چگونه با کودک خود درمورد مسائل جنسی و اندام خصوصی صحبت کنیم ؟

والدین عزیز شما بعنوان یک منبع اطلاعاتی برای فرزندتان هستید پس زمانی که کودک درمورد مسائل جنسی یا در زمان آگاه کردن کودک در مورد این مسائل و اندام و حریم خصوصی هول نشید و با خونسردی در حد سن و سال کودک توضیح دهید هرگز طوری توضیح ندهید که مطالب در ذهنش بصورت علامت سوال باقی بمانند و ناچار از شخص سومی بغیر از والدین به پاسخ برسد.

چگونه با کودک خود درمورد مسائل جنسی واندام خصوصی صحبت کنیم؟ - How to talk to your child about sex and private organs

چگونه با کودک خود درمورد مسائل جنسی واندام خصوصی صحبت کنیم؟ – How to talk to your child about sex and private organs

پس وقتی کودکتان سوال های جنسی می پرسد، نترسید ،استرس نگیرید و با آرامش از او بخواهید تا اطلاعاتی که خودش دارد را در اختیار شما قرار دهد، برای اینکه متوجه شوید خودش تا چه حد می داند.

بعد به او جواب واقعی متناسب دانسته ها و سنش را بدهید.

باتوجه به اینکه ما کنترلی روی رفتار دیگران نداریم، بهتر است که کودکانمان را درباره موضوع های جنسی ایمن کنیم تا خطری آنها را تهدید نکند .

در هر دوره و هر سنی کودک متناسب با درک و فهم خود اطلاعات دریافت میکند.

نکته : لطفا روی نواحی جنسی اسم های عجیب وغریب نگذارید.

برای نام گذاری نواحی جنسی از کلمه های درستی استفاده کنید.

در سنین کودکی

کودکان از سر کنجکاوی به کشف بدن خود و دوستانشان میپردازند بطور مثال دکتر بازی

شما باید با کودکتان صحبت کنید و او را با اندام های خصوصی آشنا کنید حتی کلیپ های متناسب با سنش را به او نشان دهید و بگویید کسی نباید این اندام ها را ببیند .

بهترین زمان برای آموزش به بچه های کوچکتر زمان استحمام آنهاست.

به آنها بگویید که تمام حرفهایشان را به شما بگویند.

وقتی یک نفر به تو می گوید به والدینت چیزی نگویی یا این یک راز است باید حس خطر کنی و مادر یا پدر را مطلع کنی.

یا هنگامی که یک نفر با تو رفتاری می کند که حس بدی نسبت به آن داری و زمانی که کسی اندام خصوصیش را به تو نشان می دهد باید فورا به مادر یا پدر اطلاع دهید تا خدایی نکرده دچار مشکل نشوند.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید