مهارت زندگی زناشویی

مهارت زندگی زناشویی

مهارت زندگی زناشویی

راز اول: همسرتان را با تفاوتهای موجود بپذیرید و سعی نکنید او را تغییر دهید.

راز دوم: وقتی همسرتان در کنار شماست کاری کنید که احساس خوبی نسبت به خودش و شما داشته باشد.

راز سوم: در نوع رفتار با همسرتان دقت داشته باشید.

راز چهارم: برای داشتن زندگی عاشقانه و رمانتیک وقت و انرژی بکار ببرید و گهگاهی روابطتان را مرور کنید و اشتباهاتتان را جبران کنید.

راز پنجم: به نیازهای جسمی و روحی همسرتان توجه کنید.

راز ششم: همسری شاد باشید و این شادی را به دیگر اعضای خانواده منتقل کنید.

راز هفتم: احساسات خود و همسرتان را بشناسید، به آنها بها دهید و با همسرتان پیرامون آن ها صحبت کنید.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

0/5 ( 0 نظر )


منبع : روانشناسی آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید