16 سپتامبر ، روز جهانی دوستی زنان

روز جهانی دوستی زنان هر ساله در تاریخ 16 سپتامبر جشن گرفته می شود.

روز جهانی دوستی زنان - Women's Friendship Day

روز جهانی دوستی زنان – Women’s Friendship Day

آسمونی : هدف از این روز گسترش دوستی ویژه بین زنان است. تفاوتهایی بین زنان و مردان وجود دارد. زنها و مردها در برقراری ارتباط با جنس موافق متفاوت عمل می کنند. مردان دوستی هایشان از عمق و معنای کمتری برخوردار است درحالی که زنان در روابطشان صمیمیت بیشتری را تجربه می کنند.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : اختصاصی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید