معرفی برگزیدگان جشنواره «نقد کتاب»

برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند.

به گزارش آسمونی : هیئت داوران

معرفی برگزیدگان جشنواره «نقد کتاب» - The winners of the Book Criticism Festival were introduced

معرفی برگزیدگان جشنواره «نقد کتاب» – The winners of the Book Criticism Festival were introduced

 برگزیدگان را به شرح زیر معرفی کرده است:

کلیات

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده»، مراد اسماعیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت۱۳۹۷.

فلسفه، کلام و عرفان

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«آسیب­‌شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش»، محمدرضا ارشادی‌نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

الف) قرآن و حدیث

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایة­الکبری خصیبی»، محسن رفعت و وحید شریفی گرم­دره، پژوهشنامم امامیه، ش۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ب) فقه و حقوق

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ابراهیم موسی ­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۵، مرداد ۱۳۹۷.

علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه­‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت»، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷.

ب) علوم سیاسی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی»، علی‌اشرف نظری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷.

ج) ارتباطات

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم­شناسی فرهنگی…»، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

زبان و زبان­شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در زبان تاتی»، جهاندوست سبزعلی‌پور، پژوهش ‌های زبان­شناسی تطبیقی، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ادبیات

الف) نقد ادبی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«یادداشت‌­هایی درباره فردوسی و شاهنامه»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش۱۶۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

ب) متون کهن

در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد:

«میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن»، گلپر نصری و یونس کرامتی، آینه میراث، ش۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

ادبیات داستانی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد فمنیستی بوم­گرای رمان جای خالی سلوچ»، بهزاد پورقریب، ادبیات پارسی معاصر، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

تاریخ و جغرافیا

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، بهزاد کریمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۷.

علوم و فنون

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات»، حسن امینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۷.

کودک و نوجوان

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ»، مسیح ذکاوت، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۸، پاییز و زمستان۱۳۹۷.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ایسنا

نظر خودتان را ارسال کنید