ضرب المثل

ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی

آسمان اهدافت را لمس کن… دست یافتنیست

برای ورود به بخش کامل ضرب المثلها روی عبارت زیر کلیک نمایید:

ضرب المثل

در این بخش آسمونی تعدادی از ضرب المثل های ایرانی را به ترتیب حروف الفبا و با معنی برای شما عزیزان قرار داده ایم.

ضرب المثل با حرف الف

1- ادب از كه آموختی از بی ادبان : بادیدن رفتار بی ادبان آن کارها را انجام ندادن.

2- آب در هاون كوبیدن : كاربیهوده انجام دادن .

3- آش كشك خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته : این كار را باید انجام دهی چه دلت بخواد چه دلت نخواد.

4- آش دهانسوزی نیست : بسیار مطلوب و محبوب نیست.

5- آتیش بیار معركه: بهم زنی می كند .

6- آتیش زده به مالش : هر چی داشته بخشیده .

7- آب از دستش نمی چكد : خیرش به كسی نمی رسد .

8- آفتاب عمرش لب بومه : چیزی بمرگش نمانده .

9- آسمون همه جاش یه رنگه: هر جا كه باشی وضع همینه .

10- از این ستون به آن ستون فرجی است : گذشت زمان ممكن است برای حل مشكل تو مؤثر واقع شود.

11- آب ازآهن جدا كردن: كار د شواری را انجام دادن .

12- آب ازدریا بخشیدن : از مال دیگران بخشیدن و منت نهادن

13- آب برو ، نان برو تو هم به دنبالش برو: جمله ی توهین آمیزی است.

14- اسب تازی گر ضعیف بود همچنان از طویله ی خربه انتقاد از بی اهمیت ها

15- آن راكه حساب پاك است ا ز محاسبه چه باك است :كسی كه كارش در ست است از حساب و كتاب ترسی ندارد.

16- اندازه نگهدار كلواوشر بواو لا تسرفوا : پرخوری .

17- ای كه پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز را دریابی : استفاده از اندک فرصت مانده

18- آنروز كه آواز بود فكر زمستانت هم بود: به فکر آینده نبودن

19- آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود : پشت دیگران ازكسی بدگویی كردن.

ضرب المثل با حرف ب

1- بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می كشد: باچرب زبانی كارهای خویش راپیش می برد .

2- بزك نمیر بهارمیاد .کمبزه با خیار می یاد: به كسی و عده های دورو رازدادن.

3- بادمجان بم آفت نداره: مقاومت داشتن در برابر سختی ها

4- با یك گل بهار نمیشه: با یك شخص درستکار دنیا درست نمی شود.

5- با یه من عسل هم نمی شود خوردش: بد اخلاق بودن

6- به دعای گربه ی سیاه ، بارون نمی باره: خشم خدا نسبت به افراد بدکار

7- برای لای جزر دیوار خوبه: خیلی بی مصرف است.

8- با یك تیر و دو نشون زدن: با انجام یک کار به چند نتیجه عالی رسیدن

9- باد آورده را باد می برد: هر چیزی كه آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.

10- به در گفت دیوار بشنوه: غیر مستقیم حرف زدن

11- به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب : استفاده از سخنان خوب در حرف زدن

12- با هر دست كه دادی پس می گیری. پاداش حتمی در مقابل هر خوبی

13- بزرگی به عقل است نه به سال.در تقابل بین کارها وسخنان خردمندانه ی خردسال با سخنان وکارهای نابخردانه ی بزرگسال گفته می شود

14- برای همه مادر است برای من زن بابا: با همه مهربان است با من نا مهربان است.

15- با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه شوی: در تأثیر همنشینی گویند ،‌یعنی در اثر همنشینی با بدان ،‌بد می شوی و با نیكان نیك.

16- با پولها كباب بی پول ها دود كباب: شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می كند و بینوا می بیند و حسرت می كشد.

ضرب المثل با حرف پ

1- پشت چشم نازك كردن: ناز آوردن

2- پشت دست داغ كردن: تصمیم گرفتن برای انجام ندادن کاری.

3- پا به دریا بگذاره دریا خشك می شود: بد شانس است.

4- پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است: در مذمت نادانی

5- پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن كار خردمندان نیست: كار خطرناك كردن كار انسانهای عاقل نیست.

6- پول كه زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت: ثروت زیاد ، انسان را به سرگرمی های ناپسند وا می دارد.

7- پی تقدیر رفتن از كوری است. در نکوهش سستی وتنبلی ویا استفاده نکردن از عقل وفکر خود

8- پشم در كلاه نداشتن. بی مایه بودن

9- پرتو نیكان نگیرد هر كه بنیادش بد است تربیت نا اهل را چون گردوگان بر گنبد است

10- پرده هفت رنگ مگذار تو كه در خانه بوریا داری: قناعت.

11- پولش از پار و بالا می ره: ثروت زیادی دارد.

12- پشت دست را داغ كردن: تصمیم به انجام ندادن كاری گرفتن.

13- پایان شب سیه سپید است: مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.

14- پول علف خرس است: دارایی و مال را به هر كس كه بخواهد نباید داد.

15- پیاده شو با هم راه بریم: در مورد كسی كه خیلی مغرور و متكبر شده است.

ضرب المثل با حرف ت

1- توبه گرگ مرگ است: كسی كه دست از عادتش بر نداره.

2- تا تریاق از عراق آرند مار گزیده مرده باشد: به تاخیر انداختن کاری که اهمیت فوری و بسیار دارد.

3- تا تنور گرم است نان را بچسبان: كاملاً از فرصت استفاده كردن.

4- تعارف اومد نیامد دارد: به كسی كه تعارف می كنی ممكن قبول كنه ممكن نكنه.

5- تیرش به سنگ می خوره: به هدفش نمی رسه.

6- تیر توی تاریكی انداختن: با چشم بسته كاری رو انجام دادن.

7- تافته جدا بافته بودن: خود را غیر از بقیه دانستن.

8- تا توانی دلی بدست آور دل شكستن هنر نمی باشد

9- تیشه به ریشه زدن:‌ با پای خود به گور رفتن.

10- توی هفت آسمون یك ستاره نداشتن: بد شانسی آوردن.

11- تو را خواهند پرسید كه عملت چیست نگویند پدرت كیست: باز خواست آخرت.

12- ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی كه این ره كه تو می روی به تركستان است

13- تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

14- توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت: كسی كه قانع است قدرتمند است.

ضرب المثل با حرف ج

1- جوجه را آخر پائیز می شمرند: نتیجه كار آخر معلوم می شود.

2- جواب ابلهان خاموشیست: جواب نادانها را نباید داد.

3- جانماز آب كشیدن: در ظاهر خود را خوب نشان دادن.

4- جنگل مولاست: جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.

5- جواب دندان شكن: یعنی با منطق و حساب پاسخ دادن.

6- جایی نمی خوابه كه آب زیرش بره: برای افراد زیرك گفته می شود.

7- جایی رفت كه عرب نی انداخت: كنایه از این است كه بازگشتی ندارد.

8- جنگ دو سردارد: یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شكست است.

9- جاتره بچه نیست: چیزی وجود ندارد.

10- جان كسی را به لب آوردن: زیادی منتظر شدن.

11- جای كه نمك خوردی نكمدان مشكن : در نکوهش خیانت به افرادی که در حق آدم خوبی کرده اند.

12- جهان ای برادر نماند بر كس دل اندر جهان آفرین بند و بس : دوری از دل بستن به دنیا (نزدیک شدن به خدا)

13- جای سوزن انداختن نیست : شلوغی آن مکان

14- جوانمردی كه بخورد و بدهد به از عابری كه نخورد و بنهد: جوانمردی كه به دیگران كمك می كند بهتر از پارسایی است كه نمی خورد و به دیگران هم كمك نمی كنند.

15- جای شكرش باقی است.

ضرب المثل با حرف چ

1- چرا عاقل كند كاری كه باز آرد پشیمانی: عاقل كاری را كه پشیمانی به بار می آورد نمی كند.

2- چو فردا شد فكر فردا كنیم: از حالا جوش فردا را نزنیم.

3- چند تا پیراهن بیشتر پاره كرده: با تجربه تر است.

4- چغندر به هرات زیره به كرمون: هر چیزی به جای خودش.

5- چیزی كه عوض داره گله نداره: این كار به آن كار در.

6- چاقو دسته خودش را نمی بره: خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی كنند.

7- چیزی بارش نیست: ساده لوح بودن.

8- چیزی كه از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان: جای مخفی كردن چیزی نیست.

9- چشم بسته غیب می گوید: به كسی گفته می شود كه از موضوع روشن و واضح خبر می دهد.

10- چشمش آلبالو گیلاس می چینه: چیزی را به طور درست نمی بیند.

11- چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور جوی زر بهتر از پنجاه من روز.

12- چو آید زپی دشمن جان شان بیند و اجل پای اسب دوان

13- چوب به لانه زنبور كردن: کارهای خطرناک انجام دادن

14- چو انداختن: جال و جنجال را انداختن.

15- چو كردی با كلوخ انداز پیكار سر خود را به نالای شكستی.

ضرب المثل با حرف ح

1- حساب حسابه ، كاكابرادر: مثل ، برادریمان سر جاش بزغاله یكی هفت صنار.

2- حرف راست را باید از بچه شنید: صحبت درست را كه كودك می گوید ، صحیح است.

3- حسود هرگز نیاسود: از بخل و كینه به جایی نمی رسد.

4- حق به حقدار می رسد: كار شایسته سزای آدم دستكار است.

5- حرفهای گنده تر از دهنش می زنه: سخنان نامناسب زدن

6- حالا كه ماست نشد شیر بده: مقصودی معین ندارد.

7- حاجی ، حاجی را در مكه می بیند: وقتی كسی وعده ای می دهد و می رود و مدتی از او خبری نمی شود چون او را می بینند چنین می گویند.

8- حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می داند: حسادت.

9- حال در ماندگان كسی داند كه به اصول خویش در ما ند: دردمندی.

10- حادثه خبر نمی كند: اتفاقات پیش از آنكه بفهمیم روی می دهد.

11- حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه: با زدن حرف حلوا بدان كه دهانت شیرین نمی شود.

12- حسنی به مكتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت: كار را بی موقع انجام دادن.

13- حرف حساب جواب نداره: درست گفتن مسئله ای درباره حق كسی.

14- حرف حق تلخه: درست گفتن هر حرفی را گویند.

ضرب المثل با حرف خ

1- خر ما از کرگی دم نداشت: بدشانس بودن.

2- خودم كردم كه لعنت بر خودم باد: مانند از ماست که بر ماست

3- خانه به دوش: بی خانه بودن.

4- خر تب می كنه: در فصل تابستان كسی كه لباس گرم بپوشد.

5- خر بیار و باقالی بار كن: در موردی گفته می شود كه آشوب و معركه بر سر موضوعی باشد.

6- خدا از دهنت بشنوه: كاش همان شود كه شما گفتین.

7- خواب زن چپ می زند: در موری گفته می شود كه خواب به تعبیرش خود باشد و بالعكس.

8- خود را به موش مردگی زدن: در مورد كسی گفته می شود كه در انجام کاری سستی می کند

9- خوردن برای زیستن و دكر كردن است تو معتقد كه زیستن از بهر خوردن است

10- خران و گاوان كار بردار به ز آدمیان مردم آزار

11- خر كه كمتر نهر بر وی بار بی شك آسوده تر كند رفتار

12- خواب نوشین بامداد رحیل میل باز دارد سپاه از سبیل عاقبت بد خواب زیاد

13- خاموشی ، به كه جواب سخت.

ضرب المثل با حرف د

1- دیگ به دیگ می گه روت سیاه: كسی كه عیب دارد به دیگران طعنه می زند.

2- در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است

3- دل به دریا زدن: ریسك كردن.

4- دل به دل راه داره: خبر داشتن از دوستی طرف

5- در دوازه رو می شه بست ولی در دهان مردم را نمی شود بست: هر كاری بكنی مردم درباره ات حرف می زنند.

6- دودو تا چهار تا: چیزی كه واضح است.

7- دشمن دانا به از دوست نادان: دانایی و فهمیدگی گرچه در دوست باشد ، خوب است.

8- دیوار موش داره موشم گوش داره: حرف به گوش بقیه می رسد.

9- در كار نكو حاجت هیچ استخاره نیست: در انجام دادن كار خوب فكر و تأمل كردن جایز نیست.

10- دود از كنده بلند می شه: با تجربه بودن افراد مسن

11- درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود. در ستایش فروتنی افراد دارای مقام ویا ثروت

12- دروغی مصلحت آمیز به كه داشتی فتنه انگیز

13- دوست شمار آنكه در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی

14- دشمن آن به كه نیكی بینند : نیكوكاری حتی در حق دشمنان.

15- داشتم فایده نداره از داریم بگو: از آنچه داشتی نگو بگو اكنون چه داری.

ضرب المثل با حرف ر

1- ریگ تو كفششه: منظور داشتن نقشه ی بدی در فکر

2- روكه نیست سنگ پای قزوینه: پررو بودن.

3- رفتم ثواب كنم كباب شدم: در برابر خوبی ، بدی دیدم.

4- راه باز است و جاده دراز: كسی برای رفتن مانع نمی شود.

5- روده بزرگه ، روده كوچكه رو خورد: وقتی كه انسان خیلی گرسنه باشد.

6- رنگش مثل گچ سفید شد: منظور كسی است كه از چیزی ترسیده و رنگش پریده باشد.

7- رفتن و نشستن به كه دویدن و گسستن: آرامش.

8- روده تنگ به یك نان تهی پر گردد نعمت روی زمین پر نكند و بهره ننگ : قناعت

9- رگ خواب كسی را به دست آورن. پیدا کردن نقطه ی ضعف کسی

10- ریش در دست دیگران داشتن. اختیار در دست خود نداشتن

11- رفت كه ریش در بیاورد ، سبیلش را هم باخت: خواست وضع بهتری پیدا كند ، آنچه داشت از دست داد.

ضرب المثل با حرف ز

1- ز تعارف كم كن و بر مبلغ افزا: هنگامی گفته می شود كه تعارف بی فایده و باعث رنجش دیگران می شود .

2- زدیم و نگرفت : كسی كه خود را به خطر بیاندازد و نتیجه ای نداشته باشد .

3- زبانم مو در آورد : وقتی كه كسی زیاد توضیح دهد و نتیجه نداشته باشد .

4- زیر آب كسی را زدن : ‌كسی را نزد دیگری بی اعتبار كردن

5- زیر كاسه ، نیم كاسه است : یعنی فریب و حقه ای در كار است .

6- زردآلو را می خورد برای هسته اش: هر كاری را برای نتیجه اش انجام می دهد.

7- زن به در سرای مرد نكو هم درین عالم است دوزخ او تأثیرخوب همنیشنی با افراد نیکوکار

8- زیر رنج بود گنج های پنهانی : نتیجه دادن زحمات

ضرب المثل با حرف س

1- سری كه درد نمی كند دستمال نمی بندند : وقتی احتیاج به كاری نیست دنبال كار اضافی نرو.

2- سیب دو نیمه :‌ كنایه از شباهت .

3- سرش به تنش زیادی كرده است :‌ از جانش سیر شده است.

4- سكوت نشانه ی رضایت است :‌ وقتی كسی ساكت است رضایتش را نشان می دهد.

5- سرش به تنش می ارزد :‌ ارزش احترام گذاشتن را دارد.

6- سگ زرد برادر شغال است :‌ یعنی در یك جنسند .

7- سبیلش را چرب كردن : یعنی به كسی رشوه دادن.

8- سر پیری و معركه گیری :‌ در مورد كسانی است كه زمان پیری كار جوانان را انجام می دهند .

9- سالی كه نكوست از بهارش پیداست : مواقعی گفته می شود كه كاری بر وفق مراد باشد.

10- سیر به پیاز میگه پیف پیف چقدر بو می دی :‌ كنایه به كسی است كه خود پر از عیب و اشكال است ولی عیب كوچك دیگران را بزرگ جلوه دهد.

11- سه چیز پایداری نماند مال بی تجارت و علم بی بحث و ملك بی سیاست : سه چیز استوار نمی ماند مال كه خرید و فروش نشود و علمی كه مشورت در آن نباشد و پادشاه بی سیاست.

12- سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن :‌ دوری کردن از میان حرف دیگران پریدن

13- سخنران پرورده ی پیركهن بیندیشد آنكه بگوید سخن

14- سخی دوست خداست ‌

15- ستاره ی سهیل است

ضرب المثل با حرف ش

1- شتر در خواب بیند پنبه دانه ؟ : كنایه از آدمی است كه آرزوهای دور و درازی دارد.

2- شنیدن كی بود مانند دیدن : هرگاه با چشم خودت ندیدی شایعات را باور نكن .

3- شتر بابارش گم می شه : نا امن بودن مکانی

4- شتر سواری دولا دولا نمی شود : كار را باید با آگاهی انجام داد.

5- شاهنامه آخرش خوش است : همیشه در اول كار نباید قضاوت كرد.

6- شتری كه در خانه ی همه را می زند :‌ عاقبتی كه برای همه است .

7- شمر ، جلودارش نمیشه : یعنی بسیار آدم شروری است.

8- شنیدم گوسفند را بزرگی رها نیندازدهان و دست گرگی

9- شیطان با مخلصان بر نمی آید و سلطان با مفلسان :‌ شیطان با آدمهای یك رنگ كاری ندارد.

10- شوی زن زشت روی و نابینا به : شوهر زن زشت ونابینا باشد بهتر است

11- شام و ناهار هیچ چیز ،‌آفتاب به لگن هفت دست : خوراكی هیچ ،‌اسباب و ظروف و سفره بیار –- اصل هیچ و فروع بسیاراست.

ضرب المثل با حرف ص

1- صابوش به جامه‌ی كسی خوردن : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده.

2-صد تا چاقو بسازه ، یكیش دسته نداره : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نكن.

3- صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد : آبرومندانه زندگی کردن

4- صبر ،‌كلید كارهاست

5- صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشك نمیرد: روزی

6- صبر ایوب داشتن

7- صلاح مملكت خویش خسروان دانند.

8- صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه شكست عهد صحبت اهل طریق را: پیمان شكنی.

9- صدا از ته چاه بر آمدن. ضعیف بودن

10- صلح دشمن چو جنگ دوست بود.

ضرب المثل با حرف ض

1- ضرر تلخه

2- ضرب ، ضرب اول: در مبارزه آن كسی برنده است كه ضربه اول را زده باشد.

3- ضامن روزی بود روزی رسان. اعتقاد به روزی دهندگی خدا

4- ضعیفی كه با قوی دلاور كند یار دشمن است در هلاك خویش: هركس باید به توان خودش كاری را انجام دهد.

ضرب المثل با حرف ط

1- طاقتم طاق شد: بیش از این تحمل ندارم ، صبرم تمام شده است.

2- طوطی وار یاد گرفتن: مطلبی را سرسری یاد گرفتن

3- طبل توخالیست: فقط داد و فریاد می زند و گرنه چیزی بارش نیست.

4- طاووس‌رابه‌نقش ونگاری‌كه هست‌خلق‌تحسین‌كنند واوخجل ازپای‌زشت‌خویش: ظاهر بینی افراد

5- طلب كردم زدانایی به یک پند مرا فرمود با نادان مپیوند.

6- طمع را سه حرف است هر سه تهی : در مذمت ونکوهش طمع

ضرب المثل با حرف ع

1- عاقبت جوینده یابنده بود: كسی كه تلاش می كند به مقصودش می رسد.

2- عقل اون پاره سنگ بر می داره: عقل ندارد.

3- عجله كار شیطونه: عجله كار درستی نیست.

4- عاقبت حق به حقدار رسید: همیشه در سرانجام هر كار كسی كه حق دارد برنده است.

5- عالم نا پرهیزگار كور شعله دارست: در نکوهش دانشمند بی تقوا ونترس از خدا

6- عالم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

7- عالم بی عمل به چه ماند گفت به زنبور بی عسل:

8- عاقلان را یك اشارت بس بود.

9- عروس تعریفی آخرش شلخته در می آید. دوری از تکبر ویا خودتعریفی

10- عطای او را بلقای او بخشیدم: در مورد افردای كه خیر و شر آنها یكی است.

ضرب المثل با حرف ف

1- فیلش یاد هندوستان كرده: یاد خبری دور، افتاده است.

2- فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه: هیچ گاه از ظاهر كسی نمی توان قضاوت كرد.

3- فردا هم روز خداست: یعنی اجبار نیست كه همه كارها را امروز بكنید.

4- فلانی اجاقش كوره: منظور از كسی است كه بچه دار نمی شود.

5- فرو مایه هزار سنگ بر می دارد و طاقت سختی نمی آورد. بی تحمل و طاقتبودن افراد بدکار

6- فرق است میان آنكه یارش در بر آنكه دو چشم انتظارش بر در: انتظار.

7- فهم سخن چون نكند مستمع قوت طبع از متلكم بجوی: فهمیدن سخنان گوینده در هنر سخن گفتنش نهفته است

8- فكر نان كن كه خربزه آب است: دل به چیزهای بیهوده نبستن

ضرب المثل با حرف ق

1- قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری: ارزش هر چیزی را خبره آن می داند نه دیگران.

2- قصاص در این دنیاست: یعنی هر كس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.

3- قاشق نداره آش بخورد: كنایه از شخص بینهایت تهیدست است و وسیله لازم را دراختیار ندارد.

4- قوز بالاقوز: كار را خراب تر از آنچه كه بود كردن.

5- قرص خورشید در سیاهی شد یونس اندر دهان ماهی شد.

6- قرآن بر سر زبان است و در میان جان: دیانت

7- قدر عافیت كسی داند كه به مصیبتی گرفتار آید: قدر عافیت.

ضرب المثل با حرف ک

1- كوه به كوه نمی رسد آدم به آدم می رسد:

2- كبكش خروس می خونه: خیلی خوشحال است.

3- كوگوش شنوا: گوش ندادن به حرف.

4- كوزه گر از كوزه شكسته آب می خورد: خسیس بودن

5- كارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید: صبر.

6- كس نبیند بخیل فاضل را كر نه در عیب گفتنش كوشد ور كریمی دو صد گز دارد كرمش عیبها فرو پوشد: افراد فاضل.

7- كرم بین و لطف خداوند گار گر بنده كرده است و او شرمسار: در نکوهش بدکاری

8- كند همجنس با همنجنس پرواز: هر كسی با مثل خودش رابطه دارد.

ضرب المثل با حرف گ

1- گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی: صبر كردن.

2- گاومون زائیده: دردسر به سراغ آدم آمدن.

3- گاو پیشانی سفید است: همه كس و در همه جا او را می شناسند.

4- گاو بی شاخ و دم: کسی که فقط در ظاهر قوی ووحشتناک به نظر می رسد

5- گر دست فتاده ای بگیری مردی ور بر كسی خرده نگیری مردی

6- گربه شیر است در گرفتن موش لیك موش است در مصاف پلنگ

7- گرت از دست برآید ذهنی شیرین كف مردی آن نیست كه مشتی بزنی بر دهنی

8- گرگ كه پیر می شود ، رقاص شغال می شود: هر آدم شروری ، در روزگار پیری دست آموز دیگرانست

ضرب المثل با حرف ل

1- لگد به بخت خود زدن: در مقابل خود ایستادن

2- نقش دادن: كاری به طول انجامیدن

3- لبش بوی شیر می دهد: بی تجربگی فرد

4- همه مهربانتر از مادر: تملق كردن

5- لذتی كه در بخشش هست در انتقام نیست وقتی می توان ببخشی انتقام نگیر

ضرب المثل با حرف م

1- مرغ همسایه غاز است: نا آگاهی

2- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است: ارزش وقت را دانستن

3- ماست را كیسه كردن: گول زدن

4- مرغ یك پا داره: لجبازی كردن

5- مار تو آستین پرورش دادن: محبت به افراد زیان رساننده

6- مار خورده و افعی شده: شرارت کسی

7- مگواندوه خویش با دشمنان كه لامول گویند شادی كنان: دشمن را به ناراحتی خود شاد نکن

8- مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد كردن مال: آسایش

9- مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را به راننده پوست : در ستایش اتحاد وهمبستگی

10- مزن بی تأمل بگفتار دم نگو گوی گردوگوئی چه غم: بدون فکرحرف نزدن واگر هم سخن گفته شد دیگر جای تأسف خوردن نیست

11- مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد : کسی از چیزی ضرر دیده از آن چیز برای هیشه رعب ووحشت دارد

12- مسكین خر اگر چه تمیز است چون با رهمی برد عزیز است: زحمتكشی

ضرب المثل با حرف ن

1- نفس از جای گرم برآمدن: در مورد شخصی گفته می شود كه بی خیال مستمندان باشد.

2- نم پس نمی دهد: كارش عیب و ایراد ندارد

3- نخود هر آش شدن: فضول بودن

4- نور علا نور بودن: كار خیلی خوب بودن

5- نان خود خوردن و نشستن به كه كمر زرین بستن و به خدمت ایستادن: قناعت

6- نصیحت پادشاهان كردن كسی رامسلم بود كه نیم سرندارد یاامید. كاربیهوده

5- ندانستی كه بینی بر پای چو در گوشت نیامد مردم

6- نماند به ستمكار بد، روزگار بماند بر او لعنت پایدار

7- نان از برای كنج عبادت گرفته اند صاحب دلان به كنج عبادت برای نان: سوء استفاده

8- نا بینا به كار خویش بیناست: هر کسی در انجام کاری مهارت دارد

ضرب المثل با حرف و

1- وجود یكی است ولی شكم دوتاست: یعنی دو نفر هر چقدر به یكدیگر نزدیك باشند باز هم از هم جدا هستند.

2- وقت نداره سرشو بخارونه: منظور آنست كه گرفتار است.

3- وین شكم بی هنر پیچ ، پیچ صبر ندارد كه بسازد به هیچ

4- وقت ضرورت چون نماند گزیر دست‌بگیردسرشمشیرتیز: ضرورت‌كارواجب

5- وفاداری مدار از بلبلان چشم كه هردم بر گلی دیگر سرآیند: بی وفایی

ضرب المثل با حرف هـ

1- هر پستی ، بلندی دارد: بعد از هر سختی آسانی هست.

2- هادی ، هادی اسم خود بر ما نهادی: یعنی كه به ارتكاب عمل خلافی دست زده ای و مرا بدان متهم می كنی.

3- هشتش گرو نهش است: آه در بساط ندارد.

4- هر كه بامش بیش ، برفش بیشتر: ثروت زیاد آسایش به بار نمی آورزد

5- هركه درحال‌توانایی نكوئی‌نكند ازوقت ناتوانی‌سختی ببیند: انجام‌كارخوب

6- هركه در زندگانی نانش بخورند چون بمیرد نامش نبرند: کارحسنه کردن در این دنیا

7- هر كه آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت : بی وفابودن روزگار

8- هر كه نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد : قناعت

9- هر كه با بزرگان ستیز و خون خود ریزد: پا از گلیم خود دراز كردن

10- هر جا سر است سخن است.

ضرب المثل با حرف ی

1- یكی به دو كردن: جر و بحث كردن

2- یك دست صدا نداره: باید با دیگران متحد بود

3- یك من ماست چقدر كره می دهد: تلافی كردن

4- یك پاش لب گور است: پیر است

5- یزدان كسی را كه دارد نگاه نگردد ز سرما و گرما تباه

6- یاردیرینه‌مراگونه‌زبان توبه مده كه مراتوبه‌شمشیری نخواهدبودن: سرسختی

7- یك تیر و دو نشان: با یك كار به دو نتیجه رسیدن

8- یاسین به گوش خر خواندن: پند بی فایده به كسی دادن

9- یك چشم گریان و یك خندان: در مورد كسی گویند كه دو گانه عمل می كند.

برای ورود به بخش کامل ضرب المثلها روی عبارت زیر کلیک نمایید:

ضرب المثل

تازه های آسمونی

تاریخ ماه رمضان 98 و رَمَضان 2019

آسمونی

ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست

ندا رحیمی

لحظه تحویل سال نو 1398 در ایران و جهان (آغاز سال جدید)

آسمونی

اسم های دخترانه ایرانی

آسمونی

اسم های پسرانه ایرانی

آسمونی

ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی

ندا رحیمی

154 نظر

الینا 26 مارس 2019 at 14:20

من یا همه این را خیلی دوست دارم ممنون

پاسخ به این نظر
آناهیتا 12 مارس 2019 at 20:25

ضرب المثل های ایرانی عالی است ( آناهیتا هستم)♡♡♡♡♡♡♡

پاسخ به این نظر
آناهیتا 12 مارس 2019 at 20:23

خیلی عالی ولی کاش هر حرفی ۱۰۰۰تا بود
آناهیتا هستم
ممنونم از گوگل
ضرب المثل هاهم عالللللللللللللللللللللللی است

پاسخ به این نظر
313 27 فوریه 2019 at 17:59

سلام/ برای یه بازی لازم داشتم استفاده کردم
GOD BLESS!
ممنون

پاسخ به این نظر
ماندانا 27 ژانویه 2019 at 20:30

اینها بعضیا شون کنایه است لطفا جدا کنید به هر حال خوب بود

پاسخ به این نظر
الینا 27 ژانویه 2019 at 20:33

عالی بوددد خانم

پاسخ به این نظر
محمد 26 ژانویه 2019 at 11:42

عالی بود

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 ژانویه 2019 at 11:39

آخه اینم شد ضربالمثل

پاسخ به این نظر
محمد 26 ژانویه 2019 at 11:43

زر نظر

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 ژانویه 2019 at 11:36

ایران 3 0چین

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 ژانویه 2019 at 11:28

بد نبود

پاسخ به این نظر
امیر حسین 24 ژانویه 2019 at 11:28

سلام. برای اینکه به کسی بگیم آدم خاص و متفاوتی باشه تا بهتر نتیجه بگیره کسی از دوستان پیشنهادی داره؟

پاسخ به این نظر
آلویس 18 ژانویه 2019 at 18:05

عالی مرسی

پاسخ به این نظر
ايران 12 ژانویه 2019 at 09:28

عالي بود اما اي کاش دقت هم در آن جاي داشت\ غلط و اشتباهات زيادي داره، به عنوان به نحوه صحيح دو مورد اشاره مي شود
مثل خواب نوشين بامداد رحيل باز دارد پياده را ز سبيل ( مصرع دومي که ذکر شد کاملا اشتباه است و روح سعدي را مي آزارد)
نور علي نور ( علا کاملا غلط است)
در هر حال کار جالبي بود و جاي تشکر دارد

پاسخ به این نظر
محسن 11 ژانویه 2019 at 20:56

عالی مرسی

پاسخ به این نظر
نفس 07 ژانویه 2019 at 14:58

بد نبود من دانشگاهی چیز مفید تر می خوام نه این چرت و پرتارو

پاسخ به این نظر
امیر 06 ژانویه 2019 at 00:50

سلام عالی بود
آقا من میخام به یکی که داره به دارایی من حسادت میکنه چون خودش نداره و اون چیزی که من دارمو پست و به درد نخور جلوه بده چه ضرب المثلی بهش بگم؟ کمک کنین

پاسخ به این نظر
محسن 22 ژانویه 2019 at 17:50

هیچی جواب ابلهان خاموشیست

پاسخ به این نظر
........ 05 ژانویه 2019 at 22:41

عالی

پاسخ به این نظر
امیر 06 ژانویه 2019 at 00:48

سلام عالی بود
آقا من میخام به یکی که داره به دارایی من حسادت میکنه چون خودش نداره و اون چیزی که من دارمو پست و به درد نخور جلوه بده چه ضرب المثلی بهش بگم؟

پاسخ به این نظر
مهدي 10 ژانویه 2019 at 16:19

عالي بود

پاسخ به این نظر
مریم 26 ژانویه 2019 at 13:18

ســلام عالی

سلام عالی بــــــــــــود

پاسخ به این نظر
ناشناس 05 ژانویه 2019 at 15:06

هلیا ممنونم من برای درسم می خواستم

پاسخ به این نظر
نفس 29 دسامبر 2018 at 15:20

عالی بود …… .. .. …………. ممنون

پاسخ به این نظر
Blackout 25 دسامبر 2018 at 19:35

دمت گرم خیلی معرکه بود.❤️

پاسخ به این نظر
Blackout 25 دسامبر 2018 at 19:33

دمت گرم خیلی عالی بود.❤️

پاسخ به این نظر
النا 23 دسامبر 2018 at 15:29

عالی

پاسخ به این نظر
isane 20 دسامبر 2018 at 22:50

خيلي عاليه براي بعضي ها

پاسخ به این نظر
زینب 11 دسامبر 2018 at 19:50

مرسی
عااالی بود

پاسخ به این نظر
عسل 24 دسامبر 2018 at 19:47

خیلی خوب بود مرسی عالی😍😙😘

پاسخ به این نظر
ناشناس 11 دسامبر 2018 at 14:42

خيلى ممنون
عالى بود

پاسخ به این نظر
الناز 11 دسامبر 2018 at 14:38

اصلا بدرد نمی خورد
آشغال بود
نصف معنی ها نبود

پاسخ به این نظر
آوا 03 دسامبر 2018 at 18:46

عااااالی بود ممنون خیلی خیلی به دردم خورد متشکر

پاسخ به این نظر
خورشید خانم خوشگل 03 دسامبر 2018 at 15:44

خیلی آلی بو واقا ممنون
فقط یه مشکل داشت 🤔
اونم اینکه به ترتیب حروف الفبا ننوشته 😢😢

پاسخ به این نظر
سارینا 28 نوامبر 2018 at 17:02

بدک نبود اما برا خیلیا عالیه😊

پاسخ به این نظر
ناشناس 24 دسامبر 2018 at 21:03

درست میگیرم بچه حرف گوش کن

پاسخ به این نظر
ناشناس 26 نوامبر 2018 at 14:59

ممنون ضرب المثل ها عالی بود😆😆

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 نوامبر 2018 at 19:56

عالییییییییییییی بود ضرب المثل ها ی شما

پاسخ به این نظر
اسمن 20 نوامبر 2018 at 10:23

عالی نبود└(^o^)┘ (^-^)/

پاسخ به این نظر
درسا 24 نوامبر 2018 at 20:19

خیلی بد

پاسخ به این نظر
ساقر 06 دسامبر 2018 at 16:29

خیلی افتضاح و بد و بدرد نخور

پاسخ به این نظر
سمیرا خرسند 19 نوامبر 2018 at 11:30

عالی بود واقعا مرسی

پاسخ به این نظر
فلانی. آخه به تو چه؟ 13 نوامبر 2018 at 13:39

من باس درسم میخواستم زحمت فراوان کیشیدید فقط اگ بیشتر میزاشتید زحمتون نیمیشد آسمونی بابا دودقع برنامو ولکه”ولش ده” خواموشیش کو پایین پایینا نمیره باز میام نیگا مکینیم نظر میدیم…………یادت نرع نیگاع کنی😊😚👩‍💻🤳🤝💎👡👓

پاسخ به این نظر
کارر 01 ژانویه 2019 at 15:22

چه بی شخصستی

پاسخ به این نظر
مانیا 01 نوامبر 2018 at 10:56

خوب بود

پاسخ به این نظر
لللل 17 نوامبر 2018 at 10:39

گفت امتحان ضرب المثل

پاسخ به این نظر
ابوالفضل 30 اکتبر 2018 at 13:10

خیلی خوب بودمرسی

پاسخ به این نظر
KING PARHAM 27 اکتبر 2018 at 18:42

Thank you so much

پاسخ به این نظر
ناشناس 25 اکتبر 2018 at 00:11

عالی بودهمه چی تمومیداحسنت

پاسخ به این نظر
مهدی 24 فوریه 2018 at 14:44

وری گود دمت گگگگگگگگگگگگررررررررررررررممممممممممم
خئییییییییییییییییییییییییی خوب بود
عالی بود
مرسییییییی

پاسخ به این نظر
|یاس| 17 ژانویه 2018 at 06:56

من امروز امتحان ترم ادبیات دارم آموزگار محترمم گفته 5 تا ضرب المثل داره توش
امیدوارم خوندن اینا به درد بخور باشه

پاسخ به این نظر
میترا 03 دسامبر 2017 at 09:18

عالی بود برا تمرین دخترم میخواستم خیلی خوبهدکه با معنیش نوشتین

پاسخ به این نظر
Maryam.raha 27 نوامبر 2017 at 00:31

خیلی از معانی اشتباهه

پاسخ به این نظر
Saeed Zanganeh 28 نوامبر 2017 at 10:08

کدام منظورتان است؟

پاسخ به این نظر
شهرام 04 نوامبر 2017 at 21:39

ساام
عالی ممنونم .

پاسخ به این نظر
mahlagha 02 آگوست 2017 at 14:16

سلام وخسته نباشید خوب بود میشه لطفا ضرب المثل هاطنز هم بزاریدباگویش محلی مرررسی

پاسخ به این نظر
اميد ايران زمين 16 ژوئن 2017 at 11:37

همه رو اشتباه نوشتين بابا دكترا

پاسخ به این نظر
Merhab 02 آوریل 2017 at 23:21

سلام خواستم عرض کنم ضربالمثل نم پس نمی دهد کنایه از خسیس نیست ولی شما مرقوم فرمودید کارش درست وبی عیب است

پاسخ به این نظر
سعید زنگنه 03 آوریل 2017 at 10:49

سلام، ما نیز چنین چیزی ننوشته ایم

پاسخ به این نظر
Merhab 02 آوریل 2017 at 23:17

عالی است ولی خیلی از حروف ها اشتباه تایپ شده

پاسخ به این نظر
فرهاد 06 مارس 2017 at 07:51

سلام
یه ضرب المثل خیلی مشهور هرچی گشتم نیست!!؟؟؟
شکستن شرح خویش ز مردی نبوود

پاسخ به این نظر
august 11 فوریه 2017 at 11:03

سلام. خسته نباشید
ولی ای کاش در این همه زحمت، دقت بیشتری در معانی و مفاهیم ضرب المثل ها، انتخاب های زیرکانه تر، و همچنین تصحیح غلط های بیشمار تایپی و نوشتاری می کردید که کارتون رو بی ثمر نگذاره.

پاسخ به این نظر
محدثه 29 دسامبر 2018 at 14:43

خوب بود

پاسخ به این نظر
سعید ر 07 ژانویه 2017 at 19:56

سلام میشه یک ضرب المثل بگید که آچار و ابزار و گندن و چکش و آدم توش باشه

پاسخ به این نظر
Diba 28 دسامبر 2016 at 02:17

عالییی بود?

پاسخ به این نظر
نویده 24 دسامبر 2016 at 12:00

خیلی عالی و به ثمر بود.ممنونم

پاسخ به این نظر
رضا 01 دسامبر 2016 at 20:27

با سلام عالی بود .از اینکه برای ترویج فرهنگ ایران اینگونه تلاش می کنید ممنونم

پاسخ به این نظر
سعید زنگنه 03 دسامبر 2016 at 17:56

زنده باشید دوست گرامی

پاسخ به این نظر
saba 28 اکتبر 2016 at 13:26

خيليييييي خوب بود ممنون

پاسخ به این نظر
پری 26 آگوست 2016 at 00:35

یکیم هست که میگن مثلا به جون خودت که میخوام دنیات نباشه (یه همچین چیزی)
“میخوام دنیات نباشه” یعنی چی؟؟؟
:)))

پاسخ به این نظر
سهراب 19 اکتبر 2016 at 21:33

کوته چی است.

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 اکتبر 2016 at 21:38

کوفته چی است.

پاسخ به این نظر
رویا 31 ژانویه 2017 at 02:57

یعنی تو اونق برام عزیزی که حاضرم خودت باشی اما دنیاو جهان نباشه یعنی زندگی و دنیا واسم مهم نیس فقط جون تو مهمه.

پاسخ به این نظر
mostafa 15 می 2016 at 17:33

یه مثال دیگه هم هست که خیلی کاربردیه , خواهش میکنم که این رو هم قرار بدید
من خودم خیلی ازش استفاده میکنم
” بعد میریم از قبرست خر میاریم ” 🙂

پاسخ به این نظر
سهراب 19 اکتبر 2016 at 21:34

چی چی می گویی

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 اکتبر 2016 at 21:39

مصطفی چی چی می گویی.

پاسخ به این نظر
mohaen 15 آوریل 2016 at 15:14

سلام خییییییییییییییییلی خوب بود
خوبه که چندتا دیگه اضافه کنید مثل:
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
مثل پلو تو دوری
خرما نخورده تب می کنه
هم خرو میخواهد هم خرمارو

پاسخ به این نظر
الهام 22 می 2016 at 15:47

سلام خیلی خوبصرب مثل چطور

پاسخ به این نظر
ناشناس 15 مارس 2016 at 18:50

ضرب المثلی در مورد امانت داری دارید؟؟؟؟؟؟
لطفا پاسخ بدهید

پاسخ به این نظر
ناشناس 19 اکتبر 2016 at 21:40

پاسخ دادیم.

پاسخ به این نظر
ارش 05 فوریه 2016 at 10:05

واقعا عالی بود مرسی

پاسخ به این نظر
ابولفضل 18 ژانویه 2016 at 15:40

ورى گود دمت گگگگگگگگررررررممممم

پاسخ به این نظر
سعید 12 ژانویه 2016 at 23:49

سلام.میشه از مطالب سایت برای تهیه برنامه استفاده کنم.ممنون میشم پاسخ بدین.اگه میشه جوابو به ایمیلم بفرستید

پاسخ به این نظر
ناشناس 20 دسامبر 2015 at 12:39

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود مرسی

پاسخ به این نظر
fk 08 دسامبر 2015 at 19:00

با سلام از شما کمال تشکر را دارم.

پاسخ به این نظر
ناشناس 05 سپتامبر 2016 at 23:58

خوب بود مرسی

پاسخ به این نظر
ایدا 04 دسامبر 2015 at 12:41

خوشم اومد عالیه

پاسخ به این نظر
ایدا 04 دسامبر 2015 at 12:40

عالیه ولی جیزی که می خوام پیدا نکردم

پاسخ به این نظر
بیتا 22 نوامبر 2015 at 17:25

عالی بود

پاسخ به این نظر
فاطمه 15 نوامبر 2015 at 08:35

چقدر خوب بود چقدر

پاسخ به این نظر
حسن 11 نوامبر 2015 at 09:47

خیلی عالی بود

پاسخ به این نظر
حسن 11 نوامبر 2015 at 09:34

خیلی ضرب المثل های زیبا وجالبی بود خیلی خوشم آمد.

پاسخ به این نظر
علی 07 نوامبر 2015 at 22:23

خوب بود ولی بعصی ضرب المثل رو نداره

پاسخ به این نظر
احمد 15 اکتبر 2015 at 18:28

عالي بود ممنوووووووووووووووووووووووووووووووون

پاسخ به این نظر
امیر 13 آگوست 2015 at 02:52

ارائه یک ضرب المثل عاقل گیر ما نمیاد دیوانه هم دست از سر ما برنمیداره

پاسخ به این نظر
ناشناس 11 جولای 2015 at 11:29

معنی این ضرب المثل که اب برو نون برو تو هم برو چی میشه

پاسخ به این نظر
S&N 20 ژانویه 2019 at 11:16

یعنی هر چی کار کنی به هیچجا نرسی
نفرین کردن

پاسخ به این نظر
راباناناناناراتی 01 جولای 2015 at 20:50

واقعا خوب بود

پاسخ به این نظر
هانیه 19 ژوئن 2015 at 11:21

خیلی خوبه ولی بعضی ها رو نداره

پاسخ به این نظر
لالی بختیاری 04 ژوئن 2015 at 11:45

یه ضرب المثل بختیاری هست میگه :
سنگین با سنجننت
سبک مبات ، پیشکننت

به دوستان عزیز پیشنهاد می دهم که به کتاب ضرب المثل iهای بختیاری ورود کنید چرا که ضرب المثل هایی یافت می شود که اثر آنها را در زندگیتان میبینید. اگر نتوانستید بخوانید آن رابه زبان فارسی برگردانید.

پاسخ به این نظر
محمدصادق 30 می 2015 at 11:25

آفرين خوب بود

پاسخ به این نظر
محمدصادق 30 می 2015 at 11:24

ميشه ازتون خواهش كنم ضرب المثل هاي طنز هم بذارين ممنون

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 18 جولای 2015 at 22:34

حتماً دوست عزیز ، سایت رو دنبال کنید

پاسخ به این نظر
حنانه 05 نوامبر 2015 at 15:35

خیلی خوبه ولی خنده دارنه داشت

پاسخ به این نظر
حنانه 05 نوامبر 2015 at 15:37

خیلی خوبه ولی خنده دارنه داشت وبار خوب بود

پاسخ به این نظر
حنانه 05 نوامبر 2015 at 15:38

ولی خنده دارنه داشت

پاسخ به این نظر
ایلار 13 می 2015 at 21:55

لاااااااااااااااااایک

پاسخ به این نظر
حسن 11 نوامبر 2015 at 09:43

خیلی آموزنده بود

پاسخ به این نظر
معصصومه 23 آوریل 2015 at 11:05

خب معنی هاش کو

پاسخ به این نظر
حنانه 04 آگوست 2015 at 18:57

جولو شون بود

پاسخ به این نظر
... 07 ژوئن 2018 at 23:03

شفاااااااااا

پاسخ به این نظر
بابک 21 آوریل 2015 at 16:49

معنی ها کامل نیستند و کبوتر با کبوتر باز با باز را کامل ننوشته است…………………………………………………

پاسخ به این نظر
Mahsa 07 آوریل 2015 at 17:54

پس چرا معنی ضرب المثل ((قدر عافیت کسی داند که …)) رو نزاشتید عایا؟!؟! 🙁

پاسخ به این نظر
میلاد1 07 آوریل 2015 at 17:28

خیلی به دردم خورد

پاسخ به این نظر
anahita 03 آوریل 2015 at 14:17

خوب بود ولی از احترام و همکاری زیاد نبود لطفا از این ها بگذارین

پاسخ به این نظر
ماهک 19 مارس 2015 at 16:41

خوب بوداما درباره ی اتحادنداشت

پاسخ به این نظر
hooman 16 مارس 2015 at 21:05

سلام
ضرب المثلی درباه ی رضایت مندی خدا دارید؟
اگه دارید بگید به من خیلی ممنون می شم.
مدرسه خواهرم همچین چیزی می خواد حالا اگه کلا” درباره رضایتمندی چیزی داشتید بی زحمت به من ایمیل کنید.
با سپاس فراوان

پاسخ به این نظر
ملينا 11 مارس 2015 at 23:39

هيچ ضرب المثلى درباره ى فضول بودن نبود و پيدا كردن ضرب المثل مورد نظر در وبلاگ شما واقعا سخت است .

پاسخ به این نظر
علی 10 مارس 2015 at 16:01

عــــــــــــالی بود
اما خیلی از ضرب المثل ها را نداشت

پاسخ به این نظر
پ 10 مارس 2015 at 13:05

خیلی عالی ممنون

پاسخ به این نظر
سهیل 02 مارس 2015 at 21:10

عالیه

پاسخ به این نظر
مهتاب 25 فوریه 2015 at 22:18

ممنون .عالی بود

پاسخ به این نظر
نجمه 16 فوریه 2015 at 09:43

خیلی خوب بود

پاسخ به این نظر
arash 12 فوریه 2015 at 20:43

بسیار عالی بود

پاسخ به این نظر
محمد رضا 06 فوریه 2015 at 16:40

عالی بود ممنون من فردا امتحان ضرب المثل دارم ممنون که کمکم کردین

پاسخ به این نظر
محمد رضا 06 فوریه 2015 at 16:38

.عالی بود واقعا عالی بود دست شما درد نکنه

پاسخ به این نظر
AMIR 06 فوریه 2015 at 10:20

ضرب امثل درباره ی زبان و سخن گفتن اصلا نبود که ؟!

پاسخ به این نظر
ALIREZA 25 ژانویه 2015 at 09:36

بسیار خنده دار و باحال بود

پاسخ به این نظر
zahra 24 ژانویه 2015 at 18:11

خیلی مسخره بود خیلی ها رو نداره

پاسخ به این نظر
ار ام 22 ژانویه 2015 at 22:09

خیلی خوب

پاسخ به این نظر
ا 08 ژانویه 2015 at 18:07

برای درسم عالی بود ممنون

پاسخ به این نظر
شميم 01 ژانویه 2015 at 11:59

مممممممممممممممنؤن عاليييييييييييييييييييييييييييي بيدددددددددددددددددددددددد

پاسخ به این نظر
صبا 31 دسامبر 2014 at 09:37

خیلی خوب بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پاسخ به این نظر
ملیناز 29 دسامبر 2014 at 01:05

خیلی بد بود خیلی خیلی چون معنی نداشت خخخخخخخ شوخی کردم خیلی خوب بود

پاسخ به این نظر
ناشناس 27 دسامبر 2014 at 22:23

من همه جانظر میدم ولی عالی بود

پاسخ به این نظر
Pani 22 دسامبر 2014 at 23:23

بازم بذارید 🙂

پاسخ به این نظر
Pani 22 دسامبر 2014 at 23:22

منم واسه درسم میخواستم خیلی عالییییییییییییی بود دمتان گرم

پاسخ به این نظر
ljdk 18 دسامبر 2014 at 20:25

برای درسم میخواستم عالی بود

پاسخ به این نظر
دریا 17 دسامبر 2014 at 00:52

خیلی عالی بود

پاسخ به این نظر
درخشان 06 دسامبر 2014 at 13:50

خدا قوت

پاسخ به این نظر
ناشناس 22 دسامبر 2018 at 22:36

خیلی خ

پاسخ به این نظر
سحر 05 دسامبر 2014 at 21:19

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودن مرسی

پاسخ به این نظر
ALIREZA 30 نوامبر 2014 at 19:07

عالییییییییییییییی بوووووووووووووود

پاسخ به این نظر
سما 28 نوامبر 2014 at 18:23

لطفا ضرب المثل های بهتری بگذارید

پاسخ به این نظر
سلماز 28 نوامبر 2014 at 15:08

لطفا کاربرد های هر ضرب المثل راهم به هر یک از ضرب المثل ها اضافه کنید

پاسخ به این نظر
سید جواد اسحاقی 21 نوامبر 2014 at 18:35

سپاس وتشکر ار گردآوران ضرب المثلها .دانش آموزان مدرسه آذرمنش پسرانه ناحیه 3 مشهد جهت تحقیق از آنها استفاده کرده بودند .

پاسخ به این نظر
ناشناس 31 دسامبر 2018 at 19:51

عالی بود برای درسم

پاسخ به این نظر
سلام 09 نوامبر 2014 at 20:18

خیلی خوب بود. ممنون

پاسخ به این نظر
احمدرضا 08 نوامبر 2014 at 13:43

ضرب المثل های شما عالی است

پاسخ به این نظر
پریسا2 23 می 2014 at 12:09

مرسی کنایه ازب تاخیر انداختن کاری که اهمیت فوری وبسیار داردتا تریاق ازعراق ارند مارگزیده مرده باشد رانیز اضافه کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 23 می 2014 at 16:33

ممنون اضافه شد

پاسخ به این نظر
ناشناس 05 دسامبر 2014 at 17:17

خیلی خوب بود ممنون

پاسخ به این نظر
فغثق6ع 27 دسامبر 2014 at 17:23

خواهش

پاسخ به این نظر
بهروز 12 نوامبر 2014 at 14:07

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟