دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری صادر شد

اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری را صادر کرد.

دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری صادر شد - Instructions for dealing with the corona virus were issued at the tourist facilities

دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری صادر شد – Instructions for dealing with the corona virus were issued at the tourist facilities

به گزارش آسمونی : در این دستورالعمل درباره اهمیت ویروس در تأسیسات گردشگری، اقدامات برای آمادگی در برابر بیماری در تأسیسات گردشگری و آموزش پرسنل و کنترل عفونت در تأسیسات و اقدامات لازم در برخورد با مسافر بیمار ذکر شده است.

در چند روز اخیر انتقادات بسیاری به وزارت میراث فرهنگی در پی سکوت در برابر معضلی که کرونا برای گردشگری کشور به وجود آورده است، وارد شد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : مهر

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید