مواردیکه قبل از ازدواج باید به آنها فکر کرده و پاسخ دهید

در برخی خانواده ها دوران نامزدی را به بعد از عقد موکول می کنند تا پسر نسبت به دختر متعهد بماند، اما تعهد با این مسائل ایجاد نمیشود ولی بهتر است که هر دوره در زمان خود طی شود.

مواردیکه قبل از ازدواج باید به آنها فکر کرده و پاسخ دهید:

معنی ازدواج و تعهد برای شما و طرف مقابلتان چیست؟

تعیین و روشن کردن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در زندگی زناشویی

انتظارات متقابل از همسر آینده خود آیا شما تمایلی به داشتن فرزند دارید؟تعداد فرزندان؟ وضعیت مالی و درآمد در زندگی تان چگونه است؟

انتظاراتی که از نقش جنسیتی خود و همسرتان دارید

مسائل جنسی و انتظارات طرفین از این رابطه

نحوه حل و فصل تعارضات مهم

اعتقادات و زندگی معنوی

توافق در زمینه روابط خارج از محیط خانوادگی

سوالات آشنایی قبل از ازدواج را جدی بگیرید و حتما با احترام این سوالات را مطرح کنید تا هیچ دلخوری پیش نیاید. البته برای پرسیدن سوالات آشنایی قبل از ازدواج لازم به فضای رسمی نیست، بلکه می توانید، سوالات آشنایی قبل از ازدواج را مطرح کرده و با خصوصیات و اخلاق یکدیگر آشنا شوید.

در برخی خانواده ها دوران نامزدی را به بعد از عقد موکول می کنند تا پسر نسبت به دختر متعهد بماند، اما تعهد با این مسائل ایجاد نمیشود ولی بهتر است که هر دوره در زمان خود طی شود.

شناخت در دوران نامزدی باعث خواهد شد تا طرفین نسبت به هم به شناخت بیشتر دست یابنداما نه بطور کامل ولی درحدی امکانپذیر است و در صورت نبود تفاهم به راحتی بتوانند از همدیگر جدا شوند. جدا شدن در دوران نامزدی بسیار آسان تر از جدا شدن در دوران عقد است. در دوران نامزدی، دختر و پسر می توانند یکدیگر را بهتر بشناسند.

 

نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


منبع : سبک زندگی آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید