سفیر انگلیس در تهران دستگیر شد

سفیر انگلیس در تهران به دلیل تحریک و ساماندهی تحرکات مشکوک در مقابل دانشگاه امیرکبیر برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

سفیر انگلیس در تهران دستگیر شد - The British ambassador to Tehran was arrested

سفیر انگلیس در تهران دستگیر شد – The British ambassador to Tehran was arrested

به گزارش آسمونی : در جریان تجمع غروب امروز جمعی از افراد در مقابل دانشگاه امیرکبیرسفیر انگلیس در تهران که در میان تجمع حاضر و اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات رادیکال و ساختارشکنانه بود برای ساعاتی بازداشت شد.

مراتب اعتراض پس از بازداشت به او گفته شد. این سفیر ساعاتی بعد ازاد شد اما گفته میشود فردا احضار و موضوع پیگیری خواهد شد.

منابع مطلع گفتند مغازه ای روبروی دانشگاه امیرکبیر محل اصلی هماهنگیهای سفیر انگلیس در این ماجرا بوده است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تسنیم

نظر خودتان را ارسال کنید