25 نفر از کارکنان بانک مرکزی توسط دادستانی تهران تحت تعقیب قرار گرفتند

دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

25 نفر از کارکنان بانک مرکزی توسط دادستانی تهران تحت تعقیب قرار گرفتند - 25 Central Bank employees were prosecuted by the Tehran Prosecutor's Office

25 نفر از کارکنان بانک مرکزی توسط دادستانی تهران تحت تعقیب قرار گرفتند – 25 Central Bank employees were prosecuted by the Tehran Prosecutor’s Office

به گزارش آسمونی : علی القاصی‌مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارایه گزارشی گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته‎اند.

وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ایسنا

نظر خودتان را ارسال کنید