مایکل شوماخر بعد از شش سال کما به هوش آمد !

به گزارش ورزشی آسمونی ، مایکل شوماخر ، اسطوره فورمول یک جهان ، در سال 2013 در حال اسکی سواری در کوه های آلپ ، به صخره ای برخورد کرد و به کما رفت .

بعد از حادثه روی داده برای شوماخر ، این راننده فورمول یک به مدت 6 سال در کما به سر می برد که نهایتا با انتقال وی به بیمارستانی در پاریس و انجام شیوه های درمانی سری ، به نظر می آید هوشیاری اش را به دست آورده است .

یکی از پرستارانی که در بیمارستان به وضعیت شوماخر واقف بوده ، طی مصاحبه ای با لو پاریزین گفت :

می توانم به شما اطمینان بدهم که شوماخر هوشیار است 

بدین ترتیب ، بدن مایکل شوماخر با شیوه درمانی جدید مبنی بر درمان با سلول های بنیادی ، واکنش نشان داده و او به هوشیاری رسیده است .

5/5 ( 1 نظر )


منبع : ورزشی آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید