین روز هفتمین ماه از تقویم قمری در آسمان با یکدیگر ملاقات کردند. آخرین «شبِ هفتها» در ۳۰ اوت ۲۰۰۶ بود. روایتی دیگر از این روز با اندکی تفاوت نسبت به چین، در ژاپن نیز موجود است که از آن به عنوان «تاناباتا» یاد می‌گردد و برابر با هفتم ژوئیه تقویم خورشیدی‌ست. در فرهنگ آذربایجان نیز «سونای گئجه سی» یعنی شب سونای را که برابر است با ۳۱ شهریور (آخرین روز تابستان) از طرف آذربایجانی‌ها به عنوان روز عشق گرامی داشته می‌شود، در این شب که خورشید و ماه در زاویه ۱۸۰ درجه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند به سان دو عاشق دیگر روزهای سال را در پی هم می‌روند و بدینسان عشق آنان جاودانه می‌شود. در کشور مصر، روز عشق دیگری موجود است که برابر با ۴ نوامبر هر سال است. در کره جنوبی، در ۱۱ دسامبر هرسال، روزی تحت عنوان «روز پِپِرو» موجود است که در آن زوج‌های جوان هدایایی به یکدیگر تقدیم می‌کنند.

در ایران باستان دو جشن از جهاتی با عشق مشابهت داشته‌است. یکی جشن مهرگان که در شانزدهم آبان ماه برگزار می‌شده و در آن مردم به یکدیگر هدیه می‌داده‌اند و دیگر جشن اسفندگان یا سپندارمذگان بوده که پنجم اسفند برگزار می‌شده و مردان به همسران خود هدیه داده و از آن‌ها تجلیل می‌کرده و بر تخت می‌نشانده‌اند.

انتقادها بر روز عشق

گروهی نیز روز عشق را به علت ترویج مصرف گرایی تقبیح می‌کنند. این افراد جنبشی را به نام ضد عشق گرایی ایجاد کرده و افراد را تشویق به اهدای هدایای ارزان یا رایگان می‌کنند. از دید برخی در ایران نیز عشق مظهر تجمل گرایی و مصرف گرایی شده‌است. به نظر آن‌ها جوانان بیش از آنکه به ابراز محبت بپردازند به ارزش مادی هدایا توجه دارند؛ لذا هدیه بسیار گرانقیمت را مظهر علاقه می‌پندارند.

روز عشق در کشورهای اسلامی

برخی از علمای مسلمان بخصوص از اهل سنت از آن رو که این یک رسم رومی و مسیحی است بزرگداشت آن را بدعت شمرده و حرام دانسته‌اند.

روز عشق در ایران

در ایران از سال ۱۳۸۹ تولید انواع پوستر، بروشور، جعبه و کارت‌های تبلیغاتی با نمادهای قلب، نیم قلب، گل رز قرمز و هر گونه فعالیتی مبنی بر اطلاع‌رسانی در این روز ممنوع است و از سوی مراجع قانونی با واحدهای متخلف برخورد قانونی می‌شود. گروهی دیگر به جای آن جشن اسفندگان را که برگرفته از آیین‌های ایرانی است و در روز پنجم اسفند (اسفندروز از اسفندماه) برگزار می‌شود، را به جای روز عشق پیشنهاد می‌کنند. . اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی جشن مهرگان را روز عشق حقیقی و واقعی در فرهنگ ایرانی می‌داند و به نظر وی مردم باید به جای عشق این روز را زنده کنند. با این وجود این روز در میان بسیاری از جوانان ایرانی محبوب است و آن را گرامی می‌دارند.

روز عشق در عربستان سعودی

در عربستان سعودی فروش محصولات مربوط به روز عشق مانند گل رز در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ ممنوع شد و پلیس مذهبی این کشور از مغازه داران خواست تا چنین چیزهایی را به فروش نرسانند.

روز عشق در مالزی

در مالزی برخی مقامات حکومتی و مذهبی به‌دلیل آنچه که «نامتناسب بودن» این جشن با فرهنگ مسلمانان آن کشور می‌دانند، با به‌راه‌اندازی کمپین ضد عشق ، تلاش کرده‌اند مردم را از برگزاری مراسم روز عشق نهی کنند. در چند ایالت مالزی، مقامات در صدد وضع قوانینی هستند که مانع از برقراری رابطهٔ جنسی ـ پیش از ازدواج ـ میان دخترها و پسرهای مجرد در هتل‌ها شوند. اما همهٔ مردم آن کشور با مواضع ضد عشق حاکمان آن کشور موافق نیستند و برخی برگزاری این جشن را بی‌ضرر می‌دانند.

روز عشق در پاکستان

مقامات حکومتی و قضایی کشور پاکستان روز عشق را فرهنگی، غربی دانسته، آن را مغایر با آداب و فرهنگ پاکستان خواندند و برگزاری هرگونه مراسم و گرامیداشت این روز را ممنوع اعلام کردند.

 

 •  همچنین ببینید :

سپندارمذگان 29 بهمن یا 5 اسفند

روز سپندارمذگان

ولنتاین یا سپندارمذ

پیامک سپندارمذ

تاریخچه روز سپندارمذ

لحظه تحویل سال

0/5 ( 0 نظر )


منبع : سالنامه آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: سیما
  26 بهمن 1396

  روز ولنتاین به احترام یه ادم بزرگمنشه،دنیا دهکده جهانیه .من بشخصه همه جشنا رو جشن میگیرم مال هزجاهست دمشون گرم.شمام سپندارمذگان رو جشن بگیرید ولنتاینو نگیرید،فرهنگی که هنوز من من میکنه باس گذاشت در کوزه

 2. نویسنده دیدگاه: شیما
  26 بهمن 1396

  من آریایی هستم وپنج اسفند را ب عنوان روز عشق ب عشقم تبریک میگم

 3. نویسنده دیدگاه: ایرانی
  27 بهمن 1395

  به نظر من هر کی زرتشتی به نقویم خودش انجام بده ولی ایرانی باید 5 اسفند و قبول کن به عنوان این روز تازه مذهب چه ربطی به گاهشمار داره اگه این جوری باشه که ما هم باید مثل اعراب به تاریخ مذهبی عید بگیریم و کلا شمسی و بزاریم کنار چون مسلمانیم میشه مگه داریم

 4. نویسنده دیدگاه: دانش
  22 بهمن 1394

  گاه‌شمار ایران بارها دگرگون شده است.
  در روزگاری آغاز سال نو آغاز مهر بود و پنجه در نیمه‌ی سال و در زمانی در پایان سال.
  (ماه ها سی روز بودند و ۵ روز افزون را کنار هم با نام پنجه می‌گرفتند)
  در روزگاری کبیسه گیری هر ‍۱۲۰ سال با افزودن یک ماه انجام می‌شد (ماه سیزدهم سال) و کل یک ماه را جشن می‌گرفتند (دعای ۱۲۰ ساله بشی هم آرزویی بود برای شرکت در این جشن یک ماهه)
  ولی همیشه پنجمین روز از ماه اسفند، اسفندگان بوده است (سپندارمذ) در هر گاه‌شماری که رسمی می‌گشت.
  و اگر قرار باشد با گاه‌شمارهای کهنه، این روز را پیدا کنیم روزهای زیادی برابر با ۵ اسفند می‌شود.
  اصلا چه لزومی دارد بدنبال ۵ اسفند در گاه‌شمارهای قدیمی بگردیم. آن هم امروزه که دقیقترین گاه‌شمار را در جهان داریم. چه لزومی دارد یا گاه‌شمار زرتشتیان این روز را جشن بگیرم. جشن‌هایمان میهنی هستند و تعلق به هیچ مذهبی ندارند.
  تنها در گاه‌شمار دقیق امروزی است که همه‌ی جشن‌ها جای درست خود هستند برای نمونه می‌توان دید که تنها در گاه‌شمار امروزی است که یلدا درست در شب یک دی است و ۱ دی دقیقا روز نخست زمستان است. (ویژه‌گی‌ای که در گاهشمار زرتشتیان نیست)
  در تمام طول تاریخ ایران‌زمین پنجمین روز ماه با نام سپند (اسفند) نامیده می‌شده و روز سپند از ماه سپند (۵ اسفند) به بهانه‌ی برابری نام روز با ماه جشن گرفته می‌شده است. جشنی با نام سپندارمذ برای بزرگداشت زن و مهرورزی و زمین (زمین مادر هستی است)
  با همه‌ این‌ها، ما با مهرورزی به همه‌‌ی مردم ایران، چه آنان که با گاهشمار رسمی و میهنی روزها را می‌شمارند و چه زرتشتیان گرامی که گاهشمار خود را دارند و چه برای همراهی با کسانی که دوست دارند روز جهانی عشق را جشن بگیرند، نه یک روز بلکه ده روز را جشن می‌گیرم (به رسم نیاکانمان که همواره و با بهانه‌های گوناگون چون آغاز یهار، برابری نام روزها با ماه، آغاز زمستان، گذشتن ده روز از زمستان و … جشن می‌گرفتند تا شادی را در دل همه‌ی مردمان زنده نگه‌دارند)
  تا هم ولنتاین را پاس داشته باشیم، هم باور زرتشتیان را (۲۹ بهمن) و هم ۵ اسفند (سپندارمذ) را.
  باشد که در این ده روز دل همه‌ی مردمان خوش و خرم باشد، بویژه عاشقان.
  شاد و تندرست و پاینده باشید.

  • نویسنده دیدگاه: بهنوش
   25 بهمن 1395

   سلام با نظرات شما موافقم ولی یک سوال مطرح میشه که در کلمات فارسی حروفی مانند ذال و عین وجود نداره و هر چه در زبان ما ازین قسم آمده ریشه عربی دارند پس چگونه است که قبل از ورود اسلام به ایران و تغییر الفبای ما به عربی، سپندارمذگان خوانده میشود؟ ممنون میشم اگر در این زمینه اطلاعی دارید.

 5. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 بهمن 1393

  روز سپندارمذگان ۵ اسفند ماه میشه و در تقویم باستانی هم پنجم هر ماه به عنوان سپندارمذ نام گرفته. به نظر من اینکه چون ماه های اول سال ۳۱ روزه شده ۵ اسفند را باید ۶ روز به عقب برد فلسفه ی این تاریخ و فرهنگ رو کامل عوض میکنه و زیر سوال میبره که خیلی جاها هم این کار رو اشتباه اعلام کردن. ما خودمونم با این کارایی که بدون اطلاع انجام میدیم تاریخ خودمون رو داریم از بین میبریم. خیلی افراد هستند که ۲۹ اسفند رو به عنوان سپندارمذگان میشناسند اما نمیدونن اصل این روز مربوط به کی هست و چرا؟؟!

 6. نویسنده دیدگاه: عشق
  30 بهمن 1393

  لایک

 7. نویسنده دیدگاه: ش
  30 بهمن 1393

  بهتر این روز بیشتر اطلاع رسانی بشه تا مرغ همسایه غاز نباشه

 8. نویسنده دیدگاه: mobi
  30 بهمن 1393

  Very good

 9. نویسنده دیدگاه: محمد
  30 بهمن 1393

  دوست عزیز روز سپندارمذگان ۵اسفنده

 10. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 بهمن 1393

  عاشقان ،روزتان مبارک

 11. نویسنده دیدگاه: کوروش
  29 بهمن 1393

  برو بچ که ایرانی هستن و به اصول ایرانی احترام میزارن دم همتون گرم
  به سلامتی هرکسی که ئوست دار عقاید ایرانی هستش

 12. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 بهمن 1393

  من روز عشق بدنیا اومدم و همین روز یعنی سپندارمذگان رو بهمه تبریک میگم

 13. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 بهمن 1393

  سپندار به معنی اسفند نیست اون جشن نوسره است که 5 اسفند برگزار میشده

 14. نویسنده دیدگاه: شیرین
  29 بهمن 1393

  سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندار مذگان را نماد عشق می‌پنداشتند. در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می‌شده است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی ترتیب می‌دادند متناسب با نام آن روز و ماه. بنابراین روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین عنوان می‌گرفتند.
  جشن اسفندگان که در تاریخ از آن به عنوان جشن «اسفندار» یا «سپندار مزد» از آن یاد می شود در ایران باستان و در روز اسفند از ماه اسفند که مصادف با 29 بهمن ماه امروز است برگزار می شده و نام باستانی آن «سپنتا آرمیئتی» بوده است آرمیتا که معنی آن آرامش افزاینده است نشان از دانش، دلدادگی و ایمان بوده و در اسطوره های مردمی به عنوان فرشته «امشاسپند» یعنی نگهبان زن و زمین مطرح بوده بطوریکه در پند نامه های موبدان و در تواریخ مختلف ایرانیان باستان زن نیک را همانند زمین نیک می پنداشتند که «سختی ها را می گوارد و بر و میوه شیرین می دهد»
  یعنی همانطور که زمین شخم می خورد، عذاب می کشد و رنج و درد را تحمل می کند تا در نهایت ثمر شیرین بدهدو اگر بلرزد حاصلش ویرانی و خرابی است، زن نیک نیز در خانواده گاهواره زایش و آرامش و افزایش است و اگر آرامش نداشته باشد کانون خانواده از هم می پاشد و نابود می شود.
  در نوشته های بدست آمده در ایران باستان آمده است که مردم در روز «سپنتا آرمیئتی» به نیایش و شکرگزاری می پرداختند و از خداوند برای آفرینش زن تشکر می کردند، یعنی به تعبیری تمدن کهن ما در بیش از 3000 سال پیش مقام و منزلت زن را پاس می داشته است.
  ابوریحان بیرونی نیز در مورد روز اسفندگان می نویسد «این روز، روز مردگیران است و در این روز مردان به زنان هدیه می دادند و دختران جوان در این روز همسران دلخواه خود را انتخاب می کردند در این روز مردان تمامی کارهای خانه را خود انجام می دادند و زنان به استراحت می پرداختند» همچنین هایدماری کخ مورخ مشهور غرب با استناد به لوح های گلی از زبان داریوش چنین نگاشته است «شاه در این روز به تمامی زنان دربار از هر قشر هدیه ای اعطا می کرده است و کلیه زنان دربار اعم از ملکه، خدمه ، ندیمان و حتی کارگران از دست شاه هدیه خویش را می گرفتندو این هدیه ها شامل زیور آلات، انجیر ، فندق و انواع میوه ها بوده است»
  بهر صورت آنچه از کتب تاریخی و نوشته های کهن بدست می آید این است که جشن اسفندگان، جشن عشق و ایمان و دانش بوده و مردمان پاک ایران باستان به یمن عشق پاک و دلدادگی و مقام والای زن ایرانی این روز را پاس می داشته اند .
   
  ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است، به مناسبت های گوناگون جشن می‌گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می‌گذرانده اند. این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خو، فلسفه حیات و کلا جهان بینی ایرانیان باستان است. اما از آنجایی که ما با فرهنگ باستانی خود ناآشناییم متاسفانه شکوه و زیبایی این فرهنگ با ما بیگانه شده است.

  این روز رو به همه عزیزان تبریک میگم …

 15. نویسنده دیدگاه: مریم
  28 بهمن 1393

  روز عشق 5 اسفند است نه 29 بهمن . به لعت سپندارمزدان توجه بفزمایید

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   28 بهمن 1393

   دوست عزیز
   در گاهنامه زرتشتیان 29 بهمن به عنوان جشن سپندارمزگان آمده
   زیرا روزهای زرتشتی با تقویم جلالی ایران فرق میکنه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   29 بهمن 1393

   تاریخ درست 5 اسفند هست و 29 بهمن بخاطر مغایرت هایی هست که پایه ای ندارند روز پندارمذگان 5 اسفند هست

 16. نویسنده دیدگاه: پدرام
  27 بهمن 1393

  چراتصورمیکنین اگه سالروزازدواج ائمه رو که پاکترین عشق روداشتن روزعشقمون بنامیم ب فرهنگ ایرانیمون لطمه میخوره!یعنی الگوبرداری ازعشق (ائمه) فرهنگ ایرانی روب فرهنگ عرب تبدیل میکنه!!!

  • نویسنده دیدگاه: toofan
   29 بهمن 1393

   این نظر شخصی شماست به کسی تحمیل نکنید! ، همونطور که ولنتاین یک فرهنگ بیگانست

 17. نویسنده دیدگاه: متین
  26 بهمن 1393

  ممنون ازاطلاعاتتون.واقعأجالب بود

 18. نویسنده دیدگاه: مها
  26 بهمن 1393

  درواقع روز سپندارمزگان روز زن وروز مادر بوده به عنوان نماد زایش وپزورش.

 19. نویسنده دیدگاه: محسن
  26 بهمن 1393

  سارا خانوم حالت خوبه هرچي جاي خودش ۱۰۰۰ سال قبل از ازدواج حضرت علي و فاطمه ما روز عشق داشتيم

  • نویسنده دیدگاه: شیما
   26 بهمن 1396

   لاااااااایک???

 20. نویسنده دیدگاه: مهرانه
  26 بهمن 1393

  سلام دوستای گلم و هم وطنای عزیزم در سرتاسر ایران بزرگ و باشکوه…پیشاپیش روز سپندارمذگان رو چه حالا29 بهمن باشه چه 5 اسفندماه به همممممتون تبریک می گم ایشاالله هر جا که هستین و هر کس که هستین دلتون شااااد و لبتون خندون و قلبتون کوبنده باشه از عشق

 21. نویسنده دیدگاه: ariu
  25 بهمن 1393

  درود بر دوستان..سپندارمذ گان رو شاد باش ميگم. ramin irani تونستی پیام بذار همین جا تا ایمیل بذارم پیام بدیم اگه زرتشت ی هستی دوست دارم آشنا شم با یک دوست زرتشتی

 22. نویسنده دیدگاه: ramin irani
  25 بهمن 1393

  dostan 5 esfand dar taghwime zartoshti ha roz sepandar e
  29 bahman taghwim iran
  man 1 zartoshti am

 23. نویسنده دیدگاه: میثم
  25 بهمن 1393

  ما قبل از مسلمان بودن ایرانی بودیم ،پس چرا آداب و رسوم عربهای مثلا مسلمان را جایگزین رسومات پارسی بکنیم.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 بهمن 1393

   حالا کی گفته ولنتاین مال عرباست؟؟ شما فقط سوزنت رو عربا گیر کرده؟

 24. نویسنده دیدگاه: مهری
  25 بهمن 1393

  سلام من به ایران وایرانی بودنم افتخارمیکنم به اینکه اینقدر روزها قشنگی درکشورم وجود دارد پیشاپیش روز29 بهمن روزعشق ایرانی مبارک

 25. نویسنده دیدگاه: marva
  25 بهمن 1393

  در باره پرسش بخاطر وجود دوگانگی‌ها باید گفت که جشن‌ها و فاصله‌های میان آنها در نوشته‌های کهن ایرانی دارای تعریف و اندازه‌های مشخصی است که به مانند دانه‌های یک زنجیر در پیوستگی کامل با یکدیگر هستند. تغییر جای یکی از آنها، موجب گسست همه این رشته خواهد شد.چنانکه در منابع ایرانی آمده‌است، جشن سده پس از ۴۰ روز از شب یلدا یا چله، و پس از ۱۰۰ روز از اول آبان قرار دارد. همچنین جشن سده، پیش از ۲۵ روز از جشن اسفندگان است.این اندازه‌ها و فاصله‌های تعریف شده در نوشته‌ها و ریشه نامه‌های کهن ایرانی، تنها با گاهشماری ایرانی با ماه‌های سی و یک روزه (مبدأ هجری خورشیدی کنونی) که بزرگترین دستاورد دانش گاهشماری در جهان است، همسان استاز این رو، زمان درست شب یلدا برابر با شامگاه ۳۰ آذر، جشن سده در ۱۰ بهمن و جشن سپندارمذگان (اسفندگان) در ۵ اسفند استدیگر نام ها و آیین ها…این جشن را با نام‌های جشن برزیگران هم نامیده‌اند .در روز اسفندگان چند جشن با مناسکی به‌خصوص برگزار می‌شده‌است. نخستین جشن مردگیران یا جشن مژدگیران بود که اختصاص به زنان داشت. در این روز مردان زنان را هدیه‌ای خریدندی و از ایشان قدردانی کردندی. امروزه نیز بیشترین جنبهٔ مورد تأکید در اسفندگان قدردانی از زنان است. در زمان گذشته [چنان که ابوریحان روایت کرده‌است] عوام کارهای دیگری هم انجام می‌دادند چون آئین‌های جادوی برای دورکردن خرفستران اما ابوریحان این آئین‌ها را تازه و نااصیل خوانده‌است.

 26. نویسنده دیدگاه: کوروش
  25 بهمن 1393

  روز عشق ایرانی سپندارمزگان خجسته باد

 27. نویسنده دیدگاه: mohsen
  25 بهمن 1393

  سلام خدمت همه دوستان هم وطنم
  بسیار خوشحالم که دوستان با عشقی مثل شما هستن تا نام ایران وایرانی همیشه و همه جا با اقتدار گفته بشه
  بنده سواد انچنانی ندارم که ادیبانه صحبت کنم فقط اینو میدونم که برای من روزی بنام ولنتاین وجود نداره ونخواهد داشت
  بنده هم به نوبه خودم پیشاپیش روز سپنتامذگان روز عشق ایرانیان رو به همه دوستان تبریک میگم خواهش دارم که بیاییم این روز رو جشن بگیریم وبه همدیگه هدیه بدیم
  به امید آن روز

 28. نویسنده دیدگاه: majid
  24 بهمن 1393

  از دوستان تقاضا دارم قبل از تبریک وازاین حرفها اتحاد ویکدلی داشته باشند اینجوری مورد سو استفاده قرار نمی گیریم ممنونم

 29. نویسنده دیدگاه: سارا
  24 بهمن 1393

  سلام.البته بنظرمن هیچکدوم ازروزای ولنتاین وسپندارمذگان برای ماایرانیها روز عشق نیست.چون عشق مقدسه وروزشم بایدمقدس باشه.بهترین روز عشق,روز پیوندامام علی(ع)وحضرت فاطمه(س) است.یادمون باشه فرهنگ اسلامی روترویح بدیم.

  • نویسنده دیدگاه: محمد حسین شعبانی
   24 بهمن 1393

   سلام خواهرم یا شاید سلام دخترم,
   درود به شرف و غیرتت,
   آفرین انشاالله خانم فاطمه زهرا در دنیا وآخرت شفیع و یاورت باشه،

  • نویسنده دیدگاه: امین
   25 بهمن 1393

   سلام. دوست عزیز جک نگو من بی فرهنگ نیستم و فرهنگ کشور خودم هیچ مشکلی نداره من سپندارمذگان رو روز عشق می دونم.
   زنده باد ایران و ایرانی

  • نویسنده دیدگاه: marva
   25 بهمن 1393

   در جواب سارا جان باید بگم زمانی که ما ایرانی ها دارای فرهنگ و تمدن بیش از زمان حضرت علی و فاطمه داریم و پیامبر بزرگی چون کوروش کبیر که حتی در قران در سوره کهف به ایشان اشاره شده است چرا باید روز عشق رو از اعراب یا غربیها تقلید کنیم؟روز عشق برای ایرانیان روز 5 اسفند است ما جوونا باید این رو به امثال خودمون بفهمونیم که ما ایرانی هستیم و باید پیروی اصالت ایرانی و اریایی خودمون باشیم.

   • نویسنده دیدگاه: شیدا
    29 بهمن 1393

    بله بله شمادرست میفرمایین…
    انقدر سنگ ایران ایرانو به سینت نزن…برو تاریخ رو بخون..هیچی نبودم هیچییییییییی….فقط بلدیم بگیم کوروش اینو گفت کوروش اونو گفت…هیچی نداریم ازخودمون

  • نویسنده دیدگاه: جواد
   25 بهمن 1393

   بازم با حرف شما ما خارجی عمل میکنیم چرا ما روز عشاق ایرانی را به دیگر مناسب و روز های دیگر عوض کنیم روز عشاق بر همگان مبارک 29 بهمن

 30. نویسنده دیدگاه: بهار
  24 بهمن 1393

  چرا ما باید از رسوم غربی ها تبعیت کنیم؟چرا نباید تلاش کنیم که رسوم خودمون رو اجرا کنیم؟ما ایرانی هستیم،غیرت ایرانی داریم،
  29بهمن روز عشاق ایرانی مبارکباد

  • نویسنده دیدگاه: محمد حسین شعبانی
   24 بهمن 1393

   سلام
   درود بر شما دختران باغیرت ایران زمین که فریب ظاهر را نمیخورید و حرمت آب و خاک مقدس را به نیرنگ اجانب, به باد نمیدهید,
   موفق باشید,

 31. نویسنده دیدگاه: الهه
  15 بهمن 1393

  29بهمن روز عشق و عشق ورزی رو به همه دوستای ایرونیه عزیزم تبریک میگم
  در ضمن 29 بهمن تولد منم هست

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 بهمن 1393

   سلام. تولدت مبارک

 32. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 آذر 1393

  سلام دوست عزیز در زمان خیام 6 ماه اول سال 31 روز نبوده از دوره رضا شاه اینگونه شد در تقویم جلالی که خیام نوشته 12 ماه سی روزه داریم و5 روز اضافی سال را خمسه مسترقه می نامیدند. حال بفرمایید روز اسپندارمذ به جای 5 اسفند چرا29 بهمنه؟متشکرم

 33. نویسنده دیدگاه: میلاد
  30 بهمن 1392

  سلام من اطلاعاتم کافی نیست اما اولا چون در زمان قدیم هر روز یک اسم داشته و اسم پنجمین روز هر ماه سپندار یا اسفندار بوده پس جشن سپندارمذ یا سپندارمذگان مصادف با 5 اسفند نه 29 بهمن اما چون تاریخ ما در زمان خیام 6 ماهه اول سال 31 روزه شده میگن 29 بهمن اما این درست نیست.دوما هم روز زن نیست دوست عزیز روز گرامیداشت زمین هست و چون زمین مثل مادر و با عشق و با عشق و با عشق مارو در آغوش خودش پذیرفته پس روز عشق ایرانیست و سپاس از زحمات زنان.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   02 اسفند 1392

   سلام دوست عزیزی ک میگی روز اسفندار مذگان روز زن نیست .روز زن نیست ولی از اونجایی ک جنس زن تو همه ی ایینا و فرهنگا نماد عشق و زیباییه ی جورایی این روز متعلق ب بانوانه.از اون گذسته چون تو این روز جنس زن ب باس سه وجه برجسته از وجوهشان گرامی داشته میشدن این روز با این نام نهادینه شد.

  • نویسنده دیدگاه: امین
   25 بهمن 1393

   آره کاملا موافقم باهاتون

 34. نویسنده دیدگاه: رویا
  19 بهمن 1392

  شما که دارین اطلاع رسانی میکنین باید بدونین که روز 5 اسفند روز سپندار مذگان است نه 29 بهمن

  • نویسنده دیدگاه: شیوا
   30 بهمن 1392

   رویا جان 5ام اسفند به تاریخ زرتشتیه.ولی 29 بهمن به تاریخ ایرانیه چون در ماه های ایرانی 6 ماه اول سال 31 روزه است.

 35. نویسنده دیدگاه: zm zm
  19 بهمن 1392

  هميشه يه سوال تو ذهنم بوده كدوم كشوري فرهنگ خودشو ول ميكنه سنگ فرهنگاي ديگه رو به سين ميزنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني ما كمتر از افغاني ها هستيم كه اينقدر پايبند به فرهنگ خودشون هستن و چيزي رو قاطيش نميكنن ؟؟؟؟؟؟؟
  چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: artin
   29 بهمن 1392

   تو معلومه که چقد با فرهنگی جوجوی با اطلاعات که افغانی رو از فرهنگ ایرانی خارج میدونی.
   ایرانه اساطیر هرچی داره از سمرقند و بخارا داره
   نه از تهرون جونت….

 36. نویسنده دیدگاه: zm zm
  19 بهمن 1392

  من روز سپندار مزد رو پيشاپيش به همه ايراني ها تبريك ميگم
  دست برداري از غرب زدگي چيزي نصيبتون نميشه

 37. نویسنده دیدگاه: zm zm
  19 بهمن 1392

  متاسفم كه ندانسته يا دانسته ولنتاين رو كه هيچ ربطي به فرهنگ اريايي نداره تبريك ميگيد !!!!!!!!!!!!!!!!
  اگه ما خودمون مهد فرهنگ و تمدن نبوديم بازم يه حرفي اما …………………..

 38. نویسنده دیدگاه: zm zm
  19 بهمن 1392

  واقعا چي رو ميخايين ثابت كنيد كه اصالت خودتون رو ول كرديد چسبيديد به ولنتاين كه اصلا ربطي به شما نداره چرا بعضي ايرانيا اينقدر بي جنبه و نادون هستن ما خودمون سپندارمزد داريم( 29 بهمن ) در ضمن مال سه قرن پيش از ميلاد نيست قدمتش بيش از اين حرفاست
  اونا روز سپندار مزد ما رو جشن ميگيرن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا ميدونن چه روزي ؟
  كه شما خودتون رو كاسه داغتر از اش ميكنيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 39. نویسنده دیدگاه: zm zm
  19 بهمن 1392

  اره والا ! ما خدمون جشن به اين اصيلي داريم اونوقت واقعا چه لزومي داره كه شديم كاسه داغ تر از اش و ولنتاين كه اصلا به فرهنگ و سرزمين ما ربطي نداره رو تبريك ميگيم
  سپندارمزد !!!!!!!!!!!اين همه اصالت …………. پس چرا ولنتاين رو جشن ميگيريد يا به هم كادو ميديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  واقعا منظور بعضي از اين ايرانياي غرب زده كه فكر ميكنن خودشون فرهنگ ندارن چيه ؟ چي رو ميخان ثابت كنن
  ولنتاين مال ما نيست ما خودمون سپندارمزد داريم بفهميد ………………

 40. نویسنده دیدگاه: علی
  14 بهمن 1392

  سلام
  من یه اشکالی به نوشته شما دارم…..من در تعریف روز سپندار مذ هر جا در سایت های معتبر خوندم (مثل ویکی پدیا) گفته شده که این روز برای بزرگداشت زنان بوده و مردان به همسران خود هدیه میدادند و در مورد هدیه دادن زنان به مردان چیزی گفته نشده است. این روز روز بزرگداشت زنان بوده است.
  اولا اگر این روز ، در ایران باستان روز عشق است ، ایا در ایران باستان روز زن یا مادر نیز وجود دارد یا خیر ؟
  دوما اگر مطالب ذکر شده در ویکی پدیا صحیح باشد و سپندارمذ روز زنان باشد چه لزومی به مقایسه کردن ان با روز ولنتاین میباشد، چون در کشور های غربی روز زن و روز عشق دو روز مجزا مبیاشند و در روز ولنتاین مردان و زنان به کسانی که دو ستشان دارند هدیه میدهند.این افراد شامل دوست های نزدیک و همسر شخص میگردد و صرفا محدود به شخص خاصی نیست.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   15 بهمن 1392

   دوست گرامی هیچ جای مطلب نگفتیم که روز سپندارمذگان روز زن است، شما عنوان مطلب رو نگاه کنید (روز عشق ایرانی)
   روزی برای محبت و ابراز دوستی به همه نزدیکان
   موفق باشید

 41. نویسنده دیدگاه: اریا
  14 بهمن 1392

  درود بیکران ،
  بر آریای های ایرانی،
  سپندار مذگان بر ایرانیان پیشاپیش مبارک باد،

 42. نویسنده دیدگاه: fereshte_hb
  12 بهمن 1392

  مر300000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!از توضیحاتتون ممنون!با اجازه گذاشتم تو وبلاگم!!!
  خوشحال میشم بهم سر بزنین!!!:)

 43. نویسنده دیدگاه: پدرام جعفری
  09 دی 1392

  درود بر همه ی عاشقان اریایی.والنتاین پیشاپیش مبارک

  • نویسنده دیدگاه: fereshte_hb
   12 بهمن 1392

   واقعا که!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اون بنده خدا اون همه توضیح داد اونوقت ولنتاین رو تبریک میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!:(

 44. نویسنده دیدگاه: مصطفی
  01 اسفند 1391

  29 رو جشن بگیریم یا 5 ؟
  بیایید ایرانی باشیم و به خودمان احترام بگذاریم
  مرسی

 45. نویسنده دیدگاه: kimia
  27 بهمن 1391

  Kheili jaleb bood 🙂

 46. نویسنده دیدگاه: Ali alexi
  26 بهمن 1391

  Omidvaram hame irania das be dase ham bedanooo farhangaye ghashange iranio pas bedaran

 47. نویسنده دیدگاه: mina
  26 بهمن 1391

  مرد ها می تونن عاشق های خوبی باشن

 48. نویسنده دیدگاه: حسام
  25 بهمن 1391

  Kheyli kheyli ziba va man yeja dge khonde bodam va ta jayi ke mitonam be dostanam migam va 29 bahmane khodemon ra ke roze oshaghe irani ast bar faraze zabanha miavarim

 49. نویسنده دیدگاه: تمنا
  24 بهمن 1391

  عالی بود. مطالبی را که خوندم اطلاعی از آن نداشتم. تصمیم دارم این روز رو در محافل دوستانه مان توضیح بدهم تا کم کم در اذهان بجای والنتاین جای خودشو پیدا کنه

 50. نویسنده دیدگاه: ben
  24 بهمن 1390

  *بسیارعالی بود*

 51. نویسنده دیدگاه: تينا
  23 بهمن 1390

  سلام من اين مطابى که نوشتى اولين بار که ميخونم درموردش نميدونستم بسيار زيبا گفتى

  • نویسنده دیدگاه: ben
   24 بهمن 1390

   واقعا؟!!

 52. نویسنده دیدگاه: مجيد
  14 بهمن 1390

  مطلب مفيدي بود، ممنون.
  چه بهتر كه فرهنگ و تاريخ اصيل خودمون رو زنده نگه داريم.

 53. نویسنده دیدگاه: مهسا
  08 اسفند 1389

  بهتره همگی با هم هر سال 29 بهمن این رو جشن بگیریم به خاطر ایران، تا آینده ها هم این رسم بهتر جا بیفته

نظر خودتان را ارسال کنید