عواقب تنبیه بدنی کودکان چیست

عواقب تنبیه بدنی کودکان چیست - Consequences of corporal punishment of children - آسمونی

عواقب تنبیه بدنی کودکان چیست – Consequences of corporal punishment of children – آسمونی

به نام یگانه عالم

اولین مطلب که ممکن است در تنبیه بدنی بروز کند از بین رفتن اعتماد به نفس کودکان است و در آنها تا مدتها حس ناامنی و ترس و وحشت ایجاد می کند و استقلال کودک را نشانه می گیرد و در ظاهر امر یک فرد مطیع و بی اراده نمایان می شود.

او دارای احساسات اضطراب و حس بد در وحود خود است. کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند یک سد قوی بین او و والدنیشان ایجاد می شود. حس تنفر از والدین در وجود او فوران می کند. حس رهاشدگی و تنهایی و عدم توجه به کودک دست می دهد.

این کودک دچار اختلال یادگیری خواهد شد.

او نسبت به مسائل آموزشی و نظم و انضباط و حتی مدرسه رفتاری خشونت آمیز خواهد داشت و ممکن است دوستان خود را مورد خشونت قرار دهد و در واقع همان رفتار والدین را تکرار می کند.

کودک قدرت شناخت و یادگیری خود را از دست می دهد و روح او دچار خدشه خواهد شد و تحقیر می گردد و هرگز نمی تواند مسیر درست و منطقی برای مناقشات و مشلات زندگی را انتخاب کند زیرا او فکر می کند بهترین راه حل برای مشکلات خشونت است و در سنین نوجوانی و جوانی دچار بزهکاری خواهد شد که به صورت سرقت و تحریب اموال و … نمایان می گردد.

پس هرگز با تنبیه بدنی آینده فرزند خود را از بین نبریم. شما مسئول آینده فرزند خود هستید پس یک الگوی صحیح برای فرزندانمان باشیم.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

4.5/5 ( 2 نظر )


منبع : اختصاصی سایت آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید