اسم های دخترانه مذهبی

 

نام های زیر، اسم های دخترانه مذهبی می باشند، این نام ها ترکیبی از نام های دینی، عربی و برخی با ریشه یکسان پارسی هستند

این لیست با کمک بازدیدکنندگان به صورت دوره ای تکمیل تر می گردد

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید.

برای مشاهده نام های پسرانه مذهبی اینجا را کلیک کنید

 

 

–>  حرف الف:

آنسه : انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

آمال : ارزوها

آنسه :  مانوس، همنشين نيكو

آتيه : آينده

آلا : نعمتها ، نیکی ها ، از اسامی قرآنی

آيه : نشانه ، نشانه خدا

آيات : جمع آيه، اسم دختر شاعر شيعه بحريني كه بدست آل سعود شهيد شد

آينور: اسم تركيبي تركي_عربي به معني نور ماه ، نوراني مثل ماه ، روشنايي ماه ، دختري كه چهره اش مانند ماه زيبا و درخشان است.

اسماء الهدي :  نامهاي هدايت،از اسامي قرآني(نامهاي هدايت خداوند)

اسماءالحسني : نامهاي نيكو،از اسامي قرآني(نامهاي نيكوي خداوند)

ابتسام : تبسم،لبخندزدن

اكليل : تاج

اکرم : بزرگوار ، گرامی

اسنا : بانوي بزرگوار و بلندمرتبه

اميرا : بانوي حاكم

امانه : اطمينان و آرامش قلب ، دختري كه وجودش مايه قوت قلب است

امینه : مؤنث امین

اصيلا :  بانوي با اصالت

ارون : شاد و شادمان

ايما : اشاره

اسراء : اسم يكي از سوره های قرآن، به معنی معراج پيامبر

الحان : نواهای خوش ، نغمه هاي دلكش ، صدای موزون و خوش آيند

اليسا : دختري كه مانند گل انار لطيف است + مركب از اليس(عربي)به معناي گل انار و الف تانيث فارسي

 

 

–>  حرف ب:

بشری : بشارت ، مژده ، از القاب قرآن (بشارت برای مومنين)

 

 

–>  حرف ت:

تاليا : تلاوت كننده قرآن ، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی)

تبارك : يعني مبارك شد ،از صفات خدا

تبسم : لبخند

ترنم : زمزه يک نغمه، آواز، نغمه

تكتم : نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوي رازدار و رازنگهدار

تسنيم : رودي در بهشت (سوره مطففين)

تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ

 

 

 

–>  حرف ث:

ثنا : حمد، شكر، سپاس

ثمر : ثمره، ميوه

ثمره : ميوه

ثمينا : گرانبها و ارزشمند (تركيبي عربي -فارسي)

ثمينه : گرانبها

ثمين : گرانبها

 

 

–>  حرف ج:

جنان :  بهشتها ،باغها،از اسامي قراني

 

 

–>  حرف ح:

حنيفا : حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)

حنيفه: حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)

حورا : حور،حور بهشتي

حورانه : مثل حور زيبا

حره :  دختر آزاده ،از اسامي حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافي،(حر اسم اولين شهيد كربلا هم هست)

حامده :  سپاسگزار،حمدكننده خدا

حديث : سخني كه از پيامبر(ص) يا بزرگان دين نقل مي كنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حديثه :  نو و تازه

حكيمه : زن حكيم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنی : نيكو،پسنديده

حسنیه : نيكوتر، كار نيك، عاقبت نيكو

حسنا : زن زيبا

حسيبا : مركب از حسيب به معناي پاك نژاد و پاكزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حمراه(hamraah) :  حوري لقا، در كمال زيبايي (سفيد)

حمرا : سرخ

حماسه : دليري و شجاعت،كار افتخارآفرين

حنا : نام گياهي بهشتي

حنان : بسيار مهربان ،يكي از نام هاي خداوند ،در دعاي جوشن كبير مي تونيد ببينيد

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می‌فرمودند

حور آسا : حور(عربي) + آسا(فارسي) آن كه چون حور زيباست

حور آفرين : حور( عربي) + افرين (فارسي)= آفريننده حور يعني زني كه دختر زيبا بدنيا مياورد

حورديس : انكه چون حور زيباست

حور رخ : همانند حور

حورزاد : زاده حور ،از شدت كمال زيبايي انگار از نسل حور است

حوری دخت : دختر حوری

حوروش : آنكه چون حور زيباست

حور بانو

حوريا : آنكه چون حور زيباست

حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زينب

حليا : آنچه در چشم خوش ميدرخشد (حلي+ا)

حليه : زينت ،زيبا و خوش اندام، ديباي بهشتي

 

 

–>  حرف خ:

خزر: فتان – دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

خضرا: سبز ،تازه

خدیجه :   درخت نخل بارور

 

–>  حرف د:

دينا : اسم خواهر حضرت يوسف ،به معني دين هم هست

دعاء : دعا،راز و نياز و درخواست

درا (dorra): دختر زيبا و ارزشمند ،مانند در

درسا:  مانند در، مروارید ، در(عربی) + سا(فارسی)

 

 

–>  حرف ر:

ردا : عقل و خرد

راحل : دختر مهاجر

رافعه : اوج دهنده، رفيع كننده (باعث افتخار)

رايان : اسم كوهي در حجاز

رايحه :عطر خوش(رايحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

راكعه : ركوع كننده،(در قرآن آمده:واركعوا مع الراكعين)

راحيل : نام يک فرشته، راحيل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحيل همسر دوم و محبوب يعقوب و مادر يوسف است. نام او در كتاب پيدايش در تورات ذكر گشته‌است. راحيل دختر لابان و خواهر كوچك تر لياه است. مادر يعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحيل در نزديکی بيت‌لحم يهوديه مدفون است.

رحمه : نام همسر حضرت ايوب

رضيه : اسم بانوي پادشاهي كه بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت كرد

رضوانه : بهشتی ، زیبارو

رمان : انار ،ميوه بهشتي در قرآن

رمانه : دختري كه مانند انار لطيف است

ريحان : گياه و گل خوشبو و معطر، در حديثي از امام علي (ان المرئه ريحانه و… ترجمه: زن (دختر و …) مانند گل خوشبويي است،پس به انجام كارهاي سخت وادارشان نكنيد)

ريحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانيا : قريب و نزديك

رميصا : بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است)

رميصا : بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است)

 

 

–>  حرف ز:

زمزم : نام چشمه اي كه به خاطر دعاي مادر حضرت اسماعيل در مكه نمايان شد

زوفا : گياهي معطر از خانواده نعنا

زيتون : از اسامي قرآني و يكي از ميوه هايي كه در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطين و همچنين صلح و انسان دوستي

زيتونه : يك دانه زيتون

 

 

–>  حرف س:

ساهره : چشمه روان

سالمه : بدون عيب، در كمال سلامت

سامره : نام شهري در عراق كه مرقد امام دهم و يازدهم در آن واقع شده است

ساجده : دختر سجده كننده(عبادت كننده خدا)

ساعده : دختر مدديار، ياري كننده

ساميرا: سميرا، زن بزرگوار، نام محلي در نزديكي مكه،نام عمه شيرين در داستان خسرو و شيرين ترجمه عربي مهين بانو است

ساميه : يعني بانوي بلندمرتبه و از القاب حضرت زينب

سبا :  سوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

ستيا (setia)  : زن با حيا . بانوي بلند مرتبه . نام حضرت معصومه كه دختر حضرت موسي ابن جعفر هستند

ستيلا (satila)  : نام دختر امام موسي كاظم و لقب حضرت مريم

سدنا: (Sednā) سجده كننده بر خانه خدا – مركب از سدن(عربي) به معناي سجده كردن به كعبه + ابف فاعلی (فارسی)

سدن (saden) : پارچه اي كه روي كعبه مي كشند،خدمتكاركعبه

سجده : معنيش روشه

سلاله : يعني نسل، از القاب حضرت زهرا

سلوا (سلوي) : نوعي پرنده(بلدرچين) در قرآن كه در بهشت هم هست

سلوی (بر وزن حلوا) : كبوتر بهشتي در قرآن

سما : آسمان

سمانه : سماني بلدرچين

سمین : چاق، فربه ، ارزشمند و عالی ، معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود

سوره : سوره قرآن

سنا : روشنايي

سندس (sandas): پارچه اي ابريشمي و لطيف ، در قرآن آمده است كه لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعني ديگرش ميشه دختري كه پوشاننده بهشتيان است

 

 

–>  حرف ش:

شريفه : زن شرافتمند

شعری (shera) : نام ستاره ای ، در قرآن هم آمده

شفيعه : زن شفاعت كننده

شكرانه : معنيش روشه

شمسا : دختري كه مانند خورشيد است،درخشان و پرتوافشان

شميس : خورشيد كوچک

شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

 

 

–>  حرف ص:

صالحه : دختر و زن نيكوكار

صبا : نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم

صبرا : بردباری

صدف : نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث

صونا : دوری از گناه ، خويشتنداری از گناه

صهبا : شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری

 

 

 –>  حرف ض:

ضحی : سپيده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده

 

 

 –>  حرف ط:

طهورا : پاكيزه، پاك كننده ، از اسامي قرآنی (شرابا طهورا)

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طناز: بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده

طنان : پرطنين، بلندآوازه، مشهور

 

 

 –>  حرف ع:

عذرا : دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق

عرشيان : عرش(عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی) ملائكه، فرشتگان

علیا : رفیع، والا

 

 

 –>  حرف ع:

عارفه : زن عالم و عارف

عادله : مؤنث عادل، بانوی با انصاف

عابده : زن عبادت كننده

عاتكه : نام دختر عبدالمطلب(جد پيامبر(ص) ) در واقع نام عمه پيامبر

عاديات : اسم سوره اي از قرآن

عاليه : عنواني احترام آميز براي بانوان،به روايتي نام دختر امام علي النقي(ع)

عامره : آبادكننده

عسل : از اسامي قرآني، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعي شفاست.

عطيه : هديه عطا شده (از طرف خداوند)

عفاف :  پاكدامني

عفيف : پاك دامن

عفيفه : زن پاك دامن

عليا (elia) : بانوي والا،رفيع ، فكر كنم مونث “علي” باشه

عهديه : پاي بند به عهد و پيمان

 

 

 –>  حرف غ:

غديره : گیسوی بافته شده، مونث شده كلمه (غدير)

غانيه : دختر جوان پاكدامن

 

 

 –>  حرف ف:

فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی

فائقه : پيروز شده

فارهه : دختر زيبا و با نمک

فاطمه : جداکننده از آتش ، نام دختر پیامبر(ص) ، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد

فريضه : عمل واجب

فصيحه : فصيح و گويا،بانوي فهميده

فهیمه : فهیم

 

 

–>  حرف ک:

كوثر : نیکی بسيار، نام يک سوره قرآن كه درباره حضرت زهراست

كامليا

 

 

–>  حرف ل:

لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

ليالي : شبها

 

 

–>  حرف م:

ماريه :  زن سپيد و درخشان، نام يكي از همسران پيامبر

ماه سمین : ماه + سمین = (به مجاز) ارزشمند ، خوب ، عالی) ماهِ خوب ، عالی و ارزشمند ؛ (به مجاز) ماه روی گران بها و ارزشمند .

مائده (Mā-‘ede) :  خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

مكرمه (mokrame) :  مورد احترام واقع شده،بانوي محترم

مبينا :  آشكار و روشن، از اسامی كلام وحی

متانت : وقار ، حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان‌های درونی

متينا :  دختر متين و باوقار

محدثه :  مؤنث محدث، گوینده سخن

محنا : ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺧﺿﺎﺏ ﮐﺮدﻩ، به ضم میم و فتح ح و تشدید نون

محيا :  يكی از صفات خدا ،زنده و پويا

محیصا :  رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

مشکات :  (در قدیم) چراغدان، از واژه‌های قرآنی ، مکان نورانی – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

ملیسا :  زمانی بين مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بين آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی)

ملیحه :   (در قديم) (به مجاز) مليح، زيبا و خوشايند، دارای ملاحت، با نمك؛ (در قديم) دوست داشتنی و مورد پسند

مليكا :  اسم رومی، مادر امام مهدی

مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش

مهدی (مهدا خونده ميشه،دخترونست ) : هدايت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدين بذارين ،هدايت شده بدست مهدی)

مهدیه (Mah-die) :  عروس

 

 

–>  حرف ن:

نفیسه : گران بها، قيمتی؛ ارجمند و گرامی

نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خويشاوند و نزديک

نور : روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

نورا : درخشان ،تابان(از نور مياد)

نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)

 

 

–>  حرف و:

وفا

 

 

–>  حرف ه:

هانیه :  شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز ، لقب حضرت زهرا (کلمه حانیه برای اسم اشتباه است ، حانیه یعنی زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد)

هديه زهرا :  دختری كه هديه و عطيه از طرف حضرت زهراست

هدی :  هدايت، از القاب قرآن، (هدايت برای مومنين)

 

 

–>  حرف ی:

يامين : لقب راحیل ، همسر حضرت یعقوب (مادر بنيامين و یوسف)

یسری: راحتی، آسانی، گشایش، دختر خوش قدم (یسرا)

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: هانیه
  17 آبان 1398

  سلام وقتی دیدم هانیه یکی از اسم های خانم حضرت فاطمه زهرا است خیلی خیلی خوش حال شدم

 2. نویسنده دیدگاه: محمودي
  16 اردیبهشت 1398

  سلام
  زهره منشاء دینی دارد یا نه

 3. نویسنده دیدگاه: مینا
  15 بهمن 1397

  دختر باشه

 4. نویسنده دیدگاه: مینا
  15 بهمن 1397

  اسم یه دختر بگید که به کوثر بیاد
  یه اسمم بگید به ریحانه بیاد

 5. نویسنده دیدگاه: بهار
  01 دی 1397

  اسم نورا مذهبيه يا عربي؟ميخوام حتما مذهبي باشه

 6. نویسنده دیدگاه: زهرا
  22 آبان 1397

  سلام و خسته نباشید .اسم سامیه واقعا لقب حضرت زینب ؟اخه میخوام اسم دخترم را بزارم و برام مهمه حتما لقب حضرت زینب باشه .منبع موثقی این اسم را به عنوان لقب حضرت زینب تایید میکنه؟

 7. نویسنده دیدگاه: زهرا
  22 آبان 1397

  سلام و خسته نباشید .راجع به اسم سامیه واقعا لقب حضرت زینب است منبع موثقی اینا تایید کرده ؟اخه اسم دخترم را میخوام لقب حضرت زینب بزارم .

 8. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  19 آبان 1397

  سلام من اسم پسرم محمد تيام هس والان دختر دارشدم
  دنبال اسم ميگردم لطفا كمكم كنيد

 9. نویسنده دیدگاه: طهورا
  16 آبان 1397

  سلاله

 10. نویسنده دیدگاه: Rurast
  14 آبان 1397

  میشه درباره اسم حسنا بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که آیا از القاب حضرت زهرا هست یا خیر و سندیتش هم بفرمایید

 11. نویسنده دیدگاه: محمد
  27 مهر 1397

  انفال وحلیمه هم اسم های اسلامی هستن

 12. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 شهریور 1397

  سلام اسم پسرم محمد جواد اسم دخترم رو میخوام سدنا بزارم خوبه

 13. نویسنده دیدگاه: Zemo
  15 خرداد 1397

  اینا اسم مذهبی نیستن عربین

 14. نویسنده دیدگاه: مهدی
  20 مرداد 1396

  سلام
  من اسم دخترم فاطمه انتخاب کردم

 15. نویسنده دیدگاه: مهدی
  20 مرداد 1396

  سلام من اسم دخترم فاطمه گذاشتم

 16. نویسنده دیدگاه: زهرا
  08 خرداد 1396

  سلام
  علیا مونث علی هست و olya یا alyaخونده میشه.
  حانیه هم با ح حطی هست که لقب حضرت زهرا(س) است.

 17. نویسنده دیدگاه: mahmood
  04 خرداد 1396

  اسم دخترموچی بزارم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 آذر 1397

   اسم مذهبی برای دختر کم هست اونایی ک هست هم قدیمیه ولی پسر خیلی خوب میشه مذهبی انتخاب کرد

 18. نویسنده دیدگاه: فایقه
  03 خرداد 1396

  فایقه هم اسم خیلی خوبیه

 19. نویسنده دیدگاه: یوسف نژاد
  19 اردیبهشت 1396

  یسری اسم خیلی قشنگیه.ب امید خدا اسم دختر مو میذارم یسری.

 20. نویسنده دیدگاه: عاطفه
  02 اردیبهشت 1396

  آیااسم محیاازالقاب حضرت فاطمه میباشد؟

 21. نویسنده دیدگاه: زهرا
  01 اردیبهشت 1396

  سلام من اسمم زهرا و همسرم ابراهیم ی اسم دختر میخاستم بهم پیشنهاد بدین کم مونده بچمون ب دنیا بیاد هنوز انتخاب نکردیم مذهبی خوب باشه لطفا……

 22. نویسنده دیدگاه: سيد عليرضا
  07 اسفند 1395

  متاسفانه نام اولين زن مسلمان ، همسر نبي اكرم ص و مادر حضرت زهرا س يعني نام خديجه در اين ليست نيست. تو مناطق سني نشين اكثر برادان اهل تسنن نام دختران خود را عايشه مي گذارند ….

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   درج شد

  • نویسنده دیدگاه: یامو
   26 مهر 1397

   اسم خدیجه هست دقیق ترببین

 23. نویسنده دیدگاه: علی
  28 بهمن 1395

  سلام میخاستم بپرسم رضوان اسم دختره یا پسر

  • نویسنده دیدگاه: زینب
   28 تیر 1396

   سلام
   اسم پسره
   رضوانه دختره

  • نویسنده دیدگاه: آیدا
   21 آبان 1397

   دختر

 24. نویسنده دیدگاه: سعید
  09 بهمن 1395

  متشکرم از نظرتون

 25. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  29 مهر 1394

  با سلام
  کسی میدونه اسم یسری ،با فتحه خونده میشه یا ضمه

  • نویسنده دیدگاه: میراطھرعلی
   16 مهر 1395

   یسری با ضمہ خواندہ می شود

  • نویسنده دیدگاه: سعید
   09 بهمن 1395

   ضمه چیه؟ کسره چه؟ فتحه چیه؟ عایا ندیدی یسری ها و میراطهر ها و سکندر های جوشانش . عرب نیستم و عجم هستم معنای صفتی که اعراب به من میگویند غریبه اس ولی نامم عربی است .

 26. نویسنده دیدگاه: امنه
  17 تیر 1394

  قشنگه مبارک باشه انشاا…به سلامتی

 27. نویسنده دیدگاه: فاطیما
  09 تیر 1394

  “میریام” اسم خواهر حضرت موسی هم به نظرم قشنگه …

 28. نویسنده دیدگاه: نرگس
  03 تیر 1394

  معنی بعضی اسم ها اشتباه بود
  مثلا فاطمه یعنی جدا کننده از آتش

 29. نویسنده دیدگاه: محمدطاها
  19 خرداد 1394

  سلام ما اسم دخترهامون رو انتخاب کردیم سه قلو هستند :
  {سمانه – حنانه – ریحانه}

  • نویسنده دیدگاه: سرور
   07 تیر 1394

   مبارکتون باشه انشالله

  • نویسنده دیدگاه: فرشته
   19 فروردین 1395

   وااااااااااااای خیلی مبارکه منم ارزوم اینه یه روز صاحب دو یا سه قلو بشم خدا حفظشون کنه زیر سایه ای پدرو مادر بزرگ شن

   • نویسنده دیدگاه: حبيب
    15 بهمن 1395

    من دنبا يك اسم دختر دوم هستم كه شبيح اسم دختر بزرگم هيليا باسه

 30. نویسنده دیدگاه: رقیه
  17 خرداد 1394

  سلام من اسم دخترم نازنین زهراست یه اسم دختریاپسرکه ب اسمش بیادمیخاستم ممنون

 31. نویسنده دیدگاه: معصومه
  05 خرداد 1394

  خخخخخ

 32. نویسنده دیدگاه: پیرهادی
  15 اردیبهشت 1394

  اسم دختر مذهبی
  صفورا سمانه مبینا آتنا سلما عطیه مطهره رحیمه صابره منصوره نورا احسانه حسنیه حسنا حلما عارفه رضوان رضوانه

 33. نویسنده دیدگاه: راضیه
  17 فروردین 1394

  اسم من راضیه هس.گفتن فقط میتونم اسم دینی بذارم..که بهتریناش سارا و هانیه هس. چیکار کنم

  • نویسنده دیدگاه: هادی
   27 فروردین 1394

   ریحانه و مریم قشنگه

 34. نویسنده دیدگاه: افتخاری
  05 فروردین 1394

  سلام. خواهشا یه اسم دخترونه مذهبی بگین که به فامیل افتخاری بیاد.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 مهر 1397

   سلام‌منم فامیلیم افتخاری‌اسمم زهرا‌بهش‌هم‌مییاد‌زهرا‌افتخاری

 35. نویسنده دیدگاه: صابر
  24 اسفند 1393

  سلام یه اسم دختر بگید به محمدطاها بیاد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 اردیبهشت 1394

   زهرا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 اردیبهشت 1394

   سلام فاطمه زهرا

 36. نویسنده دیدگاه: محسن
  18 اسفند 1393

  من محسن فردا ميرم بيمارستان زايمان كنم اسم دخترم رو قاسم ميزارم.

 37. نویسنده دیدگاه: مائده
  18 اسفند 1393

  سلام من با موافقت شوهرم اسم دخترم رو تسنيم گذاشتم ممنون از راهنمايي شما

 38. نویسنده دیدگاه: عاطفه
  16 اسفند 1393

  سلام دوستان خسته نباشد…دنبال اسم دخترونه قرانی ام که به امیر علی بخوره

 39. نویسنده دیدگاه: MOHA
  29 بهمن 1393

  دمت گرم اسم دخترم رو ریحانه حنانه عسل حدیث یا هانیه میزارم

 40. نویسنده دیدگاه: aftab
  08 دی 1393

  دوباره سلام ببخشین میشه بفرمائید این دو نام جزء کدام دسته هستند”
  سهیلا ( از ستاره یمانی ……) آدمین , نام پسر میباشد چون عضو شدم
  وقت دارید سهیلا با الف فارسی میشه که هس اما آدمین برام مهمه بدونم , آد که به ترکی یعنی اسم مین : سلاح منفجره اما ارمنی است یا…..از
  شوخی گذشته …

  مرسی

 41. نویسنده دیدگاه: aftab
  08 دی 1393

  دوباره سلام ببخشین میشه بفرمائید این دو نام جزء کدام دسته هستند”
  سهیلا ( از ستاره یمانی ……) آدمین , نام پسر میباشد

  مرسی

 42. نویسنده دیدگاه: مینا
  08 دی 1393

  سلام میشه اسم دختر بگید که بروزن طاها باشه یابهش بیاد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 دی 1393

   رها
   سها (اسم ستاره) سین ضمه دارد
   با کمی تخفیف سارا
   هانا

  • نویسنده دیدگاه: رها
   14 بهمن 1393

   سلام مینا جان به نظرم طاهره٫سارا و اسنا خوبن :-)))

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 بهمن 1393

   ضحی

  • نویسنده دیدگاه: MOHA
   29 بهمن 1393

   سارا … البته تقریبا بهش میاد 😀

  • نویسنده دیدگاه: عاطفه
   16 اسفند 1393

   سلام بنظرم طهوراخیلی بهش میاد

  • نویسنده دیدگاه: صابر
   24 اسفند 1393

   ضحا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 اسفند 1393

   سارا یا محیا

  • نویسنده دیدگاه: معصومه
   20 فروردین 1394

   تارا البته از املاش مطمئن نيستم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 اردیبهشت 1394

   اسم ضحي به طاها مياد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   27 اردیبهشت 1394

   محلا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   08 خرداد 1394

   اسمه پسرم طاها ست خیلی دنباله اسمی که بهش بیاد گشتم اسم دخترمو رها گزاشتم

  • نویسنده دیدگاه: فائزه
   05 دی 1397

   سلام به نظرم سارا میاد بهش

 43. نویسنده دیدگاه: زهرا
  24 آذر 1393

  به نظر من سدنا ازهمه قشنگ تره.

 44. نویسنده دیدگاه: حانیه
  24 آذر 1393

  در فارسی هانیه نداریم…حانیه عربی واز القاب حضرت زهراست.. به معنی زنی مهربان دلسوز ..کسی ک به همسر وفرزندانش عشق میورزد…تصحیح کنید یا دوباره راجب حانیه تحقیق کنید. بیسوادا..سلام

 45. نویسنده دیدگاه: مریم
  23 آذر 1393

  زیتون وزیتونه اسمه

 46. نویسنده دیدگاه: هانیه
  21 آذر 1393

  سلام خوب بود
  میشه کمکم کنید یه اسم پسر یه اسم دختر مذهبی زیبا متناسب با هانیه و ارش پیدا کنم؟؟؟

 47. نویسنده دیدگاه: امیر علی طاهریان
  16 آذر 1393

  ممنون بسار عالی بود اگر اسم بهتر پیدا نکردم از این ها استفاده میکنم .

 48. نویسنده دیدگاه: فاضله
  05 آذر 1393

  به نظر شما اسامی مثل زینب، زهرا، زکیه، زاهده و امثالهم جز اسامی مذهبی نیستند، بهتره کمی فهرست خود را بهتر کنید

 49. نویسنده دیدگاه: الف
  22 آبان 1393

  اسم انعام enamهم قشنگه به معنی نعمت دادن

 50. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 آبان 1393

  بنت الهدی

 51. نویسنده دیدگاه: حسنا
  17 آبان 1393

  بعضی از القاب حضرت فاطمه (س) عبارتند از:
  مهدیه هدی محدثه فهیمه مشکات حصان حورا نوریه حوریه منصوره معصومه
  مریم مرضیه راضیه ریحانه حدیثه سلیمه جمیله فائزه کوثر زهرا زهره شهلا
  وحیده سعیده فریده طاهره طیبه مطهره مبشره حنانه حانیه حسنا امینه
  رحیمه حبیبه صفیه جلیله حره عابده ناعمه حکیمه رضیه فاضله مبارکه انسیه
  ملهمه معظمه عالیه علیمه سماویه بتول مومنه عذرا سیده شهیده محموده صابره زکیه

 52. نویسنده دیدگاه: زهرا
  21 مهر 1393

  سلام.
  دوستان ازتون میخوام تو انتخاب اسم دختر بر وزن سجاد یا سبحان کمکم کنید.ترجیح میدیم مذهبی و زیبا باشه.
  مرسییییی

  • نویسنده دیدگاه: شهلا
   17 آبان 1393

   ساجده سمانه اسما سما ستیلا سامیه ساره سارا سنا ثنا سجی

   #فاطمه سیما # حسنا رمیصا منصوره محدثه معصومه یسرا سلما سحر

   نفیسه حدیثه ریحانه محنا حنانه حانیه محدثه نرگس نسا سبا

  • نویسنده دیدگاه: تالیا
   07 آذر 1393

   ساجده به سجاد میخوره

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   19 آذر 1393

   بحان قشنگتره

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 دی 1393

   حنان.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 دی 1393

   ساجده
   ساجده

  • نویسنده دیدگاه: دوست
   28 دی 1393

   ساجده

  • نویسنده دیدگاه: ریحان
   25 بهمن 1393

   ساجده -ریحانه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   27 بهمن 1393

   سوگند

  • نویسنده دیدگاه: هادی
   27 فروردین 1394

   صالح

 53. نویسنده دیدگاه: مهدی
  03 مهر 1393

  واقعادمتون گرم

 54. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  23 شهریور 1393

  سلام
  تا آنجایی که من اطلاع دارم نسیبه به معنی خیر و برکت فراوان همچنین معنی لطف و مهربانی فراوان نیز است و نصیبه با ص به معنی سنگی است که کنار حوضی است

 55. نویسنده دیدگاه: م
  22 شهریور 1393

  سلام .اسم سارا هم روهم به لیست حرف س اضافه کنید.ریشه عربی داره واز ساره گرفته شده .و نام همسر حضرت ابراهیم هست

 56. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  13 شهریور 1393

  یسری چه جوری خوانده میشه؟

 57. نویسنده دیدگاه: مریم
  11 شهریور 1393

  سلام ا.عقیله هم از القاب حضرت زهرا وزینب است وبسیار زیبا وبامعنی که در لیست شما نبود

 58. نویسنده دیدگاه: دلارام
  08 شهریور 1393

  خیلی خوب بود . . . مرسی گلم*

 59. نویسنده دیدگاه: ملیحه
  06 شهریور 1393

  سلام . «سلما» هم اسم قشنگیه. شنیدم اسم یه فرشته س. معنی دقیقش رو نمی دونم

 60. نویسنده دیدگاه: مریم
  20 مرداد 1393

  به نظر من اسم های آسنا، آسنات، ستیلا، نورا، عسل دز اسم های دختر خوبن توی اسم پسر هم: فواد

 61. نویسنده دیدگاه: فائزه جون
  20 مرداد 1393

  اکرم جون اسمت خیلی هم قشنگه منم از اسمت خیلی خوشم میاد

 62. نویسنده دیدگاه: اکرم
  10 مرداد 1393

  سلام من 28 سالمه میخوام اسم ام عوض کنم ولی ثبت احوال یه سنگ اندازه خودم انداخته جلوم یه اسمی باید انتخاب کنم که اولا مذهبی باشه دوما فراوانیش بیشتر از اکرم باشه در حالی که تو سایت ثبت احوال اسم اکرم نداره تا بفهم ام اصلا فراوانیش چنده اگه میتونید راهنماییم کنید تابدونم فراوانی اسم ام چنده یا اسم با این مشخصات که زیاد عجیب غریب هم نباشه بگین ممنونم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 مرداد 1393

   سلام منم اسمم مثل شماست امامتاسفانه هرچی رفتم سراغش فایده نداشت اصلااجازه تغییرندادنداگرراهی پیداکردی به ماهم بگو

  • نویسنده دیدگاه: یونس
   28 آبان 1393

   بله همینطور که شما میفرمایید اکرم زیاد نیست اما دلیل نمیشه که کم باشه که البته به نسبت اسم های دیگه کمتر نیست،این سنگی که میگین ثبت احوال تو پاتون انداخته فقط قصدشون أذیت شما بوده من خودم اسمم ماشاءالله بود به یونس تغییرش دادم اصلا هم ازم نخواستم اسمی رو انتخاب کنم که فراوانیش ازاسمم بیشتر باشه.
   امیدوارم تو تغییر اسمنون موفق باشید.إن شاءالله

 63. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  08 مرداد 1393

  با سلام…روایتی هست که نشون میده نام فاطمه از فطم به معنای قطع کننده هست…
  حالا شما میفرمایید شیر..ولی در روایت ظاهرا اومده بوده که قطع کننده از عذاب الهی هست…

  • نویسنده دیدگاه: فاظمه
   01 دی 1393

   بله درست میگید فاطمه به معنی بریده شده از آتشه
   در معنی اسم حضظرت فاطمه تصرف نکنید

 64. نویسنده دیدگاه: الناز
  02 مرداد 1393

  اسم ملیثاهم خیلی قشنگه

 65. نویسنده دیدگاه: گل بانو
  28 تیر 1393

  با سلام ، میشه بگین ریشه اسم ستیا فارسی است یا عربی؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   07 مرداد 1393

   این اسم ریشه اوستایی دارد و فارسی است
   (لقب حضرت معصومه نیست است)
   اسم های دخترانه ایرانی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   02 اسفند 1393

   انگلیسیه گلم…

 66. نویسنده دیدگاه: حماسه مجنون
  27 تیر 1393

  سلام
  بعضیش خیلی با مفهوم بود
  بابا نمک مثلا اسمه
  بعضیاش که اصلا کرکر خنده بود مثل حماسه
  رایتل و ایرانسلم میذاشتی خو :))

  • نویسنده دیدگاه: ,سنا
   23 آذر 1393

   یه زره ادب داشته باشی بد نمی شدها

   • نویسنده دیدگاه: معصومه
    05 خرداد 1394

    واااااا

 67. نویسنده دیدگاه: خدیجه
  27 تیر 1393

  عالی بود ممنون

 68. نویسنده دیدگاه: روح الله
  26 تیر 1393

  اسم های قرانی بیشتری بزارید

 69. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  23 تیر 1393

  نام لعیا نام یک فرشته همسر حضرت یعقوب

 70. نویسنده دیدگاه: یگانه
  20 تیر 1393

  سلام ببخشید اسم مهلا مذهبیه? لقب حضرت فاطمه هست?جوابش خیلی برام مهمه مرسی

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 تیر 1393

   خیر دوست عزیز ، ایرانی است
   و به معنی دوستانه، آهسته

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 تیر 1393

   مهلن مهلا یبن الزهرا

 71. نویسنده دیدگاه: baran
  19 تیر 1393

  واقعا اسم های خیلی خوبی بودن

 72. نویسنده دیدگاه: moha
  19 تیر 1393

  اسم زیبای محدثه و یاسمین رو که القاب زیبای حضرت زهراس رو فراموش کردید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 تیر 1393

   اسم محدثه اضافه شد
   اما اسم یاسمین ایرانی است، که در لیست مربوطه قرار دارد

 73. نویسنده دیدگاه: زهرا
  18 تیر 1393

  منتظر جوابم هستم .ممنون

 74. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  18 تیر 1393

  عزرا هم اسم مذهبی است

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   18 تیر 1393

   دوست عزیز عزرا اسم عبری است
   اما عذرا اسم عربی است که به این لیست اضافه شد

 75. نویسنده دیدگاه: ملیحه
  16 تیر 1393

  سدره نامی دخترانه است و درختی در آسمان هفتم.لطفا این را به لیست اسامی تان اضافه کنید.ضمنا نام زیبای نرگس را هم جا گذاشتید.با تشکر

 76. نویسنده دیدگاه: کیان
  16 تیر 1393

  ایا کیان مذهبه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   18 تیر 1393

   خیر اسمی اصیل پارسی و ایرانی است، در لیست مربوطه وجود دارد

 77. نویسنده دیدگاه: سميرا
  16 تیر 1393

  سلام فاطيما هم مذهبي هست؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   18 تیر 1393

   خیر ریشه عبری دارد

 78. نویسنده دیدگاه: زهرا
  16 تیر 1393

  سلام سدنا خیلی قشنگه اما از کجا مطمئن باشم که مذهبی هست درسته که شما تحقیق کردید اما میخوام بشتر مطمئن شم میتونید مرجعی برام معرفی کنید؟ممنون

 79. نویسنده دیدگاه: مریم
  14 تیر 1393

  باتشکر از زحمتتون.آیا هانیه یا حانیه از القاب حضرت فاطمه است؟ با کدوم ح یا ه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 تیر 1393

   هانیه، لقب حضرت زهرا، هـ

   این مورد را قبلا در متن نوشته ایم

 80. نویسنده دیدگاه: مصطفی
  13 تیر 1393

  “نگار” اسم قرآنی هستش یا نه؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 تیر 1393

   خیر اسم اصیل ایرانی است

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    17 مهر 1397

    سلام ی اسم مذهبی ک ب محمدحسین بخوره وبامیم هم شروع بشه هم دختر هم پسر

 81. نویسنده دیدگاه: محبوبه
  12 تیر 1393

  نظر شما در مورد النا و ثنا چیست به نظر تون به هم می خورند

 82. نویسنده دیدگاه: فاطمه نورا
  10 تیر 1393

  فاطمه نورا – فاطمه صبرا – فاطمه هدی – فاطمه زهرا – فاطمه بشری

 83. نویسنده دیدگاه: زهرا
  08 تیر 1393

  حسنيه اسم قرانيه؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 تیر 1393

   خیر

 84. نویسنده دیدگاه: یکتا
  03 تیر 1393

  سلام
  چرا اسم راحیل و یامین رو نوشتین اسم مادر یوسف و بنیامین؟؟ بالاخره کدومش اسم مادر حضرت یوسف هست؟راحیل یا یامین؟!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   05 تیر 1393

   راحیل نام همسر حضرت یعقوب بوده و مادر حضرت یوسف و حضرت بنیامین است
   یامین نیز لقب دیگر راحیل است

 85. نویسنده دیدگاه: وحید
  31 خرداد 1393

  یعنی نمیتونیم بگیم این دو اسم ( ستایش و مهدیس) مذهبی هستن؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   31 خرداد 1393

   خیر

 86. نویسنده دیدگاه: نازنین
  31 خرداد 1393

  سلام مظفر به نظر من النا قشنگتره

 87. نویسنده دیدگاه: وحید
  31 خرداد 1393

  ستایش و مهدیس را هم اضافه کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   31 خرداد 1393

   این اسم ها ایرانی هستند و در لیست مربوطه قرار دارند

 88. نویسنده دیدگاه: وحید
  31 خرداد 1393

  یاسین تو اسم های پسرانه باید باشه چرا اینجا اومده!!!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   31 خرداد 1393

   اصلاح شد ، سپاس

 89. نویسنده دیدگاه: مظفر
  28 خرداد 1393

  سلام میخواستم ببینم نظرتون در مورد سلینا و الینا یا النا کدومشون بهتره راهنماییم کنید ممنون

 90. نویسنده دیدگاه: نازنین
  28 خرداد 1393

  مهدیس یا مهدیسا؟ از چه لحاظ میگید مذهبیه؟ من این اسم رو خیلی دوست دارم ولی مطمئن نیستم از مذهبی بودنش

 91. نویسنده دیدگاه: سینا
  28 خرداد 1393

  مهدیسا هم اسم مذهبیه هم باکلاس به نظر من که خیلی قشنگه به مهدیار هم میاد

 92. نویسنده دیدگاه: وحید
  28 خرداد 1393

  سلام علیرضا به نظرم الهام و الهه در کنار هم قشنگن

 93. نویسنده دیدگاه: مرجان
  28 خرداد 1393

  حانیه درسته یا هانیه؟ من تو یک جایی خوندم که هانیه به معنی کنیز هست و حانیه دلسوز و مهربان

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 خرداد 1393

   مسلماً هانیه برای اسم انتخاب میشود و صحیح است امااینها دو نام جدا از هم هستند که در فارسی یک گونه خوانده می شود ولی در عربی تلفظ حاء و هاء فرق دارد

   حانیه: زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد
   هانیه: هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند

 94. نویسنده دیدگاه: wahid
  27 خرداد 1393

  سلام میخواستم بپرسم مهنا در قرآن ذکر شده یا خیر؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 خرداد 1393

   تا آنجا که میدانیم خیر
   عربی است, به ضم میم و فتح ح و تشدید نون

 95. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 خرداد 1393

  میخام بدونم معنی اسم یستینا یعنی ستایش کردن؟؟؟من عجله دارم لطفا زودتر بهم خبر بدید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 خرداد 1393

   اسم رو درست گفتید!؟
   چنین اسمی نداریم

 96. نویسنده دیدگاه: تارا
  25 خرداد 1393

  سلام
  اسم یسنا ریشه ی اوستایی داره و یکی از اصول پنج گانه اوستا بوده

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 خرداد 1393

   سپاس، اصلاح و در لیست نام های ایرانی قرار گرفت

 97. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  23 خرداد 1393

  سلام به نظرشما چه اسم دخترانه ای با اسم الهه میاید

 98. نویسنده دیدگاه: بهار
  21 خرداد 1393

  اسم تالیا
  اسم عربی یا ایرانی؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 خرداد 1393

   این اسم در واقع فارسی عربی است

 99. نویسنده دیدگاه: هموطن
  19 خرداد 1393

  اینا اسم های عربی نه لزوما مذهبی

 100. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  14 خرداد 1393

  محیا جون به امیر علی اگه میخوای امامی نباشه ارغوان و ارمغان هم میاد این نظر منه هر جور مایلی::::::::::::}}}}}

 101. نویسنده دیدگاه: رضا
  13 خرداد 1393

  با سلام
  من تو اینترنت اسم سامیه را جزء القاب حضرت زینب (ع) پیدا نکردم می تونید یه منبع معتبر به من بدید ؟
  با تشکر

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 خرداد 1393

   تحقیق شده عزیز

 102. نویسنده دیدگاه: مریم
  11 خرداد 1393

  به نظرمن قشنگترین اسم دخترپردیسه به معنی بهشت هم هست

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 خرداد 1393

   سپاس، اما این اسم اصیل ایرانی است

 103. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 خرداد 1393

  برچه اساسی گفتین حلما صفت حضرت زینبه؟اگه ممکنه ادرس منبع؟خیلی ازش خوشم میاد ولی باید مطمین شم که لقب یاصفت حضرت هستش

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 خرداد 1393

   این اسم قبلا بررسی شده، البته ثبت احوال آنرا لقب حضرت زینب عنوان میکند، اما این صفت (توصیف) نام زینب است
   همچنین اسم هلما نیز ایرانی است

 104. نویسنده دیدگاه: علی کریم زاده میدانی
  03 خرداد 1393

  سلام.به نظر من ترنم نام بسیار زیبایی است.جرا که آرام بخش است

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   08 خرداد 1393

   باران و ساحل هم قشنگه .به نظرتون چ اسم پسری ب این دو تا میاد؟؟؟؟؟؟

   • نویسنده دیدگاه: علی کریم زاده میدانی
    17 خرداد 1393

    سلام.باران در کنار سامان قشنگه……ساحل هم در کنار سینا قشنگه

 105. نویسنده دیدگاه: کمیل
  02 خرداد 1393

  سدناوستیلاوستیاخوب بودن تشکر من اسم دخترموستیامیذارم چهارروزدیگه به دنیا میاد

 106. نویسنده دیدگاه: زينب
  02 خرداد 1393

  سلام. سارا و اكرم رو هم اضافه كنيد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 خرداد 1393

   اکرم اضافه شد، سارا ریشه عبری دارد که به زودی لیست جداگانه ای برای این اسم های آماده میکنیم

 107. نویسنده دیدگاه: محیا
  31 اردیبهشت 1393

  سلام دوستان : اسم دختر که به امیرعلی بیاد بهم معرفی کنید:علیا و عسل چطوره؟

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   08 خرداد 1393

   سلام علیا اسم پسره به معنی علی.عسل قشنگه

   • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
    13 خرداد 1393

    علیا اسم دخترانه عربی است، معنی در بالا موجود است

 108. نویسنده دیدگاه: زهرا
  31 اردیبهشت 1393

  خیلی عالی بود. اکر معنی اسم سارنا رابه من بگویید ممنون می شوم.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 خرداد 1393

   اسم سارینا داریم اما سارنا نداریم، بعضی از مناطق همین اسم سارینا رو سارنا تلفظ میکنند که به معنی خاص و پاک است

 109. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 اردیبهشت 1393

  این اسامی عربی بودند ، فقط برخی از آنها مذهبی بود.

 110. نویسنده دیدگاه: ملیحه
  24 اردیبهشت 1393

  واقعا جالب و زیبا بودن.ممنون

 111. نویسنده دیدگاه: مهدیا
  21 اردیبهشت 1393

  اسم دخترمون رو به نظرتون محیا بذاریم یا مهنا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 اردیبهشت 1393

   محیا

  • نویسنده دیدگاه: رها
   27 اردیبهشت 1393

   سلام،به نظرمن محیا،چون برای دخترخودم هم انتخاب کردم

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   31 اردیبهشت 1393

   محیا

  • نویسنده دیدگاه: سبا خوشگله
   01 خرداد 1393

   محیا

 112. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  19 اردیبهشت 1393

  اسامی بسیار زیبا و به روز بود ممنون

 113. نویسنده دیدگاه: نرگس
  17 اردیبهشت 1393

  تلفظ درست سدنا چیه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   17 اردیبهشت 1393

   تلفظ صحیح این اسم: Sed-nā

 114. نویسنده دیدگاه: یحیی
  17 اردیبهشت 1393

  جالب بود

 115. نویسنده دیدگاه: مریم
  15 اردیبهشت 1393

  اسم باران مذهبی میشه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   16 اردیبهشت 1393

   خیر اسم ایرانی است که در لیست مربوطه قرار داده ایم

 116. نویسنده دیدگاه: ناهید
  11 اردیبهشت 1393

  خیلی جالب بود

 117. نویسنده دیدگاه: افسانه
  07 اردیبهشت 1393

  من اسم نيايش را خيلي دوست دارم ميخواستم ببينم جز اسامي مذهبي هست يا نه؟

 118. نویسنده دیدگاه: رضا
  07 اردیبهشت 1393

  اسم ستيلا عاليهمثل ستيا ولي بر چه سندي اسم دخت امام موسي هست ,ممنون

 119. نویسنده دیدگاه: الهه
  04 اردیبهشت 1393

  سلام.
  اسم ” مهلا ” یکی از القاب حضرت زهراست.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   04 اردیبهشت 1393

   این اسم ریشه پارسی دارد، اسم مهلا از القاب حضرت زهرا نیست
   اسم های دخترانه ایرانی

 120. نویسنده دیدگاه: مهديس
  02 اردیبهشت 1393

  با سلام
  يسرا به معناي آساني

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   03 اردیبهشت 1393

   ممنون از لطفتون، درج شد

 121. نویسنده دیدگاه: هانیه
  02 اردیبهشت 1393

  باسلام وتشکر.هانیه لقب حضرت زهرا و به معنی مهربان وخانمی بلند قد، زیبا و بزرگوار

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 اردیبهشت 1393

   ممنون از شما این اسم درج شد

 122. نویسنده دیدگاه: ملیحه
  29 فروردین 1393

  اسم های آرایلی وتورنازوتیارا

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 فروردین 1393

   اسم هایی که فرمودین تو لیست اسم های آذری هستند

 123. نویسنده دیدگاه: مریم
  26 فروردین 1393

  سبا نام یکی از سوره های قران

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 فروردین 1393

   این نام اضافه شد، سپاس

 124. نویسنده دیدگاه: مریم
  19 فروردین 1393

  سلام و سپاس مورد نظرم پیدا کردم ازتون ممنونم

 125. نویسنده دیدگاه: فاطمه کاظمی
  15 فروردین 1393

  ملیحه هم نام مذهبی است یعنی نمکین بامزه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   17 فروردین 1393

   نام مورد نظر اشافه شد. سپاس

 126. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  13 فروردین 1393

  نسیبه و نفیسه هم اسامی مذهبی است

 127. نویسنده دیدگاه: رضیه
  11 فروردین 1393

  از بازدید سایت شما بسیار خوشحال وراضی هستم.متشکرم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 فروردین 1393

   زنده باشین

 128. نویسنده دیدگاه: مهسا
  09 فروردین 1393

  واقعا عالی بود ممنون

 129. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 فروردین 1393

  ثناوتینا اسامی مذهبی هست

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 فروردین 1393

   اضافه شد، ممنون

 130. نویسنده دیدگاه: لیلی
  27 اسفند 1392

  اسم حنانه هم اسم مذهبی هستش

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 اسفند 1392

   ممنون با معنی اضافه شد

 131. نویسنده دیدگاه: روژان
  26 اسفند 1392

  مشکات هم از اسامی قرآنی و دخترانه است

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   26 اسفند 1392

   درج شد، ممنون

 132. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  23 اسفند 1392

  سلام ایا محیصا هم اسم مذهبی هست؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   24 اسفند 1392

   ریشه پارسی و مذهبی دارد، درج شد

 133. نویسنده دیدگاه: عبدالواحد
  19 اسفند 1392

  فهیمه،طاهره،

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 اسفند 1392

   ممنون اضافه شدند

 134. نویسنده دیدگاه: عبدالواحد
  19 اسفند 1392

  بنده ازاسمهای مذهبی خوشم میادچون درمسمی تاثیرمیگذارد.

 135. نویسنده دیدگاه: فاطمه‏ ‏
  17 اسفند 1392

  خیلی اسم های قشنگی بود

 136. نویسنده دیدگاه: سارا
  13 اسفند 1392

  عالی بود

 137. نویسنده دیدگاه: ممل
  11 اسفند 1392

  پیکانا

 138. نویسنده دیدگاه: نيلا
  10 اسفند 1392

  ليلا رو ميتونيد اضافة كنيد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 اسفند 1392

   سپاس درج شد

 139. نویسنده دیدگاه: نيلا
  10 اسفند 1392

  سلنا از كي تا حالا مذهبي شده من از اونجايي كه يادمه سلنا كمز خارجيه و يه خواننده ي معروفه !!!!¿****$$$

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 اسفند 1392

   ایشان نیز اسمشان از ریشه دین گرفته شده

 140. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  08 اسفند 1392

  نها اسم قرانیه به معنای عقل و خرد اسم دختر خودمه سوره ی طه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 اسفند 1392

   ممنون اضافه شد

 141. نویسنده دیدگاه: مرتضی
  08 اسفند 1392

  دلسا را نیز می توانید اضافه نمائید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 اسفند 1392

   با تشکر از شما، البته این اسم ریشه پارسی دارد و به لیست دخترانه ایرانی اضافه گردید

 142. نویسنده دیدگاه: تبسم
  21 بهمن 1392

  عطیه هم می تونید اضافه کنید یعنی هدیه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 بهمن 1392

   این اسم در قسمت ع قرار دارد

 143. نویسنده دیدگاه: رقیه
  11 بهمن 1392

  اکثر قریب به اتفاق این اسامی عربی هستند و نه مذهبی.هر اسم عربی لزوما مذهبی نیست.اسامی مذهبی به اسامی اطلاق میشود که نام و یا لقب بزرگان مذهبی ما و یا ذکر شده در قرآن باشند،مانند القاب حضرت زهرا.
  متاسفانه ما فرهنگ اسلامی را با فرهنگ عربی اشتباه گرفته ایم.

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   08 مرداد 1393

   احسنت!!!
   واقعا كه گل گفتي!

 144. نویسنده دیدگاه: فائزه
  08 بهمن 1392

  من از اسم خودم کاملا راضی هستم

 145. نویسنده دیدگاه: هما
  28 دی 1392

  هماونورالهدی ونورالزمان وشمس الزمان

 146. نویسنده دیدگاه: محمد
  26 دی 1392

  محدثه راضیه مرضیه مطهره طاهره
  از اسما حضرت فاطمه (سلام الله علیها)است.

 147. نویسنده دیدگاه: سامیه
  25 دی 1392

  آنسه هم میتونید به این اسامی اضافه کنید اسم مذهبی است

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   26 دی 1392

   اضافه شد ممنون

نظر خودتان را ارسال کنید