بورس و بازار سهام

يكي از عوامل بسيار مهم و عمده مكانيزمهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي،ارزش بازار سهام است. در سال 1976 به طور متوسط نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي در جهان 18 درصد بوده كه در حال حاضر اين رقم به بيش از 62 درصد رسيده است و اين نشان از حضور گسترد‌ه اقشار مردم جهان در اين بازار دارد. به عبارت ديگر مردم يك جامعه علاوه بر حقوق و درآمد ماهيانه ،خواهان استفاده از پس‌اندازهاي خود در بازار سرمايه هستند كه اين امر نه تنها داراي نفع شخصي است بلكه به نفع كل جامعه نيز هست. 

بازار بورس تا چندي قبل داراي يك تالار در تهران بود، وليكن در حال حاضر چهار استان مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز در ارتباط مستقيم با تهران هستند. به گفته مسئولين تا دو ماه ديگر 2 تالار و تا پايان سال 1383، 15 تالار ديگر افتتاح خواهد شد و تا پايان سال 84 در تمامي مراكز استانها تالار بورس افتتاح خواهد شد. البته در صورت استقبال مردم در ديگر استانها سيستم موجود جوابگوي تقاضاي مردم نيست و مي‌بايست ساز‌و‌كارهاي لازم به لحاظ توسعه، طراحي و اجرا شود.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید