تاثیر گذار بودن چگونه است؟

تمام افراد موفق در مذاکره توانایی خوبی در بیان خود به شکل غیر کلامی دارند اگر بهترین حرف ها را نتوانیم با زبان بیان کنیم زبان بدن به کمک ما خواهد آمد.

تاثیر گذار بودن چگونه است-how is it effective

تاثیر گذار بودن چگونه است-how is it effective

برای برقراری ارتباط و بیان پیام ها، خواسته ها، احساسات و انتقال آن به دیگران نیازمند مهارت است در واقع یک ارتباط و مذاکره موثر نتیجه استفاده از مهارت های چندگانه در تبادل پیام و درک متقابل است.

بیان خود با همه وجود
این به معنای باور داشتن خود و صحبتهای خود و عدم ترس و تردید درباره گفته هاست.

لحن قاطع و مهربان
و با صدایی آهسته و استفاده از شعر و آیات قران و ضرب المثلها معمولا باعث ایجاد اعتماد در طرف مقابل می گردد.

گفتگوی بالغانه
در این گفتگو تمرکز بر حل مسئله در یک فضای برد-برد است به گونه ای که عاری از پرخاشگری و توهین باشد.

درک رفتار غیر کلامی معمولا در هر مذاکره و ارتباطی
طرف مقابل تمام احساسات در چهره و بدنش نشان می دهد.

شنیدن فعالانه
باعث ایجاد احساس درک شدن و اعتماد طرف مقابل می گردد.
گوش دادن بدون فکر، سوال پرسیدن، تشویق های کلامی، تکرار بخشی از گفتگو، همسو کردن احساس چهره با فضای طرف مقابل است.

توجه به خواسته ها
که باعث دل گرمی و شادمانی خواهد شد.

زبان بدن فعال و موثر
تمام افراد موفق در مذاکره توانایی خوبی در بیان خود به شکل غیر کلامی دارند اگر بهترین حرف ها را نتوانیم با زبان بیان کنیم زبان بدن به کمک ما خواهد آمد.

نگرش مثبت
هر نگرشی فضایی را ایجاد می کند
که در کلام ، چهره و انتقال می دهد بسیار موثر است.

در استفاده از نوع کلمات
باید بسیار دقت شود زیرا در انتقال پیام مهم است اما چگونگی و راه انتقال بسیار مهمتر است.
هنر ما در انتقال پیام، استفاده به موقع از کلماتی ست که بهترین تاثیر را روی مخاطب بگذارد و به این منظور باید دایره لغات مان گسترده باشد.

 

نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


منبع : سبک زندگی آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید