5 آوریل ، روز جهانی وجدان

آگاهی از لزوم ایجاد شرایط ثبات و رفاه و روابط صلح آمیز و دوستانه مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تفکیک نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب باعث شدند که مجمع عمومی سازمان ملل 5 آوریل را روز جهانی وجدان اعلام کند.

روز جهانی وجدان - International Day of Conscience

روز جهانی وجدان – International Day of Conscience

آسمونی : مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو ، سازمانهای سیستم ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی از جمله سازمانها و افراد غیردولتی دعوت کرده است تا فرهنگ صلح را با عشق و وجدان مطابق با فرهنگ و سایر شرایط یا آداب و رسوم مناسب جوامع محلی ، ملی و منطقه ای آنها بسازند ، از جمله با آموزش کیفیت و فعالیتهای آگاهی بخشی عمومی ، از این طریق توسعه پایدار را تقویت می کند.

5/5 ( 1 نظر )


منبع : مناسبت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید