نقد فيلم جان دار

نقد فیلم جان دار-Life Hanging Movie Review

نقد فیلم جان دار-Life Hanging Movie Review

اختصاصی آسمونی
نقد از لاله عالم

جان دار ، اولين فيلم سينمايی بلند دو كارگردان جوان است و با همين می توان گفت آنها توانسته اند به موفقيت هايی دست يابند و می توان برای آنها آينده ای موفق تر متصور شد. اگر سينما را از ديدگاه علم ارتباطات بررسی كنيم، سينما يک وسيله ارتباطی است و ارتباط گری موفق است كه بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند بايد بگوييم سازندگان جان دار مو فق بوده اند زيرا فيلم آنها می تواند تماشاگر را در سالن نگه دارد.

شروع فيلم توجه مخاطب را به خود جلب می كند، صحنه هايی از مراسم عقد دختر خانواده (با بازی باران كوثرى ) و صحبت های مادر با پسرانش در آشپزخانه و حرف از ازدواج يكی از آنها و شوخی ها . دو كارگردان جوان به عنوان دو ارتباط گر ، مدام با غافلگيری مخاطب ، او را با فيلم همراه می سازند. صحنه عروسی به عزا تبديل می شود و پسری كه همين چند لحظه قبل حرف از ازدواجش بود ، مرتكب قتل می شود.

فيلم با ريتم تند شروع می شود، اين ريتم را هم تا آخر فيلم نگه می دارد. بازی های خوبی نيز در فيلم ديده می شود.

به خصوص نقش آفرينی های جواد عزتی و حامد بهداد. آنچه به فيلم از منظر سينما ضربه وارد كرده است، آشفتگی مضامين است، كه اگر فيلمنامه نويس تنها بر روی يک موضوع فوكوس می كرد ما با فيلم بهتری روبرو بوديم. در اين فيلم به مسائل بسياری اشاره شده كه هر يک جداگانه می توانستند، موضوع فيلمی باشند؛ ازدواج دختر خانواده و پيدا شدن سرو كله خواستگار سابق در عروسی، دعوا در مراسم ازدواج، خواستگار لمپن، تحت فشار گذاشتن زن شوهر مرده از سوی خانواده شوهر، قيومت گرفتن ، قتل و قصاص، نامادری فداكار، نامادری بدجنس، خواهر و برادرهای ناتنی و …….

همچنين علاوه بر اينكه فيلم خط داستانی منسجمی ندارد، قسمت هايی نيز در روايت اصلی فيلم مبهم است و سوال هايی كه فيلم به آنها جواب نمی دهد. به عنوان مثال معلوم نيست چرا پدر خانواده با بازی مسعود كرامتی، دو همسرش و فرزندان آنها را مجبور كرده تا در كنار هم زندگی كنند؟ گذشته ياسر(با بازی جواد عزتی) با اسما(باران كوثری) چه بوده؟ چر ا بايد تا اين حد به ازدواج وی واكنش نشان بدهد؟ برادر وی چرا بايد در اين ماجرا در گير شود؟

آيا يک خواستگار معمولی و فقط به دليل آنكه چند بار خواستگاری آمده و جواب رد شنيده، دست به چنين اعمالی می زند؟ مگر آنكه واقعا شخصيت ياسر ، يك شخصيت روانپريش و ضداجتماعی باشد، اما در صحنه دادگاه، كه خود زنی می كند، عروس خانواده از وی طرفداری مي كند و او را محق می داند و اين با عملكرد وی در فيلم همخوانی ندارد همچنين شخصيت جمال، يعنی فردی كه نهايتا خود را برای از دست نرفتن خانواده فدا می كند، با خود چاقو حمل می كند و بر اعصابش تسط ندارد كه اين هم منطقی نيست.

اختصاصی آسمونی
نقد از لاله عالم

0/5 ( 0 نظر )


منبع : فیلم و سینما آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید