پایه های اوزون تراپی

۲ –تعریف ازون درمانی (Ozone Therapy)

استفاده از ترکیب گاز اکسیژن و ازون با غلظت‌های استاندارد و تجویز آن به روشهای زیر ازون‌درمانی میگویند.

مولکول ازون شکل ناپایدار مولکول اکسیژن است که دارای مقادیر زیادی ۲*۶۴۰B kcal  انرژی پوزیترونی است که با آزاد شدن آن فرم پایدار مولکول اکسیژن دواتمی   دوباره شکل میگیرد

لذا ازون‌‌ درمانی شکل خاصی از اکسیژن درمانی است که باید به دقت میزان دوز وارد شده به بدن تحیت کنترل باشد وبراساس دستورالعمل های دقیق طی انجام شود- نیمه عمر اکسیژن فعال شده حداکثر ۸دقیقه است و لذا قابل ذخیره نیست ولی مواد آلی دارای باندهای دوگانه و سه گانه توانایی ذخیره کردن آزاد دارند – تأمین غلظت ازون روشهای متفاوتی وجود دارد ولی مقیاس یک میکروگرم ازون در یک میلی لیتر اکسیژن که این مقدار ازون را یک گاما   می نامند- بطور خلاصه آنچه همیشه نگفته باقی مانده است – رابطه زیر است.

۱gamma=1 kgr/mL=1 mg/=1gr/=578=0.05%

دستگاه باید میزان دوز کلی خروجی را نشان دهد زیرا ازون یک داروی با مکانیزم هورمسیس Hermes’s Mechanism  است یعنی اثرات آن کاملا وابسته به دوز است.

دوزهای بالای ازون باعث سمومیت ریوی و انقباض راههای تنفسی میگردنند ولی در بسیاری از تحقیقات اروپایی و آمریکایی تنفس ۸  ازون درمدت ۳۰ ثانیه و تکرار آن هر ۱۰ دقیقه یکبار به مدت نیم ساعت باعث تجوز ۲٫۵ گاما از طریق تنفس است. در این دوز تنفسی(چادر اکسیژن) که بنام چادر ازون (  / TenT ) یاد میشود. این چادر روشی مناسب برای تنظیم دوز قابل جذب و بی خطر توسط ریه است.

مرکز تحقیقات اکسیژن درمانی اکسی مد OXY Med تنها مرکزی است که مجهز به این دستگاه است .

 اثرات ازون درمانی  Ozone therapy Bio effects

 گاز ازون ده بار محلول تر از گاز اکسیژن در پلاسماست با توجه به قدرت اکسیداتیوی ازون که مانند گلوله هایی که به شیشه برخورد می کنند از دیواره سلولی و غشاء تمام محلوقات رده پائین مانند میکروب ها- ویروس ها – قارچ ها و مخمرها میگذرد و باعث مرگ آنها میگردد

ولی باید دانست که سلولهای متکامل مثل سلولهای انسان سیستم آنتی اکسیدان بسیار قوی در خارج و داخل سلول دارندکه ضمن تحمل اثرات اکسیداتیو اوزن در دوز مناسب بتوانداز انرژی حیاتی که از تبدیل شدن اوزن به اکسیژ ن         انرژی پوزیتروین+ ۲*۶۴۰kcal                     که به ازاء هر مول اکسیژن نزدیک ده گاما است این انرژی پوزیتروین در واقع از اشعه گاما است که در دوز مناسب میتواند باعث تحریک سلولهای زایا و جایگزینی سلولهای مرده با سلولهای طبیعی در بعضی تحقیقات ازون درمانی طویل مدت باعث Regeneration احیاء سلولهای مرده در سکته قلبی و مغزی میگردد.

از نظر طبی گاز ازون یک ترکیب ناپایدار ولی بسیار قوی (۵۰۰۰ برابر قویتر از ترکیبات کلر) برای ۹۹% میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها- باسیل ها – ویروس ها – قارچ ها و مخمر هاست – ازون با برخورد با دیواره این ها ایجاد شکاف میکند و با برخورد با ارگانک های درونی آنها را تخریب کرده و باعث مرگ تمام انواع میکروارگانیسم ها میشود.
ورود مقادیر مناسبی از ازون در خون باعث افزایش تولید NO نیترت اکسید ها میگردد که این امر در سلولهای دیواره رگها و مویرگها باعث گشاده شدن عروق Vasodilation و افزایش خون رسانی عمومی بدن میگردد.
c- درسطح گلبولهای قرمز RBC از طریق افزایش سطح آنزیمی DPG- 3و۲ باعث افزایش تمایل هموگلبین به اکسیژن شده و میزان حمل اکسیژن سلولی را تا ۲۰% افزایش میدهد. توجه به این نکته که هردو مول ازون به سه مول اکسیژن تبدیل می شود فهم افزایش سطح اکسیژن در سطح تمام آبهای درون سلولی و برون سلولی را آسانتر میکند.

افزایش متابولیسم سلولی که از طریق افزایش ROS در فاز ابتدایی و افزایش LoPs در فاز تأخیری late phase در میتوکندری باعث افزایش مصرف انرژی تا ۴۰% میگردد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : سلامت آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید