چند همسری در اسلام

چندهمسری یا چندکامی وضعیتی است که در آن زن یا مرد بیش از یک همسر دارند. چندهمسری شامل دو نوع چندزنی و چندشوهری می‌شود. چندزنی حالتی است که در آن مرد در یک زمان با چند زن ازدواج کند. چندشوهری حالتی است که زن به‌طور هم‌زمان دو شوهر یا بیشتر داشته باشد.

چند همسری در جهان

چندهمسری در مسیحیت (جز برخی فرقه‌ها مثل مورمون‌ها) ممنوع است؛ در حالی که در هندوگرایی، یهودیت و اسلام، چندزنی با شرایط خاص جایز شمرده می‌شود.
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته زندگی زناشویی فقط به صورت تک‌همسری است و مرد یا زن به‌طور قانونی نمی‌توانند در یک زمان با بیش از یک نفر ازدواج کنند. اما چندهمسری هنوز جایگاه خود را در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها حفظ کرده‌است.

چند همسری

چند همسری

استدلال های حامیان چند همسری اسلامی

ادعاهایی چون افزایش جمعیت زنان مجرد یا افزایش تجرد قطعی در میان زنان و خصلت فطری مردان که «بطور تکوینی تعددی» خلق شده‌اند مهمترین مبانی حامیان چند همسری اسلامی را تشکیل می دهند.

حجت‌الاسلام محمد عسگری مسئول واحد مشاوره موسسه حیات حسنی در قم در مصاحبه با ایرنا می گوید: «ما در ایران بین ۳۰ تا ۴۹ سال، اعم از باکره تا مطلقه حدود ۴ تا ۵ میلیون زن داریم که این‌ها همسر ندارند. آیا اینها حق تاهل ندارند؟»در این ادعا چند همسری نه بعنوان یک اصل بلکه بعنوان به آنچه مجران قطعی خوانده می شود، تقلیل داده شده است تا امکان توجیه اجتماعی و نه لزوما درون مذهبی آن ممکن شود.
این ادعا در حالی مطرح می شود که نسبت زنان و مردان مجرد در بین سنین ۳۰ تا ۳۴ سال بر اساس پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی تقریبا یکسان و در حدود ۱۵ درصد است. این پژوهش نشان می دهد که نسبت تجرد در سنن پایین‌تر از ۳۵ سال در بین زنان کمتر از مردان است.

بر این اساس پروژه چند همسری اسلامی اصولا در پی حل مشکلات پیش روی ازدواج زنان بین ۳۵ تا ۴۹ سال است چرا که تجرد مردان بین ۳۵ تا ۴۹ سال کمتر از زنان است و اصولا با فرهنگ عمومی موجود در ایران که مبتنی بر ازدواج مردان با زنان کوچکتر از خود می باشد، مردان برای ازدواج مشکلات کمتری پیش روی خود دارند.
حجت الاسلام محمد عسگری همچنین می گوید که «زنان نیاز تکوینی به شوهر دارند» و «خدای متعال مرد را بطور تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب با آن قانون تشریج کرده» است. قانونی که از نظر وی چند همسری اسلامی است و باعث میشود راه «فحشا» در جامعه بسته شود.

مخالفان چند همسری

مخالفان تعدد زوجات هم این امر را در شرایطی محدود جایز اما اینکه تعدد زوجات را برای همه جامعه به عنوان یک نسخه تجویر کنیم را غیرضروری می‌دانستند و حتی معتقدند که چنین ترویجی، ایجاد مفسده می‌کند. آنان به آیاتی از قرآن اشاره می کنند که در آنها به چندهمسری اشاره شده است اما می‌گویند که شناخت فضای نزول در فهم آیات بسیار موثر و اینکه ما آن زمان را بشناسیم خیلی مهم است. آنان حتی اظهار می‌دارند که برخی از آیات و روایات تاریخ انقضا دارد و اگر جایی به چندهمسری اشاره شده است به تاریخی خاص باز می‌گردد و قرار نیست مناسب زمان ما باشد. به گفته مخالفان تعدد زوجات یا چندهمسری، ترویج این امر بدون شناخت زمان و الزامات اجتماعی صحیح نیست. آنان حتی معتقدند ترویج چنین چیزی با توجه به شرایط حال حاضر کشور مفسده ایجاد می‌کند.

اما مدافعان و موافقان چندهمسری این ادعا را دارند که تبلیغ این امر را به شیوه عالمانه دارند انجام می‌دهند و حتی تاکید دارند که اگر هشت درصد مردان کشور، چند همسره شوند مشکل مجرد بودن دختران بالای ۳۵ سال هم حل می‌شود. اصلا هدف این افراد، برطرف کردن مجرد بودن دختران بین ۳۰ تا ۴۹ سال و نیز خانم های سرپرست خانوار و مطلقه است چون فکر می کنند که گزینه های ازدواج این افراد کم است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید