اعلام حکم شبنم نعمت‌زاده تا 25 روز دیگر

قاضی پرونده شبنم نعمت زاده، در حاشیه پنجمین جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران گفت: حکم شبنم نعمت‌زاده تا ۲۵ روز دیگر اعلام می‌شود.

اعلام حکم شبنم نعمت‌زاده تا 25 روز دیگر - Announcement of Shabnam Nematzadeh's court verdict up to 25 days later

اعلام حکم شبنم نعمت‌زاده تا 25 روز دیگر – Announcement of Shabnam Nematzadeh’s court verdict up to 25 days later

به گزارش آسمونی : «سید اسد الله مسعودی مقام»، قاضی پرونده شبنم نعمت زاده، در حاشیه پنجمین جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران درباره ختم جلسه گفت: از آنجایی که دفاعیات لشگری پور طولانی شد یکسری مستندات ارائه داد و اما دفاعیات وکلا ماند. سعی می‌کنیم در هفته جاری همه مطالب آخرین دفاع را مورد استماع قرار دهیم، چند ارزیابی باید انجام شود و استعلامات  گرفته شود، شاید در فرجه قانونی حکم صادر شود.

او تصریح کرد: امروز آخرین جلسه نبود آخرین دفاعیات وکلا مانده است.

مسعودی مقام درباره درخواست های خانواده شبنم نعمت زاده گفت: از من که درخواست نداشتند اما به مراجع دیگر نامه نگاری کردند و به ما منعکس شده و مهلت خواستند، اما مهلت داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: شخصی که نامه نویس، سمت در پرونده ندارد و نعمت زاده درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را دارد که با توجه به قوانین، اکنون ممکن نیست؛ البته مراجع قضایی دیگر هم ایشان را خواستند در باب مطالبات دیگر مانند اعسار که همه آنها به شعبه ما آمده و ما اجازه خروج ایشان را نداریم.

قاضی پرونده درباره زمان صدور حکم پرونده گفت: تقریبا تا  ۲۵ روز آینده حکم صادر  می‌شود.

مسعودی مقام درباره جلسه بعدی دادگاه اظهار کرد: جلسه بعدی احتمالا دوشنبه برگزار و علنی خواهد بود.

وی درباره حکم مدیران بانک سرمایه گفت: حکم ضیایی و خانی درحال تایپ است تا ۱۵ روز آینده منتشر می‌شود.

قاضی پرونده ادامه داد: پرونده پتروشیمی PCC هم هست که روند دادرسی آخرین دفاع  آغاز می‌شود. از اواسط آبان پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی آغاز می‌شود زیرا تحقیقات ما کامل شده است.

مسعودی مقام خطاب به برخی از رسانه ها اظهار کرد: برخی مطبوعات، مطالبات، عکس آنرا منتشر می‌کنند جلیل سبحانی متهم پرونده طبری است و درحال تعقیب است. درباره شریفی نیک نفس، در  تحقیقات مقدماتی بازپرس مربوطه همچنان پرونده را مفتوح گذاشته و علی رغم تاکید ما، مبنی بر تکمیل شدن آن برای ارسال به دادگاه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

مسعودی مقام گفت: پرونده گروه شاملویی احتمالا بعد از پرونده پتروشیمی، باز می‌شود همچنین چند تا پرونده از بانک سرمایه آمده و و پرونده امامی و مدلل درحال تکمیل است. پرونده قندالی درحال بازپرسی است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : برنا

نظر خودتان را ارسال کنید