ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی

آسمان اهدافت را لمس کن… دست یافتنیست

برای ورود به بخش کامل ضرب المثلها روی عبارت زیر کلیک نمایید:

ضرب المثل

در این بخش آسمونی تعدادی از ضرب المثل های ایرانی را به ترتیب حروف الفبا و با معنی برای شما عزیزان قرار داده ایم.

ضرب المثل با حرف الف

1- ادب از كه آموختی از بی ادبان : بادیدن رفتار بی ادبان آن کارها را انجام ندادن.

2- آب در هاون كوبیدن : كاربیهوده انجام دادن .

3- آش كشك خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته : این كار را باید انجام دهی چه دلت بخواد چه دلت نخواد.

4- آش دهانسوزی نیست : بسیار مطلوب و محبوب نیست.

5- آتیش بیار معركه: بهم زنی می كند .

6- آتیش زده به مالش : هر چی داشته بخشیده .

7- آب از دستش نمی چكد : خیرش به كسی نمی رسد .

8- آفتاب عمرش لب بومه : چیزی بمرگش نمانده .

9- آسمون همه جاش یه رنگه: هر جا كه باشی وضع همینه .

10- از این ستون به آن ستون فرجی است : گذشت زمان ممكن است برای حل مشكل تو مؤثر واقع شود.

11- آب ازآهن جدا كردن: كار د شواری را انجام دادن .

12- آب ازدریا بخشیدن : از مال دیگران بخشیدن و منت نهادن

13- آب برو ، نان برو تو هم به دنبالش برو: جمله ی توهین آمیزی است.

14- اسب تازی گر ضعیف بود همچنان از طویله ی خربه انتقاد از بی اهمیت ها

15- آن راكه حساب پاك است ا ز محاسبه چه باك است :كسی كه كارش در ست است از حساب و كتاب ترسی ندارد.

16- اندازه نگهدار كلواوشر بواو لا تسرفوا : پرخوری .

17- ای كه پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز را دریابی : استفاده از اندک فرصت مانده

18- آنروز كه آواز بود فكر زمستانت هم بود: به فکر آینده نبودن

19- آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود : پشت دیگران ازكسی بدگویی كردن.

ضرب المثل با حرف ب

1- بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می كشد: باچرب زبانی كارهای خویش راپیش می برد .

2- بزك نمیر بهارمیاد .کمبزه با خیار می یاد: به كسی و عده های دورو رازدادن.

3- بادمجان بم آفت نداره: مقاومت داشتن در برابر سختی ها

4- با یك گل بهار نمیشه: با یك شخص درستکار دنیا درست نمی شود.

5- با یه من عسل هم نمی شود خوردش: بد اخلاق بودن

6- به دعای گربه ی سیاه ، بارون نمی باره: خشم خدا نسبت به افراد بدکار

7- برای لای جزر دیوار خوبه: خیلی بی مصرف است.

8- با یك تیر و دو نشون زدن: با انجام یک کار به چند نتیجه عالی رسیدن

9- باد آورده را باد می برد: هر چیزی كه آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.

10- به در گفت دیوار بشنوه: غیر مستقیم حرف زدن

11- به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب : استفاده از سخنان خوب در حرف زدن

12- با هر دست كه دادی پس می گیری. پاداش حتمی در مقابل هر خوبی

13- بزرگی به عقل است نه به سال.در تقابل بین کارها وسخنان خردمندانه ی خردسال با سخنان وکارهای نابخردانه ی بزرگسال گفته می شود

14- برای همه مادر است برای من زن بابا: با همه مهربان است با من نا مهربان است.

15- با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه شوی: در تأثیر همنشینی گویند ،‌یعنی در اثر همنشینی با بدان ،‌بد می شوی و با نیكان نیك.

16- با پولها كباب بی پول ها دود كباب: شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می كند و بینوا می بیند و حسرت می كشد.

ضرب المثل با حرف پ

1- پشت چشم نازك كردن: ناز آوردن

2- پشت دست داغ كردن: تصمیم گرفتن برای انجام ندادن کاری.

3- پا به دریا بگذاره دریا خشك می شود: بد شانس است.

4- پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است: در مذمت نادانی

5- پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن كار خردمندان نیست: كار خطرناك كردن كار انسانهای عاقل نیست.

6- پول كه زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت: ثروت زیاد ، انسان را به سرگرمی های ناپسند وا می دارد.

7- پی تقدیر رفتن از كوری است. در نکوهش سستی وتنبلی ویا استفاده نکردن از عقل وفکر خود

8- پشم در كلاه نداشتن. بی مایه بودن

9- پرتو نیكان نگیرد هر كه بنیادش بد است تربیت نا اهل را چون گردوگان بر گنبد است

10- پرده هفت رنگ مگذار تو كه در خانه بوریا داری: قناعت.

11- پولش از پار و بالا می ره: ثروت زیادی دارد.

12- پشت دست را داغ كردن: تصمیم به انجام ندادن كاری گرفتن.

13- پایان شب سیه سپید است: مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.

14- پول علف خرس است: دارایی و مال را به هر كس كه بخواهد نباید داد.

15- پیاده شو با هم راه بریم: در مورد كسی كه خیلی مغرور و متكبر شده است.

ضرب المثل با حرف ت

1- توبه گرگ مرگ است: كسی كه دست از عادتش بر نداره.

2- تا تریاق از عراق آرند مار گزیده مرده باشد: به تاخیر انداختن کاری که اهمیت فوری و بسیار دارد.

3- تا تنور گرم است نان را بچسبان: كاملاً از فرصت استفاده كردن.

4- تعارف اومد نیامد دارد: به كسی كه تعارف می كنی ممكن قبول كنه ممكن نكنه.

5- تیرش به سنگ می خوره: به هدفش نمی رسه.

6- تیر توی تاریكی انداختن: با چشم بسته كاری رو انجام دادن.

7- تافته جدا بافته بودن: خود را غیر از بقیه دانستن.

8- تا توانی دلی بدست آور دل شكستن هنر نمی باشد

9- تیشه به ریشه زدن:‌ با پای خود به گور رفتن.

10- توی هفت آسمون یك ستاره نداشتن: بد شانسی آوردن.

11- تو را خواهند پرسید كه عملت چیست نگویند پدرت كیست: باز خواست آخرت.

12- ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی كه این ره كه تو می روی به تركستان است

13- تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

14- توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت: كسی كه قانع است قدرتمند است.

ضرب المثل با حرف ج

1- جوجه را آخر پائیز می شمرند: نتیجه كار آخر معلوم می شود.

2- جواب ابلهان خاموشیست: جواب نادانها را نباید داد.

3- جانماز آب كشیدن: در ظاهر خود را خوب نشان دادن.

4- جنگل مولاست: جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.

5- جواب دندان شكن: یعنی با منطق و حساب پاسخ دادن.

6- جایی نمی خوابه كه آب زیرش بره: برای افراد زیرك گفته می شود.

7- جایی رفت كه عرب نی انداخت: كنایه از این است كه بازگشتی ندارد.

8- جنگ دو سردارد: یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شكست است.

9- جاتره بچه نیست: چیزی وجود ندارد.

10- جان كسی را به لب آوردن: زیادی منتظر شدن.

11- جای كه نمك خوردی نكمدان مشكن : در نکوهش خیانت به افرادی که در حق آدم خوبی کرده اند.

12- جهان ای برادر نماند بر كس دل اندر جهان آفرین بند و بس : دوری از دل بستن به دنیا (نزدیک شدن به خدا)

13- جای سوزن انداختن نیست : شلوغی آن مکان

14- جوانمردی كه بخورد و بدهد به از عابری كه نخورد و بنهد: جوانمردی كه به دیگران كمك می كند بهتر از پارسایی است كه نمی خورد و به دیگران هم كمك نمی كنند.

15- جای شكرش باقی است.

ضرب المثل با حرف چ

1- چرا عاقل كند كاری كه باز آرد پشیمانی: عاقل كاری را كه پشیمانی به بار می آورد نمی كند.

2- چو فردا شد فكر فردا كنیم: از حالا جوش فردا را نزنیم.

3- چند تا پیراهن بیشتر پاره كرده: با تجربه تر است.

4- چغندر به هرات زیره به كرمون: هر چیزی به جای خودش.

5- چیزی كه عوض داره گله نداره: این كار به آن كار در.

6- چاقو دسته خودش را نمی بره: خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی كنند.

7- چیزی بارش نیست: ساده لوح بودن.

8- چیزی كه از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان: جای مخفی كردن چیزی نیست.

9- چشم بسته غیب می گوید: به كسی گفته می شود كه از موضوع روشن و واضح خبر می دهد.

10- چشمش آلبالو گیلاس می چینه: چیزی را به طور درست نمی بیند.

11- چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور جوی زر بهتر از پنجاه من روز.

12- چو آید زپی دشمن جان شان بیند و اجل پای اسب دوان

13- چوب به لانه زنبور كردن: کارهای خطرناک انجام دادن

14- چو انداختن: جال و جنجال را انداختن.

15- چو كردی با كلوخ انداز پیكار سر خود را به نالای شكستی.

ضرب المثل با حرف ح

1- حساب حسابه ، كاكابرادر: مثل ، برادریمان سر جاش بزغاله یكی هفت صنار.

2- حرف راست را باید از بچه شنید: صحبت درست را كه كودك می گوید ، صحیح است.

3- حسود هرگز نیاسود: از بخل و كینه به جایی نمی رسد.

4- حق به حقدار می رسد: كار شایسته سزای آدم دستكار است.

5- حرفهای گنده تر از دهنش می زنه: سخنان نامناسب زدن

6- حالا كه ماست نشد شیر بده: مقصودی معین ندارد.

7- حاجی ، حاجی را در مكه می بیند: وقتی كسی وعده ای می دهد و می رود و مدتی از او خبری نمی شود چون او را می بینند چنین می گویند.

8- حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می داند: حسادت.

9- حال در ماندگان كسی داند كه به اصول خویش در ما ند: دردمندی.

10- حادثه خبر نمی كند: اتفاقات پیش از آنكه بفهمیم روی می دهد.

11- حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه: با زدن حرف حلوا بدان كه دهانت شیرین نمی شود.

12- حسنی به مكتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت: كار را بی موقع انجام دادن.

13- حرف حساب جواب نداره: درست گفتن مسئله ای درباره حق كسی.

14- حرف حق تلخه: درست گفتن هر حرفی را گویند.

ضرب المثل با حرف خ

1- خر ما از کرگی دم نداشت: بدشانس بودن.

2- خودم كردم كه لعنت بر خودم باد: مانند از ماست که بر ماست

3- خانه به دوش: بی خانه بودن.

4- خر تب می كنه: در فصل تابستان كسی كه لباس گرم بپوشد.

5- خر بیار و باقالی بار كن: در موردی گفته می شود كه آشوب و معركه بر سر موضوعی باشد.

6- خدا از دهنت بشنوه: كاش همان شود كه شما گفتین.

7- خواب زن چپ می زند: در موری گفته می شود كه خواب به تعبیرش خود باشد و بالعكس.

8- خود را به موش مردگی زدن: در مورد كسی گفته می شود كه در انجام کاری سستی می کند

9- خوردن برای زیستن و دكر كردن است تو معتقد كه زیستن از بهر خوردن است

10- خران و گاوان كار بردار به ز آدمیان مردم آزار

11- خر كه كمتر نهر بر وی بار بی شك آسوده تر كند رفتار

12- خواب نوشین بامداد رحیل میل باز دارد سپاه از سبیل عاقبت بد خواب زیاد

13- خاموشی ، به كه جواب سخت.

ضرب المثل با حرف د

1- دیگ به دیگ می گه روت سیاه: كسی كه عیب دارد به دیگران طعنه می زند.

2- در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است

3- دل به دریا زدن: ریسك كردن.

4- دل به دل راه داره: خبر داشتن از دوستی طرف

5- در دوازه رو می شه بست ولی در دهان مردم را نمی شود بست: هر كاری بكنی مردم درباره ات حرف می زنند.

6- دودو تا چهار تا: چیزی كه واضح است.

7- دشمن دانا به از دوست نادان: دانایی و فهمیدگی گرچه در دوست باشد ، خوب است.

8- دیوار موش داره موشم گوش داره: حرف به گوش بقیه می رسد.

9- در كار نكو حاجت هیچ استخاره نیست: در انجام دادن كار خوب فكر و تأمل كردن جایز نیست.

10- دود از كنده بلند می شه: با تجربه بودن افراد مسن

11- درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود. در ستایش فروتنی افراد دارای مقام ویا ثروت

12- دروغی مصلحت آمیز به كه داشتی فتنه انگیز

13- دوست شمار آنكه در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی

14- دشمن آن به كه نیكی بینند : نیكوكاری حتی در حق دشمنان.

15- داشتم فایده نداره از داریم بگو: از آنچه داشتی نگو بگو اكنون چه داری.

ضرب المثل با حرف ر

1- ریگ تو كفششه: منظور داشتن نقشه ی بدی در فکر

2- روكه نیست سنگ پای قزوینه: پررو بودن.

3- رفتم ثواب كنم كباب شدم: در برابر خوبی ، بدی دیدم.

4- راه باز است و جاده دراز: كسی برای رفتن مانع نمی شود.

5- روده بزرگه ، روده كوچكه رو خورد: وقتی كه انسان خیلی گرسنه باشد.

6- رنگش مثل گچ سفید شد: منظور كسی است كه از چیزی ترسیده و رنگش پریده باشد.

7- رفتن و نشستن به كه دویدن و گسستن: آرامش.

8- روده تنگ به یك نان تهی پر گردد نعمت روی زمین پر نكند و بهره ننگ : قناعت

9- رگ خواب كسی را به دست آورن. پیدا کردن نقطه ی ضعف کسی

10- ریش در دست دیگران داشتن. اختیار در دست خود نداشتن

11- رفت كه ریش در بیاورد ، سبیلش را هم باخت: خواست وضع بهتری پیدا كند ، آنچه داشت از دست داد.

ضرب المثل با حرف ز

1- ز تعارف كم كن و بر مبلغ افزا: هنگامی گفته می شود كه تعارف بی فایده و باعث رنجش دیگران می شود .

2- زدیم و نگرفت : كسی كه خود را به خطر بیاندازد و نتیجه ای نداشته باشد .

3- زبانم مو در آورد : وقتی كه كسی زیاد توضیح دهد و نتیجه نداشته باشد .

4- زیر آب كسی را زدن : ‌كسی را نزد دیگری بی اعتبار كردن

5- زیر كاسه ، نیم كاسه است : یعنی فریب و حقه ای در كار است .

6- زردآلو را می خورد برای هسته اش: هر كاری را برای نتیجه اش انجام می دهد.

7- زن به در سرای مرد نكو هم درین عالم است دوزخ او تأثیرخوب همنیشنی با افراد نیکوکار

8- زیر رنج بود گنج های پنهانی : نتیجه دادن زحمات

ضرب المثل با حرف س

1- سری كه درد نمی كند دستمال نمی بندند : وقتی احتیاج به كاری نیست دنبال كار اضافی نرو.

2- سیب دو نیمه :‌ كنایه از شباهت .

3- سرش به تنش زیادی كرده است :‌ از جانش سیر شده است.

4- سكوت نشانه ی رضایت است :‌ وقتی كسی ساكت است رضایتش را نشان می دهد.

5- سرش به تنش می ارزد :‌ ارزش احترام گذاشتن را دارد.

6- سگ زرد برادر شغال است :‌ یعنی در یك جنسند .

7- سبیلش را چرب كردن : یعنی به كسی رشوه دادن.

8- سر پیری و معركه گیری :‌ در مورد كسانی است كه زمان پیری كار جوانان را انجام می دهند .

9- سالی كه نكوست از بهارش پیداست : مواقعی گفته می شود كه كاری بر وفق مراد باشد.

10- سیر به پیاز میگه پیف پیف چقدر بو می دی :‌ كنایه به كسی است كه خود پر از عیب و اشكال است ولی عیب كوچك دیگران را بزرگ جلوه دهد.

11- سه چیز پایداری نماند مال بی تجارت و علم بی بحث و ملك بی سیاست : سه چیز استوار نمی ماند مال كه خرید و فروش نشود و علمی كه مشورت در آن نباشد و پادشاه بی سیاست.

12- سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن :‌ دوری کردن از میان حرف دیگران پریدن

13- سخنران پرورده ی پیركهن بیندیشد آنكه بگوید سخن

14- سخی دوست خداست ‌

15- ستاره ی سهیل است

ضرب المثل با حرف ش

1- شتر در خواب بیند پنبه دانه ؟ : كنایه از آدمی است كه آرزوهای دور و درازی دارد.

2- شنیدن كی بود مانند دیدن : هرگاه با چشم خودت ندیدی شایعات را باور نكن .

3- شتر بابارش گم می شه : نا امن بودن مکانی

4- شتر سواری دولا دولا نمی شود : كار را باید با آگاهی انجام داد.

5- شاهنامه آخرش خوش است : همیشه در اول كار نباید قضاوت كرد.

6- شتری كه در خانه ی همه را می زند :‌ عاقبتی كه برای همه است .

7- شمر ، جلودارش نمیشه : یعنی بسیار آدم شروری است.

8- شنیدم گوسفند را بزرگی رها نیندازدهان و دست گرگی

9- شیطان با مخلصان بر نمی آید و سلطان با مفلسان :‌ شیطان با آدمهای یك رنگ كاری ندارد.

10- شوی زن زشت روی و نابینا به : شوهر زن زشت ونابینا باشد بهتر است

11- شام و ناهار هیچ چیز ،‌آفتاب به لگن هفت دست : خوراكی هیچ ،‌اسباب و ظروف و سفره بیار –- اصل هیچ و فروع بسیاراست.

ضرب المثل با حرف ص

1- صابوش به جامه‌ی كسی خوردن : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده.

2-صد تا چاقو بسازه ، یكیش دسته نداره : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نكن.

3- صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد : آبرومندانه زندگی کردن

4- صبر ،‌كلید كارهاست

5- صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشك نمیرد: روزی

6- صبر ایوب داشتن

7- صلاح مملكت خویش خسروان دانند.

8- صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه شكست عهد صحبت اهل طریق را: پیمان شكنی.

9- صدا از ته چاه بر آمدن. ضعیف بودن

10- صلح دشمن چو جنگ دوست بود.

ضرب المثل با حرف ض

1- ضرر تلخه

2- ضرب ، ضرب اول: در مبارزه آن كسی برنده است كه ضربه اول را زده باشد.

3- ضامن روزی بود روزی رسان. اعتقاد به روزی دهندگی خدا

4- ضعیفی كه با قوی دلاور كند یار دشمن است در هلاك خویش: هركس باید به توان خودش كاری را انجام دهد.

ضرب المثل با حرف ط

1- طاقتم طاق شد: بیش از این تحمل ندارم ، صبرم تمام شده است.

2- طوطی وار یاد گرفتن: مطلبی را سرسری یاد گرفتن

3- طبل توخالیست: فقط داد و فریاد می زند و گرنه چیزی بارش نیست.

4- طاووس‌رابه‌نقش ونگاری‌كه هست‌خلق‌تحسین‌كنند واوخجل ازپای‌زشت‌خویش: ظاهر بینی افراد

5- طلب كردم زدانایی به یک پند مرا فرمود با نادان مپیوند.

6- طمع را سه حرف است هر سه تهی : در مذمت ونکوهش طمع

ضرب المثل با حرف ع

1- عاقبت جوینده یابنده بود: كسی كه تلاش می كند به مقصودش می رسد.

2- عقل اون پاره سنگ بر می داره: عقل ندارد.

3- عجله كار شیطونه: عجله كار درستی نیست.

4- عاقبت حق به حقدار رسید: همیشه در سرانجام هر كار كسی كه حق دارد برنده است.

5- عالم نا پرهیزگار كور شعله دارست: در نکوهش دانشمند بی تقوا ونترس از خدا

6- عالم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

7- عالم بی عمل به چه ماند گفت به زنبور بی عسل:

8- عاقلان را یك اشارت بس بود.

9- عروس تعریفی آخرش شلخته در می آید. دوری از تکبر ویا خودتعریفی

10- عطای او را بلقای او بخشیدم: در مورد افردای كه خیر و شر آنها یكی است.

ضرب المثل با حرف ف

1- فیلش یاد هندوستان كرده: یاد خبری دور، افتاده است.

2- فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه: هیچ گاه از ظاهر كسی نمی توان قضاوت كرد.

3- فردا هم روز خداست: یعنی اجبار نیست كه همه كارها را امروز بكنید.

4- فلانی اجاقش كوره: منظور از كسی است كه بچه دار نمی شود.

5- فرو مایه هزار سنگ بر می دارد و طاقت سختی نمی آورد. بی تحمل و طاقتبودن افراد بدکار

6- فرق است میان آنكه یارش در بر آنكه دو چشم انتظارش بر در: انتظار.

7- فهم سخن چون نكند مستمع قوت طبع از متلكم بجوی: فهمیدن سخنان گوینده در هنر سخن گفتنش نهفته است

8- فكر نان كن كه خربزه آب است: دل به چیزهای بیهوده نبستن

ضرب المثل با حرف ق

1- قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری: ارزش هر چیزی را خبره آن می داند نه دیگران.

2- قصاص در این دنیاست: یعنی هر كس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.

3- قاشق نداره آش بخورد: كنایه از شخص بینهایت تهیدست است و وسیله لازم را دراختیار ندارد.

4- قوز بالاقوز: كار را خراب تر از آنچه كه بود كردن.

5- قرص خورشید در سیاهی شد یونس اندر دهان ماهی شد.

6- قرآن بر سر زبان است و در میان جان: دیانت

7- قدر عافیت كسی داند كه به مصیبتی گرفتار آید: قدر عافیت.

ضرب المثل با حرف ک

1- كوه به كوه نمی رسد آدم به آدم می رسد:

2- كبكش خروس می خونه: خیلی خوشحال است.

3- كوگوش شنوا: گوش ندادن به حرف.

4- كوزه گر از كوزه شكسته آب می خورد: خسیس بودن

5- كارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید: صبر.

6- كس نبیند بخیل فاضل را كر نه در عیب گفتنش كوشد ور كریمی دو صد گز دارد كرمش عیبها فرو پوشد: افراد فاضل.

7- كرم بین و لطف خداوند گار گر بنده كرده است و او شرمسار: در نکوهش بدکاری

8- كند همجنس با همنجنس پرواز: هر كسی با مثل خودش رابطه دارد.

ضرب المثل با حرف گ

1- گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی: صبر كردن.

2- گاومون زائیده: دردسر به سراغ آدم آمدن.

3- گاو پیشانی سفید است: همه كس و در همه جا او را می شناسند.

4- گاو بی شاخ و دم: کسی که فقط در ظاهر قوی ووحشتناک به نظر می رسد

5- گر دست فتاده ای بگیری مردی ور بر كسی خرده نگیری مردی

6- گربه شیر است در گرفتن موش لیك موش است در مصاف پلنگ

7- گرت از دست برآید ذهنی شیرین كف مردی آن نیست كه مشتی بزنی بر دهنی

8- گرگ كه پیر می شود ، رقاص شغال می شود: هر آدم شروری ، در روزگار پیری دست آموز دیگرانست

ضرب المثل با حرف ل

1- لگد به بخت خود زدن: در مقابل خود ایستادن

2- نقش دادن: كاری به طول انجامیدن

3- لبش بوی شیر می دهد: بی تجربگی فرد

4- همه مهربانتر از مادر: تملق كردن

5- لذتی كه در بخشش هست در انتقام نیست وقتی می توان ببخشی انتقام نگیر

ضرب المثل با حرف م

1- مرغ همسایه غاز است: نا آگاهی

2- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است: ارزش وقت را دانستن

3- ماست را كیسه كردن: گول زدن

4- مرغ یك پا داره: لجبازی كردن

5- مار تو آستین پرورش دادن: محبت به افراد زیان رساننده

6- مار خورده و افعی شده: شرارت کسی

7- مگواندوه خویش با دشمنان كه لامول گویند شادی كنان: دشمن را به ناراحتی خود شاد نکن

8- مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد كردن مال: آسایش

9- مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را به راننده پوست : در ستایش اتحاد وهمبستگی

10- مزن بی تأمل بگفتار دم نگو گوی گردوگوئی چه غم: بدون فکرحرف نزدن واگر هم سخن گفته شد دیگر جای تأسف خوردن نیست

11- مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد : کسی از چیزی ضرر دیده از آن چیز برای هیشه رعب ووحشت دارد

12- مسكین خر اگر چه تمیز است چون با رهمی برد عزیز است: زحمتكشی

ضرب المثل با حرف ن

1- نفس از جای گرم برآمدن: در مورد شخصی گفته می شود كه بی خیال مستمندان باشد.

2- نم پس نمی دهد: كارش عیب و ایراد ندارد

3- نخود هر آش شدن: فضول بودن

4- نور علا نور بودن: كار خیلی خوب بودن

5- نان خود خوردن و نشستن به كه كمر زرین بستن و به خدمت ایستادن: قناعت

6- نصیحت پادشاهان كردن كسی رامسلم بود كه نیم سرندارد یاامید. كاربیهوده

5- ندانستی كه بینی بر پای چو در گوشت نیامد مردم

6- نماند به ستمكار بد، روزگار بماند بر او لعنت پایدار

7- نان از برای كنج عبادت گرفته اند صاحب دلان به كنج عبادت برای نان: سوء استفاده

8- نا بینا به كار خویش بیناست: هر کسی در انجام کاری مهارت دارد

ضرب المثل با حرف و

1- وجود یكی است ولی شكم دوتاست: یعنی دو نفر هر چقدر به یكدیگر نزدیك باشند باز هم از هم جدا هستند.

2- وقت نداره سرشو بخارونه: منظور آنست كه گرفتار است.

3- وین شكم بی هنر پیچ ، پیچ صبر ندارد كه بسازد به هیچ

4- وقت ضرورت چون نماند گزیر دست‌بگیردسرشمشیرتیز: ضرورت‌كارواجب

5- وفاداری مدار از بلبلان چشم كه هردم بر گلی دیگر سرآیند: بی وفایی

ضرب المثل با حرف هـ

1- هر پستی ، بلندی دارد: بعد از هر سختی آسانی هست.

2- هادی ، هادی اسم خود بر ما نهادی: یعنی كه به ارتكاب عمل خلافی دست زده ای و مرا بدان متهم می كنی.

3- هشتش گرو نهش است: آه در بساط ندارد.

4- هر كه بامش بیش ، برفش بیشتر: ثروت زیاد آسایش به بار نمی آورزد

5- هركه درحال‌توانایی نكوئی‌نكند ازوقت ناتوانی‌سختی ببیند: انجام‌كارخوب

6- هركه در زندگانی نانش بخورند چون بمیرد نامش نبرند: کارحسنه کردن در این دنیا

7- هر كه آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت : بی وفابودن روزگار

8- هر كه نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد : قناعت

9- هر كه با بزرگان ستیز و خون خود ریزد: پا از گلیم خود دراز كردن

10- هر جا سر است سخن است.

ضرب المثل با حرف ی

1- یكی به دو كردن: جر و بحث كردن

2- یك دست صدا نداره: باید با دیگران متحد بود

3- یك من ماست چقدر كره می دهد: تلافی كردن

4- یك پاش لب گور است: پیر است

5- یزدان كسی را كه دارد نگاه نگردد ز سرما و گرما تباه

6- یاردیرینه‌مراگونه‌زبان توبه مده كه مراتوبه‌شمشیری نخواهدبودن: سرسختی

7- یك تیر و دو نشان: با یك كار به دو نتیجه رسیدن

8- یاسین به گوش خر خواندن: پند بی فایده به كسی دادن

9- یك چشم گریان و یك خندان: در مورد كسی گویند كه دو گانه عمل می كند.

برای ورود به بخش کامل ضرب المثلها روی عبارت زیر کلیک نمایید:

ضرب المثل

4.2/5 ( 29 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: امیر
  26 آذر 1398

  عالی

 2. نویسنده دیدگاه: الینا
  06 فروردین 1398

  من یا همه این را خیلی دوست دارم ممنون

 3. نویسنده دیدگاه: آناهیتا
  21 اسفند 1397

  ضرب المثل های ایرانی عالی است ( آناهیتا هستم)♡♡♡♡♡♡♡

 4. نویسنده دیدگاه: آناهیتا
  21 اسفند 1397

  خیلی عالی ولی کاش هر حرفی ۱۰۰۰تا بود
  آناهیتا هستم
  ممنونم از گوگل
  ضرب المثل هاهم عالللللللللللللللللللللللی است

 5. نویسنده دیدگاه: 313
  08 اسفند 1397

  سلام/ برای یه بازی لازم داشتم استفاده کردم
  GOD BLESS!
  ممنون

 6. نویسنده دیدگاه: ماندانا
  07 بهمن 1397

  اینها بعضیا شون کنایه است لطفا جدا کنید به هر حال خوب بود

  • نویسنده دیدگاه: الینا
   07 بهمن 1397

   عالی بوددد خانم

 7. نویسنده دیدگاه: محمد
  06 بهمن 1397

  عالی بود

 8. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 بهمن 1397

  آخه اینم شد ضربالمثل

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   06 بهمن 1397

   زر نظر

 9. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 بهمن 1397

  ایران 3 0چین

 10. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 بهمن 1397

  بد نبود

 11. نویسنده دیدگاه: امیر حسین
  04 بهمن 1397

  سلام. برای اینکه به کسی بگیم آدم خاص و متفاوتی باشه تا بهتر نتیجه بگیره کسی از دوستان پیشنهادی داره؟

 12. نویسنده دیدگاه: آلویس
  28 دی 1397

  عالی مرسی

 13. نویسنده دیدگاه: ايران
  22 دی 1397

  عالي بود اما اي کاش دقت هم در آن جاي داشت\ غلط و اشتباهات زيادي داره، به عنوان به نحوه صحيح دو مورد اشاره مي شود
  مثل خواب نوشين بامداد رحيل باز دارد پياده را ز سبيل ( مصرع دومي که ذکر شد کاملا اشتباه است و روح سعدي را مي آزارد)
  نور علي نور ( علا کاملا غلط است)
  در هر حال کار جالبي بود و جاي تشکر دارد

 14. نویسنده دیدگاه: محسن
  21 دی 1397

  عالی مرسی

 15. نویسنده دیدگاه: نفس
  17 دی 1397

  بد نبود من دانشگاهی چیز مفید تر می خوام نه این چرت و پرتارو

 16. نویسنده دیدگاه: امیر
  16 دی 1397

  سلام عالی بود
  آقا من میخام به یکی که داره به دارایی من حسادت میکنه چون خودش نداره و اون چیزی که من دارمو پست و به درد نخور جلوه بده چه ضرب المثلی بهش بگم؟ کمک کنین

  • نویسنده دیدگاه: محسن
   02 بهمن 1397

   هیچی جواب ابلهان خاموشیست

  • نویسنده دیدگاه: mamty
   07 اردیبهشت 1398

   گربه دستش به دنبه نمیرسه میگه بو میده

 17. نویسنده دیدگاه: ........
  15 دی 1397

  عالی

  • نویسنده دیدگاه: امیر
   16 دی 1397

   سلام عالی بود
   آقا من میخام به یکی که داره به دارایی من حسادت میکنه چون خودش نداره و اون چیزی که من دارمو پست و به درد نخور جلوه بده چه ضرب المثلی بهش بگم؟

   • نویسنده دیدگاه: مهدي
    20 دی 1397

    عالي بود

    • نویسنده دیدگاه: مریم
     06 بهمن 1397

     ســلام عالی

     سلام عالی بــــــــــــود

 18. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 دی 1397

  هلیا ممنونم من برای درسم می خواستم

 19. نویسنده دیدگاه: نفس
  08 دی 1397

  عالی بود …… .. .. …………. ممنون

 20. نویسنده دیدگاه: Blackout
  04 دی 1397

  دمت گرم خیلی معرکه بود.❤️

 21. نویسنده دیدگاه: Blackout
  04 دی 1397

  دمت گرم خیلی عالی بود.❤️

 22. نویسنده دیدگاه: النا
  02 دی 1397

  عالی

 23. نویسنده دیدگاه: isane
  29 آذر 1397

  خيلي عاليه براي بعضي ها

  • نویسنده دیدگاه: مبینا
   18 اردیبهشت 1398

   خیلی خوب وعالی بود فقط کاش داستان ضرب المثل های معروف را می نوشتید😄😄😄😄😄

 24. نویسنده دیدگاه: زینب
  20 آذر 1397

  مرسی
  عااالی بود

  • نویسنده دیدگاه: عسل
   03 دی 1397

   خیلی خوب بود مرسی عالی😍😙😘

 25. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 آذر 1397

  خيلى ممنون
  عالى بود

 26. نویسنده دیدگاه: الناز
  20 آذر 1397

  اصلا بدرد نمی خورد
  آشغال بود
  نصف معنی ها نبود

 27. نویسنده دیدگاه: آوا
  12 آذر 1397

  عااااالی بود ممنون خیلی خیلی به دردم خورد متشکر

 28. نویسنده دیدگاه: خورشید خانم خوشگل
  12 آذر 1397

  خیلی آلی بو واقا ممنون
  فقط یه مشکل داشت 🤔
  اونم اینکه به ترتیب حروف الفبا ننوشته 😢😢

 29. نویسنده دیدگاه: سارینا
  07 آذر 1397

  بدک نبود اما برا خیلیا عالیه😊

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 دی 1397

   درست میگیرم بچه حرف گوش کن

 30. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 آذر 1397

  ممنون ضرب المثل ها عالی بود😆😆

 31. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 آبان 1397

  عالییییییییییییی بود ضرب المثل ها ی شما

  • نویسنده دیدگاه: اسمن
   29 آبان 1397

   عالی نبود└(^o^)┘ (^-^)/

   • نویسنده دیدگاه: درسا
    03 آذر 1397

    خیلی بد

    • نویسنده دیدگاه: ساقر
     15 آذر 1397

     خیلی افتضاح و بد و بدرد نخور

 32. نویسنده دیدگاه: سمیرا خرسند
  28 آبان 1397

  عالی بود واقعا مرسی

 33. نویسنده دیدگاه: فلانی. آخه به تو چه؟
  22 آبان 1397

  من باس درسم میخواستم زحمت فراوان کیشیدید فقط اگ بیشتر میزاشتید زحمتون نیمیشد آسمونی بابا دودقع برنامو ولکه”ولش ده” خواموشیش کو پایین پایینا نمیره باز میام نیگا مکینیم نظر میدیم…………یادت نرع نیگاع کنی😊😚👩‍💻🤳🤝💎👡👓

  • نویسنده دیدگاه: کارر
   11 دی 1397

   چه بی شخصستی

 34. نویسنده دیدگاه: مانیا
  10 آبان 1397

  خوب بود

  • نویسنده دیدگاه: لللل
   26 آبان 1397

   گفت امتحان ضرب المثل

 35. نویسنده دیدگاه: ابوالفضل
  08 آبان 1397

  خیلی خوب بودمرسی

 36. نویسنده دیدگاه: KING PARHAM
  05 آبان 1397

  Thank you so much

 37. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 آبان 1397

  عالی بودهمه چی تمومیداحسنت

 38. نویسنده دیدگاه: مهدی
  05 اسفند 1396

  وری گود دمت گگگگگگگگگگگگررررررررررررررممممممممممم
  خئییییییییییییییییییییییییی خوب بود
  عالی بود
  مرسییییییی

 39. نویسنده دیدگاه: |یاس|
  27 دی 1396

  من امروز امتحان ترم ادبیات دارم آموزگار محترمم گفته 5 تا ضرب المثل داره توش
  امیدوارم خوندن اینا به درد بخور باشه

 40. نویسنده دیدگاه: میترا
  12 آذر 1396

  عالی بود برا تمرین دخترم میخواستم خیلی خوبهدکه با معنیش نوشتین

 41. نویسنده دیدگاه: Maryam.raha
  06 آذر 1396

  خیلی از معانی اشتباهه

  • نویسنده دیدگاه: Saeed Zanganeh
   07 آذر 1396

   کدام منظورتان است؟

 42. نویسنده دیدگاه: شهرام
  13 آبان 1396

  ساام
  عالی ممنونم .

 43. نویسنده دیدگاه: mahlagha
  11 مرداد 1396

  سلام وخسته نباشید خوب بود میشه لطفا ضرب المثل هاطنز هم بزاریدباگویش محلی مرررسی

 44. نویسنده دیدگاه: اميد ايران زمين
  26 خرداد 1396

  همه رو اشتباه نوشتين بابا دكترا

 45. نویسنده دیدگاه: Merhab
  13 فروردین 1396

  سلام خواستم عرض کنم ضربالمثل نم پس نمی دهد کنایه از خسیس نیست ولی شما مرقوم فرمودید کارش درست وبی عیب است

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   14 فروردین 1396

   سلام، ما نیز چنین چیزی ننوشته ایم

 46. نویسنده دیدگاه: Merhab
  13 فروردین 1396

  عالی است ولی خیلی از حروف ها اشتباه تایپ شده

 47. نویسنده دیدگاه: فرهاد
  16 اسفند 1395

  سلام
  یه ضرب المثل خیلی مشهور هرچی گشتم نیست!!؟؟؟
  شکستن شرح خویش ز مردی نبوود

 48. نویسنده دیدگاه: august
  23 بهمن 1395

  سلام. خسته نباشید
  ولی ای کاش در این همه زحمت، دقت بیشتری در معانی و مفاهیم ضرب المثل ها، انتخاب های زیرکانه تر، و همچنین تصحیح غلط های بیشمار تایپی و نوشتاری می کردید که کارتون رو بی ثمر نگذاره.

  • نویسنده دیدگاه: محدثه
   08 دی 1397

   خوب بود

 49. نویسنده دیدگاه: سعید ر
  18 دی 1395

  سلام میشه یک ضرب المثل بگید که آچار و ابزار و گندن و چکش و آدم توش باشه

 50. نویسنده دیدگاه: Diba
  08 دی 1395

  عالییی بود?

 51. نویسنده دیدگاه: نویده
  04 دی 1395

  خیلی عالی و به ثمر بود.ممنونم

 52. نویسنده دیدگاه: رضا
  11 آذر 1395

  با سلام عالی بود .از اینکه برای ترویج فرهنگ ایران اینگونه تلاش می کنید ممنونم

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   13 آذر 1395

   زنده باشید دوست گرامی

 53. نویسنده دیدگاه: saba
  07 آبان 1395

  خيليييييي خوب بود ممنون

 54. نویسنده دیدگاه: پری
  05 شهریور 1395

  یکیم هست که میگن مثلا به جون خودت که میخوام دنیات نباشه (یه همچین چیزی)
  “میخوام دنیات نباشه” یعنی چی؟؟؟
  :)))

  • نویسنده دیدگاه: سهراب
   28 مهر 1395

   کوته چی است.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   28 مهر 1395

   کوفته چی است.

  • نویسنده دیدگاه: رویا
   12 بهمن 1395

   یعنی تو اونق برام عزیزی که حاضرم خودت باشی اما دنیاو جهان نباشه یعنی زندگی و دنیا واسم مهم نیس فقط جون تو مهمه.

 55. نویسنده دیدگاه: mostafa
  26 اردیبهشت 1395

  یه مثال دیگه هم هست که خیلی کاربردیه , خواهش میکنم که این رو هم قرار بدید
  من خودم خیلی ازش استفاده میکنم
  ” بعد میریم از قبرست خر میاریم ” 🙂

  • نویسنده دیدگاه: سهراب
   28 مهر 1395

   چی چی می گویی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   28 مهر 1395

   مصطفی چی چی می گویی.

 56. نویسنده دیدگاه: mohaen
  27 فروردین 1395

  سلام خییییییییییییییییلی خوب بود
  خوبه که چندتا دیگه اضافه کنید مثل:
  از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
  مثل پلو تو دوری
  خرما نخورده تب می کنه
  هم خرو میخواهد هم خرمارو

  • نویسنده دیدگاه: الهام
   02 خرداد 1395

   سلام خیلی خوبصرب مثل چطور

 57. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 اسفند 1394

  ضرب المثلی در مورد امانت داری دارید؟؟؟؟؟؟
  لطفا پاسخ بدهید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   28 مهر 1395

   پاسخ دادیم.

 58. نویسنده دیدگاه: ارش
  16 بهمن 1394

  واقعا عالی بود مرسی

 59. نویسنده دیدگاه: ابولفضل
  28 دی 1394

  ورى گود دمت گگگگگگگگررررررممممم

 60. نویسنده دیدگاه: سعید
  22 دی 1394

  سلام.میشه از مطالب سایت برای تهیه برنامه استفاده کنم.ممنون میشم پاسخ بدین.اگه میشه جوابو به ایمیلم بفرستید

 61. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 آذر 1394

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود مرسی

 62. نویسنده دیدگاه: fk
  17 آذر 1394

  با سلام از شما کمال تشکر را دارم.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 شهریور 1395

   خوب بود مرسی

 63. نویسنده دیدگاه: ایدا
  13 آذر 1394

  خوشم اومد عالیه

 64. نویسنده دیدگاه: ایدا
  13 آذر 1394

  عالیه ولی جیزی که می خوام پیدا نکردم

 65. نویسنده دیدگاه: بیتا
  01 آذر 1394

  عالی بود

 66. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  24 آبان 1394

  چقدر خوب بود چقدر

 67. نویسنده دیدگاه: حسن
  20 آبان 1394

  خیلی عالی بود

 68. نویسنده دیدگاه: حسن
  20 آبان 1394

  خیلی ضرب المثل های زیبا وجالبی بود خیلی خوشم آمد.

 69. نویسنده دیدگاه: علی
  16 آبان 1394

  خوب بود ولی بعصی ضرب المثل رو نداره

 70. نویسنده دیدگاه: احمد
  23 مهر 1394

  عالي بود ممنوووووووووووووووووووووووووووووووون

 71. نویسنده دیدگاه: امیر
  22 مرداد 1394

  ارائه یک ضرب المثل عاقل گیر ما نمیاد دیوانه هم دست از سر ما برنمیداره

 72. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 تیر 1394

  معنی این ضرب المثل که اب برو نون برو تو هم برو چی میشه

  • نویسنده دیدگاه: S&N
   30 دی 1397

   یعنی هر چی کار کنی به هیچجا نرسی
   نفرین کردن

 73. نویسنده دیدگاه: راباناناناناراتی
  10 تیر 1394

  واقعا خوب بود

 74. نویسنده دیدگاه: هانیه
  29 خرداد 1394

  خیلی خوبه ولی بعضی ها رو نداره

 75. نویسنده دیدگاه: لالی بختیاری
  14 خرداد 1394

  یه ضرب المثل بختیاری هست میگه :
  سنگین با سنجننت
  سبک مبات ، پیشکننت

  به دوستان عزیز پیشنهاد می دهم که به کتاب ضرب المثل iهای بختیاری ورود کنید چرا که ضرب المثل هایی یافت می شود که اثر آنها را در زندگیتان میبینید. اگر نتوانستید بخوانید آن رابه زبان فارسی برگردانید.

 76. نویسنده دیدگاه: محمدصادق
  09 خرداد 1394

  آفرين خوب بود

 77. نویسنده دیدگاه: محمدصادق
  09 خرداد 1394

  ميشه ازتون خواهش كنم ضرب المثل هاي طنز هم بذارين ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 تیر 1394

   حتماً دوست عزیز ، سایت رو دنبال کنید

  • نویسنده دیدگاه: حنانه
   14 آبان 1394

   خیلی خوبه ولی خنده دارنه داشت

  • نویسنده دیدگاه: حنانه
   14 آبان 1394

   خیلی خوبه ولی خنده دارنه داشت وبار خوب بود

  • نویسنده دیدگاه: حنانه
   14 آبان 1394

   ولی خنده دارنه داشت

 78. نویسنده دیدگاه: ایلار
  23 اردیبهشت 1394

  لاااااااااااااااااایک

  • نویسنده دیدگاه: حسن
   20 آبان 1394

   خیلی آموزنده بود

 79. نویسنده دیدگاه: معصصومه
  03 اردیبهشت 1394

  خب معنی هاش کو

  • نویسنده دیدگاه: حنانه
   13 مرداد 1394

   جولو شون بود

   • نویسنده دیدگاه: ...
    17 خرداد 1397

    شفاااااااااا

 80. نویسنده دیدگاه: بابک
  01 اردیبهشت 1394

  معنی ها کامل نیستند و کبوتر با کبوتر باز با باز را کامل ننوشته است…………………………………………………

 81. نویسنده دیدگاه: Mahsa
  18 فروردین 1394

  پس چرا معنی ضرب المثل ((قدر عافیت کسی داند که …)) رو نزاشتید عایا؟!؟! 🙁

 82. نویسنده دیدگاه: میلاد1
  18 فروردین 1394

  خیلی به دردم خورد

 83. نویسنده دیدگاه: anahita
  14 فروردین 1394

  خوب بود ولی از احترام و همکاری زیاد نبود لطفا از این ها بگذارین

 84. نویسنده دیدگاه: ماهک
  28 اسفند 1393

  خوب بوداما درباره ی اتحادنداشت

 85. نویسنده دیدگاه: hooman
  25 اسفند 1393

  سلام
  ضرب المثلی درباه ی رضایت مندی خدا دارید؟
  اگه دارید بگید به من خیلی ممنون می شم.
  مدرسه خواهرم همچین چیزی می خواد حالا اگه کلا” درباره رضایتمندی چیزی داشتید بی زحمت به من ایمیل کنید.
  با سپاس فراوان

 86. نویسنده دیدگاه: ملينا
  20 اسفند 1393

  هيچ ضرب المثلى درباره ى فضول بودن نبود و پيدا كردن ضرب المثل مورد نظر در وبلاگ شما واقعا سخت است .

 87. نویسنده دیدگاه: علی
  19 اسفند 1393

  عــــــــــــالی بود
  اما خیلی از ضرب المثل ها را نداشت

 88. نویسنده دیدگاه: پ
  19 اسفند 1393

  خیلی عالی ممنون

 89. نویسنده دیدگاه: سهیل
  11 اسفند 1393

  عالیه

 90. نویسنده دیدگاه: مهتاب
  06 اسفند 1393

  ممنون .عالی بود

 91. نویسنده دیدگاه: نجمه
  27 بهمن 1393

  خیلی خوب بود

 92. نویسنده دیدگاه: arash
  23 بهمن 1393

  بسیار عالی بود

 93. نویسنده دیدگاه: محمد رضا
  17 بهمن 1393

  عالی بود ممنون من فردا امتحان ضرب المثل دارم ممنون که کمکم کردین

 94. نویسنده دیدگاه: محمد رضا
  17 بهمن 1393

  .عالی بود واقعا عالی بود دست شما درد نکنه

 95. نویسنده دیدگاه: AMIR
  17 بهمن 1393

  ضرب امثل درباره ی زبان و سخن گفتن اصلا نبود که ؟!

 96. نویسنده دیدگاه: ALIREZA
  05 بهمن 1393

  بسیار خنده دار و باحال بود

 97. نویسنده دیدگاه: zahra
  04 بهمن 1393

  خیلی مسخره بود خیلی ها رو نداره

 98. نویسنده دیدگاه: ار ام
  02 بهمن 1393

  خیلی خوب

 99. نویسنده دیدگاه: ا
  18 دی 1393

  برای درسم عالی بود ممنون

 100. نویسنده دیدگاه: شميم
  11 دی 1393

  مممممممممممممممنؤن عاليييييييييييييييييييييييييييي بيدددددددددددددددددددددددد

 101. نویسنده دیدگاه: صبا
  10 دی 1393

  خیلی خوب بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 102. نویسنده دیدگاه: ملیناز
  08 دی 1393

  خیلی بد بود خیلی خیلی چون معنی نداشت خخخخخخخ شوخی کردم خیلی خوب بود

 103. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 دی 1393

  من همه جانظر میدم ولی عالی بود

 104. نویسنده دیدگاه: Pani
  01 دی 1393

  بازم بذارید 🙂

 105. نویسنده دیدگاه: Pani
  01 دی 1393

  منم واسه درسم میخواستم خیلی عالییییییییییییی بود دمتان گرم

 106. نویسنده دیدگاه: ljdk
  27 آذر 1393

  برای درسم میخواستم عالی بود

 107. نویسنده دیدگاه: دریا
  26 آذر 1393

  خیلی عالی بود

 108. نویسنده دیدگاه: درخشان
  15 آذر 1393

  خدا قوت

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 دی 1397

   خیلی خ

 109. نویسنده دیدگاه: سحر
  14 آذر 1393

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودن مرسی

 110. نویسنده دیدگاه: ALIREZA
  09 آذر 1393

  عالییییییییییییییی بوووووووووووووود

 111. نویسنده دیدگاه: سما
  07 آذر 1393

  لطفا ضرب المثل های بهتری بگذارید

 112. نویسنده دیدگاه: سلماز
  07 آذر 1393

  لطفا کاربرد های هر ضرب المثل راهم به هر یک از ضرب المثل ها اضافه کنید

 113. نویسنده دیدگاه: سید جواد اسحاقی
  30 آبان 1393

  سپاس وتشکر ار گردآوران ضرب المثلها .دانش آموزان مدرسه آذرمنش پسرانه ناحیه 3 مشهد جهت تحقیق از آنها استفاده کرده بودند .

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 دی 1397

   عالی بود برای درسم

 114. نویسنده دیدگاه: سلام
  18 آبان 1393

  خیلی خوب بود. ممنون

 115. نویسنده دیدگاه: احمدرضا
  17 آبان 1393

  ضرب المثل های شما عالی است

 116. نویسنده دیدگاه: پریسا2
  02 خرداد 1393

  مرسی کنایه ازب تاخیر انداختن کاری که اهمیت فوری وبسیار داردتا تریاق ازعراق ارند مارگزیده مرده باشد رانیز اضافه کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 خرداد 1393

   ممنون اضافه شد

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    14 آذر 1393

    خیلی خوب بود ممنون

   • نویسنده دیدگاه: فغثق6ع
    06 دی 1393

    خواهش

  • نویسنده دیدگاه: بهروز
   21 آبان 1393

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
   هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
   هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
   هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
   هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

نظر خودتان را ارسال کنید