بلوغ روانی چیست

بلوغ روانی چیست - What is mental maturity - آسمونی

بلوغ روانی چیست – What is mental maturity – آسمونی

به نام یگانه عالم

بلوغ یعنی تلاش برای تغییر خود به سمت کمال قدم برداشتن؛ یعنی دیگران را همانگونه که هستند بپذیریم یعنی به این درک برسیم که در واقع هر کسی از دیدگاه خودش درست است و رفتارش بدون ایراد و اشکال است.

بلوغ یعنی بتوانید رها کنید و به راحتی ببخشید و از یک رابطه دائمأ خواسته نداشته باشید بلکه برای سلامت و پایداری آن تلاش کنید و آرامش هر یک از طرفین را تأمین کنید.

بلوغ یعنی هرگز خود را برتر نشان ندهید بلکه نقاط قوت و مثبت را تقویت کردن و نقاط ضعف را به قوت رساندن.

بلوغ یعنی به دنبال تایید دیگران نبودن و هرگز خود را با دیگران مقایسه نکردن.

هرگاه شخصی به این مرحله از رشد فکری و روانی برسد در اصطلاح می گویند به بلوغ فکری رسیده و این آدم آماده تشکیل زندگی مشترک است و مطمئنأ رفتاری مناسب با همسر خویش خواهد داشت و در زندگی کمتر دچار مشکل می گردد.

همانطور که بدن (جسم) به بلوغ می رسد روان نیز این مرحله را طی می کند که بلوغ روانی بسیار قابل اهمیت است.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

5/5 ( 2 نظر )


منبع : اختصاصی سایت آسمونی

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید