احادیث و سخنانی از حضرت معصومه

hazrat-masoumeh-sayings

حضرت معصومه (س): برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان استغفار است.

محدثه حديث‏ به معنای سخن معصوم است‏ يا آنچه گويای سخن، كار يا سيره ‏او باشد.
و روشن است كه نقل سخنان معصومين (ع) بيشترين خدمت را به حفظ روش و سيره و كردار آنان انجام میدهد.
برهمين اساس ارزش والايی در كلام معصومان برای آنان كه با نقل سخنان معصومان، گفتارش آن ‏را جاودانه نگاه میدارند، می يابيم.

تشويق به حفظ و ترويج‏ حديث ‏و سخن معصومان از زمان خود پيامبراكرم(ص) شروع شد و حضرت‏ می ‏فرمود:

آسمونی : من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه او يعلمهما غيره ‏في نتفع بهما كان خيرا له من عباده ستين سنه

آنكه دو سخن ‏فرا گيرد و خود از آن سود برد، يا به ديگران بياموزد تا سودبرند، برايش بهتر از شصت‏سال عبادت است.

از اين روی اهل بيت(ع) مسلمانان را به فراگيری نشر احاديث ‏ترغيب می ‏كردند تا افكار و انديشه‏ های آنان در گستره وسيع‏تری ‏پخش گردد.
ارزش اين كار را آنگاه میتوان درك كرد كه بدانيم ‏دشمنان اهل بيت از همان روزهای وفات پيامبر به بعد به شدت بااشاعه حديث وسخن معصومان به صورت شفاهی يا كتبی به مخالفت‏ برخاستند و در اين ميان به خصوص برای شيعيان مشكلات زيادی ايجاد كردند، از اين روی در زمانی كه حضرت فاطمه معصومه(س) به ‏نقل حديث می ‏پردازد، در ميان زنان تنها بانوان محدودی موفق ‏میشوند در آن فضای اختلاف آلود لب به سخن گشايند و سخنانی ازمعصومان را برای مردم باز گويند.

احاديث‏ حضرت معصومه(س) تنها چند حديث از اين بانوی موسوی به دست ما رسيده است كه ‏عبارتند از:

1- حديث غدير من كنت مولاه فعلی مولاه

هركه من‏ مولای او هستم، علی مولای اوست.

2- حديث غدير و حديث منزلت

انسيتم قول رسول الله(ص) يوم غديرخم:

من كنت مولاه فعلی مولاه وقوله (ص) : انت منی بمنزله هارون من موسی(ع)

حضرت فاطمه‏ معصومه(س) به نقل از حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود:

آيا فراموش ‏كرديد سخن رسول خدا را كه در روز غديرخم فرمود: من مولای هركه ‏هستم، علی هم مولای او است.

و فرمود: تو(علی) برای من مانندهارون برای موسی هستی.

3- دوست داران علی(ع) حضرت فاطمه معصومه(س) از فاطمه زهرا(س)روايت میكند كه:

پورتال آسمونی : پدرم رسول خدا فرمود: شبی كه مرا به آسمان معراج بردند،داخل بهشت‏ شدم.در آنجا خانه‏ای از در سفيد ديدم كه وسط آن‏خالی بود.آن خانه دری داشت كه با در و ياقوت مزين شده روی آن‏پرده‏ای بود.وقتی سرم را بلند كردم ديدم بر بالای آن نوشته‏ اند:«لااله الاالله محمد رسول الله علی ولی القوم‏» خدايی را جزالله نيست، محمد فرستاده خدا و علی سرپرست قوم (مسلمانان)است.و به روی پرده نوشته بودند: بخ بخ من مثل شيعه علی! به‏ به چه كسی همسنگ شيعه علی (ع) است! وقتی داخل خانه شدم، قصریديدم كه از عقيق سرخ بود و وسط آن خالی بود.اين خانه نيز دری اشت كه پرده‏ای مزين به زبرجد سبز بر آن آويخته بودند.

وقتی ‏سربلند كردم ديدم بر فرازش نوشته‏اند:محمد رسول الله علی وصی المصطفی، محمد فرستاده خدا و علی ‏جانشين مصطفی (پيامبر) است.

و بر روی پرده نوشته بودند: بشرشيعه ‏علی بطيب المولد: شيعيان علی را به پاكزادی بشارت بده.

وقتی داخل شدم با قصری ديگر رو برو شدم كه از زمرد سبز بود وزيباتر از آن را هرگز نديده بودم.دری از ياقوت قرمز داشت كه‏با انواع لولوها تزيين شده بود و بر فراز پرده‏ای كه بر اونوشته بودند: «شيعه علی هم الفائزون‏»، شيعيان علی ‏رستگارانند.

گفتم: ای دوست من جبرييل! اين كاخ از آن كيست؟ جواب داد: «يامحمد لابن عمك و وصيك علی بن ابیطالب (ع) يحشرالناس كلهم يوم‏القيامه حفاه عراه الا شيعه علی و يدعی الناس باسماء امهاتهم‏ما خلا شيعه علی فانهم يدعون باسما آبائهم‏» يا محمد اين خانه‏از آن پسر عمو و جانشين تو، علی بن ابی طالب است كه هركس درروز قيامت عريان محشور شود، جز شيعيان علی و همه با نام مادرخطاب شوند اما شيعيان علی را با نام پدر صدا میزنند.»

ازجبرييل در باره راز آن پرسيدم گفت: «لانهم احبوا عليا خطاب‏مولدهم‏» چون علی را دوست داشتند، ولادتشان از راه حلال صورت‏گرفت.

4- شهادت برای دوستان آل محمد «الا من مات علی حب آل‏محمد مات شهيدا»

فاطمه زهرا(س) به نقل از پيامبر(ص) فرمود: بدانيد، آن كه با محبت آل محمد بميرد، شهيد از دنيارفته است.

5- طهارت امام حسين(ع) لما سقط الحسين من بطن امه‏و كنت وليتها قال النبی (ص):

يا عمه هلمی الی ابنی قلت‏يارسول الله انا لم ننضلفه بعد.فقال: يا عمه انت تنظفه ان الله‏تبارك و تعالی قد نظفه و طهره.

به نقل از صفيه فرمود: آنگاه كه امام حسين از مادر متولد شد من پرستارش بودم.پيامبر(ص) فرمود: ای عمه فرزندم را بياور.گفتم: يا رسول الله‏ما او را پاك نكرده‏ ايم، فرمود: ای عمه تو می خواهی او را پاك‏ كنی، خداوند او را پاكيزه و مطهر كرده است.

6- حضرت معصومه (س) وقتی در ساوه مريض شد، به همراهانش فرمود:

مرا به قم ببريد زيرا از پدرم [موسی الكاظم(ع)] شنيدم كه‏ فرمود: قم مركز شيعيان ما است.

آنچه ازاين احاديث‏ به دست‏ می آيد لزوم پرداختن به اهل بيت و مخصوصا بيان جايگاه علی(ع)در آن برهه از تاريخ بوده است.
چه محتوای اين احاديث در باره قدر و منزلت اهل بيت(ع) است ونشان می ‏دهد حضرت معصومه(س) با شناساندن مقام اميرمومنان(ع) اززبان رسول خدا(ص) می خواهد جامعه آن عصر را به جريان اسلام‏راستين و تشيع سوق دهد. شفيعه يكی ديگر از فضايلی كه حضرت معصومه(س) به آن دست‏يافت، مقام ‏شفاعت است.
روايتی كه امام صادق(ع) قبل از تولد حضرت معصومه(س) بيان‏ فرمود دليل اين مقام است.
حضرت فرمود: «الا و ان قم الكوفه‏الصغيره الا ان للجنه ثمانيه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فيهاامراه من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی تدخل بشفاعتها شيعتی ‏الجنه باجمعهم.»

آگاه باشيد كه قم «كوفه كوچك‏»است.بدانيد بهشت هشت در دارد كه سه در به سوی قم است.بانويی ازفرزندان من به نام فاطمه دختر موسی در آنجا رحلت میكند و باشفاعت او همه شيعيان ما وارد بهشت می ‏شوند.

از اين روايت علاوه ‏بر اثبات مقام شفاعت‏ حضرت معصومه(س) فراگير بودن آن نيز روشن ‏می شود.
به اعتقاد شيعيان، شفاعت‏ي كی از ضروريات مذهب است و آنان كه‏ به مراتب عالی انسانی دست می ‏يابند، می ‏توانند در قيامت مومنان ‏گناهكار را با شرايط خاص شفاعت كنند و پشتوانه اين اعتقادآيات قرآن و روايات ائمه معصومين است.

رسول اكرم(ص) بالاترين ‏جايگاه شفاعت را در قيامت ‏برعهده دارد و قرآن كريم از آن به ‏عنوان مقام محمود ياد كرده است.
اما بعد از رسول اكرم‏ بالاترين جايگاه در شفاعت از آن حضرت زهرا(س) و حضرت فاطمه ‏معصومه (س) است.

به هنگام ازدواج حضرت فاطمه(س) جبرييل پارچه‏ای آورد كه بر آن‏نوشته شده بود: خداوند مهريه فاطمه را شفاعت گنهكاران امت‏ محمد قرار داد.
حضرت فاطمه(س) نيز به هنگام شهادت وصيت كرد تاآن پارچه را در كفن او قرار دهند و فرمود: وقتی روز قيامت‏ شود، اين سند شفاعت را به دست گرفته، گناهكاران امت پدرم راشفاعت‏ خواهم كرد.
بعد از ائمه معصومين هيچ يك از اولياءالهی مقام شفاعتی چون فاطمه (س) را ندارد و در گستردگی مقام‏ شفاعت وی همان بس كه امام صادق(ع) فرمود: با شفاعت او همه‏ شيعيان ما وارد بهشت ‏خواهند شد.
علاوه بر آن در متن ‏زيارتنامه حضرت معصومه (س) نيز كه دارای سند و به عبارت ديگرروايت از امام رضا(ع) است نيز همين مقام (شفاعت) وی توجه مارا به خود جلب می ‏كند.
آنجا كه می ‏خوانيم :

يا فاطمه اشفعی لیفی الجنه فان لك عندالله شانا من الشان

ای فاطمه ما راد ر بهشت‏ شفاعت كن.

مويد سوم روايات فراوانی است كه ثواب زيارت اين بانوی شفيعه‏را بهشت قرار داده‏اند كه بی گمان می توان گفت‏ شفاعت اين بانوی گرانقدر برای زائران عارف خود زمينه بهشتی شدن آنها را فراهم‏ خواهد ساخت از جمله آن روايات را می ‏خوانيم:

1- علامه مجلسی دربحار الانوار می ‏نويسد: امام رضا(ع) فرمود:

«من زارها فله الجنه‏»، هركس او را زيارت كند بهشت‏ برای اواست.(14) و فرمود «من زارالمعصومه بقم كمن زارنی» وفرمود: «من زارها عارفا بحقه فله الجنه‏»

2- امام جواد(ع) فرمود:

«من زارقبر عمتی بقم فله الجنه‏»آنكه قبر عمه‏ام در قم را زيارت كند بهشت‏ برای او است.

3- امام صادق (ع) فرمود:

«ان زيارتها تعادل الجنه‏» زيارت اوهم سنگ بهشت است. و فرمود: من زارهاوجبت له الجنه، آنكه‏ او را زيارت كند، بهشت ‏برای او واجب می شود.

محدث قمی ‏رويای صادقه ‏ای ديده است كه جايگاه بلند شفاعت‏ حضرت معصومه رانشان می ‏دهد.

وی كه در تيمچه بزرگ قم به مناسبت ايام فاطميه برفراز منبر رفته بود فرمود: شبی ميرزای قمی را در عالم رويا ديدم از او پرسيدم: آيا شفاعت اهل قم به دست‏ حضرت معصومه(س)است؟ او قيافه‏اش را درهم كشيد و فرمود: شفاعت اهل قم با من ‏است. شفاعت عالم با حضرت معصومه(س) است.

معصومه از ديگر مراتبی كه فاطمه معصومه (س) به آن دست‏يافت مقام عصمت‏ بود.
تا آنجا كه يكی از القاب وی به اين ويژگی ‏اش اختصاص يافت.
بر اساس روايتی كه محمد تقی خان سپهر (متوفی1297 ه ق) درناسخ التواريخ از امام رضا(ع) نقل كرده است.
امام رضا(ع) ضمن‏ حديثی لقب معصومه را در باره حضرت فاطمه به كار برد وفرمود:« من زارالمعصومه بقم كمن زارنی آنكه معصومه رادر قم زيارت كند گويا مرا زيارت كرده است.
ذبيح ا…محلاتی ‏نيز در رياحين الشريعه همين روايت را به نقل از كاملاالزيارات‏نقل كرده است و به اين ترتيب نوعی از مقام عصمت‏ را برای وی ثابت كرده‏اند.
اما اصل مقام عصمت‏بر اساس اجماع‏شيعه به تمام پيامبران و امامان و فرشتگان تعلق دارد و آنان‏از هرگناه و خطا عمدا يا سهوا به دور هستند.
بالاترين نوع عصمت(دوری از گناه كبيره و صغيره و دوری از ترك اولی) به پيامبر،فاطمه زهرا و امامان تعلق دارد، و در مراتب ديگر، اوليا ديگرالهی مانند حضرت زينب، حضرت ابوالفضل و فاطمه معصومه(س) و…قرار دارند.

كريمه اين مقام برای حضرت فاطمه معصومه(س) آنچنان شهرتی يافته است‏كه عموم محققان و محدثان از وی به نام فاطمه معصومه يادمیكنند.

محدث قمی هنگام بحث از دختران موسی بن جعفر(ع)مینويسد:

برحسب آنچه به ما رسيده، افضل آنها سيده جليله‏معظمه فاطمه بنت امام موسی (ع) معروف به حضرت معصومه است.

علامه شيخ محمد تقی شوشتری نيز از حضرت به نام معصومه ياد میکند و می‏نويسد:

در ميان فرزندان امام كاظم (ع) با آن همه‏كثرتشان بعد از امام رضا(ع) كشی همسنگ حضرت معصومه (س)نبود.

رويای صادقه‏ای كه پدر بزرگوار آيت الله العظمیمرعشی نجفی ديده‏اند نيز در تاييد همين مقام است.

وی كه سيدمحمد مرعشی نام داشت و از نسابه ‏های گرانقدر بود، علاقه داشت‏ به ‏هر صورت ممكن قبر شريف حضرت فاطمه زهرا (س) را بداند.
برای اين كار ختم مجربی را انتخاب و چهل شب آن را خواند.شب‏چهلم در عالم رويا ديد كه به محضر امام معصوم (امام باقر ياصادق (ع)) رسيده است.امام به ايشان فرمود (عليك كريمه ‏اهل‏ البيت)برتو باد كه به كريمه اهل بيت تمسك بجويی.

وی كه تصوركرده بود منظور حضرت، فاطمه زهرا(س) است، میگويد، بله من نيزمیخواهم قبر شريف حضرت زهرا را بدانم تا بتوانم زيارت كنم كه‏امام میفرمايد: منظور من قبر شريف حضرت معصومه (س) در قم است.

و آنگاه فرمود: به جهت مصالحی خداوند اراده فرمود محل قبرشريف حضرت زهرا(س) مخفی باشد لذا قبر حضرت معصومه را تجليگاه‏قبر شريف حضرت زهرا(س) قرار داد.

  • همچنین ببینید:

زندگینامه حضرت معصومه (س)

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: کیمیا
    27 مهر 1397

    قربونتون حضرت معصومه بشم

نظر خودتان را ارسال کنید