16 می ، روز جهانی پسر

۱۶ مه روز جهانی پسر است.

روز جهانی پسر - International Boys' Day

روز جهانی پسر – International Boys’ Day

آسمونی : یکی از اهداف این روز تمرکز بر شادی و سلامتی پسران در خانواده و جامعه است. همچنین روزی است برای اینکه با فرزند یا نوه پسر بیشتر وقت بگذرانند.

روز جهانی پسران در مورد اختصاص ۱۶ مه برای تمرکز بر پسران و بهزیستی آنها است. این شامل مواردی است که برای شادی ، سلامتی و ارزشمند بودن در خانواده و جامعه به آنها نیاز دارند.همچنین یک روز برای گذراندن اوقات خاص با فرزند (فرزند) و نوه های خود در انجام کارهایی که آنها دوست دارند ، می باشد.

ما پیشنهادات ساده ای را در صفحه “کارهایی که باید انجام شود” درج کرده ایم تا به شما در شروع کار کمک کند. ما همچنین پسران شما را ترغیب می کنیم فعالیتهای سرگرم کننده ای را که دوست دارند انجام دهند.

به آنها کارت یا نامه ای از قدردانی خود برای آنها در زندگی بودن بدهید.برای فرزندان ، نوه ها و پسران خانواده و اجتماع خود یک رهبر باشید ، زیرا با هم کمک می کنیم تا جهان به مکانی بهتر برای همه تبدیل شود.

هر پسری باید بزرگ شود تا به مرد شرافتمندی و صداقت تبدیل شود و بتواند در راه حیاتی برای خانواده ، جامعه ، ملت خود سهیم باشد و بتواند جهان را به مکانی بهتر برای پسران و دختران در همه جا تبدیل کند.

روز جهانی پسران همه عناصر مثبت را که پسران به خانواده ها و جوامع خود می آورند ، جشن می گیرد. همچنین موضوعات و چالش هایی که پسران در هنگام رشد با آنها روبرو هستند را برجسته می کند.

5/5 ( 1 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید