باورهای ضمیر ناخودآگاه

باورهای ضمیر ناخودآگاه-Subconscious beliefs

باورهای ضمیر ناخودآگاه-Subconscious beliefs

ناخودآگاه انباری از تمایلات و آرزوهاست.
ضمیر ناخودآگاه ساده لوح است.

ضمیر ناخودآگاه تابع منطق، استدلال و قدرت تجزیه و تحلیل نمی باشد و قدرت تشخیص خوب از بد را ندارد، بلکه تمامی اطلاعات ورودی را بدون چون و چرا می پذیرد و برخلاف ذهن آگاه، ضمیر ناخودآگاه قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد.

باورها معمولا اولین و قویترین اطلاعات ما نسبت به پدیده های مختلف می باشند و مجموع آنها نگرش ما به جهان هستی را شکل می دهند، حال ممکن است این باورها صحیح و یا غلط باشند اما در هر صورت ناخودآگاه متقاعد شده است که با داشتن این باورها زندگی بهتری را تجربه خواهیم کرد.

افکار خوب و بد همه از سوی ضمیر ناخودآگاه پذیرفته می شوند و در صورت پافشاری شما بر این افکار تبدیل به واقعیت می شوند.

تنها کاری که باید بکنید این است که هدف خود را انتخاب کنید آن را بنویسید و همواره به آن فکر کنید سپس صبر داشته باشید و ایمان داشته باشید که به هدف خود خواهید رسید.

برای انسان هیچ چیزغیر ممکنی وجود ندارد.
ناخودآگاه قدرت پردازش افعال و جملات منفی را ندارد.

 

نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


منبع : روانشناسی آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید