حذف بیمه زنان سرپرست خانوار در بودجه 99 تکذیب شد

حذف بیمه زنان سرپرست خانوار در بودجه ۹۹ کذب است.

حذف بیمه زنان سرپرست خانوار در بودجه 99 تکذیب شد - The elimination of female-head household insurance in budget 99 was denied

حذف بیمه زنان سرپرست خانوار در بودجه 99 تکذیب شد – The elimination of female-head household insurance in budget 99 was denied

به گزارش آسمونی : به نقل از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، بر خلاف موارد طرح شده در برخی رسانه‌ها، در مورد حذف بیمه سه میلیون زن سرپرست خانوار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به اطلاع می‌رساند اعتبار مربوط به بیمه زنان سرپرست خانوار در ردیف شماره (۲۵) جدول مندرج در تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه در مجموعه اعتبارات ۱۵۵۰۰ میلیارد تومانی بسته کاهش فقرمطلق منظور شده است که در قالب آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور مشخص و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ خواهد شد.

همچنین علاوه بر اعتبار مذکور، از محل ردیف شماره (۳۱) جدول یادشده، در پیوست شماره چهار لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز ذیل اعتبار سازمان بهزیستی کشور در قالب فعالیت شماره ۱۹۰۲۰۰۱۰۲۹ با عنوان «حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار روستایی» ۱۱,۶ میلیارد تومان و در قالب فعالیت شماره ۱۹۰۲۰۰۱۰۳۱ با عنوان «حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری» ۵۵.۸ میلیارد تومان به صورت جداگانه منظور شده است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ایسنا

نظر خودتان را ارسال کنید