فرق مکتب ، سبک ، جنبش

فرق مکتب ، سبک ، جنبش چیست؟ ما در این بخش از آسمونی به تعریف هریک و تفاوت آنها می پردازیم.

فرق مکتب ، سبک ، جنبش - school style movement

فرق مکتب ، سبک ، جنبش – school style movement

سبک(Style)

واژه ای اصلاْ عربی و به معنی زر و نقره. واژه فرهنگی Style از لغت لاتينی به نام Stilus مشتق گرفته شده ابزاری بوده که برای نقش کردن حروف بر روی الواح مومی به کار گرفته می شده. سبک روشی است که هنرمند برای بيان و نمايش موضوع خود استفاده می کند. سبک همان شيوه اجراست.

مکتب(School)

دسته ای از هنرمندان که در خلق آثار خود بر اصل معينی توافق می کنند، به تدريج باعث ايجاد مکتبی می شوند. گاهی اين اصول به شکل بيانيه ای صادر می شود. در صورتی که يک مکتب، فراگير شده و کشورهای پيرامون خود را تحت تأثير قرار دهد، به آن «نهضت» می گوييم.

فرق سبک و مکتب

مکتب بر پايه اصول فکری آگاهانه ای است که توسط گروهی هم فکر ايجاد می شود. اما سبک فردی و نا خودآگاه  است که تحت تأثير  جهان بينی شخص، گذشته، نوع خانواده، طبقه و گرايشات روحی او … شکل می گیرد

  • در مراحل شکل گيری مکتب، ابتدا اصول پايه گذاری می شود و سپس مکتب جنبه رسمی پيدا می کند، در حالی که برای اينکه سبک يک هنرمند را تشخيص دهيم بايد ابتدا چندين اثر از او را ببينيم و سپس با توجه به ويژگی های مشترک در آثارش آن ها را دسته بندی کرد.
  • مکتب تأسيس می گردد. اما سبک همراه و گام به گام با نويسنده شکل می گيرد.
  • مکتب نقطه شروع اوج و فرود دارد،‌ در حالی سبک يک هنرمند به تدريج به تکامل می رسد.

ژانر

مفهوم ژانر ، برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای “نوع”،”دسته “و مشتق از واژه لاتین genus است. در بررسی ادبی،اصطلاح ژانر با اشکال مختلف به کار می رود و به تمایزهای میان انواع آثاراشاره دارد.مانند ژانر وحشت ،ژانر داستانی،ژانر کمدی و…

جنبش

جنبش پدیده‌ای اجتماعی است که در ابعاد مختلف و اندازه‌های گوناگون به تغییر در ترکیب‌بندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر می‌شود. جنبش به موارد زیر اطلاق می‌شود:

  • جنبش اجتماعی
  • جنبش سیاسی
  • انقلاب
  • اصلاحات
  • نهضت
  • کودتا

معنای جنبش در فرهنگ معین

1 – حرکت ، تکان . 2 – لرزش

معنای جنبش در لغت نامه دهخدا

جنبش . [ جُم ْب ِ ] (اِمص ) (از: جُنب + َ-ِش ، پسوند اسم مصدر) از جنبیدن . حرکت . مقابل آرام ، سکون

منابع : چوک و ویکیپدیا

0/5 ( 0 نظر )


منبع : دانستنی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید