چه چیزهایی در زندگی تحت کنترل من است و چه چیزهایی نیست؟

بسیاری از ما در زندگی دچار سردرگمی می شویم چرا که روی مواردی در زندگی تمرکز داریم که خارج از کنترل ما هستند. هر چه بیشتر ما این چنین رفتار می کنیم، بیشتر ناتوان می شویم، و بیشتر ناکامی، ناامیدی، خشم و اضطراب را تجربه می کنیم. در مقابل، هرچه بیشتر روی مواردی تمرکز کنیم که تحت کنترل خودمان است، توانمندتر خواهیم شد؛ در واقع می توانیم اقدامات مفیدتری انجام دهیم.

 

موارد خارج از کنترل :

اکثریت هیجانات و عواطفم
اکثریت افکارم
اکثریت حس ها
خاطراتم
رسیدن به هدف
وقتی کاری را انجام می دهم چقدر احساس مثبت نسبت به آن داشته باشم
اینکه مردم چه بگویند
اینکه دیگران نسبت به انگیزه های من چه درکی دارند
اینکه دیگران نسبت به من چه نظری دارند و مرا چگونه قضاوت می کنند
در آینده چه اتفاقاتی می افتد
در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است
ضرر و زیان ها
آیا زندگی آنچه می خواهم را به من می دهد و یا خیر
اجتناب ناپذیر بودن پیری، بیماری و آسیب

موارد تحت کنترل :
(به طور بالقوه)

چگونگی پاسخگویی به احساسات وعواطف
چگونه به افکارم پاسخ بدهم
چگونگی پاسخگویی به حس ها
چگونه به خاطراتم پاسخ بدهم
در راستای اهدافم چه اقداماتی را انجام دهم
در کاری که انجام می دهم چقدر تمرکز داشته باشم و تا چه حد درگیر آن باشم
برای آنکه روی دیگران تأثیر بگذارم، چه بگویم و چه کاری انجام دهم
چقدر از ارزشهایم برای انگیزه خود استفاده میکنم
به افکار در مورد گذشته چگونه پاسخ می دهم
هنگامی که ضرر و زیان اتفاق می افتد نسبت به خود مشفق باشید
زندگی آنچه می خواهم را به من می دهد یا نه

 

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

5/5 ( 1 نظر )


منبع : روانشناسی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید