معرفی فیلم (2019) The Divine Fury

بعد از بروز زخم عجیب روی دست قهرمان مبارزات بوکس او متوجه قدرت عجیبی در خود میشود و باعث میشود تا متوجه جنگ و پیشروی شیاطین در میان انسان ها شود و با کمک ….

5/5 ( 1 نظر )


منبع : فیلم و سینما آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید