معرفی فیلم (2005) V for Vendetta

حکومت نظامی در انگلستان به دلیل حاکمیت یک فاشیست به نام آدام ساتلر که فقط آرامش برایش معنی دارد نه آزادی، در این میان دختری که به خانه دوستش میخواهد برود و توسط مامورین دولت دستگیر میشود به وسیله مردی به نام وی که یک آزادی خواه است نجات پیدا میکند و این دو و حکومت فاشیست و ظالم سرنوشتی به هم متصل پیدا میکنند ….

5/5 ( 1 نظر )


منبع : فیلم و سینما آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید